Podgorica, PR pres servisProjekat „Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje - SREDNJOVJEKOVNA TEMA“, doprinio je predstavljanju tradicionalnih vrijednosti i kulturno-istorijskih atrakcija Zapadne Hercegovine i Crne Gore, kao i uspješnom povezivanju pružalaca usluga sa posjetiocima te regije.

To je ocijenila izvršna direktorica Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI), Svetlana Vujičić, na završnoj prezentaciji projekta, koji finansira Evropska unija, sa približno 85 odsto sredstava.

Prema njenim riječima, kroz komplementarnu ponudu, četiri tematske staze koje su razvijene u okviru projekta, bogatstva kulturno istorijskih spomenika, u kombinaciji sa raznovrsnom ponudom domaćih proizvoda i usluga, u okviru domaćinstava koja njeguju tradicionalne vrijednosti, kreirana je jedinstvena turstička ponuda.

Ta turistička ponuda je zanimljiva prosječnom zaljubljeniku u istoriju, putniku namjerniku ili turisti koji sa posebnim interesovanjem želi da otkrije slojeve i značenje istorije destinacije koju posjećuje“, navela je Vujičić.

Kako je istakla, uspostavljanjem tematske rute srednjovkjekovne Hercegove zemlje, namijenjene turistima, koji traže autentični doživljaj i ambijent, želi se podstaći društveno-ekonomski razvoj prekogranične oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

„Prilikom realizacije projekta, akcenat je stavljen na turističko oživljavanje istorije srednjeg vijeka  u vezi sa istorijskom ličnošću Herceg Stjepana Vukčića Kosače koji je vladao starom Hercegovinom. Na projektnom području u Crnoj Gori, odabrana su četiri lokaliteta srednjovjekovnih gradova za sprovođenjem malih, infrastrukturnih intervencija“, pojasnila je Vujičić.

Projekat je finansijski podržan od strane EU sa približno 85 odsto u iznosu od oko 167,5 hiljada eura u Crnoj Gori i preko 224 hiljade eura u Bosni i Hercegovini iz IPA prekograničnog programa Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zvonko Saveljić, ocijenio je da projekat doprinosi razvoju kulturne i ekonomske saradnje među opštinama, među građanima, a sve to na srenjovjekovnim rutama.

„Sa aspekta Ministarstva, ovo je prepoznato kao poseban oblik turizma, ne samo tematske rute, nego su tu i panoramske rute. To je jedan oblik turizma koji u zadnjih par godina doživljava veliki bum i ima veliku stopu razvoja u svijetu, doprinosi lokalnim zajednicama, kroz veću zaradu, zaposlenost, plasiranje proizvoda kada se radi o poljoprivrednicima“, naveo je Saveljić, ocijenjujući da projekat doprinosi sveukupnom razvoju turizma.

Predstavnik Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Ivan Jelčić, kazao je da je siguran da su u okviru projekta napravili proizvod koji će trajno ostati iza njih.

„Sklopili smo puno prijateljstava, poznanstava, stvorena je pregranična saradnja. Ja sam uvjeren da ćemo sa CSTI-em i Ministarstvom održivog turizma i razvoja pripremati neke projekte i nastaviti dalje sarađivati“, naveo je Jelčić.

Konsultantkinja na projektu, Alma Henić je, govoreći o projektu, kazala da su htjeli da iskoriste to što u svijetu, kako je navela, postoji interesovanje za srednji vijek.

Osim potencijala za domaće tržište, koji može da bude ovaj proizvod, on može da bude mnogo veći potencijal za tržište turista koji dolaze iz inostranstva i koji su u svojim putovanjima po drugim destinacijama vidjeli ovakvih stvari na pretek“, navela je Henić.

Ono što smo zatekli od Blidinja, Posušja, Gruda, Širokog brijega, Ljubuškog, Blagaja, Stolca, sa jedne strane i sa druge strane, ekipa je radila od Herceg Novog, Kotora, Nikšića, Plužina, Žabljaka, Šavnika i Pljevalja to je stvarno nešto što se zove autentični svijet sela i gradova koji u mnogim svojim osobinama neke principe življenja nije pomjerio od onoga što se zove srednjovjekovni način razmišljanja.

Predstavnica CSTI, Milica Božović, kazala je da su u okviru projekta štampali brošure u tiražu osam hiljada komada, kao i mape u tiražu od četiri hiljade komada na Engleskom i četiri hiljade komada na lokalnom.

„Kroz projekat smo napravili četiri hiljade DVD-jeva koji će predstaviti promotivni film.  Sav promotivni materijal ćemo distribuirati lokalnim turističkim organizacijama, domaćinstvima, nacionalnom parku, nacionalnoj turističkoj organizaciji, turoperatorima, partnerima na teritoriji Bosne i Hercegovine“, navela je Božović.

Veb sajt ovog projekta će, kako je rekla, biti predstavljen u sklopu već postojećeg portala ethnogastro-balkan.net., kao i na aplikaciji izitravel.

Partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH), Opština Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“. Projektni partneri iz Crne Gore su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i CSTI.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je neophodno prevazići negativne patrijarhalne vrijednosti, koje zbog tradicije muškog nasljednika, dovode do selektivnih abortusa i djevojčice stavljaju u negativan položaj, poručila je izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević.

Ona je danas, u okviru kampanje „Neželjena“ u Univerzitetskom parku kod spomenika Svetog Petra Cetinjskog, otkrila ploču koja je posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene.

Raičević je kazala da je inicijativa usmjerena na sistem vrijednosti, koji diskriminiše djevojčice i na negativnu tradiciju društva u kojoj su djevojčice manje željene nego dječaci.

