Podgorica, PR pres servis Crna Gora, kako se približava članstvu u Evropskoj uniji (EU), mora da uradi mnogo više da poboljša položaj mladih, ocijenio je ministar sporta Nikola Janović, navodeći da u tom resoru imaju velike ambicije za tu populaciju.

On je danas, na agori „Crnogorski san o drugačijoj Evropi“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), kazao je da je taj resor, prvi put nakon 2011. godine, putem konkursa opredijelio 170 hiljada eura omladinskim organizacijama koje su konkursale sa svojim projektima.

„Mislim da sport u velikoj mjeri ima vaspitni karakter. Upravo zato, Ministarstvo sporta želi da da poseban fokus mladima, dječijem sportu i da pokušamo da što više djece u Crnoj Gori uključimo u sportove i da ih navedemo na pravi sistem vrijednosti“, rekao je Janović u amfiteatru Dvorca Petrovića na Kruševcu.

On je ocijenio, kako se Crna Gora približava EU, država mora da uradimo mnogo više da se poboljša položaj mladih. „U okviru Ministarstva, na čijem sam čelu, imamo velike ambicije za to, iako su mladi briga svakog resora, mislim da je to interresorna saradnja“.

„Ove godine smo podržali 36 projekata, od kojih se neki od njih odnose na promociju ekonomske i socijalne sigurnosti mladih, na suzbijanje ogovra mržnje, suzbijanje narkomanije, promociju zdravih stilova života“, podsjetio je Janović.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, smatra da je važno otvoriti dijalog između onih od kojih mladi mogu učiti ali isto tako da, kako je navela, oni koji oblikuju društveno-političku stvarnost mogu i moraju dosta toga da čuju od mladih direktno.

Ona je podsjetila da su agore u antičko doba, između ostalog, bile prostor ozboljnog političkog promišljanja i odlučivanja o najvažnijim odlukama.

„Zato je moj apel vama mladima da ne date da vam političke partije, mediji, vlada NVO i bilo ko određuje kako ćete razmišljati odnosno da vode politike u  u vaše ime, a da vi niste rekli šta mislite o tome“, istakla je Uljarević.

Pisac Balša Brković ocijenio je da je Crna Gora jedini prostor na kojem je vidio da studenti liče na političare.

„Uvijek su studenti svugdje u svijetu ležerni. Jedino ovdje izgledaju kao podmaladak neke od partija. E to je problem. Kad to uvežete sa činjenicom da je samo iskustvo studentskih pobuna u Crnoj Gori vrlo sirmašno, da je čak 1968. godine to ostalo na nivou holova fakultetskih“, istakao je Brković.

Podgorica je, kako je kazao, jedini glavni grad u Evropi gdje se studenti nikad nisu potukli sa policijom.

„To je jako lijepo iskustvo. Ne možete biti studenti ako završite studije bez iskustva konflikta“, smatra Brković.  

Profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Gordana Đurović, kazala je da je sve više studenata koji dolaze na mobilnost u Crnu Goru, koji su spremni da, kako je navela, ovdje izučavaju ne samo prirodnu nego i nauku.

„Imamo mnogo mladih koji odlaze na mobilnost u inostranstvo, ali najveći broj njih se vraća sa novim znanjima i energijom i oni su jako dragocjeni za naše društvo“, istakla je Đurović.

Prema njenim riječima, EU istovremno daje puno novih oblika sloboda, prvenstveno ekonomskih, a onda i razvojnih, u kojima se, kako je navela, Crna Gora afirmiše kao država sa svim svojim vrijednostima.

„Mnogo očekujemo u Crnoj Gori od EU. Možda više nego što ona može nama da da. Posebno danas kad ima dosta svojih unutrašnjih turbulencija. Čakajući da vidimo novu konturu Ervope, vjerovatno ćemo i mi biti spremniji za članstvo“, navela je Đurović.

Direktorka Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“, Snežana Burzan, ocijenila je da su osnovni razlozi zbog kojih mladi danas odlaze iz Crne Gore i ostalih zemalja Balkana želja za usavršavanjem na drugim univerzitetima, brže zapošljavanje, kao želja da formiraju porodice u bogatijim sredinama.

