Kroz program konsultantskih usluga PR Centar za potrebe klijenata osmišljava i realizuje programe obuka kadrova iz raznih oblasti. Naš tim procjenjuje potrebu za obukom, kreira i osmišljava plan i sadržaj obuka, kreira materijal koji služi kao podrška izvođenju obuke i izvodi obuke.

Do sada smo najčešće izvodili programe obuka za: zaposlene u  PR odeljenjima, studente  i nezaposlena lica koji bi da steknu zvanje PR-a, mlade preduzetnike koji žele da investiraju u lični razvoj, pokrenu sopstveni biznis i na taj način napreduju u karijeri.

Za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u toku 2014-te godine realizovali smo dva programa konsultantskih usluga, obuke mladih lica za potrebe sezonskog zapošljavanja „Ja na sezonskom radu“  i obuke nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za poslove PR-a, a za potrebe Uprave za javne nabavke sproveli smo obuku kadrova iz oblasti odnosa sa medijima i javnošću.