Podgorica, PR pres servis – Osobe sa oštećenim vidom treba da koriste bijeli štap, jer im omogućava da se kreću samostalno, jačaju samopouzdanje i imaju kvalitetniji i aktivniji život, ocijenjeno je na konferenciji Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Defektolog, Zorica Tončić, je na konferenciji “Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, kazala da je program orijentacije namijenjen osobama bez ostataka vida i teško slabovidim, a ima za cilj da tim osobama pomogne da se kreću sigurno i samostalno na otvorenom i u zatvorenom prostoru sa, kako je objasnila, minimalnim fizičkim i psihičkim naporom.

„Sa ovim obukama bi trebalo krenuti već u predškolskom periodu. Smatram da je bijeli štap osnov za orijentaciju i mobilnost kako bi svako dijete, koje je bez ostataka vida ili je teško slabovido, moglo da se adekvatno kreće u prostoru“, pojasnila je Tončić u PR Centru.

Orijentacija i kretanje kod osoba sa oštećenjem vida, kako je kazala, utiče na samopoštovanje i samopouzdanje.

„Tako se razvija pozitivna slika o sebi, poboljšavaju tjelesne sposobnosti, unapređuju socijalni kontakti i lakše otvara mogućnost zapošljavanja“, ukazala je Tončić.

Polaznica simulacije kretanja, Nevena Kovačević, kazala je da do sada nije koristila bijeli štap, ali da je iskustvo tokom simulacije ohrabrilo da to čini ubuduće.

„Detaljno smo se upoznali sa svim tehnikama kretanja pomoću bijeloga štapa. Imala sam tremu, ali sam se kroz simulaciju oslobodila i dobila motivaciju da počnem da koristim bijeli štap, jer je to veliki korak ka našoj samostalnosti“, pojasnila je Kovačević.

Sekretar organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Mirsad Dlakić, kazao je da je i u Bijelom Polju realizovana jednodnevna simulacija kretanja, ali da odziv nije bio zadovoljavajući.

„Uzroci za ovakvo ponašanje leže u stereotipima i predrasudama u odnosu na osobe sa oštećenim vidom, ali i u svijesti ovih lica“, rekao je Dlakić.

Prema njegovim riječima, osnovni problem sa kojim se suočavaju osobe sa oštećenim vidom je samoizolacija i nerazumijevanje okoline.

„Iako se stavovi, prema osobama sa oštećenim vidom, počinju da mijenjaju i preispituju oni su i dalje prepreka za njihovo puno učešće u životu zajednice. Za osobe sa smetnjama vida se često vezuju negativni stavovi i predrasude, koji nastaju kao posljedica neznanja, i veoma ih je teško mijenjati“, pojasnio je Dlakić.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, istakao je da osobe sa oštećenim vidom imaju iste težnje i interesovanja kao i svi drugi.

„Osobe sa oštećenim vidom mogu da budu jednako uspješne u nekim oblastima, možda i uspješnije nego oni koji nemaju takvo oštećenje. Radi se o ljudima koji su postigli visok nivo društvene uključenosti i koji su uvaženi kao profesionalci“, poručio je Macanović.

Savjetnica za međunarodnu saradnju u SSCG, Katarina Bigović, kazala je da je Zbornik „Koraka samostalnosti“, u kome je predstavljeno 19 radova, nastao kao potreba da se pokaže da osobe oštećenog vida rade svakodnevne poslove dobro, da se samostalno kreću, kuvaju, bave sportom.

„Zbornik „Koraka samostalnosti“ je izrađen u saradnji sa lokalnim organizacijama i sa našim članovima, a u njemu smo željeli da prikažemo osobe koje su se ostvarile kao roditelji, odlični radnici, sportisti,..“, kazala je Bigović.

Zainteresovani se u priručniku, kako je kazala, mogu informisati o predrasudama sa kojima su se osobe oštećenog vida borile i izborile.

„Želja nam je da ovi primjeri i ovi tekstovi dopru do što većeg broja, ne samo osoba oštećenog vida, nego i čitavog društva“, rekla je Bigović.

Sportista i student Pravnog fakulteta, Mirnes Ramović, je u tekstu „Od nestašnog osmogodišnjaka do Kanjona Nevidio“, kako je kazao, ispričao svoj put samostalnog života, napominjući da se jedino upornošću može ostvariti cilj.

„Bacam disk za paraolimpijsku reprezentaciju Crne Gore, a i takmičim se u golbalu. Mi smo malo pomjerili granice kada je riječ o osobama sa oštećenjem vida i ja sam prva osoba bez ostatka vida koja je prošla kanjon Nevidio“, rekao je Ramović.

Autor priče u Zborniku, Marko Nikolić, kazao je da spoznaja o oštećenju vida može biti manje ili više bolna, ali da svaka različitost i barijera treba biti podstrek da se prevazilaze sopstvene granice.

„Brat i ja smo brzo zavoljeli golbal i zadovoljstvo nam je da treniramo i da se takmičimo. Sport je način ljudskog djelovanja u kojem vid ne igra neku preveliku ulogu. Važno je samo vaše tijelo i psiha tj. žar za borbom, pobjeđivanjem i nadgrađivanjem sopstvene snage“, kazao je Nikolić.

Autorka i izvršiteljka obuke za rad na računarima sa govornim softverom, Dunja Samardžić, objasnila je da osobe sa oštećenjem vida mogu koristiti računar, zahvaljujućij softveru, tj. govornom programu koji sve što je vizuelno na ekranu pretvara u zvuk.

