Podgorica, PR pres servis – Ustavni sud Crne Gore i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ne štite prava građana, nego partitokratije, ocijenili su iz Grupe građana Građanska akcija, i pozvali predstavnike Delegacije Evropske unije u Podgorici da istraju na preporukama da se omogući individualno kandidovanje pojedinaca.

Građanska akcija je danas organizovala pres konferenciju na temu “Sistemsko i masovno nepoštovanje osnovnog ljudskog prava u Crnoj Gori, prava da biramo i budemo birani”.

Predstavnik Građanske akcije, Božidar Vujičić, podsjetio je da je Ustavni sud pravo građana da neposredno biraju odbornike i poslanike protumačio kao pravo birača da lično glasaju, napominjući da je ta organizacija na takvo tumačenje podnijela pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

“Zaštitnik ljudskih prava ne nalazi ništa neobično što Ustavni sud ustavno pravo građana Crne Gore tumači kao njihovo pravo da lično glasaju. Ustavni sud, a nažalost i Zaštitnik ljudskih prava ne štite prava građana, nego prava partitokratije koja je porobila ovo društvo i koja potkrada državu”, kazao je Vujičić u PR Centru.

Nezavisni odbornik u Skupštini Opštine (SO) Budva, Stevan Džaković, istakao je da je preporuka Delegacije Evropske Unije (EU) u Crnoj Gori, da se u izbornom zakonodavstvu omogući individualno kandidovanje pojedinaca, bez obzira da li pripadaju nekoj političkoj strukturi li ne.

“To znači da bi trebalo da svaki građanin može da se kandiduje za poslanika, odnosno odbornika, a da sam, kao kandidat skupi dovoljan broj potpisa i ispuni uslove koje Zakon propisuje. To nije omogućeno ni prije pet godina ni sada”, pojasnio je Džaković.

On je pozvao predstavnike Evropske komisije da istraju na zahtjevima i da se, kako je kazao, konačno omogući, pravo pojedincu da bar bude kandidovan na izbornim listama.

“Zbog čega opozicija u Crnoj Gori pet-šest godina ne inisistira na tom pravilu koje potencira EU? Ako opozicija gubi izbore godinama, a vlast dobija, zaključak je da opozicija u stvari nije nezadovoljna tim pravilom. Zaključak je da opozicija uopšte onda i ne gubi nego i ona dobija i da  radi u istom timu kao i pozicija”, smatra Džaković.

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije, Đorđije Blažić, kazao je da crnogorski izborni sistem“ ima najmanje 12 jako bitnih elemenata neustavnosti“, napominjući da je Crna Gora zemlja, a ne država, jer, kako smatra, nema istitucije države.

„Ne mislim da je opozicija kriva, ne mislim ni da je vlast kriva. Mislim da sam kriv ja kao građanin, koji dopuštam da se radi ovako kako se radi, jer sam ja nosilac suvereniteta, ja sam vlast. To što su političke oligarhije pribavile sebi za pravo da oni budu nosioci suvereniteta, to je druga priča. To je greška naša, a ne njihova“, smatra Blažić.

Izborni zakon je, prema njegovim riječima, partijski zakon, rađen „za sebe i zbog sebe“.

„Ako smo država onda smo dogovorna, a ne pravna država. Dogovorna država znači da gospoda iz partijskih oligarhija sjednu i dogovaraju se kako im i šta im odgovara. Izborni zakon se donosi dvotrećinskom većinom, a to znači da je dio opozicije itekako odigrao igru da bi zaštitio svoje pozicije“, kazao je Blažić.

On je citirao član 83 Ustava, u kome piše da Skupštinu čine poslanici koji se biraju neposredno na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava i tajnim glasanjem.

„Stav dva glasi da Skupština ima 81 poslanika. Ima li toga pismenog čovjeka kome jezički norma nije jasna? Jedino nije jasna Ustavnom sudu i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda. A nije im jasna zbog toga što ne žele da im bude jasna. Ovdje nemamo pravnu nepismenost. Ovdje imamo jezičku nepismenost ljudi koji rade u tim institucijama“, rekao je Blažić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori ne postoji politička, već institucionalna kriza.

„Treba da se riješi institucionalna, a ne politička kriza. Ali, nikome ne pada na pamet da to pitanje otvori. Mi samo tonemo. Parlament je nelegitiman, onda su nelegitimne sve institucije koje proizilaze iz parlamenta, osim predsjednika država koji jeste legitiman i legalan donekle. Ostalo ništa“, rekao je Blažić.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori postoji 18 savjetovališta za mlade koji funkcionišu u sklopu domova zdravlja, a tinejdžeri i adolescenti najčešće traže savjet i pomoć oko psiholoških i socijalnih pitanja, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Ta NVO je, u okviru projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je podržalo Ministarstvo sporta, izradila Izvještaj o mapiranju populacionih savjetovališta koja nude usluge mladima u Crnoj Gori.

