Podgorica, PR pres servis – Novi Zakon o javnim nabavkama trebalo bi da doprinese fleksibilnosti postupaka javnih nabavki, smanjenju troškova privrednih subjekata, poboljšanju pravne sigurnosti i lakoći poslovanja, ocijenio direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević na Drugom godišnjem Forumu o javnim nabavkama.

Forum, koji su organizovali, Uprava za javne nabavke i Koordinaciono tijelo za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine, održan je u Podgorici, sa ciljem predstavljanja najznačajnijih novina koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen krajem juna ove godine.

„Predsjednik Koordinacionog tijela za sprovođenje Strategije i direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević je, otvarajući Forum, istakao da izmjene, kao ključne ciljeve, naglašavaju fleksibilnost postupaka javnih nabavki, smanjenje troškova privrednih subjekata, poboljšanje pravne sigurnosti, omogućavanje lakoće poslovanja, itd.“, navodi se u saopštenju Uprave za javne nabavke.

Iz te institucije kazali su da je Forum okupio brojne učesnike sistema javnih nabavki koji su dobili priliku da, kako se navodi, od članova Radne grupe za izradu izmjena čuju obrazloženje pojedinih odredbi i novih zakonskih rješenja, kao i da postave pitanja vezana za njihovu praktičnu primjenu.

„S obzirom na to da je donošenje novog Zakona o javnim nabavkama usklađenog sa pravom EU planirano do kraja ove godine, ovaj skup je bio i prilika da se iznesu problemi u sprovođenju Zakona u praksi, kako bi se novim zakonskim rješenjima osigurala njegova što efikasnija primjena“, kaže se u saopštenju.

Na temu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama govorili su načelnica za državnu imovinu u Direktoratu za imovinsko-pravne poslove u Ministarstva finansija Maja Mitrović, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke Mara Bogavac, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Zoran Živković, glavni inspektor za javne nabavke u Upravi za inspekcijske poslove Hivzo Kajević i rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove Privredne komore Crne Gore Aleksandar Mitrović. 

Podgorica, PR pre servisNevladina organizacija (NVO) Juventas apelovala je na Ministarstvo zdravlja da hitno reaguje povodom formiranja liste čekanja za početak liječenja opijatskih zavisnika na metadonskom supstitucionom programu u Domu zdravlja Podgorica.

Programska direktorka Juventasa, Tijana Žegura, kazala je da je nedopustivo formiranje lista za pacijente koji su pogođeni bolestima zavisnosti, napominjući da je lista čekanja postojala i ranije, ali je, kako je rekla, ukinuta uvođenjem buprenorfinske terapije u Crnoj Gori.

„Apelujemo na Ministarstvo zdravlja da hitno reaguje na rješavanju nastale situacije, posebno na ukidanju liste čekanja u Domu zdravlja Podgorica, tako što će se obezbijediti povećanje kapaciteta Metadonskog centra i da se konačno riješi praksa u liječenju buprenorfinom“, saopštila je Žegura u saopštenju.

Ona je objasnila da je NVO Juventas, prošle sedmice, u kontaktu sa Metadonskim centrom u Podgorici zakazala pregled pacijenta koji je obolio od bolesti zavisnosti, ali je on vraćen sa, kako je kazala, obrazloženjem da su kapaciteti programa puni.

„U subotu su klijenti NVO Juventas, koji su upućeni na pregled kod ordinirajućeg psihijatra odgovornog za sprovođenje metadonske supstitucije u Domu zdravlja Podgorica, vraćeni sa obrazloženjem da su kapaciteti ovog programa puni, te da pacijenti mogu dolaziti svake subote u nadi da će neko prekinuti ili završiti tretman i da će možda zauzeti njegovo mjesto“, pojasnila je Žegura.

NVO Juventas, kako je kazala, posljednje tri godine upozorava da je potrebno ojačati kapacitete Doma zdravlja Podgorica i proširiti metadonski supstitucioni program, koji je ograničen na 50 pacijenata.

„Kako bilo ko od nas radi može da radi na polju podrške i liječenja osoba koje su zavisne od opijata, kad je očigledno da država nije spremna da omogući zakonom propisanu zdravstvenu zaštitu u ovom domenu“, upitala je Žegura.

