Priprema agencijske vijesti, snimanje i fotografisanje, distribucija vijesti medijima,  praćenje i ugovaranje objava materijala – servis koji obezbjeđuje medijsku pokrivensot i pojačava vidljivost vašeg događaja kod različitih publika!

ZAŠTO VAM NUDIMO PR USLUGE, SJAJAN ALAT ZA OBEZBJEĐIVANJE MEDIJSKE POKRIVENOSTI DOGAĐAJA ?

Pres servis je alat koji smo pokrenuli u 2015 - toj godini, a u 2016 - toj ga razvijali  do te mjere da on predstavlja jedini sveobuhvatni proizvod te vrste na tržištu – servis po mjeri potreba klijenta i medija.

Zašto smo napravili ovaj servis?

Događaje organizujete da predstavite Vaše aktivnosti javnosti , a uspjeh događaja mjerite brojem objava u medijima.  Pres servis PR Centra je prečica do informacije o vašem događaja u svim medijima!

Šta ga razlikuje od drugih sličnih servisa?

Klijentima smo PR agencija, a medijima izvor!

Servis predstavlja kombinaciju PR i novinarskih alata, te obezbjeđuje medijsku  pokrivenost i pojačava vidljivost događaja. Proizvod se temelji na novinarskoj ekspertizi koja garantuje kvalitet i brzinu izrade vijesti sa događaja, praćene visoko kvalitetnim materijalima - videom i fotografijom.

To je materijal za svaki medij!

Ovo je jedini proizvod na tržištu koji obuhvata izradu novinskog teksta/agencijske vijesti praćene fotografijom i video prilogom koji je namijenjen  svim medijma za dalju produkciju.

Zanimljivi dodaci:

Sadržajne plasmane sa vašeg događaja plasiramo ciljanoj publici na društvenim mrežama.

Uključujemo publiku sa vašeg događaja i angažovanu zajednicu na drušvenim mrežama da reaguju i pričaju o vašem događaju.

Detaljnije:

Ekipa PR Centra: kamerman, montažer i novinar, snimiće materijal u skladu sa vašim sugestijama i željama, pripremiti novinski tekst, fotografije i preko našeg medijskog portala kompletan materijal učiniti dostupnim ( u vidu polusirovih ili gotovih priloga spremnih za emitovanje) za  preuzimanje elektronskim i štampanim medijima.

Novinar će sa lica mjesta prenositi najvažnije detalje događaja preko FB/Tw naloga PR Centra.

Nakon završenog događaja, vijest sa događaja se distribuira na preko 1000 kontakata medija, pojedinaca, nevladinih organizacija, ambasada, međunarodnih zajednica koji prate dešavanja u Crnoj Gori.

Opsti uslovi korišćenja:

Cijena: Na osnovu upita klijent dobija ponudu sa cijenama u eurima i bez PDV-a. Plaćanje: na dan prihvatanja ponude, a najdalje 48 časova prije zakazanog termina za korišćenje usluga PR Centra.

Popusti: Zaključenjem ugovora sa PR Centrom, u zavisnosti od broja konferencija, skupova i drugih događaja tokom određenog vremenskog perioda. Ugovor sa PR Centrom pored popusta pruža i priviliegiju u plaćanju usluga sa valutom i do 30 dana.

Otkazivanje termina/događaja/usluge: klijent dostavlja u pisanoj formi:

- 48 časova prije zakazanog termina – događaj se otkazuje sa nadoknadom od 50% ukupne cijene;

- u periodu kraćem od 48 sati od predviđenog događaja – puna dogovorena cijena.