Podgorica, PR pres servis – Stručni skup Prvi dani elektro inženjera Inženjerske komore Crne Gore (IKCG), koji je okupio više od 300 učesnika i 13 predavača, otvoren je danas u Podgorici, a poručeno je da je potrebno uložiti napore u očuvanje postojećih udruženja, ustanova i institucija.

Predsjednik Izvršnog odbora Strukovne komore elektro inženjera Crne Gore Željko Maraš, istakao je da se prvi put u Crnoj Gori organizuju dani elektroinženjera.

„Imamo ukupno 13 predavača, od kojih imamo četiri iz inostranstva. Obuhvatili smo široki spekar tema kojima se bave elektroinženjeri, tako da imamo teme iz oblasti elektroinstalacija slabe struje, jake struje, a ono što bih posebno naglasio jeste da smo na kraju dana zamislili da održimo okrugli sto na temu korišćenja hidropotencijala u Crnoj Gori“, kazao je Maraš.

Prema njegovim riječima, tema tog okruglog stola je vrlo aktuelna već duži niz godina, i ima, kako je naveo, dosta pozitivnih i negativnih reakcija kad se pomene.

„Mislimo da bi inženjerska struka trebalo da se uključi i da ljudima pruži više informacija kako bi stekli objektivnu sliku o hidro potencijalima i načinima njihovog korišćenja“, istakao je Maraš.

Predsjednik IKCG, Boris Ostojić, smatra da, iako se održava prvi put u Crnoj Gori, skup Prvi dani elektro inženjera, na osnovu sastava učesnika i ukupne atmosfere, obećava da bi, kako je istakao, mogao postati tradicionalan.

„IKCG je prošle godine proslavila 15 godina postojanja, što predstavlja skromnu tradiciju u odnosu na slična evropska udruženja. Smatram da je izostanak tradicije nešto što je naš izuzetno veliki nedostatak, i što nas često vraća unazad“, naveo je Ostojić.

 On smatra da tradicija izostaje tamo gdje postoji diskontinuitet.

„Zbog toga je neophodno da svi uložimo maksimalan napor u očuvanju postojećih udruženja, ustanova i institucija“, poručio je Ostojić.

Ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, kazao je da je u proteklih mjesec postojalo dosta nerazumijevanja kad je u pitanju usvajanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

„Meni je drago da oni koji razumiju, već razumiju. Svi koji me znaju i način na koji rukovodim, znaju da struka ne može biti oštećena. Dakle, propisi koji su bili diskutabilni u proteklih mjesec su pravljeni za inženjere i da štite inženjere, a prije svega „domaću pamet“, po prvi put u istoriji Crne Gore“, rekao je Radulović.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Željko Matić, rekao je da otkad je ta država u Evropskoj uniji, članstvo u komori je obavezno, kao i polaganje stručnog ispita.

„Na našim prostorima imamo dobre fakultete i jako dobre inženjere. Nažalost, kod nas je situacija da nas nema dovoljno na mjestima gdje se donose strateške odluke“, naveo je Matić.

Predsjednik podselekcije elektro izvođača u Inžinjerskoj komori Srbije, Dragan Stašić, kazao je iako su organizacije različite, suočavaju se sa istim problemima i zadacima.

„Problemi su nam licitacija, ugovaranja, projekti, naplate. Zadaci su nam da podignemo obrazovni nivo inženjera. Zadatak nam je da podignemo moralni novo inženjera, to postižemo sudom časti“, naveo je Stašić.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Zoran Veljović, smatra da Univerzitet ne čini samo nastava.

„Ako imate samo nastavu, onda ste koledž. Univerzitet ne čini samo nauka. Ako imate samo nauku, onda ste naučni institut. Potrebna vam je struka i plasman vaših znanja u privredu, tek tada postajete dio Univerziteta“, kazao je Veljović.

On je rekao da su zato u novim nastavnim planovima i programima posebno vodili računa da oni budu inženjerski obojeni.

„Vodili smo računa da svršeni studenti steknu znanja i kvalifikacije da se mogu uključiti rad ove komore, da postanu odgovorni projektanti i uspješni inžinjeri koji će edukovati kroz cjeloživotno učenje nove generacije“, istakao je Veljović.

Predstavnik Elektroprivrede Crne Gore, Sreten Gojković, kazao je da očekuje skup, kroz razmjenu iskustava i upoznavanje sa novim tehničkim dostignućima, doprinese podizanju nivoa stručnih kompetencija učesnika, ali i, kako je naveo, nivoa obavještenosti zainteresovane javnosti.

„Posebno nam je drago što će današnji okrugli sto biti posvećen mogućnostima i korištenja hidropotencijala Crne Gore, što je izuzetna prilika da se kroz sveobuhvatnu stručnu raspravu još jednom prezentuju i dodatno razmotre otimalna rješenja valorizacije neiskorištenog potencijala Crne Gore“, naveo je Gojković.

Izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Darko Grgurović, kazao je da ta agencija ima dobru saradnju sa članovima IKCG.