„Tema naše kampanje i naše inicijative je da pokrenemo društveni dijalog koji će prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška. Taj problem se odražava na položaj žena u svim oblastima društva i posljedice su tako drastične da imamo porast broja selektivnih abortusa u Crnoj Gori i zloupotrebu prenatalnih testova“, istakla je Raičević.

Kampanja, kako je kazala, uključuje potpisivanje peticije koja će biti upućena Vladi Crne Gore, a odnosi se, kako je pojasnila, na zahtjev za rješavanjem problema prenatalnog odabira pola u Crnoj Gori.

„Ovo nije samo naša kampanja, ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva“, poručila je Raičević.

Ona je naglasila da u kampanji nije riječ o reproduktivnim pravima žena, tj. pravu na abortus, već je, kako je istakla, isključivi cilj uticaj na negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika djevojčice stavljaju u negativan položaj.

Raičević je ocijenila da postojeći Zakon nije loš, ali je, kako je rekla, upitna kontrola nad primjenom Zakona, kao i uloga Zdravstvene inspekcije.

„Od Vlade Crne Gore ćemo tražiti da pokrene izradu Akcionog plana koji će obuhvatiti stručnjake reznih profila, koji će na multidisciplinarni način rješavati problem o kojem govorimo. Obrazovanje je tu ključno i to je proces koji će, vjerovatno, potrajati, ali vrijeme je da se nešto po tom pitanju radi“, smatra Raičević.

Ljekarka Olivera Miljanović, kazala je da se evidencija o selektivnim abortusima ne može vidjeti direktno, već, kako je pojasnila, kroz trend poremećaja ravnoteže polova na rođenju.

„U Crnoj Gori postoji trend neravnoteže između polova na rođenju i on se, za posljednjih 15 godina, kreće, prema našim istraživanjima, 110 dječaka na 100 djevojčica. Taj trend jedino ima otklon u 2016. godini, kada imamo normalan odnos 103 na prema 100. Da li je ovo svjetlo na kraju tunela, da li smo nešto zaista uradili ne možemo zaključiti na osnovu jedne godine“, pojasnila je Miljanović.

Prema njenim riječima, selektivni abortus koji se događana nakon sprovedenog genetičkog teksta je medicinski, etički i moralno neprihvatljiva radnja i predstavlja kršenje Zakona.

„Vi uvijek morate imati i onoga ko želi da uradi određeni akt, ali morate imati i dostupnost takvih testova. Danas je ta dostupnost moguća zahvaljujući internetu, odlasku u zemlje okruženja. Veoma je važno pitanje da li se na pravilan način, stručno pa i zakonski koriste dobrobiti prenatalne dijagnostike“, smatra Miljanović.

Ona je istakla da je važno ojačati ženu i porodicu da se odupre patrijarhalnim normama.

„Ovdje govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom položaju. Jedna je nerođena ili neželjena, a druga je žena koja je pritisnuta da ostvari određene stereotipne norme, koje još uvijek postoje. Ovo nije samo crnogorski problem, ovo je globalni problem“, navela je Miljanović.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, kazala je da ne treba da bude neželjene djece i da je potrebno stvarati budućnost u kojoj će djevojčice i dječaci biti ravnopravni.

„Dobro je da kroz ovakve kampanje utičemo na svijest svih da je potrebno da sprječavamo selektivne abortuse i zaštitimo buduće generacije. Čini mi se da današnjom kamanjom počinje naša budućnost“, rekla je Pejović.

Novinarka Svetlana Slavujević, kazala je da u određenim dijelovima crnogorskog društva i dalje postoje stereotipi da je muškarac taj koji produžava prezime, čuva kuću, brani državu.

„Ovdje ne govorimo o abortusima koji su po našem Zakonu dozvoljeni do 10. nedjelje trudnoće. Danas govorimo o biranju pola, o biranju da se ne rodi djevojčica, o više abortusa sve dok se ne dobije dječak. To je pogrešno“, ocijenila je Slavujević.

Ona je rekla da je šestomjesečno istraživanje koje je sprovedeno u saradnji sa BIRN-om i CIN-om u okviru projekta "Istražuj za MeNE i EU!", uz podršku Evropske unije, pokazalo je da je ćutanje o selektivnim abortusima i danas veoma glasno.

„Nijedna žena koja je uradila takav abortus nije željela pred našu kameru. Pritisak koji one trpe je izuzetno veliki. I taj pritisak dolazi iz njihovog najbližeg okruženja, iz porodice. Svaka od tih žena koja je uradila takav abortus nosi ogroman ožiljak na duši“, rekla je Slavujević.

Ona smatra da samo postojanje Zakona nije dovoljno, već država, ljekari, mediji i svi treba više da se angažuju, zbog toga što, kako je kazala, zabrinjava to što ne postoji nijedan registrovan slučaj selektivnog abortsua, iako statistika pokazuje drugačije.

„Zamislimo se i zapitajmo se koliko će Crnoj Gori faliti žena za 10, 20, 30 godina ukoliko se ovakav trend nastavi. Nadam se da će ova kampanja, bolja edukacija, i veće angažovanost institucija učiniti da se ovakva statistika prekine“, poručila je Slavujević.

Podgorica, PR pres servis – Srednjoškolci zaslužuju da imaju bolji položaj i veću uključenost u društvo i procese odlučivanja, poručili su predstavnici učeničkih parlamenata.

Unija srednjoškolaca Crne Gore je danas, povodom Međunarodnog dana studenata i srednjoškolaca, organizovala panel diskusiju „Učenički parlamenti - uloga i značaj“.