„Osobe sa oštećenjem vida slobodno mogu koristiti računar i bez monitora. Važno je da je tu tastatura jer sve fukncije koje inače miš izvršava, osobe sa oštećenjem završavaju zahvaljujući tastaturnim prečicama koje mijenjaju druge računarske radnje“, kazala je Samardžić.

Ona je dodala da je obuka, za rad na računarima sa govornim softverom, trajala šest mjeseci i da je bilo desetak polaznika iz svih radova Crne Gore.

Savjetnik za socijalnu politiku u SSCG i jedan od autora priručnika „Bonton za dobar pristup osobi oštećenog vida“, Andrija Samardžić, kazao je da bonton počiva na principima jednakosti i ravnopravnosti.

„Bonton predstavlja skup pravila funkcionalnog ponašanja i jedan dio ovog našeg bontona se bavi ispravnom i korektnom terminologijom koja se bazira na nediskriminaciji i na uvažavanju različitosti“, pojasnio je Samardžić.

On je rekao da se u priručniku o bontonu mogu pronaći osnovna uputstva za komunikaciju sa osobama oštećenog vida, ali da, kako je istakao, postoji prostor za nadogradnju.

Konferencija „Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, je organizovana u sedmici u kojoj SSCG proslavlja Jubilej, 70 godina postojanja. 

 

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Portal zaposliosi.me bi, kroz video prezentacije osoba sa invaliditetom (OSI), trebalo da pomogne toj kategoriji stanovništva da se lakše poveže sa poslodavcima i nađe posao, saopšteno je na okruglom stolu Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Okrugli sto “Lakše do zaposlenja uz portal zaposliosi.me”, organizovan je u okviru sedmice u kojoj SSCG proslavlja 70 godina postojanja, a portal je dio istoimenog projekta, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, kazao je da je zapošljavanje predudslov za adekvatan životni standard osoba sa invaliditetom koje, kako je naglasio, svakodnevno nailaze na brojne barijere koje im otežavaju funkcionisanje i čine ih neravnopravnim u odnosu na ostale.

“Stvaranjem uslova i davanjem šanse za zapošljavanje mi pokušavamo da licima sa invaliditetom omogućimo da se lakše izbore sa preprekama na koje nailaze. Zbog toga smo i napravili portal koji će biti sveobuhvatan i koji ima za cilj da se povežu lica sa invaliditetom i poslodavci”, kazao je Macanović u PR Centru.

On je objasnio da portal zaposliosi.me nudi mogućnost predstavljanja nezaspolenim osobama sa invaliditetom, ali i onima koji imaju posao i žele da napreduju u karijeri.

“Sa druge strane, portal nudi i prezentacije poslodavaca, kako onih koji već zapošljavaju lica sa invaliditetom, tako i onih koji žele da zaposle lice sa invaliditetom kroz stvaranje prostora za objavljivanje potrebe za radnim mjestima” pojasnio je Macanović.

On je kazao da će SSCG nastaviti da realizuje aktivnosti u oblasti zapošljavanja, kako bi OSI mogle da rade što više poslova koji su dobro plaćeni.

“Ne želimo da se zadovoljimo bilo kakvim poslom, niti bilo kakvom platom. Mi želimo da budemo ravnopravni i težimo, kao i svi drugi da dobijemo što bolje plaćene poslove, ali sa druge strane spremni smo da preuzmemo sve obaveze koje nosi zaposlenje“, istakao je Macanović.

Prema njegovim riječima, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je, kada je riječ o toj oblasti, najbolji u regionu.

“Ipak, postoji veliki disbalans između onoga što piše u Zakonu i onoga što je u praksi. Nismo najzadovoljniji načinom i pristupom koje institucije imaju kada su u pitanju grant šeme “, rekao je Macanović.

SSCG je, kako je kazao, ove godine konkurisao za dva projekta, ali su odbijena bez, kako je rekao, jasnog i opravdanog razloga.

“Moram da kažem da u jednom slučaju prihvatamo da smo mi napravili određene greške, ali u drugom projektu apsolutno ne prihvatamo da je bilo naših propusta” rekao je Macanović.

Koordinatorka projekta Zaposliosi.me, Katarina Bigović, kazala je da bi kroz taj portal trebalo da se olakša zapošljavanje, naročito kroz postavljanje video prezentacija OSI.

“Kada je riječ o kandidatima, osim njihovog CV-ija, mi smo se potrudili da postavimo nešto inovativno, a to su video prezentacije, koje će da uvjere poslodavce da OSI mogu da rade i da im treba dati šansu, pa ako je iskoriste dati im posao”, rekla je Bigović.

Prema njenim riječima, OSI u video porukama, koje traju manje od minut, uspjevaju da predstave sebe.

“Oni uspjevaju da kažu šta je to čime su se do sada bavili, šta studiraju, koja su njihova interesovanja i šta bi željeli da rade. Tako poslodavci mogu da se uvjere da OSI mogu da rade određeni  posao”, objasnila je Bigović.

Ona je kazala da će važan segment projekta biti da se prikupe informacije koje se tiču poslodavaca koji zapošljavaju OSI, ali i onih koji to ne čine, “a trebalo bi”.

Administratorka portala, Anđela Dragović, koja je sa još devet kolega prošla obuke koje su vezane za komunikacijske vještine, kazala je da su imali priliku da nauče kako se piše CV i kako se treba ponašati na razgovoru za posao.

“Mi smo učili da u što kraćem formatu, na što kraći način, kažemo suštinske stvari. I sa tog aspekta komunikacije, i sa onog koji je bio vezan za snimanje, na vrijeme i postepeno smo bili upoznati kako bi to sve trebalo da izgleda”, pojasnila je Dragović.