Iz Juventasa su kazali da savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa teškoćama i problemima, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja teškoća sa kojima se suočavaju.

„Savjetovališta za mlade funkcionišu u sklopu svakoga Doma zdravlja, a reformom zdravstvenog sistema u Crnoj Gori postoji 18 domova zdravlja. Rad savjetovališta se odvija kroz individualni rad, grupni rad, predavanja i tribine u školama, kao i kroz manifestacije u lokalnoj zajednici“, saopšteno je iz Juventasa.

Najčešće teme, o kojima se govori u savjetovalištima, kako su istakli, odnose se na opšte zdravlje i normalan rast i razvoj, prevenciju alkoholizma, narkomanije i pušenja, prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, kao i na seksualno i reproduktivno zdravlje i vaspitanje.

„U savjetovalištu za mlade govori se o prevenciji polno prenosivih bolesti, zaštiti od neželjene trudnoće i posljedicama koje sa sobom nosi. Tu se razgovara i o mentalnom zdravlju, o problemima u učenju, u komunikaciji sa vršnjacima, problemima zanemarivanja i zlostavljanja, kao i o zdravim stilovima života“, kazali su iz Juventasa.

Oni su objasnili da se u savjetovalište dolazi bez uputnice, po predlogu izabranog doktora ili bez njega.

„U savjetovalištima za mlade stalno radi medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar u timu za realizaciju programa, a izabrani doktori za djecu ili izabrani doktori za odrasle se angažuju po potrebi“, pojasnili su iz Juventasa.

U okviru Doma zdravlja Podgorica, savjetovalište za mlade, kako su pojasnili, funkcioniše od 2009. godine, a omladina najčešće traži ginekološke savjete i informacije o zdravim stilovima života.

„Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Danilovgrad je od oktobra 2009. do juna ove godine posjetilo 2.630 učenika, a broj učenika se svake godine povećava. Najčešći razlozi obraćanja mladih Savjetovalištu su razni psihološki i socijalni problemi“, pojasnili su iz Juventasa.

Savjetovalište za mlade u Ulcinju je, kako su kazali, od osnivanja posjetilo samo desetak osoba.

„Suočavaju se sa problemima nezainteresovanosti omladine, što objašnjavaju zatvorenošću sredine i specifičnim mentalitetom, ali i sklonosti mladih da rješenja traže na internetu“, naveli su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, najčešće obrađivane teme u savjetovalištu za mlade Doma zdravlja Kolašin su odvikavanje od pušenja, alkoholizam, narkomanija i polno prenosive bolesti, a ove godine, savjetovalište je, kako su kazali imalo 190 posjetilaca.

„Kada je riječ Domu zdravlja u Mojkovcu, iz savjetovališta za mlade navode potrebu za unapređenjem prostornih kapaciteta, edukacijom i dodatnim stimulisanjem zaposlenih, koji su pored rada u Savjetovalištu opterećeni redovnim aktivnostima“, saopštili su iz Juventasa.

Oni su naveli da Savjetovalište za mlade u Beranama pruža podršku mladima od 14 do 20 godina, a najčešći razlozi obraćanja su, kako su, kazali, zdravstveni i socijalni problemi.

„Nedostaje dovoljna informisanost mladih o aktivnostima savjetovališta, veća saradnja sa đačkim paramentima i NVO koje se bave problemima mladih“, kazali su iz Juventasa.

U savjetovalištu za mlade u Baru, kako su istakli, posebna pažnja je usmjerena na edukacije o vršnjačkom nasilju.

„U skladu sa programom Instituta za javno zdravlje u Savjetovalštu za mlade, sprovodi se program odvikavanja od pušenja, međutim iz Savjetovališta navode da ciljna grupa ne pokazuje interesovanje za ovu oblast“, pojasnili su iz Juventasa.

 

 

Podgorica, PR pres servis – Naučni skup „Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije (XIV vijek – 1830.)“, na kojem će učestvovati 42 naučnika, biće održan u petak i subotu, na Cetinju i u Podgorici, najavljeno iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP).

Na pres konferenciji MCP saopšteno je da će skup biti otvoren na Cetinju, a da će zasijedati u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, kazao je da je bavljenjeepohom Crnojevića i nasljeđem epohe Crnojevića jedno od glavnih poduhvata Mitroplije.