Maturant Gimnazije „Slobodan Škerović“, Marko Milikić, kazao je da bi Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca trebalo da bude značajan zbog istorijske osnove, ali i zbog toga što, kako je ocijenio, srednjoškolci danas zaslužuju da imaju bolji položaj i da im se glas više čuje.

„Srednjoškolaci treba da imaju veću uključenost u društvo i u procese odlučivanja, zbog toga što su mladi temelj društva. Obično se kaže da na mladima svijet ostaje, ali ne treba da se vodimo samo time, već i u sadašnjosti treba da imamo mjesta da mijenjamo stvari i da nam se čuje glas, kako bi u budućnosti sve moglo da teče lagodnije“, ocijenio je Milikić.

On je kazao da se razvojem civilnog društva i sistema obrazovanja povećava uključenost mladih u različite društvene procese, ali napominje da ima mjesta za napredak.

„Trebalo bi da budemo više uključeni, jer obično su isti srednjoškolci najaktivniji u zajednici. Trebalo bi da uključimo što više srednjoškolaca“, smatra Milikić.

Prema njegovim riječima učenički parlament je isključivo učeničko tijelo, odnosno, kako je pojasnio, institucija u okviru škole, preko koje učenici mogu da iznose svoje probleme i daju rješenja.

„Bitno je da učenički parlament postoji, zbog toga što je platforma za đake da kažu svoje mišljenje i da to bude način da prenesu poruke koje bi željeli“, ocijenio je Milikić.

Maturantkinja Gimnazije „Niko Rolović“ iz Bara, Mirela Salihović, smatra da bi srednjoškolci željeli da budu mladi aktivisti, koji bi mijenjali sistem i bili svijesni da su oni, kako je rekla, dio na kojem društvo počiva.

„Oni kao mladi aktivisti bi mogli da promijene nešto u sistemu u svrhu da njima bude bolje, a i da cijelokupnom društvu bude bolje. Mislim da je važno da mladima ukažemo koliko su važan dio društva“, istakla je Selihović.

Prema njenim riječima, svaka škola bi trebalo da ima informativni sajt i što veći broj prezentacija na različite teme, naročito, kako je rekla, na temu omladinskog aktivizma.

„Mislim da je glavni nedostatak taj što se ne pruža dovoljna pažnja kreiranju izvora iz kojih mladi ljudi mogu da saznaju nešto više o onome što je njima potrebno. Mislim da bi se trebalo poraditi upravo na tome da srednjoškolci i ostali mladi ljudi saznaju na koji način mogu da dođu do određenih informacija“, objasnila je Selihović.

Učenica četvrtog razreda srednje Muzičke škole „Dara Čokorilo“ iz Nikšića, Kristina Šćepanović, smatra da mladi treba više da se pokrenu i da se okrenu aktivizmu.

„Mladi se sada bave nekim stvarima koje nisu toliko bitne za omladinu. Treba da se okrenu nekim omladinskim problemima sa kojima se suočavamo i da stavimo akcenat na te probleme“, rekla je Šćepanović.

Prema njenim riječima, trebalo bi više da se uradi na specifičnom Zakonu za umjetničke škole.

„Mi imamo taj Zakon, ali bi trebalo još malo da se doradi. Mi iz umjetničkih škola imamo probleme što se tiče udžbenika. Nemamo svoje udžbenike, već moramo da ih dobavljamo iz susjednih zemalja. Ali mislim da se, polako, sve više radi na tome“, kazala je Šćepanović.

Učenica trećeg razreda Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, Milena Vučelić,  kazala je da je Dan srednjoškolaca važan, zbog toga što, kako je dodala, učenici imaju priliku da budu u centru pažnje.

„Danas mi imamo priliku da budemo u centru pažnje i da se dokažemo i pokažemo da smo kompetentni da odlučujemo o važnim pitanjima koja su vezana za nas srednjoškolce, za državu i naš obrazovni sistem uopšte“, kazala je Vučelić.

Međunarodni dan srednjoškolaca i studenata obiježava se kao uspomena na praške studente i srednjoškolce, koji su zbog mirnog protesta protiv nacističke okupacije svoje zemlje, održanog 17. novembra 1939. godine strijeljani bez suđenja.

 

Podgorica, PR pres servisPrivrednik Vasilije Miličković uslovno je, kako je saopštio, prihvatio inicijativu da bude kandidat na predsjedničkim izborima, poručujući liderima opozicionih stranaka da se dogovore i stanu iza jedne nestranačke ličnosti, jer je to najsigurnija dobitna kombinacija.

On je na pres konferenciji pojasnio da je uslovno prihvatio inicijativu za kandidaturu na predsjedničkim izborima Grupe građana Građanska akcija, jer smatra da „izlaz iz ovog kolapsnog stanja može iznijeti isključivo opoziciona  i intelektualna misao u Crnoj Gori".

Prema riječima Miličkovića, „partitokratski“ sistem vladanja u Crnoj Gori je „kap koja je prelila čašu“ za njegovu odluku, jer isti, kako je ocijenio, poprima „sve obrise malignog tumora koji prijeti biološkom opstanku građana i države Crne Gore“.

 „Iz ovih razloga zahtijevam da sve stranke, a naglasak stavljam na one koje se deklarišu da su opozicione, da u roku odmah, pokrenu pismenu inicijativu prema Skupštini za izmjene i dopune seta izbornih zakona i usklade ih sa članom 45 Ustava Crne Gore. Građani bi tako ubuduće glasali otvorene liste, čime bi lideri stranaka jasno dali do znanja da su spremni razvlastiti sebe od ničim zaslužene moći“, istakao je Miličković.