„To je dalo dobre rezultate u poboljšanju kvaliteta prostornih dokumenata i raznoraznih projekata“, naveo je Grgurović.

Predstavnik Instituta za standardizaciju Crne Gore, Perica Turković, poručio je da želi da Prvi dani elektro inženjera se nastave u budućem periodu.

„Imamo potpisan sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji sa IKCG, i nadam se da ćemo tu saradnju dodatno produbiti“, naveo je Turković.

Skup je organizovala IKCG u saradnji sa Strukovnom komorom elektro inženjera.

 

Podgorica, PR pres servis – U balkanskoj regiji postoje velike mogućnosti za primjenu globalnih trendova savremenog martketinga, jer se sa mnogo manje novca i ulaganja može doći do ciljne publike, ocijenio je licencirani Google AdWords trener, Miroslav Varga.

On je to saopštio na otvaranju dvodnevne konferencije o poslovnoj primjeni digitalne transformacije „NetWork“, koju je organizovala kompanija Weon, a na kojoj će govoriti dvanaest eksperata svjetske digitalne scene.

Varga je istakao da digitalizacija donosi novi način razmišljanja i da se globalni trendovi savremenog marketinga mogu primijeniti na malim tržištima, jer se, kako je pojasnio, sa mnogo manje novca i ulaganja može doći do ciljne publike.

„ Jako puno toga je mjerljivo u digitalnim medijima i to u roku od 15 sekundi.  Vi praktično, tri puta dnevno možete promijeniti kompletnu strategiju, kada mjerite odziv i šta vam se vratilo od onoga što ste uložili. I brzo se možete prilagoditi onome što tržište očekuje od vas“, objasnio je Varga.

Svaka kompanija koja se predstavi na internetu stavlja se javno na tržište i, kako je naveo, i povratne informacije nisu uvijek ugodne, naročio ako su, kako je kazao, ljudi nezadovoljini uslugom ili proizvodom.

„Brzo se širi kako dobra, tako i loša priča. I tu je jedna od najvećih opasnosti, jer se ljudi od straha da ne bi konkurencija pisala ružno o njima ne žele uključiti na interenet, na bilo koji način. To je pogrešno, jer su istraživanja pokazala da kada se o tebi i dobro i loše piše tebi raste prodaja“, naveo je Varga.

On je kazao da u balkanskoj regiji postoje velike mogućnosti i potencijali da neko proširi svoju vidljivost.

„Jer kada ste vidljivi, kada neko vas treba, on će prvo vas pitati, bez obzira da li ste električar, ili prodajete obuću ili neku drugu robu. Ono što ljudima treba je rješenje za njihov problem. I ako im vi ponudite rješenje tako da ste im vidljivi oni vas najviše vole“, istakao je Varga.

Predstavnica kompanije Weon, Tamara Blažić, kazala je da govornici dolaze iz raznih zemalja i svjetskih kompanija sa bogatim iskustvom kada je digital u pitanju.

„Insistiram da sve što će biti prezentovano tokom konferencije ne smije da ostane tuđe iskustvo, tuđa priča, ili tuđa bajka. Sve teme koje ćemo pokriti mogu da se primijene u vašem poslovanju, u vašoj kompaniji i na crnogorskom tržištu“, kazala je Blažić.

Savjetnica za društvene mreže, Elise Quevedo, ocijenila je da je priikom kreiranja kampanje na društvenim mrežama najvažnije definisati ciljeve.

„Ali zapravo ne one ciljeve, koji bi trebalo da zadovolje nečiju sujetu, npr. da dobijem milion lajkova, već one ciljeve koji će biti od koristi, tj. koji će omogućiti stvaranje baze za dalju komunikaciju. Takođe je važno ispitati kontakte koje ćete koristiti prilikom izrade i planiranja vaše kampanje putem društevnih mreža “, rekla je Quevedo.

Ona je istakla da je, najteže raditi sa predstavnicima finansijskog sektora, zbog toga, što, kako je objasnila, njih vodi logika i rezon.

„Oni nisu spremni da budu kreativni i zbog toga je najteže raditi sa njima kampanju putem društvenih mreža. Moramo da ih natjeramo da prošire način razmišljanja ka većoj kreativnosti“, pojasnila je Quevedo.

Prema njenim riječima, velika imena u svijetu biznisa ne moraju da budu na interenetu da bi bili poznati.

„Ali imamo veliki broj onih, koji definitivno moraju ići online. Ono što treba da uradite je da se multuplicirate u smislu prisustva na online platformama, a zatim i da istražujete. Savjetovala bih da onaj ko ima budžet angažuje nekoga ko će da vodi komunikaciju putem društvenih mreža“, pojasnila je Quevedo.

Preduzetnica Monique Blokzyl, rekla je da bi lideri, preduzetnici i uopšte poslovi ljudi trebalo da imaju online profile, da nauče kako da budu vidljivi i kako da se što bolje predstave.

„Na taj način vidjeće da postoji čitav svijet u kome se nude proizvodi i usluge eksperata različitih profila i ono što je bitno jeste ostvariti prsisustvo tu, ponuditi svoje usluge i formirati proizvod koji će vam omogućiti da zaradite“, kazala je Blokzyl.