“Na moje čuđenje, stvoreno je mišljenje da Mitroplija devastira kulturno blago Crne Gore. Mitropolija je uradila koliko je mogla da svetinje ponovo zažive i da se obnove ne samo kao građevine, nego da se obnove u svojoj cjelovitosti. Uz obnavljanje građevine, neohodno je obnoviti sveukupni život tog kulturnog nasljeđa”, kazao je Amfilohije u PR Centru.

On je objasnio da je bilo neophodno spojiti epohu Crnojevića sa epohom koja, kako je kazao, počinje sa Stanišom Stankom Crnojevićem, koji je primio Islam.

“I on je nastavio vladanje kao Sandžak beg zetski, a kasnije skadarski od 1513. do 1528. godine. Time je vladavina Crnojevića nastavljena da bi kasnije njegovi nasljednici Bušatlije igrali presudnu ulogu u svim istorijskim zbivanjima na našim prostorima”, pojasnio je Amfilohije.

On je podsjetio da je jedan od posljednjih Buštalija, Mahmut, nedavno, kako je rekao, na grobu svoga pretka primio “sveto krštenje i samim tim stekao pravo da dobije titulu knjaza Stanka Crnojevića, primivši njegovo ime”.

Savremena zbivanja na Balkanu, kako tvrdi, vezana su i proističu iz nekadašnjih zbivanja.

“Sva savremena zbivanja na našim prostorima, naročito od 90-ih godina, organski su vezana za zbivanja iz vremena Crnojevića i skadarskih vezira Bušatlija. Bavljenje ovom temom nije pitanje samo bavljenja istorijskim događajima, nego je i osvjetljavanje svega onoga što se događalo sa nama kroz vijekove”, istakao je Amfilohije.

Na naučnom skupu „Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije (XIV vijek – 1830.)”, kako je najavio, učestvovaće veliki broj domaćih i stranih naučnika.

“Sva ta predavanja će, kao što to obično biva, biti sabrana u naučni Zbornik koji će biti štampan u dogledno vrijeme”, kazao je Amfilohije.

Upitan da prokomentariše nedavni incident na Cetinju kada su pristalice Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), pokušale da uđu u Crkvu na Ćipuru da služe “parastos”, Amfilohije je kazao da “ta vjerska zajednica” nema pravo da vrši nasilje.

“Oni imaju pravo da postoje kao vjerska zajednica u ovoj državi, ali oni nisu pravoslavna crkva. Nemaju pravo da vrše nasilje. Iz toga razloga je potpuno u pravu bila cetinjska policija koja je štitila Zakon i tu svetinju da ne bi došlo do neke nesreće”, kazao je Amfilohije.

Na pitanje novinara šta misli o najavi Glavnog grada da će biti vraćen krst na Sahat kulu, Amfilohije ja kazao da očekuje da će to biti i izvršeno.

“Nije dobro što je to pitanje isforsirano. Taj krst je postavljen kao simbol oslobođenja Podgorice. Radi uzajamne ljubavi i poštovanja, najbolje je da to bude vraćeno. Vjerujem i da će i gospodin Fejzić ispoštovati kako je to bilo od vremena kralja Nikole”, poručio je Amfilohije.

Komentarišući optužbe da se previše miješa u politiku, Amfilohije je kazao da je briga o suštinskim pitanjima jednoga naroda i države, osnovna briga svakoga građanina, „a pogotovo onih koji su na nekim položajima“.

“Zar nije i rimski papa crkveni poglavar i niko ne postavlja pitanje što se on bavi svim mogućim svjetskim pitanjima, društvenim, o moralu, ratovima. Koja je razlika između rimskog pape i mitropolita cetinjskog”, upitao je Amfilohije.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je potrebno uložiti dodatne napore u cilju povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), a održivost procesa socijalne inkluzije je od ključne važnosti, ocijenjeno je na panel diskusiji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

U projekat „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ koji realizuju CEDEM, Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, uključeno je deset OSI, a njih šestoro će biti radno angažovano.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, kazala je da u Crnoj Gori, prema statistikama, ima više od deset odsto građana sa nekim oblikom invaliditeta, a na Zavodu za zapošljavanje je oko pet hiljada OSI.

„To su osobe koje su prijavljene na biro. Ali, postoji veliki broj OSI koje nisu na birou. Svi zajedno moramo uložiti dodatne napore da se te brojke promijene, jer je to naša obaveza kao društva“, pojasnila je Bešić u PR Centru.

Razlozi koji utiču na problem zapošljavanja OSI, kako smatra, mogu se tražiti u izraženim predrasudama i stereotipima kod poslodavaca.