Ona je rekla da oni koji su prošli obuku sada drže radionice za deset novih učesnika, čije će se video prezentacije do kraja godine naći na portalu zaposliosi.me

Podgorica, PR pres servisU Crnoj Gori je potrebno pojačati inspekcijsku kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika, a rukovodioci zdravstvenih ustanova trebalo bi da postupaju u skladu sa zakonom kada je u pitanju pokretanje disciplinskog postupka.

To je ocijenjeno tokom prvog panela „O pravima pacijenata“, koji je održan u okviru nacionalne koferencije “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, a koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Projekt koordinator u CeMI-ju, Marko Savić, kazao je odredbe zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se tiču  dopunskog rada nisu dobre jer, prema njegovim riječima, dodatno predstavljaju jedan od najizraženijih rizika korupcije.

„Prema Izvještaju Uprave za inspekcijske poslove, prošle godine je sprovedeno preko 400 inspekcijskih nadzora u privatnim zdravstvenim ustanovama, a nije utvrđena nijedna nepravilnost, dok je praksa govorila da postoje ljekari koji podjednako rade i u privatnom i u javnom sektoru, uprkos zakonskom ograničenju“, pojasnio je Savić.

On je istakao da je u prošloj godini, više od jedne trećine ispitanika kazalo da ih je ljekar iz državne ustanove uputio na tačno određenu privatnu kliniku.

„Skoro 35 odsto ispitanika kaže da im se desilo, jednom ili više puta, da ih ljekar iz državne ustanove uputi na tačno određenu privatnu kliniku, zbog usluge koju besplatno mogu dobiti u državnoj, a moraju platiti u privatnoj klinici“, istakao je Savić.

On je ocijenio da, kada je riječ o dopunskom radu, da je moguće „makar“ zahtjevati strožiji inspekcijski nadzor.

Savić je, pozivajući se na inormacije donosioca odluka, istakao da su liste čekanja znatno smanjene u proteklih nekoliko godina, dopunskim radom ljekara u svojoj ustanovi.

„Ono što smo, kroz dubinske intervjue sa donosiocima odluka, saznali jeste da su liste čekanja, u poslednjih dvije ili tri godine, znatno smanjenje i to isključivo dopunskim radom radom ljekara u svojoj ustanovi i konkretnim i jačim zalaganjem zdravstvenih radnika u  pojedinim sektorima“, kazao je Savić.

On smatra da je izbor zaštitnika prava pacijenata diskutabilan i utiče na nezavisnost njegovog rada

“Prepoznali smo da zaštitnici prava pacijenata obično  rade i svoj stalni i posao zaštitnika. Od 32 zaštitnika prava pacijenata, najviše je zdravstvenih radnika, njih 16 tako da dolazimo u situaciju da se njihov posao usložnjava”, objasnio je Savić.

Prema njegovim riječima, potrebno je uvesti  zakonsku obavezu objavljivanja odluka o izboru menadžmera zdravstvenih institucija, na sajtu Ministarstva zdravlja.

“Voljeli bi da se u zakonu nađe odredba javnog objavljivanja rezultata konkursa za izbor upravnika zdravstvenih ustanova, sa propratnom dokumentacijom, kako bi i taj dio mogli da isprate i predstavnici civilnog društva i građani”, kazao je Savić.

Generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja, Vesna Miranović, smatra da se ljekari na našim prostorima nalaze na udaru svih reformi zdravstvenog sistema, dok, kako je istakla, pacijent od njega očekuje maksimum.

Miranović je ocijenila da je potrebno promijeniti metodologiju za ispitivanje percepcije korupcije, jer, kako je kazala, ne postoji nijedna prijava za korupciju dok je percepcija ove pojave jako visoka.

“Tipični pacijent je sklon da ponudi ljekaru poklon i da o tome svima priča, potpuno nesvjestan da je i on dio nezakonite priče”, istakla je Miranović.

Ona je dodala da rukovodioci zdravstvenih ustanova moraju postupati u skladu sa zakonom kada je u pitanju pokretanje disciplinkog postupka.

 “Zdravstvena inspekcija apsolutno nije motivisana da nekog kazni jer  kada nađe počinioca i javi direktoru koji ne pokrene disciplinski postupak, fokus ljutnje se okreće ka zdravstvenoj inspekciji, što je potpuno pogrešan zaključak”, ocijenila je Miranović.

Predsjednik Upravnog odbora u Insitutu alternativa, Stevo Muk je, govoreći o javnim nabavkama u zdravstvu,  kazao da se razlika od preko 54 miliona eura između planiranih i ugovorenih nabavki , dešava zbog zbog netačnog i neobjektivnog planiranja.

“Prva i velika negativna konstanta u javnim nabavkama je loše planiranje. Godinama govorimo o ogromnim problemima a čini mi se da se malo u tom smislu unaprijedilo”, istakao je Muk.

On je ocijenio da je potrebno učiniti transparentnim metodologije planiranja nabavki u zdravstvu i osnažiti dalju primjenu okvirnih sporazuma za javne nabavke

 “Dalje istraživanje u oblasti javnih nabavki se mora fokusirati na upoređenje cijena dobijenih na tenderima u Crnoj Gori sa cijenama dobijenim u postupcima javnih nabavki u zemljama regiona i Evropske unije”, smatra Muk.

Zaštitnica prava pacijenata u Kliničkom Centru Crne Gore, Grana Bubanja, kazala je da ta funkcija, pored osnovne ima i  ulogu medijatora i savjetnika jer se, kako jenavela, svakodnevno veliki broj pacijenata javlja i za savjete.