Prema njegovim riječima, taj potez lidera opozicionih stranaka, uz, kako je naveo, obavezno vraćanje instituta „konkurs“ za sva radna mjesta u javnom sektoru, „bio bi onaj „mali ključić“ koji otvara „lisice“ stavljene na ruke građana Crne Gore, što je prvi znak ukidanja robovlasničkog sistema vladanja“.

Miličković je rekao da je to njegov imperativni zahtjev koji ne trpi odlaganje, jer, kako je naveo, Odbor za zakonodavstvo ovih dana radi pod nadzorom OSCE/ODIHR.

 „Lidere opozicionih stranaka najljubaznije molim da krajnje ozbiljno i odgovorno shvate moje poslednje upozorenje. Sjednite za sto i stanite iza jedne nestranačke ličnosti, jer je to najsigurnija dobitna kombinacija koja će probuditi i apstinente, dosegnuti do cifre 200 hiljada glasova podrške, koju brojku DPS-ov kandidat uz sve krađe ovoga svijeta, ne može dostići“, istakao je Miličković.

On je poručio liderima opozicionih stranaka da se urazume i izaberu do 1. decembra, za, kako je rekao, njih prihvatljivog jednog kandidata.

 „Imate ponudu da stanete i iza moje kandidature, koja će do tada mirovati, pa da sa sigurnošću srušimo jedan od važnih stubova mafijaške DPS mašinerije. Doduše, ja za Vas i nijesam najsrećnije rješenje kada su Vaše političke karijere u pitanju jer ne mogu zažmuriti – zaboraviti da ste svi vi dali ne mali doprinos ovoj despotskoj i mafiokratskoj vladavini“, rekao je Miličković.

On je pozvao lidere opozicionih stranaka da ujedine opozicione glasove na jedinstvenu listu, „kako za predsjedničke, parlamentarne, tako i za sve lokalne izbore i da je tom „moljenju do klečanja“ došao kraj 1. decembra ove godine“.

„Ukoliko dakle ne obavjestite javnost da ste stali iza jednog zajedničkog kandidata računajte da je moja kandidatura toga dana aktivirana“, rekao je Miličković.

On je pozvao premijera Duška Markovića da pod hitno Vlada, „odmah i sad, isplati 200 miliona talijanskoj kompaniji A2A, jer Vaše neznanje, nestručnost i nesposobnost Vas neće abolirati od termina „veleizdajnici““.

„Markoviću, nemojte me tjerati da Vas javno proganjam i da do detalja pojašnjavam kolike ste neznalice i štetočine, a što bi imalo pogubne implikacije za Crnu Goru, zato svih ovih mjeseci šutim o tim detaljima“, zaključio je Miličković.

 

PODGORICA, 16. novembra 2017. godine – u zemljama zapadnog Balkana dolazi do povećanja broja radnih mjesta, jer se rast nastavlja širom regiona. Očekuje se da će regionalni rast u 2017. godini dostići 2,6 posto, što je rezultat otvaranja novih radnih mjesta do juna 2017. godine - što je povećanje od 3,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uprkos visokoj nezaposlenosti u šest zemalja u regionu, stope zaposlenosti vratile su se na nivo od prije 2008. godine u Albaniji, na Kosovu, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Više od polovine novih radnih mjesta u regionu otvoreno je u privatnom sektoru.

Prema posljednjem Redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za zapadni Balkan koji je objavljen danas u Prištini, na Kosovu, očekuje se da će svih šest zemalja zapadnog Balkana zabilježiti rast u 2017. godini, dok se prognozira ubrzan regionalni rast od 3,3 posto u 2018. i 3,6 posto u 2019. godini. Investicije su pokrenule snažan rast u Albaniji, na Kosovu i Crnoj Gori, dok je potrošnja dovela do stabilnog rasta u Bosni i Hercegovini. Ranija politička kriza pogoršala je rast u BJR Makedoniji, kao i izuzetno hladna zima u Srbiji.

Tokom perioda 2017-2019. godine, projiciran je rast crnogorske ekonomije u prosjeku za 3,2 posto", kaže Emanuel Salinas, šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru. „Brzina rasta biće određena adekvatnošću makroekonomskog upravljanja i sprovođenjem reformi u cilju promocije razvoja privatnog sektora. U tom kontekstu, pozdravljamo posvećenost Vlade i nedavne aktivnosti da se Crna Gora vrati na održiv makroekonomski put“.

 

 

2016

2017e

2018f

2019f

Albanija

3,4

3,8

3,6

3,5

Bosna i Hercegovina

3,1

3,0

3,2

3,4

Kosovo

3,4

4,4

4,8

4,8

Makedonija, BJR

2,4

1,5

3,2

3,9

Crna Gora

2,9

4,2

2,8

2,5

Srbija

2,8

2,0

3,0

3,5

Zapadni Balkan

2,9

2,6

3,3

3,6Ekonomski rast, zajedno sa otvaranjem novih radnih mjesta, takođe je doprinjeo padu stope siromaštva u regionu. Stopa od 23,6 procenata je projicirana stopa za 2017 godinu i za puni procentni poen je niža nego prije godinu dana - što podrazumijeva da je oko 124,000 ljudi izbjeglo siromaštvo ove godine.

 

„Ohrabrujuće je primjetiti da se zapošljavanje, skoro deceniju nakon globalne finansijske krize, konačno oporavilo i vratilo na nivo prije krize u većem dijelu regiona", kaže Linda Van Gelder, direktor Svjetske banke za zapadni Balkan. „Sada je za zemlje zapadnog Balkana bitnije nego ikada da održe reformski zamah, da se stvaraju mogućnosti i poboljša životni standard za sve građane zapadnog Balkana". 