Prema njenim riječima, nelogično je da Metadonski centar bude ograničen na 50 pacijenata, koji obuhvataju i pacijente na programu liječenje i one koji su samo na detoksikaciji u trajanju od 21 dan, posebno ako se, kako je istakla, uzme u obzir da u Podgorici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ima preko 250 hiljada zdravstvenih knjižica.

„Ovo su kapaciteti i drugih centara za suspstitucionu terapiju u državi, koji su za neke manje opštine i dovoljni, ali svakako nisu za Podgoricu za koju je, u 2012. godini, procijenjeno da živi najmanje hiljadu opijatskih zavisnika koji drogue uzimaju injektiranjem, dok novijih podataka nema“, rekla je Žegura.

Ona je rekla da se pacijenti žale da im u dovoljnoj mjeri nije dostupna psihijatrijska ni psihološka podrška.

„Psihološka podrška u okviru ovog tretmana uopšte ne postoji, dok odgovorni psihijatar za metadonsku supstituciju ordinira samo dva sata sedmično subotom, kada vrši testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci kod pacijenata koji su već na liječenju, ali i prijem novih pacijenata“, upozorila je Žegura.

Ona je istakla da su pacijenti primorani da zakazuju preglede kod drugih specijalista psihijatrije u Domu zdravlja Podgorica, napominjući da i tada nastaje problem, jer, kako je kazala, neki psihijatri, ne žele da rade sa osobama zavisnim od opijata.

Ona je ukazala i na problem pacijenata na buprenorfinskoj terapiji, kojima je, kako je rekla, najavljen ponovni transfer sa primarnog na tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

„Juče je nekoliko desetina pacijenata čekalo ispred Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), gdje im je rečeno da oni nijesu obaviješteni o novom upustvu Ministarstva zdravlja, te da u Klinici nema terapije“, pojasnila je Žegura.

Situacija je tokom dana, kako je kazala, riješena  tako što je dio pacijenata nastavio da  prima terapiju na primarnom, a dio na tercijarnom nivou, ali su kako je pojasnila, pacijenti, od zapošljenih u Domu zdravlja Podgorica informisani da danas opet moraju poći po terapiju u KCCG.

„Sve ovo itekako utiče na uspjeh liječenja pacijenata, pa nikako nijesu jasni postupci zdravstvenih ustanova, koji direktno utiču na to da se zapitamo da li je u ovom slučaju zdravlje pacijenata u prvom planu, ili se iza svega kriju neki drugi motivi“, ocijenila je Žegura.

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je građane  da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, pomoću ove aplikacije građani mogu prijaviti slučajeve kršenja prava potrošača i slati fotografije, audio snimke i slične dokaze koji na to ukazuju.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

„Da bi se privuklo više građana, posebno onih koji pripadaju mlađoj populaciji koja posjeduje smart telefone, razvili smo prvu mobilnu aplikaciju takve vrste u Crnoj Gori, pomoću koje će građani moći prijaviti slučajeve kršenja zaštite potrošača, kao i fotografije, audio snimke i slične dokaze takvih slučajeva“, kaže se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su pojasnili da je glavni cilj ove aplikacije da se izmjeri ukupni nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i /ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se, kako su naveli, podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja.

„Ovakva aplikacija će takođe omogućiti menadžerima i direktorima pojedinih preduzeća da vide mišljenja i komentare građana i u skladu sa njima preduzmu odgovarajuće mjere za one radnike koji su optuženi za kršenje Zakona o zaštiti potrošača“, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su podsjetili da, u okviru istog projekta, pružaju i besplatnu pravnu pomoć za sve građane kojima su ugrožena prava potrošača putem telefona 020 511 424 i mail-a pravna.pomoc@cemi.org.me .

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori potrebno je otvoriti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti i jačati ulogu psihijatra i izabranog doktora kada je u pitanju to oboljenje u svim domovima zdravlja, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Link.

NVO Link, koja okuplja osobe koje koriste droge, pacijente na supstitucionoj terapiji metadonom Iili buprenorfinom, bivše korisnike droga, ali i socijalne radnike, psihologe i ostale stručne radnike, pridružila se kampanji “Podrži! Ne kažnjavaj.” koristeći slogan “Podrži! Ne kažnjavaj nas“, koju sprovodi NVO Juventas sa partnerima.

„Kako bi se poboljšao kvalitet života osoba koje su zavisne od droga, ali i uticalo na pozitivne promjene u našoj zajednici, predlažemo uspostavljanje Klinike za liječenje bolesti zavisnosti i jačanje uloge psihijatra i izabranog doktora u liječenju ovog oboljenja u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Link-a ocijenjuju da psihijatri nijesu dovoljno obučeni za rad sa osobama koje koriste droge, i da, kako su upozorili, nerijetko biraju da ne tretiraju ovo oboljenje.

„Stoga smatramo da je neophodno izvršiti dodatnu edukaciju i senzitivizaciju ovih stručnjaka, a sve u cilju povećanja stope uspješnosti izlječenja. Sa druge strane, smatramo da je bolest zavisnosti od droga suviše zastupljen u Crnoj Gori i da je neophodno uspostaviti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti, a kako bi se pružio adekvatan odgovor u potrebama liječenja i podrške“, navodi se u saopštenju.

U Link-u smatraju da je potrebno povećati kapacitete supstitucionih programa u domovima zdravlja, posebno u Podgorici, kako bi se, kako su pojasnili, smanjile postojeće liste čekanja za započinjanje liječenja u Glavnom gradu.

„Potrebno je uvesti i besplatnu podjelu lijeka Naloxon osobama koje koriste droge, koji se koristi u slučajevima predoziranja od prekomjerne količine opijata. Podjela ovog lijeka vrši se besplatno u većini zemalja Evropske unije, preko mreže zdravstvenih sistema i servisa smanjenje štete, a u cilju smanjenja stope smrti nastale kao posljedica predoziranja“, kazali su iz LINK-a.

Kako su istakli, potrebno je stvoriti uslove za adekvatno liječenje osoba zavisnih od droga u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), kao i otvoriti prostorije za injektiranje.

„Prostorije za injektiranje su otvorene u većini zemalja Evropske unije, a u region postoje u Sloveniji, dok se u Hrvatskoj, Grčkoj, Makedoniji i Bugarskoj vode intezivni pregorovi o otvaranju istih“, naveli su iz Link-a.

Oni su pojasnili da su prostorije za injektiranje sigurna mjesta u kojima osobe zavisne od droga mogu pod medicinskim nadzorom koristiti droge, i na istom mjestu ostaviti upotreijebljene igle i špriceve.

„Ovakvim načinom podrške se osoba zavisna od droga veže za zdravstveni sistem, čime se povećava šansa za eventualnim izlječenjem, ali i sprječava infekcija virusnim hepatitisom C, HIVom I drugim krvlju prenosivim infekcijama, te drastično smanjuje rizik od smrti usljed predoziranja. Sa druge strane, doprinosi se zajednici na način što se upotrijebljene igle i špricevi odlažu na licu mjesta, čime je uveliko smanjena mogućnost da se isti nađu na javnim površinama“, istakli su iz Link-a.

Oni su pozvali sve roditelje da, ukoliko sumnjaju da njihovo dijete koristi droge, posjete neku instituciju koja se bavi problemom zavisnosti, kako bi na vrijeme dobili stručnu pomoć, „a ne gubili godine u suočavanju sa problemom, čime se on isključivo produbljuje“.

„Ovo je samo dio problema sa kojima se svakodnevno susrijeću osobe zavisne od droge, osobe koje su nekada bile zavisne od droga, ili su u procesu liječenja i njihove porodice, što direktno utiče i na naše cijelo društvo. Važno je ne okretati glavu od ovog problema, jer ga jedino možemo riješiti kada se istinski suočimo sa njim“, poručili su iz Link-a.

Oni su kazali da u potpunosti podržavamo preporuke NVO Juventas i 4 Life u vezi besplatne rehabilitacije i uvođenja neinterferonske terapije za osobe oboljele od virusne infekcije Hepatitisom C, apelujući na institucije da se ozbiljnije posvete prevenciji narkomanije među djecom i mladima.