 

Nacionalna konferencija održana je u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Podgorica, PR pres servis Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, pozvao je građane da prijave sve doktore koji ih upućuju da obave preglede u privatnim ustanovama u kojima rade, poručujući da će spriječiti takve pojave i sankcionisati one koji se time bave.

On je danas, na nacionalnoj konferenciji “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ocijenio da je zabrinjavajući podatak iz istraživanja te organizacije da se 37 odsto ispitanika izjasnilo da ih doktori iz državnih ustanova upućuju na pregled u privatne klinike u kojima rade.

„Poručujem, molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično u Ministarstvu zdravlja dođu i saopšte ime svakog doktora koji se time bave. Procenat od 37 odsto je više nego zabrinjavajući. Ministarstvo zdravlja će preduzeti sve da spriječi takve pojave i sankcioniše sve one koji se time bave“, kazao je Hrapović u PR Centru.

On je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja omogućilo dopunski rad, „ali ne na način da naši doktori ne odrade ono što je standard i procedura u državnim ustanovama“.

Hrapović je rekao da je Ministarstvo zdravlja ponosno na činjenicu iz istraživanja koje je sproveo CeMI da je 92 odsto građana Crne Gore starijih od 18 godina zdravstveno osigurano, a da 96 odsto njih ima svog izabranog ljekara.

„68 odsto ispitanika smatra da mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu kada im je potrebna. Isti procenat, ocjenjuje da su ljekari obučeni i kompetentni u Crnoj Gori, a više od 70 odsto onih koji su od ljekara rekli da dobijaju savjete kako da unaprijede svoje zdravlje“, naveo je Hrapović.

On smatra da su građani sve više svjesni da mogu da prijavljuju nepravilnosti, i da u prilog tome govore podaci da je 2013.godine bilo 877 prijava građana ombudsmanu, dok je prošle godine taj broj porastao na 2.070.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav, podsjetio je da je istraživanje koje je sprovedeno u okviru ovog projekta je pokazalo da više od jedne polovine građana Crne Gore nije svjesno svojih prava koja imaju kao pacijenti.

„Jedan o učesnika konferencije je rekao da je kvalitet zdravstvenih usluga opao. Ovo pokazuje značaj CeMI-jevog  projekta koji ima za cilj približavanje Crne Gore standardima EU u dijelu zaštite ljudskih prava, prava etničkih grupa i njihovih prava kao pacijenata“, naveo je Orav.

On smatra da su pacijenti i građani Crne Gore ti koji će ostvariti koristi od ovog projekta, navodeći da će im to pomoći da budu adekvatno informisani u postupcima u okviru zdravstvnog sistema i o njihovim pravima.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da je da insitutcija od početka ove godine radila na donošenje Pravilnika gdje su, kako je pojasnio, posebnu pažnju obratili na osjetljive kategorije osiguranika.

„Zalažemo se za to da se obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve osiguranike u Crnoj Gori, posebno apostrofiram djecu i osjetljive kategorije osiguranika - osobe sa invaliditetom“, poručio je Čirgić.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović,  kazala je, govoreći o preporukama za unaprijeđenje sistema zdravstvene zaštite, da je potrebno izmijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti u cilju ograničavanja dopunskog rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore u osnovnim crtama, kako je podsjetila, razrađuje postupak izbora menadžera zdravstvenih ustanova.

„Uzimajući u obzir posebnu ulogu rukovodioca zdravstvenih ustanova, dolazi se do zaključka da je neophodno izvršiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u dijelu načina izbora menadžera zdravstvenih ustanova, kroz unaprijeđenje važećeg postupka izbora, kako bi se postupak izbora sprovodio na transparentan i zakonom propisan način“, navela je Tomović.

Prema njenim riječima, potrebno je izraditi akt komunikacione strategije prema građanima u cilju njihovog upoznavanja sa pravima pacijenata i radom Zaštitnika prava pacijenata, kao i pojačati inspekcijsku kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika.

„Nužno je ovaj dio kontrole dodatno pojačati, kako bi izbjegli situaciju u kojoj izmjene Zakona ne dovode do suštinske promjene u ovom dijelu. Naime, ove odredbe nijesu dobre i ne doprinose opštem povjerenju u zdravstveni sistem, a dodatno predstavljaju jedan od najizraženijih rizika korupcije u zdravstvenom sistemu, ovdje možemo makar zahtjevati strožiji inspekcijski nadzor“, pojasnila je Tomović.

Kako je navela, potrebno je i usvojiti podzakonski akt kojim bi se kroz detaljne i jasne procedure uredio rad Zaštitnika prava pacijenata, kao i ovlastiti određeno kolektivno tijelo ili organ lokalne samouprave za imenovanje zaštitnika u zdravstvenim ustanovama u toj opštini/gradu.

Nacionalna konferencija je održana u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

Podgorica, PR pres servisU Crnoj Gori je potrebno nastaviti sprovođenje mjera finansijske i nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima u cilju poboljšanja sistema javnih nabavki, ocijenjeno je na radionici Uprave za javne nabavke i Svjetske banke (SB).

Direktor Uprave za javne nabavke, Mersad Mujević, kazao je danas na radionici “Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori” da ta institucija sprovodi dva projekta sa SB – projekat „Izrada smjernica za podsticanje učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gori i projekat „Izrada smjernica za sistem nadgledanja-monitoringa javnih nabavki od Uprave za javne nabavke“.

Govoreći o prvom projektu, Mujević je rekao da su identifikovani problemi koji se ogledaju u ponudi nedovoljno prilagođenih finansijskih proizvoda potrebama malih i srednjih preduzeća, alternativni izvori finansiranja nisu zaživjeli, preduzeća nisu dovoljno spremna za pristup finansijama, "odnosno nemaju potrebnu kreditnu sposobnost, a često ni odgovarajuća sredstva obezbjeđenja kredita".