Dok su izgledi ekonomskog rasta i dalje pozitivni za zemlje zapadnog Balkana, rizici ostaju. Neizvjesnost u politici ili moguće promjene politike mogle bi uticati na investicije i rast. Prema izvještaju, ovi rizici mogu se ublažiti fiskalnom održivošću, uz ubrzavanje strukturnih reformi kao što su jačanje javnih finansija i poboljšanje okruženja za investiranje i integraciju, kao i napredovanjem agende za pridruživanje Evropske unije (EU).

NAPOMENA: Prezentaciju dvanaestog Redovnog ekonomskog izvještaja Svjetske banke za zapadni Balkan – “Povećanje zaposlenosti" možete pranaći u attachment-u. 

 

{youtube}tbGXsYpRxCY{/youtube}

Podgorica, PR pres servisLokalne samouprave trebalo bi da prepoznaju koruptivne radnje i da, u dijelu svojih nadležnosti, prema službenicima koji ih čine, preduzmu mjere disciplinske odgovornosti, ocijenio je potpredsjednik Opštine Berane, Rade Kljajić.

On je danas, u drugom dijelu nacionalne konferencije „Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou!“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru istoimenog projekta, a koji finansira Evropska unija, kazao da je problem korupcije u prethodnom periodu u toj opštini bio prisutan, „ali od nadležnih institucija nije bilo povratnih reakcija“.

„Samo povratnim efektima državnih organa i onih koji su zaduženi da se u punoj mjeri uhvate u koštac sa korupcijom, koja je prisutna ne samo na lokalnom nivou, nego daleko više na državnom nivou, može se suzbiti korupcija“, smatra Kljajić.

Na opštinama je, kako je rekao, da ustanove i prepoznaju šta su koruptivne radnje i da u dijelu svojih nadležnosti, prema službenicima koji ih prave, preduzimaju mjere disciplinske odgovornosti ili ih, kako je kazao, odstrane sa posla.

„Međutim, manja je odgovornost opštinskih organa u odnosu na državne. Ako mi prepoznamo da se radi o krivičnim djelima mi ne možemo voditi krivični postupak. To treba država da procesuira“, ocijenio je Kljajić.

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, Džemal Ljušković, kazao je da su transparentnost rada lokalne samouprave i javnih službi ključni preduslovi u stvaranju pozitivne atmosfere i povjerenja građana u rad javnih službi i, kako je dodao, pouzdana su brana korupciji i koruptivnim ponašanjima u društvu.

„Subjekti uključeni u borbu protiv korupcije moraju još istrajnije i upornije nastaviti sa sprovođenjem antikorupcijskih mjera u cilju smanjenja ove bolesti našega društva na najmanju moguću mjeru. Rezultati koje postižemo su vidljivi i ohrabruju“, rekao je Ljušković.

Naredni zadaci na polju borbe protiv korupcije, kako je kazao, definisani su novim Akcionim planom, koji je urađen za tekuću i narednu godinu.

„Njime su precizirani ciljevi na prevenciji korupcije na lokalnom nivou i njihovo praćenje. Time će se obezbijediti kontinuitet aktivnosti na planu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou“, rekao je Ljušković.

Menadžerka integriteta opštine Tivat, Jela Mrdak, kazala je da rizik od korupcije postoji uvijek i svuda, napominjući da je visokorizična oblast upravljanje imovinom.

„Tu smo oblast definisali kroz mjere i aktivnosti Akcionog plana za borbu protiv korupcije, gdje smo svim opštinama sugerisali da se osvrnu na taj dio, jer je to oblast koja je prepoznata u svim segmentima, zbog toga što ne postoji evidencija i popis imovine na način kako bi trebalo. Na zaposlenima je da pomognu i uspostave sistem da rizik spuste na što manji nivo“, rekla je Mrdak.

Potpredsjednica opštine Nikšić, Sonja Nikčević, kazala je da je svaka sredina pogodna da se uradi koruptivna radnja ukoliko, kako je rekla, postoji ambicija da se tako nešto čini.

„Međutim, napor koji ova lokalna uprava čini jeste da u svim segmentima napravi transparentan i vrlo otvoren rad. Postoji kvalitetna saradnja sa civilnim sektorom, a NVO su prisutne u izradi svih naših akcionih planova, jer se jedino na taj način postiže veći stepen komunikacije sa javnošću“, pojasnila je Nikčević.

Glavna administratorka Opštine Budva, Danica Kovačević, odgovarajući na pitanje šta je konkretno urađeno kada je u pitanju ispunjavanje reprogramiranih poreskih obaveza, kazala je da se sve zarade zaposlenima u toj lokalnoj upravi redovno isplaćuju.

„Što se tiče svih ostalih reprograma, to je takođe u sistemu Sekretarijata za finansije i privredu i svaki sporazum koji se tiče doprinosa, ili bilo kakvih troškova koji su nastali u ranijem periodu, se sprovodi do kraja. Nastojimo da teškoće sa kojima se suočavamo na najbolji mogući način rješavamo“, kazala je Kovačević.

Glavni administrator opšine Danilovgrad, Dejan Vuković, kazao je da ta opština posebno prati problem zapošljavanja i da se posljednjih nekoliko godina sva zapošljavanja sprovode javno i transparentno.

„Imamo i obavezu da za bilo koje zapošljavanje tražimo saglasnost od resornog Ministarstva finansija“, pojasnio je Vuković.

