Grupa građana “Građanska akcija” će, u četvrtak 22. juna sa početkom u 11 sati, organizovati pres konferenciju povodom podnošenja Inicijative za pokretenja postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske, u prostorijama PR Centra.

Govoriće:

 Božidar VUJIČIĆ – predstavnik Građanske akcije.

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda i organizacija MESA 10 će, u srijedu 21. juna sa početkom u 10 sati, organizovati predstavljanje rezultata istraživanja stavova studenata iz pet država, o NATO-u, Evropskoj Uniji, bezbjednosnoj situaciji, saradnji država regiona, kao i uticaju Rusije, u prostorijama PR Centra.

Istraživanje je sprovedeno u aprilu ove, kao i u decembru prošle godine, a anketirano je oko 3.400 studenata sa sedam Univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Moldavije, Crne Gore, Srbije i Slovačke.

Govoriće:

  • Anđa PETKOVIĆ - projektna menadžerka CEAS-a;
  • Tomka ŽIVKOVIĆ - univerzitetska koordinatorka Univerziteta u Podgorici;
  • Milan JEŽEVICA - ekspert za spoljnu politiku, MESA 10;
  • Lucia KLAPACOVA - ekspert za Zapadni Balkan, MESA 10.

Sprovedena anketa je dio projekta “Studentske debate – Promovisanje demokratskih vrijednosti među mladima”, koji partnerski sprovode organizacije MESA 10 iz Slovačke i CEAS, uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona.