Kapaciteti i preporučeni rasporedi sale:

Dimenzije Pres sale:

  • Sala je ukupne površine 72 m2
  • Dužina 970 cm
  • Širina 770 cm
  • Dijagonala 1220 cm