PR CENTAR

+382 20 690 690

Za opšte informacije o našim uslugama kontaktirajte sa našom menadžerkom Katarinom.

Centrala: 020 690 690

GSM: 069 100 175

E - mail: katarina@prcentar.co.me

Za informacije o plaćanjima i druge komercijalne poslove kontaktirajte sa našim računovođom

Miletom.

Centrala: 020 690 690

E - mail: bobo@prcentar.co.me

Za uspostavljanje saradnje i finansijske ponude kontaktirajte sa našom direktorkom Milenom.

Centrala: 020 690 690

GSM: 067 890 723

E - mail: milena@prcentar.co.me

Lokacija - Bulevar Josipa Broza 23A