Pojačavamo vidljivost vaših događaja kroz profesionalno snimanje, montažu i distribuciju snimljenog materijala svim televizijskim kućama u Crnoj Gori, uz mogućnost distribucije na dodatne adrese ili plasiranje materijala na društvene mreže.

Ekipa PR Centra, kamerman, montažer i novinar snimiće materijal u skladu sa vašim sugestijama i željama, a preko našeg medijskog portala učiniti ga dostupnim, u vidu polusirovih ili gotovih priloga spremnih za emitovanje,  za  preuzimanje elektronskim medijima.

Prednost ovog servisa je što snimamo događaj koji organizujete od početka do kraja. Svjedoci smo da novinarske ekipe zbog gustih rasporeda prate uglavnom otvaranja i uvodna obraćanja na panelima, okruglim stolovima, a da se najvažniji zaključci donose u toku diskusije i pred sam kraj događaja. Snimanjem cjelokupnog događaja poruka koju želite da prenesete vašoj ciljnoj grupi naći će put do javnosti.

Opsti uslovi korišćenja:

Cijena: Na osnovu upita klijent dobija ponudu sa cijenama u eurima i bez PDV-a.  Plaćanje: na dan prihvatanja ponude, a najdalje 48 časova prije zakazanog termina za korišćenje usluga PR Centra.

Popusti: Zaključenjem ugovora sa PR Centrom, u zavisnosti od broja konferencija, skupova i drugih događaja tokom određenog vremenskog perioda. Ugovor sa PR Centrom pored popusta pruža i priviliegiju u plaćanju usluga sa valutom i do 30 dana. 

Otkazivanje termina/događaja/usluge : klijent dostavlja u pisanoj formi:

- 48 časova prije zakazanog termina – događaj se otkazuje sa nadoknadom od 50% ukupne cijene,

- u periodu kraćem od 48 sati od predviđenog događaja – puna dogovorena cijena.