„Što se tiče zapošljavanja, vjerujem da na tome svi moramo više raditi. Moramo raditi na otvaranju radnih mjesta za mlade, jer brojka nezaposlenih iz te populacije mora „da se topi“ na Zavodu za zapošljavanje“, istakla je Burzan.

Profesor na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, Vladimir Pavićević, ocijenio je da postoje tri vrijednosti koje se vezuju za evropsku ideju.

„Prva velika vrijednost, koja podrazumijeva taj crnogorski san o evropskoj ideji, podrazumijeva otvorenost kao onome što je drugo i drugačije. I to nastaje od antičkog doba“, naveo je Pavićević.

Druga velika vrijednost, kako je kazao, koja se vezuje za evropsku ideju je ideja slobode. „Prije svega, ideja slobode o pojedincu da misli, da govori i da djeluje u onom okviru koji se tiče zajedničkog života“.

„Treća velika vrijednost je ideja koja se u EU prepoznaje preko koncepcije koju zagovara svaki zvaničnik koji dođe, a to je koncepcija vladavine zakona, umjesto vladavine ljudi!“, rekao je Pavićević.

Događaju, koji je organizovan u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert Stiftung, je prisustvovalo 50 aktivista i predstavnika omladinskih i studentskih organizacija i podmladaka političkih partija.

 

Podgorica, PR pres servis – Spiskovi branilaca za zastupanje po službenoj dužnosti treba da budu objavljeni i redovno ažurirani na sajtu Advokatske komore Crne Gore (AKCG), jer neki advokati smatraju da postoje zloupotrebe kada je riječ o načinu kontaktiranja.

To je ocijenjeno tokom druge sesije panel diskusije „Advokatura u Crnoj Gori - Odbrana po službenoj dužnosti”, koja je organizovana u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji sprovode Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA), uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja i urednik izvještaja „Odbrana po službenoj dužnosti – domino efekat zaobilaženja zakonske procedure“, Zlatko Vujović, kazao je da spiskovi branilaca za zastupanje po službenoj dužnosti treba da budu javno objavljeni na sajtu AKCG i da treba napraviti posebnu listu na kojoj bi se nalazaili samo advokati koji žele da se bave službenom odbranom.

„Ima i onih advokata koji ne žele da se bave službenom odbranom, već samo građanskim pravom. Na taj način bi se preduprijedila situacija da pojedini advokati odbijaju zastupanje“, objasnio je Vujović u PR Centru.

Istraživanje medju advokatatima je, kako je rekao, pokazalo da neki advokati smatraju da postoje zloupotrebe kada je riječ o načinu kontaktiranja.

„Oni su kazali da, ukoliko nisu odgovorili na poziv jer su npr. bili u sudnici, samim tim su ispustili svoj red na listi, jer su rokovi za javljanje bili nerealni“, pojasnio je Vujović.

U cilju izgradnje stručnih kapaciteta, kako je poručio, AKCG treba uvesti kao obavezne programe obuka, posebne seminare ili druge vidove obrazovanja.

Vujović je istakao da od 40 sudija krivičara, koji su dostavili odgovore na pitanja, njih trećina je tokom suđenja primijetila pasivnost u odbrani od strane branilaca koji su postavljeni po službenoj dužnosti, a više od polovine ispitanih sudija, kako je kazao, smatra da neki advokati nisu bili stručni u predmetima u kojima su angažovani po službenoj dužnosti.

Prema njegovim riječima, rješenja o postavljanju branilaca određenih po službenoj dužnosti treba da budu javno objavljena na internet stranicama sudova i državnih tužilaštava, uključujući podatke o iznosima naknada koji su im isplaćene.

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštvau Podgorici, Ljiljana Klikovac, podsjetila je da od 15. avgusta 2015 godine, važi pravilo da se advokati po službenoj dužnosti određuju po redosljedu sa spiska koji dostavlja AKCG i istakla da Tužilaštvo to pravilo nije prekršilo nijednom.