U planu je, kako je rekao, nova digitalizacija uprave.

„Sve to prati izrada novoga sajta, koji će biti usmjeren na interakciju sa građanima“, rekao je Vuković.

Izvršna direktorica NVO Mladiinfo Montenegro iz Nikšića, Milica Žugić, pojasnila je da je projekat „Penicilin za korupciju“ pokazao da u zdravstvenom sistemu nikšićke opštine postoje koruptivne radnje koje vode u korupciju.

„Mislim da smo uspjeli da zagrebemo po površini, jer mjesec dana nije dovoljno da otkrijemo neke velike stvari, ali je dovoljno da vidimo da nečege ima“, objasnila je Žugić.

Ona je rekla da su tokom trajanja monitoringa zdravstvene institucije posjećene 82 puta prilikom čega je, kako je dodala, utvrđeno da postoje radnje koje mogu ukazati na to da korupcija postoji.

„Jedan od primjera jeste da je pacijentkinja u hodniku čekala sa kesom u kojoj je bila kafa i čokolada. Nazvala je doktora, on je došao i pokupio tu kesu. Drugi primjer je bio kada je pacijent kod interniste unio čokoladu i vratio se bez nje. To su sitni primjeri, ali je upravo to osnov korupcije“, pojasnila je Žugić.

Predstavnik NVO Da zaživi selo, Miloš Ostojić iz Pljevalja, istakao je da je sprovedena anketa, u kojoj je učestvovalo 300 osoba, pokazala da građani pljevaljske opštine smatraju korupciju prihvatljivim ponašanjem.

 „Više od 70 odsto njih ne izražava spremnost da u budućnosti prijavi korupciju, jer ne vjeruje nadležnim institucijama. Oni ne vjeruju da ima lijeka za korupciju i smatraju da bi tada imali većih problema ukoliko bi prijavili neke slučajeve korupcije“, naveo je Ostojić.

Izvršni direktor NVO Ul info iz Ulcinja, Mustafa Canka, rekao je da je projekat koji je sprovodila ta organizacija trajao pet mjeseci, a da je njegov glavni cilj bio povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

„Prije ovoga projekta, lokalna samouprava je odgovarala na 70 odsto zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Kod nas je to bilo preko 90 odsto, što znači da smo „razdrmali“ malo lokalnu samoupravu. Dobijali smo odgovore i imali dobru saradnju, što znači da je naš ključni cilj postignut“, ocijenio je Canka.

Izvršna direktorica NVO ATAK iz Podgorice, Dragana Tripković, rekla je da je projekat „Jačanje integriteta mladih“, imao za cilj da se osnaži lični integritet mladih od 14 do 18 godina, u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa Zakonom.

„Tokom trajanja radionica u četiri škole u dva grada smo uspjeli da direktno radimo sa 150 učenika i učenica. Svijest o korupciji je podignuta kod dvije hiljade učenika ovih srednjih škola i nadamo se unaprijeđena svijest o važnosti podrške mladima u procesu borbe protiv korupcije“, pojasnila je Tripković.

Predstavnik NVO Za druge iz Petrovca, Đorđe Gregović, naveo je da su sve države nastale na prostoru bivše Jugoslavije muzeji korupcije.

„Jedan od ključnih ciljeva našeg projekta bio je da se uradi veb platfoma, kao jedan moderan izraz dostupan svima na jednostavan način. Adresa je www.muzejkorupcije.org i vjerujem da je to dobra osnova i mogućnost svima da anonimno ili javno prilažu eksponate za muzej, koji je virtuelan“, objasnio je Gregović.

Predstavnica NVO Aktivna zona sa Cetinja, Milena Stanojević, pojasnila je da su kroz projekat „Otvoreno o korupciji“, edukovani mladi o tome šta je korupcija, kako je prepoznati, kako i kome je prijaviti.

„Tokom rada na ovom projektu smo ostvarili saradnju sa predstavnicima drugih NVO iz našeg grada. Ostvarili smo saradnju sa lokalnom upravom. Sarađivali smo i sa Agencijom za sprečavanje korupcije i pružili smo priliku zainteresovanim mladim ljudima da posjete Agenciju i da se na licu mjesta upoznaju sa njenim funkcionisanjem“, rekla je Stanojević.

Predstavnica NVO Građanski kreativni centar sa Cetinja, Marta Martinović, objasnila je da je formirana koalicija „Zajedno protiv korupcije“ koju čine četiri omladinske nevladine organizacije sa teritorije Cetinja.

„One su potpisale memorandum o saradnji i napravile su zajednički komunikacioni plan za djelovanje u narednom periodu“, istakla je Martinović.

Podgorica, PR pres servis – Predstavnici Grupe građana „Građanska akcija“ pozvani su da u petak prisustvuju sjednici Radne grupe za implementaciju preporuka OEBS-a, a oni će se, kako su saopštili, tom prilikom zalagati da to tijelo predloži Skupštini da građani biraju odbornike i poslanike, a ne izborne liste.

Oni su danas, na pres konferenciji, reagovali na izjavu poslanice Demokratske partije socijalista (DPS) i članice Radne grupe Marte Šćepanović, koja je sinoć u Dnevniku Televizije Crne Gore saopštila „da joj je žao što niko od civilnog sektora, sem Centra za demokratsku tranziciju, nije uzeo učešće u izmjeni izbornog zakonodavstva“.

Predstavnik Grupe građana „Građanska akcija“, Božidar Vujičić, kazao je da je na prethodno upućen zahtjev, danas dobio odgovor od sekretara Radne grupe da on i Vasilije Miličković u petak prisustvuju radu tog tijela.