„Razlozi mogu da budu i nizak nivo obrazovanja OSI, možda nedostatak odgovarajućih znanja i vještina, kao i nedostatak službi podrške“, rekla je Bešić.

Procjena je, kako je dodala, da je tretman OSI danas lošiji nego prije četri godine a to, kako je kazala, pokazuje da ono što je do sada učinjeno nije dovoljno ili nije adekvatno.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, Slaviša Šćekić, smatra da je, za dugotrajno rješenje, najvažnija održivost procesa socijalne inkluzije OSI.

„Potrebno je precizno birati model, način i vid obrazovanja da bi ušli na tržište rada i da ono što se uradi ne bude samo na tri, šest mjeseci ili godinu. Održivost te priče je najvažnija. Bolje je pet slučajeva riješiti dugotrajno nego deset ad hok“, smatra Šćekić.

Potrebno je, kako je dodao, da se ulože veliki napori, kako bi svi ljudi bili jednako tretirani od starta do kraja.

„Treba uložiti volju i napore da ljude koji imaju bilo kakav nedostatak planski i smišljeno obrazujemo da nađu svoj prostor i da ekonomski naprave svoje mejsto održivim. Mislim da zajednički možemo da dosadašnje rezultate multipliciramo samo preciznim planiranjem, zapošljavanjem, i uvažavanjem svih relevantnih faktora koje sa sobom nosi inkluzija“, poručio je Šćekić.

Samostalni savjetnik za zapošljavanje lica sa invaliditetom u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Stanko Laković, ocijenio je da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom pruža velike benefite poslodavcima koji zapošljavaju OSI.

„Imamo subvenciju zarade za zapošljavanje OSI, subvenciju koja se odnosi na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, odnosno pomagača u radu zaposlenoj OSI. Treća subvencija je primamljiva poslodavcima i riječ je o bespovratnim sredstvima za prilagođavanje radnog mjesta i uslova radu OSI“, kazao je Laković.

Svaki poslodavac koji zaposli OSI koja ima 50 odsto invaliditeta ili više, kako je kazao, može da ostvari pravo na subvenciju zarade od 75 odsto od bruto zarade zaposlenog, tokom čitavog radnog odnosa.

„Za one poslodavce koji zaposle OSI koja ima procenat invaliditeta ispod 50 odsto, subvencija u prvoj godini zaposlenja iznosi 75 odsto, u drugoj 60 odsto, a u trećoj i svakoj narednoj godini 50 odsto od bruto zarade zaposlenog“, pojasnio je Laković.

On je istakao da postoje 194 poslodavca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade za 310 lica sa invaliditetom, od čega je 197 lica zaposleno na neodređeno vrijeme.

„U toku ove godine Zavod je finansirao 74 projekta, ukupne vrijednosti tri i po miliona eura. U ove projekte je uključeno 580 OSI, od čega će biti zaposleno 389 lica, a nakon završetka projekata očekujemo zapošljavanje minimum 48 lica“, kazao je Laković.

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković, kazao je da na državi nije samo da se uzdržava od uplitanja u privatnu sferu pojedinca, već je njena obaveza, kako je ocijenio, da podstiče ekonomska i socijalna pitanja kada su u pitanju OSI.

„Nemamo precizno definisane indikatore, ni obaveze koje država treba da ispuni, da bi odgovarajućom politikom ili drugim mjerama ostvarila efekat, a to je zaštita ekonomskih i socijalanih prava OSI“, pojasnio je Bjeković.

On je podsjetio da je Crna Gora ratifikovala skoro sve ključne instrumente u međunarodnom pravnom poretku, napominjući da pravne praznine nema, ali postoji manji ili veći stepen ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

U procesu socijalne inkluzije OSI, veoma je važno, kako je naglasio da postoje resursi.

„Resursi nisu samo novac. Resusrsi su prije svega ljudi i to ne samo oni kojima treba stvoriti uslove za zapošljavanje, nego i oni koji o tome odlučuju. Senzitivizacija donosilaca odluka jedan je od ključnih argumenata sa kojim će svaka OSI u Crnoj Gori izaći i reći da nema dovoljno razumijevanja za njihov status“, pojasnio je Bjeković.

Projektni koordinator u CEDEM-u, Ognjen Marković, kazao je da je cilj projekta „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ doprinos socijalnoj inkluziji, većoj zapošljivosti, povećanju konkurentnosti OSI na tržištu rada, kao i podizanje nivoa svijesti poslodavaca i javnosti o zapošljavanju OSI.