„Nije nam obavezna službena evidencija, ali vodimo internu evidenciju koji advokat je odbio da bude branilac po službenoj dužnosti, koji se nije javio, koji je prihvatio odbranu, o kome predmetu se radi. U svakom momentu znam kakvo je stanje u vezi sa pozivanjem advokata“, objasnila je Klikovac.

Ona je istakla da joj se, od 2015. godine do sada, obratilo desetak advokata sa različitim primjedbama i pritužbama i vezi sa raspoređivanjem za odbranu po službenoj dužnosti.

„Desetak advokata se pismeno obratilo tražeći da ih obavijestim zašto ih Tužilaštvo nijednom nije postavilo, a njihovo obraćanje se odnosilo na period prije avgusta 2015. godine. Svakoga od njih sam pismeno obavijestila o činjenici da su osumnjiučeni vršili izbor“, pojasnila je Klikovac.

Jedan advokat se, kako je kazala, žalio da je samo jednom pozvan i to sa zaštićenog broja.

„Mi i AKCG treba da se dogovorimo u pogledu broja poziva pri čemu treba znati da tužilac nema vremena da više puta poziva advokata. Da treba da tolerišemo pet minuta da se advokat javi prihvatila bih, ali više od toga vrlo teško“, rekla je Klikovac.

Predsjednik AKCG, Zdravko Begović, kazao je da se vodi računa o poštovanju procesa odabira advokata po službenoj dužnosti, ali da nije moguće zabraniti odabir branioca.

„U poslednjih nekoliko godina, nikad se nije više vodilo računa da se ispoštuje procedura i spiskovi advokata iz AKCG. Međutim, uvijek postoji trenutak kada će neko biti odabran za branioca mimo spiska“, pojasnio je Begović.

On je istakao da Komora svakog dana poziva tužilaštvo i sudove radi kontrolisanja spiskova, i da je, kako je naveo, do sada dobio samo tri dopisa advokata o tome da u posljednjih nekoliko godina nisu postavljeni za branioce po službenoj dužnosti. 

 

 

Podgorica, PR pres servis Istraživanje o rezultatima primjene sistema disciplinske odgovornosti advokata pokazalo je da je poslednjih godina bio dominantan princip nezamjeranja kolegama, bilo u odnosu predsjednika sudova prema advokatima, bilo unutar Advokatske komore.

To je ugrozilo princip uspostavljanja profesionalne odgovornosti kao i povjerenje javnosti u rad Advokatske komore i advokata“, istakla je Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRATea Gorjanc Prelević na panel diskusiji „Advokatura u Crnoj Gori u kontekstu reforme pravosuđa.

Ona je naglasila i da više od dvije trećine crnogorskih građana ne zna kome može da se žali u slučaju nesavjesnog rada advokata, zbog čega bi Advokatska komora Crne Gore trebalo da na svojoj internet stranici objavi uputstvo za dostavljanje prijava.

Gorjanc Prelević, kazala je da je ta organizacija u saradnji sa CeMI-jem sprovela istraživanje u kojem je učestvovalo 1016 građana od kojih je utvrđeno da je njih 157 koristilo usluge advokata.

„Od 157 ljudi, 56,4 odsto je bila potpuno ili uglavnom zadovoljno kvalitetom pružene advokatske usluge, 20 odsto nije bilo zadovoljno ili uglavnom nije bilo zadovoljno, a 16,5 odsto i jeste i nije bilo zadovoljno“, navela je Gorjanc Prelević u PR Centru.

„Ono što je najviše zabrinjavajuće u istraživanju je da je, čak 69 odsto ispitanika, više od dvije trećine ukupnog broja građana koji su ispitani, reklo da nije znalo kome mogu da se žale u slučaju nesavjesnog rada advokata. Mislimo da Advokatska komora treba da uradi više, da na svojoj veb stranici objavi uputstvo građanima kako da napišu prijavu, šta da navedu u njoj, i u kom roku moraju da je podnesu“, istakla je Gorjanc Prelević.