„U Crnoj Gori je na sceni sistemsko i masovno nepoštovanje jednog od osnovnih političkih prava – biračkog prava“, poručio je Vujičić.

On je uputio zahtjev OEBS-u da u izvještaju ispravi „grešku koju su napravili namjerno ili nenamjerno gdje su na petoj strani izvještaja izostavili element neposrednosti izbora“.

„Oni su, po meni, namjerno izostavili da samo evidentiraju ono što piše u Ustavu Crne Gore, tako da su pobrojali četiri elementa, a ključni element su izostavili, pa ih ja molim da to pogledaju i isprave“, rekao je Vujičić.

On je ukazao da je poslanik DPS-a Miško Vuković, koji je član Radne grupe nedavno dao saopštenje u kojem je, kako je naveo, rekao da „ko god otvori o otvorenim listama, što se tiče DPS-a, kuca na širom otvorena vrata“.

„Sad je prilika da, kao član radne grupe u tom pravcu i djeluje i to predloži Skupštini“, istakao je Vujičić.

Privrednik Vasilije Miličković ocijenio je da je izjava poslanice Šćepanović „laž“, i da je, kako je rekao, imala namjeru da izbjegne sve njihove prijedloge koji se odnose na izmjenu izbornog zakonodavstva.

„Izjava poslanice Šćepanović mogla je imati samo namjeru da se niti jedan naš predlog ne usvoji, a on je suštinski. Naš je predlog da se uskladi član 82 izbornog zakona sa Ustavom 45 je revolucija u Crnoj Gori. Usvajanjem našeg predloga partitokratska vladavina je umrla u Crnoj Gori, a diktatura robovlasnika doživljava kraj“, smatra Miličković.

Prema njegovim riječima, nijedan odbornik niti poslanik niti jedne partije u Crnoj Gori nije učestvovao u izmjenama i dopunama, zbog toga što su svjesni da, kako je rekao, gube „svoje robovlasničke pozicije“.

„Možete misliti kako je na nama težak zadatak – da natjeramo da dvije trećine postojećih poslanika u Skupštini predlože i izglasaju samo ovu izmjenu, kad nas oni prije dva dana ispred Skupštine nisu pustili ni ispod strehe, nego su nas natjerali na kišu da se kvasimo, da narod vidi kakav tretman imaju građani koji žele da rade posao poslanika“, istakao je Miličković.

Nezavisni odbornik Skupštine opštine Budva, Stevan Džaković, ocijenio da je opozicija morala biti prisutna u Radnoj grupi i tražiti, kako je naveo, izmjenu sistema.

„Na koji način opozicija misli da dođe na vlast, a da budu fer izbori, a da ona ne učestvuje u kreiranju uslova za te fer izbore, meni stvarno nije jasno“, rekao je Džaković.

On je najavio da će u naredna dva dana predati dokument OEBS-u, Evropskoj komisiji i Skupštini Crne Gore u kojem zahtjevaju da se izborno zakonodavstvo mora uskladiti sa Ustavom Crne Gore.

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije, Đorđije Blažić, rekao je da nisu tražili da prisustvuju radu Radne grupe kako bi dostavljali primjedbe i sugestije, već da bi, kako je pojasnio, aktivno učestvoali u procesu.

„Tražili smo da budemo članovi Radne grupe koja će aktivno da participira u procesu i da, kao profesionalci, suočimo argumente i kontraargumente sa jednopartijskom radnom grupom. Nije čudno što su oni na ovakav način uz krajnje neprimjereno profesionalno ponašanje postupili i zaobišli naš zahtjev“, ocijenio je Blažić.

U evropskom miljeu, kako je ukazao, od 30 država, 21 država ima otvorene izborne liste.

„Mi smo u zapećku naravno“, zaključio je Blažić.

Podgorica, PR pres servis – Sistem borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, kao ključne podržavajuće poluge mora, imati Vladu odgovornu građanima sa jednakim odnosim prema svim opštinama, kredibilnu Agenciju za sprečavanje korupcije i jako Tužilaštvo, poručeno je na nacionaloj konferenciji Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Konferencija “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou!”, je održana u okviru istoimenog projekta u saradnji sa nevladinim organizacijom (NVO) Bonum iz Peljvalja, Inkubator iz Kotora i Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Izvršna direktorka CGO, Daliborka Uljarević, ukazala je da 63 odsto građana i građanki, po nalazima istraživanja te organizacije, prepoznaje korumpiranost lokalnih vlasti, a dominantno cijene i da je, kako je navela, ista štetnost korupcije koja se odigrava na visokom nivou, kao i onoj nižim nivoima, poput lokalnog.

„Ključni razlog razvoja korupcije je u njenoj nekažnjivosti odnosno nefunkcionalnom sistemu procesuiranja identifikovanih slučajeva korupcije kojeg karakteriše ispolitizirani i selektivni pristup nadležnih organa, a što svakako nije podsticajno za veći stepen aktivizma građana i prijavljivanje korupcije“, istakla je Uljarević.

Ona smatra da je neophodna posvećenost svih – kako nacionalnih vlasti u dijelu podržavajućeg okvira, tako i samih lokalnih vlasti koje, kako je kazala, moraju raskinuti sa politikom “nezamjeranja” i „osluškivati glas građana i građanki, a ne partije“.

