petak, 10 novembar 2017 12:21

VIDEO: Obučili pet OSI za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita

Rate this item
(0 votes)

Podgorica, PR pres servis – U okviru projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom“ obučeno je pet osoba sa invaliditetom (OSI) za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, a održivost ovakvih projekata je ključna za zapošljavanje te populacije.

To je ocijenjeno na panel diskusiji „Zapošljavanje OSI - izazov i benefit za poslodavce“, koju je organizovalo nevladino Udruženje Staze, u okviru projekta koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

Saradnica na projektima u NVU Staze, Marija Boljević, kazala je da je vrijednost projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom“ oko 43 i po hiljade eura.

„Vrijeme relizacije projekta je deset mjeseci. Projekat je počeo da se realizuje 10. januara“, navela je Boljević.

Kroz projekat je, kako je istakla, obučeno pet OSI za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita.

„Njih pet OSI su dva mjeseca prolazili obuku i usvojili su vještine izrade jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita. Nakon obuke, potpisali smo sa njima ugovor o radu na sedam mjeseci. Oni su za to vrijeme uradili oko 700 komada jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita. Imali smo tri izložbena sajma, dva su bila u Podgorici, a jedan u Budvi“, pojasnila je Boljević.

Izvršna direktorica NVU “Staze”, Anka Đurišić, kazala je da je iskustvo, kroz projekat, pokazalo da obuke traju kratko, s obzirom na to da djeca, kako je kazala, dođu iz škole bez procesa profesionalne rehabilitacije.

„Nekome treba kraće, nekome duže. Shvatili smo da, teorijski dio možda ne, ali vještine vrlo brzo usvajaju. Oni vrlo brzo vide rezultat svoga rada i to je nešto što je zanjih stimulirajuće i ne gube zainteresovanost“, rekla je Đurišić.

Prema njenim riječima, najveći problem je što projekti nisu održivi.

„Za nas je najteži momenat kada nakon sedam mjeseci, grupa sa kojom smo se srodili, koja je ušla u nešto, treba da ide na Zavod za zapošljavanje. Mi ćemo, u predstojećem periodu, uticati na to da ovaj proces mora da se zaokruži“, pojasnila je Đurišić.

Ona smatra da nije dobro da osoba sa intelektualnim smetnjama stalno mijenja radno mjesto.

„Ako djetetu koje ima intelektualne smetnje promijenite odijeljenje poremetite ga. A kada pričamo o djeci koja imaju smetnje iz spektra autizma, to je kod njih dodatno. Oni imaju neki ritam i ne vole da ga mijenjaju. Mislim da ćemo uticati na to da vidimo koja su rješenja da ovi projekti duže traju i da budu održivi“, istakla je Đurušić.

Samostalni savjetnik za zapošljavanje lica sa invaliditetom u ZZZCG, Stanko Laković, pojasnio je da svaki poslodavac koji zaposli OSI ima pravo na subvenciju zarade, bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zaspolenu OSI, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu, kao i na kreditna sredstva za kupovinu opreme i alata u cilju zapošljavanja OSI.

„Subvencija zarada je jedna od pogodnosti koja je najzastupljenija. Prilikom ostvarivanja ovog prava, važno je istaći da postoji rok od 45 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, kada je potrebno da poslodavac preda zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju zarade“, pojasnio je Laković.

Ukoliko poslodavac preda zahtjev u roku od 45 dana, njegovo pravo na subvenciju se, kako je obajsnio priznaje od dana zaposlenja OSI.

„A ukoliko zahtjev preda nakon 45 dana od zaposlenja lica sa invaliditetom, pravo na subvenciju mu se priznaje od dana podnošenje zahtjeva. To je važno istaći zbog rokova, kako sami poslodavci ne bi trpjeli posljedice svoje neažurnosti“, kazao je Laković.

Prema njegovim riječima, prije nego što se ostvari subvencija koja se odnosi na učešće u finansiranju troškova asistenta u radu za zaposlenu OSI, potrebno je da ta osoba prođe kroz mjere profesionalne rehabilitacije, na osnovu kojih će se, kako je dodao, utvrditi da li je tom licu potreban asistent u radu.

„Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u slučaju ove subvencije finansira do minimalne cijene rada u Crnoj Gori, odnosno do 193 eura. Preko te cifre iz svojih sredstava finansira poslodavac“, pojasnio je Laković.

Samostalna savjetnica u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Aleksandra Popović, rekla je da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, svake druge godine vrši istraživanje javnog mnjenja o stepenu diskriminacije u Crnoj Gori, ne samo, kako je kazala, u odnosu na OSI, već i odnosu na ostale marginalizovane grupe.

„Istraživanja pokazuju da su OSI na trećem nivou kada je u pitanju diskriminacija, i nalaze se iza Roma i LGBT osoba. To svakako pokazuje jedan visok nivo diskriminacije“, ocijenila je Popović.

Ona je kazala da je istraživanje koje je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz podršku UNDP-a sprovelo prošle godine, o nivou diskiminacije OSI po oblastima, pokazalo da su te osobe najviše diskriminisane u oblasti rada i zapošljavanja.

„To je još jedna smjernica da treba značajan broj aktivnosti i mjera usmjeriti upravo u pravcu zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom“, rekla je Popović.

Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, rekao je da nijedna država u okruženju nema obim beneficija i subvencija za poslodavce kao Crna Gora, napominjući da je začuđujuće da zaposlenost OSI nije na većem nivou.

„Medicinski pristup je aspekt na koji se odnosi neusklađenost zakonodavstva. Mnogo veće je neusklađenost podzakonskih akata koji su uglavnom zansovani na medicinskom modelu, gdje se forsira medicinski aspekt invaliditeta“, rekao je Macanović.

Organizacije osoba sa invaliditetom, kako je kazao, insistiraju da se Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje izdvoji kao posebna institucija.

„Tako bi se riješio jedan dio problema, koje postoje u zapošljavanju OSI. Vjerujemo da bi tada bilo moguće da se u punom obimu iskoriste sredstva koja stižu u Fond. Od države još nemamo pozitivan odgovor“, naveo je Macanović.

Izvršna direktorica NVU “Djeca Crne Gore”, Sabra Decević, ocijenila je da je na globalnom nivou, nezaposlenost najveći razlog za siromaštvo i socijalnu isključenost.

„Visok nivo nezaposlenosti OSI, naročito osoba sa intelektualnim invaliditetom, usko su povezani sa ponudama i zahtjevima na tržištu rada i neadekvatnim obrazovnim profilima koji su dostupni ovim osobama. Prema OSI i dalje postoje izražene predrasude i stereotipi, naročito kada su u pitanju njihove radne sposobnosti“, smatra Decević.

 

Panel diskusija je završna aktivnost projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom„ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore iz Poziva za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja ovih lica.  

 

 

 

 

Read 315 times Last modified on petak, 10 novembar 2017 13:04
Login to post comments