Kako je navela, u periodu od 2014, 2015. i 2016. godine je bilo slučajeva da je sud u 18 slučajeva razriješio branioce po službenoj dužnosti zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti.

„U Advokatskoj komori su nam kazali da nisu obaviješteni i o ni jednom takvom slučaju. S druge strane, Zakonik o krivičnom postupku obavezuje predsjednika suda da o svakom razriješenju obavijesti Advokatsku komoru. U Strategiji reforme pravosuđa, koja je usvojena na početku 2014. godine, stoji da nijedan slučaj do tog datuma Advokatska komora nije utvrdila odgovornost nijednog advokata“, kazala je Gorjanc Prelević.

Ona je rekla da su disciplinski organi Advokatske komore u poslednjih pet godina riješili ukupno 214 prijava.

„Od tih 214 prijava, Disciplinski sud je utvrdio odgovornost u samo četiri slučaja, što je manje od dva odsto. Veliki broj prijava, 63,5 odsto je odbačeno zbog zastarjelosti. Ovakva statistika nam ukazuje da građani i klijenti nisu bili obaviješteni o roku u kome mogu podnijeti prijavu, kao i da je rok od šest mjeseci za podnošenje prijave suviše kratak“, istakla je Gorjanc Prelević.

Kako je precizirala, od 214 prijava, samo 14 je dovelo do toga da se sprovodi postupak utvrđivanja odgovornosti. „Svake godine je barem jedan taj postupak završen obustavom zbog zastarjelosti“.

„U postupcima u kojima je utvrđeno da disciplinska odgovornost trojici advokata, četiti su bile utvrđene dogovornosti, izrečene su tri novčane kazne i jedna mjera privremenog brisanja iz imenika advokata u trajanju od jedne godine“, navela je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala sa se iznosi novčanih kazni, koje su dosuđivane, kreću od 500 do najviše 1.250 eura, ocijenjujući da te kazne nisu dovoljne za generalnu prevenciju, obeshrabrivanje kršenja normi, „posebno imajući u vidu i da se odluke o utvrđivanju odgovornosti ne objavljuju javno“.

„Smatramo da je očigledno poslednjih godina bio dominantan princip nezamjeranja kolegama, bilo od strane predsjednika sudova advokatima, bilo unutar Advokatske komore. S druge strane, mislimo da to ugrožava princip uspostavljanja profesionalne odgovornosti i povjerenja javnosti u rad Advokatske komore i advokata“, istakla je Gorjanc Prelević.

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore, Zdravko Begović, kazao je „da ne pamti“ da je jedan Zakon funkcionisao na bolji način od Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, navodeći da su oko 80 odsto advokati uspjeli u sporovima besplatne pravne pomoći.

„I onda na kraju ispada da postoji 18 rješenja u kojima su advokati razriješeni zbog nasavjesnog obavljanja dužnosti. Smatram da je to minorno. Ni jedno rješenje za branioce po službenoj dužnosti, niti za branioce u predmetima za besplatnu pravnu pomoć nisam dobio. Ili je to stvar suda koji smatra da nas ne treba obavijestiti o tome ili je to stvar lične nezainteresovanosti“, istakao je Begović.

On je, govoreći o novoj advokatskoj tarifi kazao da je Advokatska komora formirala Radnu grupu koja će, kako je najavio, za nekoliko dana predlog nove tarife dostaviti svim crnogorskim advokatima.

„Suština nove advokatske tarife je fokusirana na broj 11, koji se tiče zastupanja više osoba. Takođe, po važećim poreskim propisima, obaveze mladih advokata su veoma velike i preuzećemo sve da Ministarstvo finansija ponudimo predloge kako bi mladi advokati na lakši način mogli da derinišu svoje poreske obaveze“, istakao je Begović.

Disciplinski tužilac Advokatske komore, Sava Popović, kazao je da kad suoče prvi put stranke i advokate ima efekta.

„Naročito kad advokatu prezentiramo činjenicu, i součimo ga sa istim, on zaključi šta treba napraviti kako bi to ispravio“, naveo je Popović.

Panel diskusiju je organizovala Akcija za ljudska prava (HRA) u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI), u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji je finansijski podržala Kraljevina Holandija.