„Ciljna grupa projekta su OSI koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, starosti od 18 do 55 godina, kao i poslodavci sa teritorije Podgorice sa poslovanjem dužim od deset godina koji imaju preko deset zaposlenih osoba“, pojasnio je Marković.

Projekat je, kako je pojasnio, podijeljen na program obuke i radni angažman.

„Program obuke se sastoji od dva edukativna modula. Prvi čine kratke radionice i obuke o radu na računaru i ekselu, zatim obuka o komunikacionim vještinama i poslovnoj korespodenciji, a krajem mjeseca ćemo imati obuku o pisanju projekata. Drugi edukativni model obuhvatiće kurs engleskog jezika“, rekao je Marković.

Od ukupno dest osoba koje prođu obuku, kako je precizirao, šest će biti radno angažovano u CEDEM-u, DOUBL L-u i Institutu za medije.

Podgorica, PR pres servis – Predstava „Mlijeko u prahu“, koja će premijerno biti izvedena u subotu, govori o napadu na Dubrovnik 1991. godine i njegovom uticaju na sudbinu trojice muškaraca iz Podgorice, najavljeno je na pres konferenciji nevladine organizacije (NVO) Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK).

Predstava “Mlijeko u prahu”, po tekstu Dragane Tripković u režiji Stevana Bodrože, biće premijerno izvedena u subotu u Velikoj Sali Kulturno-informativnog centra KIC “Budo Tomović” u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Uloge tumače Marko Todorović, Omar Bajramspahić i Pavle Popović, scenografiju potpisuje slikar Miloš Popović, a produkciju Slobodan Radović.

Reditelj Stevan Bodroža, objasnio je da predstava govori o vremenu raspada Jugoslavije i sudbini trojice muškaraca iz Podgorice.

„Konkretne ljudske priče i sudbine koje se obrađuju u ovom tekstu dešavaju se na fonu napada na Dubrovnik 1991. godine. Ta priča o tom besmislenom ratu je nešto što iz pozadine utiče na sudbine tri muškarca u Podgorici iste godine“, pojasnio je Bodroža.

U tekstu je, kako je dodao, na vješt i dramatičan način prepletena priča o zabranjenoj ljubavi sa političkim događajima.

„Tekst je duboko antiratan i i priča o nježnim i osjetljivim ljudima koji su u takvim vremenima i na takvim prostorima tragično osuđeni na propast. Njihove sudbine su neminovno teške i o njima treba progovoriti“, poručio je Bodroža.

On je istakao da je važno razumjeti mehenizme koji su doveli do rata, kako se stvari ne bi ponavljale.

„Da se stvari na bi ponovile, moramo razumjeti mehanizme koji su doveli do toga da neko nekoga vodi u rat ili ga manipuliše kako bi ga odvukao u rat. To je način na koji se gube životi i čitave generacije brišu. Ovaj tekst ima hrabrosti da o tome progovori na dirljiv i psihološki višeslojan način“, kazao je Bodroža.

O velikim društvenim i političkim fenomenima i problemima, kako smatra, treba govoriti kroz pojedinačne, specifične ljudske sudbine.

„Kada se na taj način govori o tim problemima, onda publika ima šansu da doživi empatiju, katarzu, da se poveže sa tim sudbinama, da joj istinski bude žao tih ljudi i da poželi da se te stvari ne ponove“, pojasnio je Bodroža.

Izvršna direktorica ATAK-a, Dragana Tripković, ocijenila je da je prostor suočavanja sa ratnom prošlošću „prostor očišćenja“.

„Nove generacije drugačije tumače događaje iz naše istorije i prošlosti. To je ono što je najinteresantnije. Gledajući proces, primijetila sam da mladi glumci imaju totalno drugačiju perspektivu, očišćenu od bilo kakvih političkih, društvenih ograničenja i pristupaju zadatku na način kako treba umjetnik da se odnosi prema bitnom pitanju“, istakla je Tripković.

Važno joj je, kako je dodala, bilo da ispriča priču o kojoj se, kako je kazala malo govori.

„Postoje dokumentarni filmovi koji su zabilježili ono što je pitanje tog dijela naše bliske prošlosti Međutim, nekog većeg umjetničkog zahvata nije bilo. Vjerujem da se ova predstava može gledati i osjetiti samo ako dođete otvorenog srca i prepustite se lavini emocija“ smatra Tripković.

Kako je dodala, predstava je na neki način opomena da društvo promisli kuda želi da ide kao zajednica koja, kako je pojasnila, teži evropskim vrijednostima i civilizacijskim standardima.