„Zato sistem borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, kao ključne podržavajuće poluge mora, imati Vladu odgovornu građanima sa jednakim odnosom prema opštinama nezavisno ko u njima sprovodi vlast, kredibilnu Agenciju za sprečavanje korupcije i jako Tužilaštvo koje daje pečat borbi protiv korupcije neobojen neprimjerenim političkim pritiskom, nedostatkom integriteta, stručnosti i hrabrosti“, poručila je Uljarević.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, smatra da je Crna Gora postigla određeni nivo pripreme za borbu protiv korupcije, kada je počela proces pregovaranja, ocijenjujući da je potrebnmo mnogo više uraditi da bi se postigli rezultati na planu istrage, osuđenja i inkriminacije slučajeva visoke korupcije.

„U većini slučajeva, korupcija koja se prijavljuje na svim nivoima govori o tome da lokalna samouprava nije imuna od toga. Slučaj „Košljun“ i drugi koji uključuju lokalnu samoupravu u Budvi zapravo su ilustracija toga i to je nešto što se nalazi u rukama prvosudnih organa za rješavanje“, naveo je Orav.

Zato, kako je istakao, lokalne samouprave moraju da ojačaju svoje kapacitete vezano za borbu protiv korupcije.

„To znači da se moraju stvoriti veće prilike da razvoj lokalne samouprave i unapređenje njihovih servisa prema građanima u svakom smislu. Razvoj lokalnih zajednica da aktivno učestvuje u borbi protiv korupcije je nešto što je neophodno da bi se desile prave promjene. Jedini način da se borimo protiv korupcije jeste da se svi subjekti udruže u toj borbi – relevantna ministarstva, lokalne samourpave, pravosuđe i civilno društvo“, poručio je Orav.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović podsjetila je da je Vlada donijela Operativni dokument za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika – kao Aneks Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava , koji kako je navela, među sedam oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije obuhvata i oblast lokalne samouprave.

Kako je kazala, jedan od mehanizama za ostvarivanje načela etičnosti i integriteta lokalnih službenika i namještenika je izrada Plana integriteta.

„Ovaj akt je značajan sa aspekta borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, jer predstavlja interni antikorupcijski dokument čija svrha je da preko skupa mjera pravne i praktične prirode utiče na sprečavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u okviru organa, organizacionih jedinica i na nivou svakog pojedinačnog radnog mjesta“, navela je Pribilović.

Ona je istakla da su obuke službenika i namještenika u direktnoj vezi sa borbom protiv korupcije na svim nivoima, kao i na lokalnom nivou, ocijenjujući da podizanje njihovog znanja i vještina, predstavlja temelj u prevenciji te pojave.

Koodinatorka programa u CGO, Ana Nenezić, kazala je da je najveći problem koji je ta organizacija uočila prilikom analize Izvještaja lokalnih samouprava predstavlja to što dosta njih nije uspostavilo jedinicu za unutrašnju reviziju.

„Među problemima koje smo uočili su i nevršenje unutrašnje revizije kada postoje kadrovski kapaciteti za to, nedovoljna transparentnost procesa u lokalnim upravama i samoupravama, pogotovo u oblasti finansija i budžeta, nepostojane Etičke komisije ili u slučajevima gdje ona postoji nesprovođenje analize rada iste“, navela je Nenezić.

Uočeni su problemi, kako je dodala, koji se odnose i na neadekvatno evidentiranje prijava korupcije, pogotovo kad, kako je navela, 11 opština nije usvojilo interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije i postupanje po tim prijavama, „niti je omogućilo zaštitu identiteta lica koja bi podnijela prijavu“.

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Ana Đurnić, kazala je da samo sedam od 23 opštine ima jedinicu za upravljanje ljudskih resursima, navodeći da taj nedostatak doprinosi korupciji u zapošljavanju.

„Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi pokušava da riješi probleme koji se tiču korupcije ali nije u potpunosti promišljeno kako će se rješenja u praksi sprovesti“, navela je Đurnić.

Načelnik Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda u Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), Mladen Tomović, kazao je da je Agencija uradila model plana integriteta za lokalne samouprave i dostavila ih svim jedinicama lokalne samouprave.

On je najavio da će početkom iduće godine sve jedinice lokalne samouprave morati da uđu u proces revizije određenih dokumenata, navodeći da je to prilika da se uočeni nedostaci otklone.

Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milka Tadić Mijović, kazala je da su tokom projekta za potrebe tekstova urađena istraživanja u kojima je učestvovalo više od 100 različitih sagovornika loklane samouprave, predstavnika pravosudnih organa, političkih partija, civilnog društva, stručnjaka i običnih građana.

„Projekat smo otvorili serijalom iz Kolašina. Kolašinska vlast koristila je javna sredstva u lične svrhe, zloupotrebljavala je zaposlene, nagrađivala je pokorne trasakcijama sa javnim zemljištem koje su opštinske vlasti privatizovale i prodavale ispod cijene na sumnjivim tenderima, opština je pretrpjela milionske štete“, navela je Tadić Mijović.

Ona je kazala da je najviše krivičnih prijava, kada je u pitanju korupcija na lokalnom nivou podnešeno protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice.

„Objavili smo više tekstova o slučajvima „Bazar“, „Carine“ , “Kombinat aluminijuma Podgorica“, „Duvanski kombinat“ i tu je utvrđeno da su ogromne štete nanijete građanima i lokalnoj upravi, da se radi o desetinama miliona. Mnogi od ovih slučajeva nisu imali sudski epilog“, rekla je Tadić Mijović.

Konferencija “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou!”, je održana u okviru istoimenog projekta u saradnji sa nevladinim organizacijom (NVO) Bonum iz Peljvalja, Inkubator iz Kotora i Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2015, i uz kofinansiranje od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

 

 

Strana 1 od 24