Nevladine organizacije Juventas i Link su, u okviru kampanje "Podrži! Ne kažnjavaj (nas)", oslikale mural u centru Podgorice, kojim se skreće pažnja na položaj osoba koje koriste droge u Crnoj Gori, ali i u svijetu.

Podgorica, PR pres servis - Studentska, neprofitna organizacija BEST Podgorica organizovaće peti ljetnji akademski kurs na temu startup-a  pod nazivom  ,,It’s my treat, Startup is on ME!”, za koji se mogu prijaviti studenti do 30. jula.

Kako je saopšteno iz BEST-a, kurs je namijenjen svim studentima koji žele da, pored formalnog znanja stečenog na fakultetu, steknu i neka  praktična znanja.  

„Pohađanjem ovog kursa, učesnicima se pruža prilika da, uz konstantan nadzor domaćih i stranih predavača,  nauče šta je to potrebno za osnivanje sopstvenog startup-a, kako pametno da upravljaju organičenim resursima do prvih investicija, kako da upravljaju timom ljudi i slično“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predavači velika imena iz biznis i startup svijeta, koji svojim radom i uspjehom podstiču mlade ljude da ulažu u sebe i svoje znanje.

„Između ostalih tu su Dražen Žujović, osnivač prvog crnogorskog startup-a Tourvia.me, Nataša Đukanović, direktor marketinga u kompaniji Domen i osnivač konferencije Spark.me i Maja Jaredić, direktor marketinga u internacionalnoj marketinškoj agenciji Flight Media“, precizira se u saopštenju

Akademski dio kursa će trajati pet dana, od 5. do 10. jula, a 22 internacionalna studenta koji dolaze iz svih krajeva Evrope će, nakon toga, boraviti u Crnoj Gori još dodatna tri dana kad će uživati u ljepotama Kotora i Bokokotorskog zaliva.

Prijave su otvorene do 30. jula, a svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti na http://www.best.ac.me/blog/its-my-treat-startup-is-on-me/

Ogranizacija BEST (Board of European Students of Technology), koja stoji iza ovog projekta, osnovana je 1989. godine, a danas broji 97 lokalnih grupa u 33 zemlje i preko 4000 članova. 

Podgorica, PR pres servis - Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici od odbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva.

Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada i zelenih površina namijenjenih za boravak djece, kao i šetačkih zona.

NVO Juventas, kako su podsjetili, od 2004. godine sprovodi program smanjenja štete nastale kao posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, te je ova akcija samo još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta života društva.

„Ovom prilikom su očišćenje lokacije na Starom Aerodromu, centru grada, Sastavcima, u blizini željezničke stanice, na Murtovini, te šetačkoj zoni brda Ljubović. Nažalost, usljed nabujale vegetacije, aktivisti Juventasa nijesu bili u mogućnosti da očiste i lokaciju na brdu Gorica. Sakupljeno je približno 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva na ovim lokacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su upozorili da je zabrinjavajući porast korišćenja psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, posebno među mlađom populacijom, i istakli da problem narkomanije odavno postao problem javnog zdravlja.

„Iako je u Crnoj Gori primjetno poboljšanje u posljednjih pola godine, po pitanju rješavanja problema bolesti zavisnosti, napominjemo da naša država još uvijek nije dovoljno izgradila kapacitete kako bi se na ovaj problem adekvatno i blagovremeno odgovorilo“, navodi se u sapštenju.

Iz Juventasa su ocijenili da bi, pored servisa prevencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije, u okviru smanjenja štete, trebalo oformiti i prve prostorije za injektiranje, po uzoru na Sloveniju i ostale zemlje Evropske unije.

„Time bi se obezbijedilo da se psihoaktivne supstance injektiraju u medicinski kontrolisanim uslovima, a samim tim smanjila i pojava obačenih igala i špriceva na javnim lokacijama, ali i stopa smrtnosti usljed predoziranja kod osoba koje koriste droge, odnosno stopa infekcije krvlju prenosivim infekcijama, na prvom mjestu Hepatitis-om C i HIV-om“, istakli su iz Juventasa.