 

 

Podgorica, PR pres servis - Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici od odbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva.

Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada i zelenih površina namijenjenih za boravak djece, kao i šetačkih zona.

NVO Juventas, kako su podsjetili, od 2004. godine sprovodi program smanjenja štete nastale kao posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, te je ova akcija samo još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta života društva.

„Ovom prilikom su očišćenje lokacije na Starom Aerodromu, centru grada, Sastavcima, u blizini željezničke stanice, na Murtovini, te šetačkoj zoni brda Ljubović. Nažalost, usljed nabujale vegetacije, aktivisti Juventasa nijesu bili u mogućnosti da očiste i lokaciju na brdu Gorica. Sakupljeno je približno 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva na ovim lokacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su upozorili da je zabrinjavajući porast korišćenja psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, posebno među mlađom populacijom, i istakli da problem narkomanije odavno postao problem javnog zdravlja.

„Iako je u Crnoj Gori primjetno poboljšanje u posljednjih pola godine, po pitanju rješavanja problema bolesti zavisnosti, napominjemo da naša država još uvijek nije dovoljno izgradila kapacitete kako bi se na ovaj problem adekvatno i blagovremeno odgovorilo“, navodi se u sapštenju.

Iz Juventasa su ocijenili da bi, pored servisa prevencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije, u okviru smanjenja štete, trebalo oformiti i prve prostorije za injektiranje, po uzoru na Sloveniju i ostale zemlje Evropske unije.

„Time bi se obezbijedilo da se psihoaktivne supstance injektiraju u medicinski kontrolisanim uslovima, a samim tim smanjila i pojava obačenih igala i špriceva na javnim lokacijama, ali i stopa smrtnosti usljed predoziranja kod osoba koje koriste droge, odnosno stopa infekcije krvlju prenosivim infekcijama, na prvom mjestu Hepatitis-om C i HIV-om“, istakli su iz Juventasa.

Iz te organizacije su naveli da je ovu akciju čišćenja lokacija u zajednici karakterisalo i to što su se stručnom osoblju Juventasa, prvi put pridružila i tri mlada volontera, koja su na ovaj način htjela da doprinesu dobrobiti društvene zajednice.

„U okviru programa smanjenja štetnih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, organizuju se periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, ali i vanredne po pozivu građana“, kazali su iz te organizacije.

Oni su pozvali građane, ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, da ih kontaktiraju pozivom na broj 020 624 608, mail-om na juventas@t-com.me ili putem Facebook stranice Nvo Juventas.

Podgorica, PR pres servis - Izložba poznatog mađarskog umjetnika i stvaraoca optičke umjetnosti 20. vijeka, Viktora Vazarelija, na kojoj će biti predstavljene 43 slike i pet objekata, biće otvorena 6. juna u zgradi Ministarstva Kulture na Cetinju.

Izložbu organizuju Ambasada Mađarske u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, Kulturnom Festivalom Barski Ljetopis i Centrom Savremene Umjetnosti Crne Gore.

„Publika će imati priliku da pogleda izložbu na Cetinju u zgradi Ministarstva kulture od 6. do 19. juna, u Baru u Drovcu Kralja Nikole od 21. juna do 5. jula, kao i u Podgorici u Centru Savremene Umjetnosti, u Perjaničkom Domu i Galeriji "Klub" od 11 do 30 jula”, kaže se u saopštenju Ambasade Mađarske u Crnoj Gori.

U privatnoj kolekciji Vazarelija iz Mađarske se, kako se navodi, nalaze 43 slike i pet objekata koji pokazuju najbitnije stanice životnog rada Vazarelija.

„Vazareli je jedan od najznačajnijih umjetnika 20. vijeka. On je priznati lider grane umjetnosti zvane Op-art. Njegova istraživanja, ideje i inovacije sa korišćenjem boja i oblika su stvorile novu granu umjetnosti. Sa dugogodišnjim predanim radom stvorio je jednu „plastičnu azbuku”, i omogućio stvaranje umjetničkih radova u neograničenim varijacijama”, navodi se u saopštenju.

