Podgorica, PR pres servis - Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici od odbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva.

Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada i zelenih površina namijenjenih za boravak djece, kao i šetačkih zona.

NVO Juventas, kako su podsjetili, od 2004. godine sprovodi program smanjenja štete nastale kao posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, te je ova akcija samo još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta života društva.

„Ovom prilikom su očišćenje lokacije na Starom Aerodromu, centru grada, Sastavcima, u blizini željezničke stanice, na Murtovini, te šetačkoj zoni brda Ljubović. Nažalost, usljed nabujale vegetacije, aktivisti Juventasa nijesu bili u mogućnosti da očiste i lokaciju na brdu Gorica. Sakupljeno je približno 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva na ovim lokacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su upozorili da je zabrinjavajući porast korišćenja psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, posebno među mlađom populacijom, i istakli da problem narkomanije odavno postao problem javnog zdravlja.

„Iako je u Crnoj Gori primjetno poboljšanje u posljednjih pola godine, po pitanju rješavanja problema bolesti zavisnosti, napominjemo da naša država još uvijek nije dovoljno izgradila kapacitete kako bi se na ovaj problem adekvatno i blagovremeno odgovorilo“, navodi se u sapštenju.

Iz Juventasa su ocijenili da bi, pored servisa prevencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije, u okviru smanjenja štete, trebalo oformiti i prve prostorije za injektiranje, po uzoru na Sloveniju i ostale zemlje Evropske unije.

„Time bi se obezbijedilo da se psihoaktivne supstance injektiraju u medicinski kontrolisanim uslovima, a samim tim smanjila i pojava obačenih igala i špriceva na javnim lokacijama, ali i stopa smrtnosti usljed predoziranja kod osoba koje koriste droge, odnosno stopa infekcije krvlju prenosivim infekcijama, na prvom mjestu Hepatitis-om C i HIV-om“, istakli su iz Juventasa.

Iz te organizacije su naveli da je ovu akciju čišćenja lokacija u zajednici karakterisalo i to što su se stručnom osoblju Juventasa, prvi put pridružila i tri mlada volontera, koja su na ovaj način htjela da doprinesu dobrobiti društvene zajednice.

„U okviru programa smanjenja štetnih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, organizuju se periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, ali i vanredne po pozivu građana“, kazali su iz te organizacije.

Oni su pozvali građane, ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, da ih kontaktiraju pozivom na broj 020 624 608, mail-om na juventas@t-com.me ili putem Facebook stranice Nvo Juventas.

Podgorica, PR pres servis - Izložba poznatog mađarskog umjetnika i stvaraoca optičke umjetnosti 20. vijeka, Viktora Vazarelija, na kojoj će biti predstavljene 43 slike i pet objekata, biće otvorena 6. juna u zgradi Ministarstva Kulture na Cetinju.

Izložbu organizuju Ambasada Mađarske u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, Kulturnom Festivalom Barski Ljetopis i Centrom Savremene Umjetnosti Crne Gore.

„Publika će imati priliku da pogleda izložbu na Cetinju u zgradi Ministarstva kulture od 6. do 19. juna, u Baru u Drovcu Kralja Nikole od 21. juna do 5. jula, kao i u Podgorici u Centru Savremene Umjetnosti, u Perjaničkom Domu i Galeriji "Klub" od 11 do 30 jula”, kaže se u saopštenju Ambasade Mađarske u Crnoj Gori.

U privatnoj kolekciji Vazarelija iz Mađarske se, kako se navodi, nalaze 43 slike i pet objekata koji pokazuju najbitnije stanice životnog rada Vazarelija.

„Vazareli je jedan od najznačajnijih umjetnika 20. vijeka. On je priznati lider grane umjetnosti zvane Op-art. Njegova istraživanja, ideje i inovacije sa korišćenjem boja i oblika su stvorile novu granu umjetnosti. Sa dugogodišnjim predanim radom stvorio je jednu „plastičnu azbuku”, i omogućio stvaranje umjetničkih radova u neograničenim varijacijama”, navodi se u saopštenju.

 

 

 Podgorica, PR pres servisCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru 13 treninga, edukovao više od 240 zdravstvenih radnika sa teritorije cijele Crne Gore o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, sa posebnim fokusom na evropsko zakonodavstvo u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, treninzi su organizovovani u okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koji finansira Evropska unija (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Treninzima su obuhvaćeni svi profili zdravstvenih radnika, tako da su obuku prošli ljekari, medicinske sestre, zaštitnici prava pacijenata, pravnici zapošljeni u zdravstvenim ustanovama”, kaže se u saopštenju.

