Organizovali biste sastanak upravnog odbora sa članovima iz inostranstva, seminar ili predavanje inostranog eksperta ili predavača? Zašto trošiti  skupo vrijeme, novac i  izlagati se naporu putovanja, kada se stvari mogu uraditi brže i troškovno efikasnije sa video conferensingom.

U PR Centru (Podgorica, Crna Gora) u salama u kojima možete  organizovati dogadjaje za  100 ljudi, dostupna Vam je usluga video conferensinga. Ovu uslugu možete bukirati u trajanju od 1 sata pa na dalje.

Sale raspolažu slobodnim protokom interneta (Wireless) za sve učesnike  i najmodernijom opremom: Polycom HD  - Konferencijski sistem sa HD kamerom i visoko-kvalitetnim mikrofonom, software i licence  za multipoint do 4 učesnika. Ovakva konfiguracija dozvoljava multipoint komunikaciju sa čak 4 tačke u istom trenutku i simultani protok kristalno jasnog videa i zvuka.   

Bukirajte termin direktno na kontakte PR Centra ili online preko provajdera www.eyenetwork.com

 

You would like to organize a meeting of the Managing Board with members from abroad, a seminar or a lecture of foreign expert or a speaker? Why wasting your precious time, money and expose yourself to effort of travelling when things could be done faster, cost effectively with video conferencing service.

You can organize events for 100 people at the premises of the PR Center (Podgorica, Montenegro), with video conferencing service available. This service can be booked for a period of 1 hour and up.

Premises have Wireless connection for all participants and the most modern equipment: Polycom HD-Conference system with HD camera and high-tech microphone, software and license for multipoint up to 4 participants. This configuration allows multipoint communication with 4 points at the same time and simultaneous flow of crystal clear video and sound.

You can book directly by contacting PR Center or on-line through provider www.eyenetwork.com