 

 

 Podgorica, PR pres servisCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru 13 treninga, edukovao više od 240 zdravstvenih radnika sa teritorije cijele Crne Gore o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, sa posebnim fokusom na evropsko zakonodavstvo u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, treninzi su organizovovani u okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koji finansira Evropska unija (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Treninzima su obuhvaćeni svi profili zdravstvenih radnika, tako da su obuku prošli ljekari, medicinske sestre, zaštitnici prava pacijenata, pravnici zapošljeni u zdravstvenim ustanovama”, kaže se u saopštenju.

Predavač na treninzima je bila projekt menadžerka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) Marija Vuksanović, koja je predstavila svoja znanja iz oblasti etičkih normi i standarda u zdravstvu.

“U okviru treninga zdravstveni radnici su se upoznali sa standardima etike i integriteta u sistemu zdravstva, sa fokusom na Evropsku povelju o pravima pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata”, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su kazali da su, u cilju jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika u ovim oblastima, oni stekli znanja o mehanizmima za jačanje integriteta u zdravstvu, imenovanjima zaštitnika prava pacijenata, funkcionisanju otvorene linije za prijavu korupcije, postupanju po prijavama/prigovorima građana i njihovoj primjeni u praksi.

“Na kraju, zdravstveni radnici su upoznati sa uporednim iskustvima i zaštitom prava pacijenata u sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava”, dodaje se u saopštenju.

Kako su podsjetili iz CeMI-ja, Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), koji je partner na ovom projektu, organizovao je obuku isključivo posvećenu zaštitnicima prava pacijenata.

“Na dvodnevnoj obuci zaštitnici prava pacijenata su imali priliku da steknu više znanja o njihovom  načinu rada i nadležnostima, naročito prema osobama koje dolaze iz osjetljivih grupa i njihovim porodicama, kao i o standardima transparentnosti,izvještavanja i drugih procedura iz sličnih instutucija iz regiona i Evropske unije. Predavači su bili doktori Branislav Petrović i Mensud Grbović”, precizira se u saopštenju.

Projekat “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” finansira EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa. 

Podgorica, PR pres servisViše od 70 odsto crnogorskih građana ne zna ko su zviždači, zbog čega ih je važno informisati koliko njihovo prisustvo u društvu može uticati na otkrivanje koruptivnih radnji i drugih nepravilnosti, pokazalo je istraživanje Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Istraživanje o „Informisanosti građana o zviždačima i motivaciji da se prijavi korupcija“, koje je sprovedeno u martu ove godine na uzorku od 1.017 ispitanika, CRNVO je realizovao u okviru projekta „Nek se i tvoj glas čuje“, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Izvršna direktorka CRNVO, Ana Novaković, kazala je da 28 odsto građana zna ko su zviždači i da ih uglavnom povezuje sa licima koja prijavljuju nepravilnosti u organizacijama i društvu.

„Od toga procenta 16 odsto građana zviždače direktno povezuje sa prijavljivanjem koruptivnih radnji. Osim toga, samo  18 odsto građana je istaklo da im je poznat slučaj osobe koja je javno prijavila nepravilnsoti“, kazala je Novaković u PR Centru.

Nalazi istraživanja su, kako je pojasnila, pokazali da, oko 60 odsto građana, kada im se objasni ko su zviždači, smatra da su oni pozitivna pojava i da zbog opšte rizikuju sopstvenu dobrobit.

„Upravo ovaj podatak govori koliko je važno građanima pojašnjavati i vjerodstojno govoriti o tome kakva je prava uloga zviždača i koliko njihovo prisustvo u društvu može uticati na otkrivanje koruptivnih radnji i drugih nepravilnosti“, istakla je Novaković.

I pored toga što bi građani, kako je kazala, trebalo da budu bolje informisani o njihovoj ulozi, važno je da, kako je rekla, u društvu ipak postoji spremnost za podršku i solidarnost sa zviždačima.