Iz te organizacije su naveli da je ovu akciju čišćenja lokacija u zajednici karakterisalo i to što su se stručnom osoblju Juventasa, prvi put pridružila i tri mlada volontera, koja su na ovaj način htjela da doprinesu dobrobiti društvene zajednice.

„U okviru programa smanjenja štetnih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, organizuju se periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, ali i vanredne po pozivu građana“, kazali su iz te organizacije.

Oni su pozvali građane, ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, da ih kontaktiraju pozivom na broj 020 624 608, mail-om na juventas@t-com.me ili putem Facebook stranice Nvo Juventas.

Podgorica, PR pres servis - Izložba poznatog mađarskog umjetnika i stvaraoca optičke umjetnosti 20. vijeka, Viktora Vazarelija, na kojoj će biti predstavljene 43 slike i pet objekata, biće otvorena 6. juna u zgradi Ministarstva Kulture na Cetinju.

Izložbu organizuju Ambasada Mađarske u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, Kulturnom Festivalom Barski Ljetopis i Centrom Savremene Umjetnosti Crne Gore.

„Publika će imati priliku da pogleda izložbu na Cetinju u zgradi Ministarstva kulture od 6. do 19. juna, u Baru u Drovcu Kralja Nikole od 21. juna do 5. jula, kao i u Podgorici u Centru Savremene Umjetnosti, u Perjaničkom Domu i Galeriji "Klub" od 11 do 30 jula”, kaže se u saopštenju Ambasade Mađarske u Crnoj Gori.

U privatnoj kolekciji Vazarelija iz Mađarske se, kako se navodi, nalaze 43 slike i pet objekata koji pokazuju najbitnije stanice životnog rada Vazarelija.

„Vazareli je jedan od najznačajnijih umjetnika 20. vijeka. On je priznati lider grane umjetnosti zvane Op-art. Njegova istraživanja, ideje i inovacije sa korišćenjem boja i oblika su stvorile novu granu umjetnosti. Sa dugogodišnjim predanim radom stvorio je jednu „plastičnu azbuku”, i omogućio stvaranje umjetničkih radova u neograničenim varijacijama”, navodi se u saopštenju.

 

 

 Podgorica, PR pres servisCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru 13 treninga, edukovao više od 240 zdravstvenih radnika sa teritorije cijele Crne Gore o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, sa posebnim fokusom na evropsko zakonodavstvo u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, treninzi su organizovovani u okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koji finansira Evropska unija (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Treninzima su obuhvaćeni svi profili zdravstvenih radnika, tako da su obuku prošli ljekari, medicinske sestre, zaštitnici prava pacijenata, pravnici zapošljeni u zdravstvenim ustanovama”, kaže se u saopštenju.

Predavač na treninzima je bila projekt menadžerka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanović, koja je predstavila svoja znanja iz oblasti etičkih normi i standarda u zdravstvu.

“U okviru treninga zdravstveni radnici su se upoznali sa standardima etike i integriteta u sistemu zdravstva, sa fokusom na Evropsku povelju o pravima pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata”, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su kazali da su, u cilju jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika u ovim oblastima, oni stekli znanja o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, imenovanjima zaštitnika prava pacijenata, funkcionisanju otvorene linije za prijavu korupcije, postupanju po prijavama/prigovorima građana i njihovoj primjeni u praksi.

“Na kraju, zdravstveni radnici su upoznati sa uporednim iskustvima i zaštitom prava pacijenata u sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava”, dodaje se u saopštenju.

Kako su podsjetili iz CeMI-ja, Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), koji je partner na ovom projektu, organizovao je obuku isključivo posvećenu zaštitnicima prava pacijenata.

“Na dvodnevnoj obuci zaštitnici prava pacijenata su imali priliku da steknu više znanja o njihovom  načinu rada i nadležnostima, naročito prema osobama koje dolaze iz osjetljivih grupa i njihovim porodicama, kao i o standardima transparentnosti,izvještavanja i drugih procedura iz sličnih instutucija iz regiona i Evropske unije. Predavači su bili doktori Branislav Petrović i Mensud Grbović”, precizira se u saopštenju.

Projekat “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” finansira EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa. 

Strana 1 od 3