„Takođe, finansijska, a i druga pismenost nije na potrebnom nivou i preduzeća nemaju dovoljno znanja da na odgovarajući način predstave, a sposobnost upravljanja finansijama u cilju redovong izvršavanja finansijskih i kreditnih obaveza su često ograničene. Ovo sve utiče na osnovne uslove tih preduzeća i ugovorene obaveze sa državom kroz tendersku proceduru“, kazao je Mujević.

Prema njegovim riječima, evidentno je da preduzeća neadekvatno primjenjuju propisane standarde neophodne za nastup na ino-tržištima, nedovoljno koriste usluge konsultantskog tržišta i mogućnosti umrežavanja što, kako je naveom dovodi do niskog nivoa konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, regionalne nejednakosti u razvoju, kao i nedovoljne valorizacije izvoznih mogućnosti.

Mujević je podsjetio da je Crna Gora dobila preporuku da nastavi da olakšava sprovođenje mjera finansijske i nefinansijske podrške malim i srednim preduzećima od kojih je jedna „Unapređenje finansijske podrške sektrou malih i srednjih preduzeća, koja se, kako je naveo, sprovodi po planu, a druga je „Unaprjeđenje nefinansijske podrške sektortu malih i srednjih preduzeća“.

Govoreći o drugom projektu koji Uprava sprovopdi sa SB, Mujević je kazao da su se bavili izradom sistema za upravljanje informacijama u saopštavanju rezultata, uvećanom komunikacijom između institucija i angažovanjem svih strana u sistemu, izradom ocjene o usklađenosti učinkana osnovu informacija o poslovanju prikupljenih iz konsultacija sa tržištem.

„U okviru drugog projekta smo se bavili i optimizacijom uloge i odgovornosti institucija, revizijom koncepta nadgledanja kako bi se uključilo što više materijalnih i procesnih aspekata“, naveo je Mujović.

Vođa projektnog tima i specijalista za javne nabavke SB, Manjola Malo, kazala je da se Crna Gora treba fokusirati na izradu smjernica za mala i srednja preduzeća.

„Kao SB bili smo pozitivno iznenađeni kulturom dijaloga koji je uspostavljen u privatnom sektoru, posebno kada je u pitanju pristup malim i srednjim preduzećima tržištu javnih nabavki. Ovo je prioritet za mala i srednja preduzeća“, navela je Malo.

Međutim, kako je ukazala, mala i srednja preduzeća ne mogu dovoljno da odgovore na veoma zahtjevne procedure javnih nabavki i mnoga od njih rade samo na lokalnom nivou „i nisu svjesna kako mogu upotrijebiti javne nabavke u svoju korist“.

„Kada je u pitanju izrada smjernica za mala i srednja preduzeća, imamo mnogo prepreka koje usporavaju i srpiječavaju učešće malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki.Tu su administrativne prepreke za njih, finansijske, jer imaju problema da dođu do sredstava, institucionalne, same procedure nabavke zbog složenosti troškova, smjernice nisu dovoljno jasne“, rekla je Malo.

SB, kako je istakla očekujemo da ovi faktori toliko neće uticati na dalju konkurentnost malih i srednjih opreduzeća i da će kroz razvoj projekta sve veći broj malih i srednjih produzeća učestvovati u sistemu javnih nabavki.

Ministar evropskih poslova, Aleksandar Andrija Pejović, rekao je da temelj evropskog sistema javnih nabavki predstavljaju načela transparentnosti, jednakog tretmana, slobode tržišnog nadmetanja i nediskriminacije.

„Ova oblast je utoliko značajnija što 16 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Evropske unije, prema procjenama, ide kroz sistem javnih nabavki. U Crnoj Gori je taj procenat daleko veći i značajniji“, istakao je Pejović.

On je kazao da se očekujemo da će na plenarnom zasijedanju Skupštine Crne Gore 29. juna biti razmatrane izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, u cilju unaprjeđenja te oblasti.

„Siguran sam da će te izmjene donijeti cijeli niz pogodnosti za javne nabavke kroz ono što je uočeno kao barijera za poslovanje i efikasniju djelatnost“, rekao je Pejović.

On je ukazao da su po da su Zakon  o javno-privatnom partnerstvu i Zakon o koncesijama takođe bitni za oblast javnih nabavki.

„Time ćemo kroz ova tri osnovna zakonska akta u potpunosti uskladiti ovu oblast i ispuniti zakonodavni okvir koji je neophodan“, istakao je Pejović.

Službenih za operacije u Kancelariji SB Denis Mesihović, kazao je da SB trenutno radi na pripremi tri nova projekta, koji bi, kako je naveo, trebalo da budu odobreni u narednoj fiskalnoj godini. „To će imati direktan pozitivan uticaj na kvalitet javnih nabavki u Crnoj Gori“.

„U pripremi je projekat „Reforma poreske uprave“, koji će modernizovati Poresku upravu i unaprijediti efikasnost njenog poslovanja, drugi projekat je instituconalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore MIDAS, koji ima za cilj dalji razvoj poljoprivrednog sektora, kao i povećanje broja zaposlenih, a u pripremi je i projekat Energetske efikasnoti“, naveo je Mesihović.

Kako je podsjetio, Trenutno SB implementira četiri projekta u Crnoj Gori čija je vrijednost 119 miliona dolara.

Menadžerka prakse globalnog upravljanja SB, Hiba Tahboub, smatra da je ključno da se u Crnoj Gori uključi privatni sektor u sistem javnih nabavki, navodeći primjer Brazila koji je dobro riješio to pitanje.