Predavač na treninzima je bila projekt menadžerka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanović, koja je predstavila svoja znanja iz oblasti etičkih normi i standarda u zdravstvu.

“U okviru treninga zdravstveni radnici su se upoznali sa standardima etike i integriteta u sistemu zdravstva, sa fokusom na Evropsku povelju o pravima pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata”, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su kazali da su, u cilju jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika u ovim oblastima, oni stekli znanja o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, imenovanjima zaštitnika prava pacijenata, funkcionisanju otvorene linije za prijavu korupcije, postupanju po prijavama/prigovorima građana i njihovoj primjeni u praksi.

“Na kraju, zdravstveni radnici su upoznati sa uporednim iskustvima i zaštitom prava pacijenata u sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava”, dodaje se u saopštenju.

Kako su podsjetili iz CeMI-ja, Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), koji je partner na ovom projektu, organizovao je obuku isključivo posvećenu zaštitnicima prava pacijenata.

“Na dvodnevnoj obuci zaštitnici prava pacijenata su imali priliku da steknu više znanja o njihovom  načinu rada i nadležnostima, naročito prema osobama koje dolaze iz osjetljivih grupa i njihovim porodicama, kao i o standardima transparentnosti,izvještavanja i drugih procedura iz sličnih instutucija iz regiona i Evropske unije. Predavači su bili doktori Branislav Petrović i Mensud Grbović”, precizira se u saopštenju.

Projekat “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” finansira EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa. 

Podgorica, PR pres servis - Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, putem aplikacije za zaštitu prava potrošača, primio 60 validnih prijava građana, od kojih se najveći broj odnosi na super markete, saopšteno je iz te organizacije.

Najveći broj prijava stigao je iz Podgorice – 47, dok je iz Nikšića poslato pet, Budve četiri, Danilovgrada tri i Tivta jedna prijava.

„U skorije vrijeme ljudi prijavljuju najviše supermarkete, a razlozi su različiti. Istekli rokovi, različite cijene na kasi i na polici ispod određenog artikla. Takođe, u okviru prijave potrošači traže pravne savjete“, kaže se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su istakli da im Uprava za inspekcijske poslove, sa kojom su u svakodnevnoj komunikaciji, redovno dostavlja odgovore na poslate prijave, a da nakon nje slijede Vodovod Podgorica i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

„Najupečatljivija prijava u poslednje vrijeme jeste da nijesu obilježeni artikli na Brajevom pismu na deterdžentima Fairy, a ni na ostalim proizvodima koje distribuira koje uvozi i distribuira AD Napredak Kotor“, navodi se u saopštenju.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Pozivamo građane da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava potrošača”, kazali su CeMI-ja.

Oni su podsjetili da, u okviru istog projekta, pružaju i besplatnu pravnu pomoć za sve građane kojima su ugrožena prava potrošača putem telefona 020 511 424 i mail-a pravna.pomoc@cemi.org.me

Od oktobra prošle godine do danas bilo je ukupno 98 slučajeva u kojima je pružena besplatna pravna pomoć”, naveli su iz CeMI-ja.

 

Pružaoci turističkih usluga, vodiči i ugostitelji iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, njih 20, pohađali su edukativnu radionicu o principima upravljanja destinacijom, prepoznavanju potencijala, upoznavanju sa očekivanjima posjetilaca i standardima turističkih usluga, saopšteno je iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI).

Radionica je, kako se navodi, održana od 18. do 21. maja u opštini Grude u Bosni i Hercegovini.  

Radionicu je organizovala Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG) iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa CSTI iz Crne Gore, u okviru prekograničnog projekta TEMATSKE RUTE SREDNJOVJEKOVNE HERCEGOVE ZEMLJE - TEMA SREDNJI VIJEK“, koji je počeo sa implementacijom 27. novembra 2015. godine i realizovaće se do 27. novembra ove godine.

„Trodnevni trening ima za cilj podizanje svijesti o zahtjevima današnjih posjetilaca, prezentaciju istorijskog i gastronomskog konteksta srednjovjekovne tematske staze, te posjetu prirodnim, kulturnim i istorijskim atrakcijama koji su u skladu sa temom srednjeg vijeka“, kaže se u saopštenju.

Pored toga, kako se navodi, trening će upotpuniti i posjeta domaćinstvima koji su razvili male turističke biznise i koji pružaju ugostiteljske usluge.

„Trening se organizuje za deset učesnika iz Crne Gore i deset učesnika iz Bosne i Hercegovine koji se bave sličnim uslugama u svojim opštinama“, precizira se u saopštenju.

