PR Centar će finansirati pres konferencije odabranih NVO

ja 

Podgorica, PR pres servis – PR Centar donio je odluku da dio prošlogodišnjeg profita usmjeri za kupovinu opreme – kamere za potrebe PR press servisa, dok će preostali dio kroz konkurs ponuditi civilnom sektoru za finansiranje njihovih pres konferencija, najavila je urednica tog servisa, Teodora Škero.

Ona je na Sajmu inovativnih ideja „Inovacijama za jednake mogućnosti“, koji je održan 15. marta, predstavila PR press servis u okviru kojeg PR Centar besplatno promoviše aktivnosti i stavove nevladinih organizacija (NVO) u medijima.

Škero je podsjetila da je PR Centar NVO koja je osnovana 2003, a da 2011. godine osniva društvo ograničene odgovornosti PRiME,  koje, kako je pojasnila, organizuje svoj rad primjenom principa socijalnog preduzetništva - pružajući komercijalno usluge privatnom i državnom sektoru, a subvencionirajući civilni sektor.

„PR press je besplatni servis za NVO - servis po mjeri potreba civilnog sektora i medija. To je servis putem kojeg  promovišemo aktivnosti i stavove civilnog sektora“, kazala je Škero.

U okviru PR press servisa, kako je navela, PR Centar obrađuje saopštenja za javnost civilnog sektora koje dalje kanalima komunikacije distribuiramo medijima i javnosti

„Povodom važnih međunarodnih datuma, pripremamo intervjue sa predstavnicima civilnog sektora, a sav materijal – tekst i video činimo dostupnim za preuzimanje medijima i dalje objave“, rekla je Škero.

PR Centar je, kako je istakla, do sada uradio 55 video intervju sa relevantnim NVO, više od 250 saopštenja za javnost, i pružio potpunu PR i event podršku za tri velike kampanje koje su realizovale NVO.

Na Sajmu je putem videa predstavljen proces pripreme i distribucije materijala povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, koji je realizovan u okviru PR press servisa.

„Naš intervju preuzeli su i u najgledanijim informativnim emisijama objavile televizije Prva, Vijesti i Pink M, a od štampanih medija Dan i Pobjeda, kao i svi najčitaniji portali u Crnoj Gori. Imamo slobodu da procijenimo da je naša vijest potencijalno stigla do vise od 150 hiljada gledalaca, slušalaca i čitaoca, ne uključujući korisnike društvenih mreža“, istakla je Škero.

Ona je podsjetila da je PR presa servis i PRiME laureat Unije poslodavaca Crne Gore za društveno-odgovorno poslovanje u kategoriji briga za zajednicu.

Škero je kazala da, iako ne postoji pravni okvir kojim je definisano socijalno preduzetništvo, postoje i održiva su društva koja u svom radu primjenjuju principe socijalnih preduzeća.

„Primjer za to je PR Centar koji primjenjuje obavezne karakteristike iz definicije socijalnog preduzentištva kao što su transparentnost, odlučivanje i preusmjeravanje profita ciljnoj grupi, u našem slučaju civilnom sektoru“, navela je ona.

Škero je na kraju izlaganja uputila pitanje predstavniku Ministarstva rada i socijalnog staranja Igoru Vučiniću, koje je glasilo da li će prilikom izrade strategije o socijalnom preduzetništvu uključiti predstavnike civilnog sektora koji u svom radu primjenjuju princip socijalnog preduzetništva.

Vučinić je kazao da je Uredbom Vlade previđeno da predstavnici civilnog sektora budu uljučeni u proces izrade zakonskih rješenja u okviru radnih grupa.