„Kada su oni uradili Zakon o javnim nabavkama 2004.godine jedan od ciljeva je bio kako da se podstaknu mala i srednja preduzeća i oni su to uradili. To se može uraditi ili putem neke politike, obuka, kako da mala i srednja preduzeća budu konkuretnija, ali i kako građani da cijenesama preduzeća više“, navela je Tahboub.

 

 

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – U državama Zapadnog Balkana još uvijek ne postoji potpuno povjerenje između vlada i civilnog sektora kada je u pitanju uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja, ocijenio je šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske Unije  (EU) u Podgorici, Andre Lys.

On je danas, tokom prvog dana regionalnog skupa "Raditi zajedno", koji je organizovao TACSO, kazao da EU revidira svoj višegodišnji finansijski plan za period 2017/20. godina, navodeći da treba da razgovaraju sa parlamentom šta će konkretno biti urađeno u tom periodu.

„Svrhe za koje ćemo koristiti finansijska sredstva i dalje ostaju jačanje kapaciteta, ali i upravljanje, jer jasno je kada država pristupi EU, sva sredstva će ići preko Vlade, ne više direktno od EU ka civilnom sektoru. Onda je bitno da zemlja preuzme odgovornost za ta sredstva“ pojasnio je Lys.

Za to su, kako je ocijenio, neophodne dvije stvari.

„Prva je povjerenje između Vlade i civilnog društva, da li mogu da sarađuju i da li civilno društvo može da vjeruje Vladi da će adekvatno raspodjeljivati ta sredstva, kao i da li Vlada može vjerovati civilnom društvu da će ta sredstva adekvatno koristiti“, naveo je Lys.

On je kazao da je druga stvar uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja.

„Odgovor je da, u nijednoj od zemalja, ne postoji potpuno povjerenje, tako da na tome treba dalje da radimo, a kada sam pomenuo stagnaciju, mislio sam na to da postoji dijalog, spremnost, ali još uvijek nemamo puno povjerenje u mogućnost saradnje. Zato nam je civilno društvo sa jedne strane stola, a predstavnici Vlade sa druge“, istakao je Lys.

On je poručio da između Vlade i civilnog društva ne može biti suprostavljenosti inače će, kako je upozorio, doći do porasta populizma, „što nažalost vidimo na djelu u nekim državama članicama EU“.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, kazala je da Crna Gora prati trendove koji se odnose na oblast nevladinih organizacija u zemljama EU, kao i da čini značajne napore u cilju razvoja civilnog sektora.

„Crna Gora  je bila prva zemlja u regionu koja je 2012. godine normativno uredila pitanja koja se odnose na funkcionisanje ovog sektora i time poslužila kao primjer drugima“, podsjetila je Pribilović.

Ona je podsjetila da je nakon dvije godine sistematskog rada na izradi optimalnog modela finansiranja, Skupština Crne Gore nedavno donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, čiji je glavni cilj, kako je kazala, usmjeren na uspostavljanje kvalitetnog modela budžetskog finansiranja projekata NVO.

„Jedna od krucijalnih novina i specifičnosti, u odnosu na uporedna iskustva, jeste definisanje procentualnog iznosa tekućeg budžeta koji će se korisiti za finansiranje projekata NVO, ukupno 0,5 odsto tekućeg budžeta“, pojasnila je Pribilović.

Ona je podsjetila da je u toku priprema Strategije razvoja nevladinih organizacija 2018-2020, koja bi trebalo da, kako je kazala, na bazi do sada urađenog, definiše buduće ciljeve i aktivnosti u ovoj oblasti.

„Nacrt dokumenta je pripremljen i očekujemo da će se vrlo brzo naći na javnoj raspravi“, istakla je Pribilović.

Direktor projekta, SIPU International, Ake Sahlin, podsjetio je da TACSO traje već osam godina, i da druga faza treba da se završi u novembru ove godine, „tako da je ovo jedna vrsta preliminarnog završnog skupa“.

On je ocijenio da je reformski proces bitan i da je on donio koristi na različitim nivoima u različitim zemljama.

„Različite zemlje su se bavile temama koje su od značaja, bez obzira da li je u pitanju obaveza politike ili obaveza civilnog društva. Mislim da treba da izvučemo pouke iz onog što je naučeno, ne samo u smislu reforme, nego i vrijednosti te reforme u kojoj je mjeri unaprijeđeno odlučivanje kroz angažman građana i civilnog društva.

Direktor Kancelarije za dobro upravljanje u kabinetu premijera Kosova, Habit Hajredini, kazao je da većina država regiona, uključujući i Kosovo, prolaze kroz značajne procese u razvoju politika koji se tiču saradnje između vlada i NVO, utvrđujući insititucionalni mehanizam za njihovu primjenu.

Istovremeno, kako je naveo, postavljaju određene standarde koji se tiču građanske participacije i čine proces otvorenijim.

„Nadam se da će iskustva koja ćemo podijeliti, učiniti lakšim zadatak institucijama koje rade sa civilnim sektorom. Očekujem da napredujemo, dobijemo povratnu informaciju od ovog projekta, identifikujemo probleme koje odlikuju naše zemlje i izazove sa kojima smo se do sada suočili, kako ne bismo pravili iste greške“, rekao je Hajredini.

 

 

 

Podgorica, PR pres servis Crna Gora, kako se približava članstvu u Evropskoj uniji (EU), mora da uradi mnogo više da poboljša položaj mladih, ocijenio je ministar sporta Nikola Janović, navodeći da u tom resoru imaju velike ambicije za tu populaciju.