Prvi dan treninga bio je rezervisan za prezentacije i diskusije na temu proizvoda, prodaje i marketinga i istorijskog konteksta projekta, pripremanje srednjovjekovnih jela i obilazak odabranih BiH projektnih članova.

„Tokom drugog dana treninga, planiran je obilazak opštinama Ljubuški i Stolac, kroz organizovane posjete atraktivnim prirodnim i kulturnim lokalitetima, kao i srednjovjekovnom sajmu Stolačka Tarča. Treći i poslednji dan treninga obuhvata obilazak vodopada Kravice i konobe Koćuša, te povratak za Crnu Goru uz opciju usputnih posjeta Međugorju, Mostaru i Blagaju“, kazali su iz CSTI.

Partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH), Opština Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja. Projektni partneri iz Crne Gore su Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) i NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice.

„Projektom se namjerava podstaći društveno-ekonomski razvoj i unaprijediti prekogranična saradnja u graničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sprovođenjem planiranih aktivnosti doći će do uspostavljanja novog prekograničnog turističkog proizvoda zasnovanog na istorijskoj i kulturnoj baštini regiona, kao i na kvalitetnim domaćim proizvodima i uslugama“, kaže se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz CSTI, obzirom da će tokom implementacije projekta lokalna kulturna i istorijska baština biti sistematski popisana, proizvodi i usluge unaprijeđeni i standardizovani, a nova turistička ponuda kreirana i promovisana, „sve to će doprinijeti jačanju informisanosti turista o ponudi prekograničnog regiona i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije“.

„Takođe, doći će i do unapređenja prekogranične saradnje među nosiocima aktivnosti ovog regiona i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekograničnog regiona između Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 197,142.15 EUR, od čega Evropska unija finansira 85 odsto. Preostalih 15 odsto ko-finansiraju Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i CSTI.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate CSTI projekt menadžerku Svetlanu Vujičić, na sljedeće brojeve telefona: 069 318 963, 020 510 125.

Podgorica, PR pres servis - Konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO) za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača produžen je do 25. maja

To je saopšteno iz NVO Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)  koji je, u partnerstvu sa  Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), raspisao konkurs.

Konkurs je, kako se navodi, raspisan u okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori - ZAŠTITI.ME“.

„Prijedlozi projekata se odnose na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od pet do 15 hiljada eura i mogu se dostaviti najkasnije 25. maja do 23:59 sati“, kaže se u tekstu konkursa.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju kriterijum da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu.

„Organizacije moraju da imaju sjedište u Crnoj Gori, da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici, kao i da imaju godišnji promet manji od 30 hiljada eura“, precizira se u tekstu konkursa.

Na zvaničnim sajtovima NVO CeMI, CEZAP i Queer Montenegro se nalaze detaljnije informacije o konkursu, kao i sva potrebna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs: www.cemi.org.mewww.cezap.orgwww.queermontenegro.org.

 

 

Konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO) za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača trajaće do 20. maja.

To je saopšteno iz NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)  koji je, u partnerstvu sa  Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), raspisao konkurs.

Konkurs je, kako se navodi, raspisan u okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori - ZAŠTITI.ME“.

„Prijedlozi projekata se odnose na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od pet do 15 hiljada eura i mogu se dostaviti najkasnije 20. maja do 23:59 sati“, kaže se u tekstu konkursa.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju kriterijum da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu.

„Organizacije moraju da imaju sjedište u Crnoj Gori, da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici, kao i da imaju godišnji promet manji od 30 hiljada eura“, precizira se u tekstu konkursa.

Na zvaničnim sajtovima NVO CeMI, CEZAP i Queer Montenegro se nalaze detaljnije informacije o konkursu, kao i sva potrebna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs: www.cemi.org.me, www.cezap.org, www.queermontenegro.org.

Podgorica, PR press service – Key requirement for swift employment and establishing favourable business environment is developing infrastructure; without it, Montenegro is not competitive and employers face severe obstacles, said Prime Minister, Dusko Markovic.

At the formal session marking 15th anniversary of the work of Union of Employers of Montenegro (UPCG), he said that democracy in Montenegro was not solely a result of intra-political party dialogue.

„Genuine democracy, in the best interest of citizens, results from the economy and its results. This is why we wish to join our efforts in fostering legal framework, so that we can eliminate certain barriers and dissatisfactions“, said Markovic.

He stressed that the State needed to act in a responsible way so that the employers and their companies can have room for developing their businesses, generate more profit and  provide for better living of their employees.

“This is why”, as he said, “it is necessary to implement reforms in education, health care, social policy and, primarily” as he said ”in the state administration”.

