Raspolažemo sa tri sale sa integrisanom audio i video tehnikom, površina od 90- 169 m2 i kapaciteta, zavisno od rasporeda stolova i stolica, do 150 učesnika. Ove sale svojim izgledom i funkcionalnošću  čine PR Centar jedinim prostorom u Podgorici koji je namijenjen savršenoj organizaciji pres konferencija, okruglih stolova, panela i drugih medijski otvorenih događaja.

Raznovrsnost  rješenja koje omogućava prostor i  tehnika PR Centra, garantuju  maksimalnu  fleksibilnost i autonomiju rada korisniku , savršene  uslove  za  audio  i  video  prezentacije,  visok  stepen  produkcije novinarskim i tv ekipama i lakoću prezentacije naratoru.

Za video prezentacije koriste se plazma monitori, koji svaki za sebe može projektovati drugačiju sliku, što omogućava da istovremeno koristite,  recimo, prezentacije na dva jezika. Konferencijski sisitem brenda je Bosh, a centralni audio sistem, kao i najsavremenija dvojezična bežična oprema za simultano prevođenje brenda je Beyerdinamic. Ova oprema pruža kristalno jasan zvuk oslobođen šumova i omogućava maksimalnu fleksibilnost učesnicima skupova i prevodiocima.  Raspolažemo i najmodernijim  HD Video konferencijskim sistemom sa HD kamerom i softwer - om Polycom za video konferencije.

Oprema za video striming omogućava da događaj iz PR Centra, uživo preko interneta, prati i do 100 korisnika na bilo kojoj lokaciji. Događaji koji se organizuju u PR Centru vidljiviji su i dostupniji onima za koje su namijenjeni  kao i medijima, koji održavanje događaja mogu pratiti iz svojih redakcija.

Opsti uslovi korišćenja:

Cijena: Na osnovu upita klijent dobija ponudu sa cijenama u eurima i bez PDV-a.  Plaćanje: na dan prihvatanja ponude, a najdalje 48 časova prije zakazanog termina za korišćenje usluga PR Centra.

Popusti: Zaključenjem ugovora sa PR Centrom, u zavisnosti od broja konferencija, skupova i drugih događaja tokom određenog vremenskog perioda. Ugovor sa PR Centrom pored popusta pruža i priviliegiju u plaćanju usluga sa valutom i do 30 dana. 

Otkazivanje termina/događaja/usluge : klijent dostavlja u pisanoj formi:

- 48 časova prije zakazanog termina – događaj se otkazuje sa nadoknadom od 50% ukupne cijene,

- u periodu kraćem od 48 sati od predviđenog događaja – puna dogovorena cijena.

Pravilnik.PDF