On je danas, na agori „Crnogorski san o drugačijoj Evropi“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), kazao je da je taj resor, prvi put nakon 2011. godine, putem konkursa opredijelio 170 hiljada eura omladinskim organizacijama koje su konkursale sa svojim projektima.

„Mislim da sport u velikoj mjeri ima vaspitni karakter. Upravo zato, Ministarstvo sporta želi da da poseban fokus mladima, dječijem sportu i da pokušamo da što više djece u Crnoj Gori uključimo u sportove i da ih navedemo na pravi sistem vrijednosti“, rekao je Janović u amfiteatru Dvorca Petrovića na Kruševcu.

On je ocijenio, kako se Crna Gora približava EU, država mora da uradimo mnogo više da se poboljša položaj mladih. „U okviru Ministarstva, na čijem sam čelu, imamo velike ambicije za to, iako su mladi briga svakog resora, mislim da je to interresorna saradnja“.

„Ove godine smo podržali 36 projekata, od kojih se neki od njih odnose na promociju ekonomske i socijalne sigurnosti mladih, na suzbijanje ogovra mržnje, suzbijanje narkomanije, promociju zdravih stilova života“, podsjetio je Janović.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, smatra da je važno otvoriti dijalog između onih od kojih mladi mogu učiti ali isto tako da, kako je navela, oni koji oblikuju društveno-političku stvarnost mogu i moraju dosta toga da čuju od mladih direktno.

Ona je podsjetila da su agore u antičko doba, između ostalog, bile prostor ozboljnog političkog promišljanja i odlučivanja o najvažnijim odlukama.

„Zato je moj apel vama mladima da ne date da vam političke partije, mediji, vlada NVO i bilo ko određuje kako ćete razmišljati odnosno da vode politike u  u vaše ime, a da vi niste rekli šta mislite o tome“, istakla je Uljarević.

Pisac Balša Brković ocijenio je da je Crna Gora jedini prostor na kojem je vidio da studenti liče na političare.

„Uvijek su studenti svugdje u svijetu ležerni. Jedino ovdje izgledaju kao podmaladak neke od partija. E to je problem. Kad to uvežete sa činjenicom da je samo iskustvo studentskih pobuna u Crnoj Gori vrlo sirmašno, da je čak 1968. godine to ostalo na nivou holova fakultetskih“, istakao je Brković.

Podgorica je, kako je kazao, jedini glavni grad u Evropi gdje se studenti nikad nisu potukli sa policijom.

„To je jako lijepo iskustvo. Ne možete biti studenti ako završite studije bez iskustva konflikta“, smatra Brković.  

Profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Gordana Đurović, kazala je da je sve više studenata koji dolaze na mobilnost u Crnu Goru, koji su spremni da, kako je navela, ovdje izučavaju ne samo prirodnu nego i nauku.

„Imamo mnogo mladih koji odlaze na mobilnost u inostranstvo, ali najveći broj njih se vraća sa novim znanjima i energijom i oni su jako dragocjeni za naše društvo“, istakla je Đurović.

Prema njenim riječima, EU istovremno daje puno novih oblika sloboda, prvenstveno ekonomskih, a onda i razvojnih, u kojima se, kako je navela, Crna Gora afirmiše kao država sa svim svojim vrijednostima.

„Mnogo očekujemo u Crnoj Gori od EU. Možda više nego što ona može nama da da. Posebno danas kad ima dosta svojih unutrašnjih turbulencija. Čakajući da vidimo novu konturu Ervope, vjerovatno ćemo i mi biti spremniji za članstvo“, navela je Đurović.

Direktorka Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“, Snežana Burzan, ocijenila je da su osnovni razlozi zbog kojih mladi danas odlaze iz Crne Gore i ostalih zemalja Balkana želja za usavršavanjem na drugim univerzitetima, brže zapošljavanje, kao želja da formiraju porodice u bogatijim sredinama.

„Što se tiče zapošljavanja, vjerujem da na tome svi moramo više raditi. Moramo raditi na otvaranju radnih mjesta za mlade, jer brojka nezaposlenih iz te populacije mora „da se topi“ na Zavodu za zapošljavanje“, istakla je Burzan.

Profesor na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, Vladimir Pavićević, ocijenio je da postoje tri vrijednosti koje se vezuju za evropsku ideju.

„Prva velika vrijednost, koja podrazumijeva taj crnogorski san o evropskoj ideji, podrazumijeva otvorenost kao onome što je drugo i drugačije. I to nastaje od antičkog doba“, naveo je Pavićević.

Druga velika vrijednost, kako je kazao, koja se vezuje za evropsku ideju je ideja slobode. „Prije svega, ideja slobode o pojedincu da misli, da govori i da djeluje u onom okviru koji se tiče zajedničkog života“.

„Treća velika vrijednost je ideja koja se u EU prepoznaje preko koncepcije koju zagovara svaki zvaničnik koji dođe, a to je koncepcija vladavine zakona, umjesto vladavine ljudi!“, rekao je Pavićević.

Događaju, koji je organizovan u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert Stiftung, je prisustvovalo 50 aktivista i predstavnika omladinskih i studentskih organizacija i podmladaka političkih partija.

 

Podgorica, PR pres servis Istraživanje o rezultatima primjene sistema disciplinske odgovornosti advokata pokazalo je da je poslednjih godina bio dominantan princip nezamjeranja kolegama, bilo u odnosu predsjednika sudova prema advokatima, bilo unutar Advokatske komore.

To je ugrozilo princip uspostavljanja profesionalne odgovornosti kao i povjerenje javnosti u rad Advokatske komore i advokata“, istakla je Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRATea Gorjanc Prelević na panel diskusiji „Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa.