„Na ove nalaze takođe se nadovezuje ohrabrujući podatak, a to je da 84 odsto građana smatra da bi institucije trebalo da obezbijede zaštitu zviždačima“, saopštila je Novaković.

Ona je rekla da u savremenom sistemu zviždači predstavljaju ključni segment u borbi protiv korupcije, nepravilnosti i nelegalnosti, ali da je, kako je objasnila, položaj zviždača u Crnoj Gori daleko od onog u razvijenim zemljama.

„Za period od dvije godine, tri osobe su dobile status zviždača i zaštitu Agencije za sprečavanje korupcije. Podsjetiću, da nijedan od pokrenutih slučajeva zviždača, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, nije dobio sudski epilog“, istakla je Novaković.

Koordinatorka programa u CRNVO, Zorana Marković, kazala je da zabrinjava to što jedna petina građana „ekspilicitno iznosi stav da pojava zviždača nije korisna za crnogorsko društvo“.

„Građani koji zviždače ne smatraju korisnima su uglavnom skeptični da je na taj način moguće načiniti bilo kakvu promjenu ili smatraju da je to isključivo posao institucija a 19 odsto ispitanih ne zna kako da elaborira svoj stav“, pojasnila je Marković.

Ona je istakla da je 20 odsto ispitanih kazalo da su uočili nazakonite ili neetične radnje svog nadređenog ili firme u kojoj rade.

„Od 20 odsto ispitanih koji su uočili neke nezakonite ili neetične radnje u svojoj firmi ili instituciji, najveći procenat njih je ukazao da se navedene radnje odnose na neuplaćivanje doprinosa radnicima, dok je, skoro jedna trećina rekla  da je u pitanju prisustvo korupcije“, pojasnila je Marković.

Prema njenim riječima, skoro dvije trećine ispitnih bi prijavilo neku vrstu nezakonite radnje koja predstavlja direktnu opasnost po njihovo zdravlje i život, dok bi više od polovine prijavilo korupciju .

„Skoro dvije trećine ispitanih bi prijavilo ugrožavanje bezbjednosti na radu ili zlostavljanje drugih lica na radnom mjestu. Motivacija za prijavljivanjem je manja kada su u pitanju utaja poreza ili nesavjesno raspolaganje imovinom preduzeća“, navela je Marković.

Važan je nalaz da, kako je pojasnila, 36 odsto zaposlenih ne vjeruje da bi ih kolege podržale ukoliko bi prijavili nezakonitosti u firmama.

„Samo njih 11 odsto je potpuno ubijeđeno da bi bili podržani od strane kolega. Ovaj nalaz zabrinjava imajući u vidu koliko je bitna radna klima za ohrabrivanje da se prijave neregularnosti“, poručila je Marković.

Ona je istakla da 11 odsto građana ne zna kome bi prijavili nezakonite ili neetične radnje, ukoliko bi istima svjedočili.

„Najveći broj ispitanih, njih 22 odsto, bi nezakonite ili neetične radnje, u svojoj firmi ili instituciji, prijavili policiji dok 11 odsto ne zna kome bi se u tom slučaju obratili“, kazala je Marković.

Podgorica, PR pres servis – U tužilačko-policijskoj akciji „Šado“, koja je sprovedena jutros, razotkrivene su dvije kriminalne grupe i tom prilikom je uhapšena 21 osoba iz Tuzi, Podgorice i Berana, saopšteno je na pres konferenciji Državnog tužilaštva i Uprave policije.

Direktor Uprave policije, Slavko Stojanović, kazao je da su službenici policije jutros, u koordinaciji i po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, sprovodeći koordinirane mjere i radnje na teritoriji više gradova, realizovali višemjesečnu operaciju „Šado“, u kojoj je uhapšena 21 osoba, dok ih je još sedam obuhvaćeno krivičnom prijavom.

„Rasvijetljeno je paljenje službenog vozila koje je koristio rukovodilac Odsjeka za brobu protiv droge Dejan Knežević. Razotkrivene su dvije kriminalne grupe za koje se sumnja da su se bavile prodajom narkotika na našoj teritoriji i van granica naše države. Zaplijenjeno je ukupno 77 kilograma marihuane i skanka“, rekao je Stojanović u PR Centru.

