petak, 01 decembar 2017 18:40

VIDEO: OSI potrebno pružiti mogućnost zaposlenja

Rate this item
(1 Vote)

Bar, PR pres servisOsobama sa invaliditetom (OSI) potrebno je pružiti mogućnost zaposlenja, jer će na taj način biti stvoren novi ambijent sa više inicijativa u cilju radne i socijalne integracije te populacije, ocijenio je koordinator aktivnosti Caritas-a barske nadbiskupije, Marko Đelović.

On je, povodom 3.decembra Međunarodnog dana OSI, kazao da su, kroz inicijative koje sprovode u Caritasu uvidjeli da, kada se OSI pruži mogućnost, kako je naveo, oni je iskoriste na pravi način.

„Oni su potpuno isti kao ostali članovi društva - vrijedni, marljivi i sposobni za obavljanje poslova. Poruka je da pokušamo dati mogućnost OSI. Vjerujem da na taj način kreiramo novi ambijent u kome će biti još više inicijativa u kojima će se kreirati mogućnosti za radnom i socijalnom integracijom OSI“, rekao je Đelović u izjavi za PR Centar.

On je kazao da Caritas trenutno realizuje regionalni projekat SOCIETIES, koji finansira Evropska unija, pojašnjavajući da se on dominantno bavi radom i socijalnom integracijom OSI.

„Jedna od aktivnosti projekta je podrška podizanju kapaciteta organizacija civilnog društva da intenzivnije budu uključene u lokalne inciijative i razvoj servisa na lokalnom novou za OSI, ili za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. Drugi segment je podrška organizacijama civilnog društva ili lokalnim inicijativa za realizaciju konkretnih primjera socijalne ili radne integracije OSI. Treći način  podrške jeste kroz organizovanje kampanja“, rekao je Đelović.

On je rekao da je Caritas, u cilju smanjena predrsasuda prema OSI, snimio spot u okviru kampanje, a biće i, kako je najavio, postavljeni infopultovi u nekoliko gradova u Crnoj Gori sa kojih će se dijeliti informativno-edukativni materijal o pravima i mogućnostima OSI.

„Spot koji je snimljen za potrebe ove kampanje govori o tome da generalno naše društvo više gleda OSI kroz ono što one ne mogu raditi, pa je poruka samog spota da se OSI ne pitaju šta ne mogu uraditi, već da im se pruži mogućnost da rade. To je dosta dug proces i u tom dijelu su neki rezultati već vidljivi, ali se ne može očekivati da se dramatično promijeni stav koji je na neki način ukorijenjen u društvu“, kazao je Đelović.

On je rekao da ga raduje da postoje dobri primjeri radne i socijalne integracije OSI u društvu.

„Među takvim inicijativama je i vešeraj koji smo pokrenuli u kojem rade OSI, imamo takođe i digitalnu štampu i kopiranje u kojoj takđe rade OSI. Kroz slične inicijative pokušavamo kreirati održiva rješenja. Kada su u pitanju aktivnosti u domenu radne i socijalne integracije OSI, u okviru različitih inicijativa dvadesetak OSI je radno angažovano“, naveo je Đelović.

Predsjednik Udruženja paraplegičara Bar, Slavko Vućićević, ocijenio je da položaj OSI u zajednici nije na dobrom nivou.

„Treba se još mnogo stvari izdefinisati i riješiti kako bi se OSI, u punom svom kapacitetu i adekvatnoj radnoj sposobnosti, mogle uključiti u zajednicu. OSI su još uvijek najviše prepuštene porodici koja još uvijek najviše vodi brigu o njima. Zajednica i društvo rješavaju određena prava i potrebe kroz socijalnu i dječiju zaštitu. Međutim, ostvarivanje prava na zaposlenje, biračkih prava, prava da bira i da budem bira, da glasa, prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, korišćenje rehabilitacije, korišćenje usluga specijalizovanih banja, sve to ide otežano“, smatra Vučićević.

On smatra da država u poslednje vrijeme ulaže napor da se to stanje popravi, „međutim te promjene su jako usporene“.

„Te promjene su toliko spore da mi još ne osjećamo puni efekat svih tih promjena i boljitak u našem ukupnom životu“, istakao je Vučićević.

On je kazao da je jedan od problema sa kojima se suočavaju OSI taj što ne postoji jedinstvena komisija koja bi utvrđivala vrstu i stepen invalidnosti. „Jedinstveno tijelo vještačenja bi sve nedoumice sa kojima se susrijećemo otklonilo“.

„Resorna ministarstva preduzimaju sve aktivnosti u cilju stvaranja ambijenta u kojem bi OSI mogle aktivno da se uključe u sve društvene djelatnosti. Međutim, od Vlade prema lokalnim samoupravama se dešavaju određene promjene - da lokalne samouprave ne prate ono što Vlada kroz svoje programe, aktivnosti i strategije utvrđuje i usmjerava prema lokalnim samoupravama“, kazao je Vučićević.

On je poručio da OSI treba da ulože napor da budu primjećene i zapažene u svom okruženju u zajednici.

„OSI bi trebalo da se svojim preostalim radnim sposobnostima nametnu, da traže svoja prava u svim segmentima“, istakao je Vučićević.

On je naveo da Udruženje paraplegičara Bara broji 83 člana, a da su, kako je rekao, aktivnosti te organizacije usmjerene na projekte o socijalnoj integraciji OSI u Baru i o učešću OSI u saobraćaju.

 

 

  

Read 121 times Last modified on petak, 01 decembar 2017 20:46
Login to post comments