Ona je naglasila i da više od dvije trećine crnogorskih građana ne zna kome može da se žali u slučaju nesavjesnog rada advokata, zbog čega bi Advokatska komora Crne Gore trebalo da na svojoj internet stranici objavi uputstvo za dostavljanje prijava.

Gorjanc Prelević, kazala je da je ta organizacija u saradnji sa CeMI-jem sprovela istraživanje u kojem je učestvovalo 1016 građana od kojih je utvrđeno da je njih 157 koristilo usluge advokata.

„Od 157 ljudi, 56,4 odsto je bila potpuno ili uglavnom zadovoljno kvalitetom pružene advokatske usluge, 20 odsto nije bilo zadovoljno ili uglavnom nije bilo zadovoljno, a 16,5 odsto i jeste i nije bilo zadovoljno“, navela je Gorjanc Prelević u PR Centru.

„Ono što je najviše zabrinjavajuće u istraživanju je da je, čak 69 odsto ispitanika, više od dvije trećine ukupnog broja građana koji su ispitani, reklo da nije znalo kome mogu da se žale u slučaju nesavjesnog rada advokata. Mislimo da Advokatska komora treba da uradi više, da na svojoj veb stranici objavi uputstvo građanima kako da napišu prijavu, šta da navedu u njoj, i u kom roku moraju da je podnesu“, istakla je Gorjanc Prelević.

Kako je navela, u periodu od 2014, 2015. i 2016. godine je bilo slučajeva da je sud u 18 slučajeva razriješio branioce po službenoj dužnosti zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti.

„U Advokatskoj komori su nam kazali da nisu obaviješteni i o ni jednom takvom slučaju. S druge strane, Zakonik o krivičnom postupku obavezuje predsjednika suda da o svakom razriješenju obavijesti Advokatsku komoru. U Strategiji reforme pravosuđa, koja je usvojena na početku 2014. godine, stoji da nijedan slučaj do tog datuma Advokatska komora nije utvrdila odgovornost nijednog advokata“, kazala je Gorjanc Prelević.

Ona je rekla da su disciplinski organi Advokatske komore u poslednjih pet godina riješili ukupno 214 prijava.

„Od tih 214 prijava, Disciplinski sud je utvrdio odgovornost u samo četiri slučaja, što je manje od dva odsto. Veliki broj prijava, 63,5 odsto je odbačeno zbog zastarjelosti. Ovakva statistika nam ukazuje da građani i klijenti nisu bili obaviješteni o roku u kome mogu podnijeti prijavu, kao i da je rok od šest mjeseci za podnošenje prijave suviše kratak“, istakla je Gorjanc Prelević.

Kako je precizirala, od 214 prijava, samo 14 je dovelo do toga da se sprovodi postupak utvrđivanja odgovornosti. „Svake godine je barem jedan taj postupak završen obustavom zbog zastarjelosti“.

„U postupcima u kojima je utvrđeno da disciplinska odgovornost trojici advokata, četiti su bile utvrđene dogovornosti, izrečene su tri novčane kazne i jedna mjera privremenog brisanja iz imenika advokata u trajanju od jedne godine“, navela je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala sa se iznosi novčanih kazni, koje su dosuđivane, kreću od 500 do najviše 1.250 eura, ocijenjujući da te kazne nisu dovoljne za generalnu prevenciju, obeshrabrivanje kršenja normi, „posebno imajući u vidu i da se odluke o utvrđivanju odgovornosti ne objavljuju javno“.

„Smatramo da je očigledno poslednjih godina bio dominantan princip nezamjeranja kolegama, bilo od strane predsjednika sudova advokatima, bilo unutar Advokatske komore. S druge strane, mislimo da to ugrožava princip uspostavljanja profesionalne odgovornosti i povjerenja javnosti u rad Advokatske komore i advokata“, istakla je Gorjanc Prelević.

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore, Zdravko Begović, kazao je „da ne pamti“ da je jedan Zakon funkcionisao na bolji način od Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, navodeći da su oko 80 odsto advokati uspjeli u sporovima besplatne pravne pomoći.

„I onda na kraju ispada da postoji 18 rješenja u kojima su advokati razriješeni zbog nasavjesnog obavljanja dužnosti. Smatram da je to minorno. Ni jedno rješenje za branioce po službenoj dužnosti, niti za branioce u predmetima za besplatnu pravnu pomoć nisam dobio. Ili je to stvar suda koji smatra da nas ne treba obavijestiti o tome ili je to stvar lične nezainteresovanosti“, istakao je Begović.

On je, govoreći o novoj advokatskoj tarifi kazao da je Advokatska komora formirala Radnu grupu koja će, kako je najavio, za nekoliko dana predlog nove tarife dostaviti svim crnogorskim advokatima.

„Suština nove advokatske tarife je fokusirana na broj 11, koji se tiče zastupanja više osoba. Takođe, po važećim poreskim propisima, obaveze mladih advokata su veoma velike i preuzećemo sve da Ministarstvo finansija ponudimo predloge kako bi mladi advokati na lakši način mogli da derinišu svoje poreske obaveze“, istakao je Begović.

Disciplinski tužilac Advokatske komore, Sava Popović, kazao je da kad suoče prvi put stranke i advokate ima efekta.

„Naročito kad advokatu prezentiramo činjenicu, i součimo ga sa istim, on zaključi šta treba napraviti kako bi to ispravio“, naveo je Popović.

Panel diskusiju je organizovala Akcija za ljudska prava (HRA) u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI), u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji je finansijski podržala Kraljevina Holandija.

 

 

Strana 1 od 9