On je pojasnio da je predmet „Šado“ otvoren u cilju razotkrivanja počinilaca počinilaca događaja u kojem je na parkingu stambene zgrade 15. aprila 2016. godine u Ulici „Vasa Raičkovića“ u Podgorici zapaljeno vozilo rukovodioca Odsjeka za borbu protiv droge.

„Dalja istraga sprovođena uz primjenu najsavremenijih policijskih mjera i radnji, a u cilju prikupljanja dokaza, dovela je do razotrkivanja dvije organizovane kriminalne grupe koje su se, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu bavile nabavkom i distribucijom opojnih droga na teritoriji Crne Gore i na međunarodnom planu“, naveo je Stojanović.

Prema njegovim riječima, predmet je sproveden uz intenzivnu podršku i saradnju međunarodnih partnera.

„Od početka rada na predmetu Šado, 11 pojedinačnih akcija na presijecanju krijumčarskih kanala, zaplijenjena su 72 kilograma marihuane tipa skank, dok je danas zaplijenjeno još pet kilograma marihuane“, kazao je Stojanović.

On je rekao da je danas uhapšena 21 osoba iz Tuzi, Podgorice i Berana kod kojih je, kako je naveo, pronađeno i oduzeto pet kilograma marihuane, tri pištolja, jedna lovačka puška, oko 100 metakadvije radio veze, više mobilnih telefona i sim karitca, kao i 65 ličnih karata.

„Od ove 21 osobe, devet se sumnjiči da je počinilo krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, jedna osoba se sumnjiči da je počinilo krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se 11 osoba sumnjiči da je počinilo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, precizirao je Stojanović.

On je rekao da je uhapšen M.J. iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a za kojeg se sumnja da je, kako je pojasnio, u vezi sa krivičnim djelom 15. aprila 2016. godine u ulici „Vasa Raičkovića“ u Podgorici podmetnuo, izazvao požar na službenom vozilu Opel astra kojeg je koristio rukovodilac Odsjeka za borbu protiv droge.

„Uhapšeni su i K.R, A.R, V.R. i D.P. iz Podgorice, A.Č, D.G. i A.Lj. i A.D. iz Tuzi, F.Š iz Podgorice zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, naveo je Stojanović.

Kako je dodao, B.M, A.M, M.Č, T.Đ, V.G, N.B, D.Š iz Podgorice, E.Ć. iz Berana, V.M. iz Podgorice, B.M. iz Podgorice i I.Đ. iz Tuzi uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje opojnih droga.

„Krivičnom prijavom, u skladu sa prikupljenim dokazima, biće obuhvaćeno još sedam osoba, od kojih četvoro danas nisu pronađene na traženi lokacijama, pa je za njima raspisana potjernica“, rekao je Stojanović.

Od ovih sedam osoba, kako je pojasnio, pet se sumnjiči da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se dvije osobe sumnjiče da su počinile krivična djela neovlašćena proizvodna, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Dakle, krivičnim prijavama će biti obuhvaćeni A.D. i A.D. iz Tuzi, D.F, D.N. i E.Š. iz Podgorice zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kao i L.T. i Podgorice i I.K. iz Pljevalja zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlačćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, istakao je Stojanović.

Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, kazao je da su dvije kriminalne grupe, koje su formirane, pratili u prethodnih godinu dana.

„One su forimirane radi vršenja teških krivičnih djela – neovlašćene proizvodnje, držanja i prometa opojnih droga, nedozvoljenog držanja oružja, izazivanja opšte opasnosti i drugih teških krivičnih djela. Formirane su na međunarodnom novou“, rekao je Katnić.

On je kazao da je današnja akcija slijed većeg broja aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva, Uprave policije i drugih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na pitanje novinara koji je motiv ovih krivičnih djela, Stojanović je kazao se u saradnji sa Tužilaštvom radi na utvrđivanju motiva „u više pravaca“.

„U ovom trenutku vam to ne možemo saopštiti“, rekao je Stojanović.

 

Strana 2 od 27