Glumac Omar Bajramspahić, kazao je da u predstavi igra ratnog profitera, koji je prije rata bio „niko i ništa“, a kada je rat počeo, kako je dodao, na površinu je ispilivao čovjek koji voli da manipuliše drugima.

„To je čovjek koji uživa u svom zlu. On je u zlu svoj na svome. Drago mi je što sam bio dio predivnog procesa u kome se radilo, ali je sve bilo opušteno i imali smo slobodu da griješimo, a time smo i došli do pravih rješenja“, kazao je Bajramspahić.

Glumac Pavle Popović, smatra da će se publika rado vraćati predstavi „Mlijeko u prahu“.

„Do sada sam uglavnom radio komedije i ovo mi je prva ozbiljnija dramska uloga. Imao sam veliki strah prije nego što smo počeli da radimo. Mislim da smo napravili veoma lijepu stvar koju će publika da prepozna i mislim da će rado dolaziti na predstavu, ne samo jednom“, kazao je Popović.

Predstavu „Mlijeko u prahu“ realizuju ATAK, KIC “Budo  Tomović” i „Taurs production“, uz podršku Ministarstva kulture, Glavnog grada Podgorice i nevladinih organizacija Kvir Montenegro i Juventas.

 

  

  

  

četvrtak, 28 septembar 2017 10:33

Ojačaće radne sposobnosti mladih na sjeveru

Podgorica, PR pres servisCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) počeo je sa realizacijom projekta tokom kojeg će, mladima iz Pljevalja, Nikšića, Žabljaka i Plužina, biti ojačane radne sposobnosti u cilju prevazilaženja jaza između školskog sistema i potreba tržišta rada.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, tokom projekta „Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada“ biće sprovođena procjena potreba među učenicima u srednjim školama u Pljevljima, Nikšiću, Žabljaku i Plužinama.

„Na taj način biće identifikovani njihovi interesi, preferencije i očekivanja u pogledu daljeg obrazovanja i posla, nakon čega će biti podijeljeni u tri grupe -  na učenike koji će pokušati da nađu posao poslije srednje škole, na one koje žele da upišu fakultet i one koji vide mogućnosti za samozapošljavanje i preduzetništvo“, kaže se u saopštenju.

Na osnovu navedene stratifikacije, kako se pojašnjava, CeMI će organizovati obuke i savjetovanje za razvoj karijere za učenike prve grupe, info dan o visokom obrazovanju za učenike druge grupe i orijentacionu obuku o preduzetništvu za učenike treće grupe.

„Projekat će biti usmjeren na realizaciju dijela mjera Nacionalnog akcionog plana za mlade, koji predviđa usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, stimulisanje programa za preduzetništvo mladih i sprovođenja kampanje u cilju isticanja značaja stručnih kompetencija prilikom zapošljavanja“, navodi se u saopštenju.

Projekat finansira Ministarstvo sporta Crne Gore, kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Nacionalne strategije za mlade za 2017. godinu.

Podgorica PR pres servis – Odgovor države na nasilje u porodici i nad ženama je neodgovarajući, ocijenio je zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, navodeći da krivični postupci traju dugo, a da kaznena politika nije dovoljno efikasna.

On je danas, na nacionalnoj konferenciji “Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”, koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, ocijenio da je nasilje nad ženama i nasilje u porodici zabrinjavajuće prisutno.

“Ukazuje se da krivični postupci uglavnom dugo traju, da se nasilje u porodici tretira kao izolovani događaj, da žrtve nisu dovoljno zaštićene kada prijave nasilje, niti kasnije u toku postupka, kao i da se većinom izriču novčane kazne i uslovna osuda i da ove sankcije nisu efikasne”, pojasnio je Baković.

Prema podacima Sudskog savjeta, kako je rekao, sudovi u Crnoj Gori su prošle godine u radu imali 249 predmeta zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

“Okončan je 181 slučaj, u 167 predmeta je donijeta osuđujuća presuda, a u šest slučajeva donijeta je oslobađajuća presuda”, istakao je Baković.

Ukupno je, kako je dodao, prošle godine bilo 1.863 žrtve nasilja, od čega 1,7 hiljada punoljetnih žrtava.

“Od ukupno 1,7 hiljada punoljetnih žrtava nasilja, u 1.143 slučaja, to su bile žene”, rekao je Baković.

On je naglasio da posebnu pažnju treba usmjeriti na kaznenu politiku.

“Primjena Instituta odloženog krivičnog gonjenja pokazala se kao neefikasna i može predstavljati veliki rizik za povratništvo. Potrebno je dodatno raditi na razvijanju i unapređenju servisa podrške žrtvama nasilja”, smatra Baković.

Direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Biljana Zeković, kazala je da zabrinjava što su, kazne za nasilnike sve blaže, iako se, kako je dodala, povećava broj žrtava nasilja.

“Veliki broj je uslovnih kazni, i same politike, tj, startegije na nivou države se ne implementiraju u dovoljnoj mjeri, a argument je da država nema dovoljno sredstava i da sve iziskuje neke naknadne troškove”, istakla je Zeković.

Prema njenim riječima, najvažnije pitanje je do koje mjere svi nadežni organi, uključujući nevladine organizacije poštuju “princip dužne pažnje prema žrtvama nasilja”.

“To se isključivo tiče odnosa prema žrtvi, informisanja žrtve, prevencije i same zaštite tokom postupka”, pojasnila je Zeković.

Direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, kazala je da se nasilje može dogoditi svakoj ženi i da ono nije posljedica ženinog ponašanja, već, kako je objasnila, sistema patrijarhata, u kome muškarci imaju moć.

“Nasilje nad ženama je način da oni tu moć i održe. Nakon izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore, te donošenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Crna Gora je objavila da nasije u porodici nije lična stvar člana porodice, nego je to društveno i državno pitanje”, pojasnila je Laković Drašković.

Ona smatra da nadležne institucije treba da se uvežu u sistem, gdje će svako znati svoj dio posla, i kako je dodala, dio posla drugoga.

“Ako tako funkcionišemo onda se nasilje može prepoznati i spriječiti na vrijeme. Takođe, veoma bitnim smatramo da građani reaguju, kada saznaju da se nasilje desilo, a ne da to smatraju kao nečiji lični ili porodični problem”, istakla je Laković Drašković.

Zamjenica predsjednice Vrhovnog suda, Stanka Vučinić, smatra da je Crna Gora još uvijek visokotradicionalna zajednica, a to, kako je objasnila, ima za posljedicu da se jedan od ključnih uzroka nasilja u porodici nalazi u patrijarhalnom modelu porodičnih odnosa.

“Prema takvom modelu, nasilje je prihvatljiv način disciplinovanja članova porodice. Često ćete od mnogih čuti da je prut iz raja izašao. To je naša tradicija koju treba iskorijeniti, pa se postavlja pitanje da li je možemo iskorijeniti krivičnim sankcijama ili još nečim dodatnim ili prije svega tim dodatnim”, poručila je Vučinić.

Suština borbe protiv nasilja u porodici je, kako je ocijenila, poboljšanje odnosa prema ženi.

“Na taj način ćemo spriječiti ono što sada imamo, a sada imamo za posljedicu da žena trpi nasilje i ne prijavljuje nasilnika. Česte su situacije da prijavi nasilnika, pa se predomisli”, pojasnila je Vučinić.

Zamjenica šefa Operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije, Audrone Urbonaviciute, kazala je da pravosuđe treba da obezbijedi izgradnju kapaciteta za sudije, tužioce i druge službenike koji su angažovani za primjenu zakona Istanbulske konvencije.

„Učinioci rodno zasnovanog nasilja treba da budu osuđeni i sankcionisani u zavisnosti od težine krivičnog djela. Ne smijemo zaboraviti važnu ulogu policije, parlamenta, centara za socijalni rad, civilnog društva i medija“, pojasnila je Urbonaviciute.

Ona je ocijenila da rodno zasnovano nasilje povređuje porodicu, ali i cijelo društvo.

„Evrospka Unija (EU) je posebno prepoznala važnost uloge organizacija civilnog društva kada je riječ o nasilju nad ženama. Žrtve su veoma često bez volje da prijave nasilje, jer imaju jako malo znanja o tome kako da dođu do zaštite. Organizacije civilnog društva pomažu im u tom smislu“, istakla je Zeković.

Načelnica u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvo zdravlja, Senka Klikovac, rekla je da je u skladu sa strateškim opredjeljenjima i svim mjerama, kada je u pitanju nasilje, neophodno obezbijediti multidisciplinarni pristup.

“To je jedini način za smanjenje nasilja i stvaranje uslova za slobodan i ravnopravan život. Kada kažem multidisciplinaran pristup, ne mislim samo na institucije sistema. Važna je saradnja sa civilnim sektorom, koji ulože ogromne napore u podizanje svijesti da ne treba praviti nasilje i da treba da se oslobodimo toga zla u našem društvu”, pojasnila je Klikovac.

Načelnica Odjeljenja za pitanja rodne ravnopravnosti u Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, kazala je da je najrasprostranjenije nasilje nad ženama i da su njemu više izložene mlade i žene koje žive na selima.