„State administration over the next period has to be more efficient, more rational and more accessible. Over the past years, public administration has more been a bottleneck, source of misunderstanding and resistance to ideas of the business community and individuals engaged in business, than an incentive, encouragement and service to people presenting those ideas“, underlined Markovic.

According to him, the key requirement for more accessible employment and establishing favourable business ambient is development of infrastructure, in the absence of which, as he stated, Montenegro is not competitive and employers face „severe“ limitations.

„This is why we are interested in stepping up our road infrastructure. We are also determined initiate the procedure of better valorisation of Montenegrin airports this year, in  cooperation with the World Bank (WB)” was the message sent by Markovic.

The Government is, as he said, dedicated to stop new consumer indebtedness in favour of assuming new development loans by Montenegro by 2019.

„Without development we have n chance to attain our key objectives.  We expect that in 2019 we will have surplus, lack of deficit and steep declining trend of public debt“, said Markovic.

Chairlady of the UPCG, Svetlana Vuksanovic, said that this association would continue with the processes lined with European orientation, where, as she explained, it was necessary to treat root causes, instead of dealing with the consequences, and in which the economy would take precedence over policy.

„Only by the power of unity we can build environment in which employers and entrepreneurs could mark business success, recruit new employees, support economic and social development, support progress and successful positioning of the Country in international landscape“, assessed Vuksanovic.

She stressed that reforms in Montenegro were necessary and she reminded on the global economic crisis requiring urgent actions and bearing large losses and expenses.

„Those that succeeded were able to conquer the consequences of the crisis and now the only thing they require today is a chance and conditions so that they can give their contribution and harvest from the economic, social, cultural and political progress.  Not less, but not more than that“, said Vuksanovic.

UPCG will, as she stressed, „make itself loud “ in the fight for better business conditions, more efficient state, successful employers and satisfied employees.

„We have the right, and above all the obligation, to analyze, criticise, request and propose solutions that would help regulatory agencies to act in the best interest of the economy and anyone creating, employing and contributing to economic progress of the state“, stated Vuksanovic.

Chairman of the Assembly of UPCG, Ivan Mitrovic, said that this association will continue to advocate and protect interests of employer in the jubilee year.

„UPCG shall act as a responsible partner to the Government and the trade union in any activity leading to building prosperity of the state of Montenegro and its citizens “, was the message passed by Mitrovic.

The specialist for employers’ activities in the office of International Labour Organisation (ILO) for Central and Eastern Europe, Dragan Radic, believes that the Montenegrin Employers Federation (MEF) already made strategic position in the region and wider, as a good model of professional and successful cooperation.

“International Labour Organisation recognises in the Union the example of good practice how to develop employers organisation in the right direction”, Radić said.

According to his words, the vision of MEF said it all “successful economy, successful Montenegro”.

 

“If you add the dignified labour to that, than you have very ambitious plan for which the successful partnership with the unions and the Government is required. And how do we achieve such partnership? Through the social dialogue”, Radić said.

President of the Social Council of Montenegro, Kenan Purisic, noted that a dialogue between the Government, employers and the trade union has a guiding role in policy making.

„Changes we create in labour area should be our economy’s drive in the future and provide for socially sustainable development“, stated Purisic.

He said that UPCG played important role in promoting socially responsible operations and that „without satisfied and successful employers there can be no successful employees“.

General Director of Association of Employers of Europe (BUSINESSEUROPE), Markus Beyrer, finds that UPCG can contribute to opening of the market and establishing closer  business relations with the rest of the European family.

General Secretary of International Organization of Employers (IOE), Linda Kromjong, in her video-message assessed that UPCG had greatly contributed to economic and social progress of Montenegro.

„Union marked enormous growth as an organization, promoted its services and currently is providing support and advice to its members on variety of topics.  This is the strength of joining around issues of the best interest of all of us “, underlined Kromjong.

At the formal session, rewards for contribution made to the development and operations if UPCG were delivered to the director of Montinvest, Dragutin Durutovic, executive director of Montplan, Miodrag Maras, CEO of Nec, Dimitrije Rasovic, CEOof Mil Pop Nebojsa Popovic, director of Green House, Dragan Vukovic and to specialist for employer activities in the office of ILO for the Central and East Europe, Dragan Radic.

Rewards for exceptional cooperation and contribution to the development and operations of UPCG were delivered to the Ambassador of Montenegro to Macedonia, Predrag Mitrovic and the firs president of UPCG and current President of the Assembly Ivan Mitrovic.

Short film on establishing, work, achievements and goals of UPCG was presented to attendants of the session.

 

Strana 1 od 3