“Onda kažemo da su žene sa sela višestruko diskriminisane. Učestalije je nasilje nad manje obrazovanim ženama, ali to ne znači da i obrazovane žene nisu izložene nasilju”, kazala je Pejović.

Psihičko nasilje je, kako je dodala, najčešći vid nasilja.

“Nasilnik koristi dominaciju, ponižavanje, zastrašivanje, prijetnje, koje se često odnose na djecu i na nama bliske osobe, roditelje, sestru ii braću”, objasnila je Pejović.

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Ljiljana Klikovac, rekla je da je, prema podacima Vrhovnog državnog tužilaštva, učešće krivičnih djela, koja spadaju u krivična djela protiv braka i porodice u odnosu na ukupan broj svih krivičnih djela prijavljenih u 2015. i prošloj godini, sedam i po procenata.

“U okviru krivičnih djela protiv braka i porodice, nasilje u porodici je jedno od djela i njegovo učešće u 2015. godini iznosilo je 25 odsto, a u prošloj godini 35 odsto”, pojasnila je Klikovac.

Ona je objasnila da je u 2015. godini, kada je riječ o nasilju u porodici, bilo malo izrečenih kazni zatvora, ali se u prošloj godini, kako je dodala, taj broj znatno povećao.

“Za prošlu godinu imamo preko 60 odsto povećanja broja presuda u kojima su izrečene kazne zatvora. Kazena politika se pojačava. Takođe je i povećan broj odluka kojima je određen pritvor u odnosu na prethodni period, al ii dalje dominira uslovna osuda kao sankcija za ova krivična djela", kazala je Klikovac.

Predsjednik Višeg suda za prekršaje, Milivoje Rašović, kazao je da su sudovi za prekršaje uspjeli da, u relativno kratkom vremenu, podignu kvalitet rada u predmetima iz oblasti nasilja u porodici, napominjući da je vrijeme trajanja postupka, skraćeno.

“Od početka primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici do kraja juna ove godine, prvostepeni sudovi za prekršaje su imali preko 8,3 hiljade predmeta iz oblasti nasilja u porodici. Procenat rješavanja na godišnjem nivou se kretao između 60 i 70 odsto”, istakao je Rašović.

 

Konferencija je dio projekta "Zaštita od rodno zasnovanog nasilja - uslov demokratije i vladavine prava“ koji sprovode SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Berana i Ulcinja, a finansira ga Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Podgorica, PR pres servis - Kompanija Voda “Suza” obezbijedila je sredstva za izgradnju učionice na otvorenom u dvorištu podgoričke Gimnazije “Slobodan Škerović”, koja će, kako je saopšteno, pomoći učenicima da lakše usvajaju gradivo i jačaju svijest o važnosti čuvanja okoline.

Iz kompanije Voda “Suza” su ocijenili da je kvalitetno obrazovanje temelj svakog naprednog i zdravog društva.

“Podrška institucijama obrazovanja nameće se kao logična za nas. Vjerujemo da će učionica na otvorenom, tj. zelena učionica, pomoći podgoričkim gimnazijalcima da lakše usvajaju gradivo, dodatno gradeći svijest o tome koliko je važno da čuvamo okolinu u kojoj živimo”, saopšteno je iz te kompanije.

Iz uprave podgoričke Gimnazije saopšteno je da je učionica na otvorenom jedan od niza projekata uređivanja školskog ambijenta.

“Učenici i zaposleni sve više dobijaju prostor koji zadovoljava najviše standarde. Raduje nas što naši bivši đaci prepoznaju značaj škole u kojoj su stekli dio obrazovanja. Budući da se u našoj školi održavaju brojne svečanosti, radionice, kreativni časovi, takmičenja javila se ideja da se izgradi amfiteatar/učionica na otvorenom”, pojasnili su iz gimnazije “Slobodan Škerović”.

Postojanje takvog objekta, kako su ocijenili, obogatiće kulturni život Gimnazije, ali i Podgorice.

“Osnovni cilj je promocija djece i njihovih talenata u raznim sferama: književnim, muzičkim, dramskim, besjedničkim i mnogim drugim”, poručeno je iz podgoričke Gimnazije.

Iz kompanije “Suza” su podsjetili da su ove godine obnovili servise za bicikla na dvije lokacije u Glavnom gradu i najavili realizaciju još nekoliko društvenoodgovornih projekata širom Crne Gore.

“Suza voda je ove godine obnovila servise za bicikla na dvije lokacije u Podgorici, na Glavnom i Rimskom trgu koje su prethodno uništili vandali”, saopšteno je iz te kompanije. 

Strana 10 od 41