Ukoliko obični ljudi žele da budu prisutni na društvenim mrežama, prvo što treba da odluče je, kako je pojasnila, gdje žele da budu vidljivi.

„Da li je to Facebook, da li je to Instragram, Linkedin, ili neka druga mreža. Traba da znaju kako da naprave informaciju o sebi, da kreiraju svoj veb sajt, koji predstavlja jedan izlog, posebno ukoliko ste ekspert“, pojasnila je Blokzyl.

Važno je, kako je kazala, napraviti kontinuirani dijalog sa onima sa kojima se komunicira.

„Veoma je bitno da dobijete odobrenje, odnosno podršku ljudi sa kojima komunicirate. Stalo vam je do toga da napravite vrstu kontinuiranog dijaloga. Treba da definište koje informacije želite da šaljete u javnost i da ih stalno obnavljate. I budite neko sa ljudskim osobinama. Pokažite ono što ste uradili dobro, ali i ono što ste uradili loše“, poručila je Blokzyl.

Podgorica, PR pre servis – Sedam centara za mentalno zdravlje u Crnoj Gori će, do kraja godine, uvesti kućne psihijatrijske posjete asertivnog tima, koje će smanjiti broj hospitalizacija najtežih psihijatrijskih pacijenata, najavila je šefica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Drešević.

Ona je danas, na međunarodnoj konferenciji "Razvoj i promocija servisa podrške u zajednici za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem", koju je povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, organizovao Caritas /Karitas/ barske nadbiskupije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ocijenila da se svijest o mentalnom zdravlju  može mjeriti kroz aktuelnu politiku mentalnog zdravlja, kao i činjenicu koliko je ona zastupljena u globalnoj zdravstvenoj politici zemlje.

“Duševno zdravlje je dio opšteg zdravlja. Problem mentalnog zdravlja pogađa društvo u cjelini. Procjenjuje se da u svijetu danas oko 450 miliona osoba pati od neke psihičke bolesti ili poremećaja ponašanja, a najčešće su depresija, alkoholizam, šizofrenija i bipolarni poremećaj”, pojasnila je Drešević u PR Centru.

Nova aktivnost Ministarstva zdravlja je, kako je istakla, uvođenje kućnih psihijatrijskih posjeta od strane asertivnog tima.

“Tim čine psihijatar,psiholog, socijalni radnik i medicinski tehničar, odnosno sestra. To bi trebalo da se počne primjenjivati od četvrtog kvartala ove godine. Biće obuhvaćeni najteži psihijatrijski pacijenti, koji su bar dva puta tokom godine bili hospitalizovani u psihijatrijskoj bolnici”, rekla je Drešević.

Na taj način će se, kako smatra, smanjiti broj hospitalizacija.

“Već prvih deset do 15 dana, po izlasku iz bolnice uz dobrovoljni pristanak pacijenta, asertivni tim će obaviti prvu posjetu. Poslije mjesec će to biti ponovo uz određene dijagnoze, znači najteži pacijenti. To će biti u sedam centara za mentalno zdravlje u Crnoj Gori”, pojasnila je Drešević.

Buduće aktivnosti Ministarstva zdravlja, prema njenim riječima, biće prvenstveno fokusirane na jačanje službi i servisa mentalnog zdravlja u zajednici, kroz, kako je objasnila, jačanje uloge asertivnih timova u centrima za mentalno zdravlje.

“Čvrsto ćemo predvoditi savremeni koncept razvoja psihijatrije usmjeren ka psihijatriji u zajednici i destigmatizaciji osoba sa mentalnim problemima, što u postojećim okolnostima predstavlja veliki izazov”, kazala je Drešević.

Koordinator aktivnosti Karitasa barske nadbiskupije, Marko Đelović, rekao je da je tu organizaciju u Baru juče posjetilo deset štićenika psihijatrijske bolnice iz Kotora, napominjući da su povratne reakcije veoma simbolične.

“Vjerujem da je to korak u mogućnosti razvoja novih servisa podrške u zajednici. Iskoristili smo priliku da se družimo i posjetimo kulturno-istorijske znamenitosti grada. Bilo je izjava da je to najljepši dan u životu, da je sloboda lijepa, a neko je kazao da je prvi put nakon sedam godina izašao izvan Bolnice”, rekao je Đelović.

Prema njegovim riječima, veoma je važno razvijati nove servise podrške u zajednici, a to je, kako je kazao, moguće zajedničkim i komplementarnim radom i saradnjom.

“Vjerujemo da zajedničkim radom i saradnjom institucija koje imaju za cilj da unaprijede kvalitet života osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem možemo imati brze i održive promjene u kreiranju jednog novog ambijenta”, smatra Đelović.

Doktorka Marina Roganović, ocijenila je da je mentalno zdravlje od presudnog značaja za sveukupno blagostanje pojedinca i društva uopšte.

“To je takvo stanje gdje čovjek može sve svoje kapacitete da prikaže, iskoristi, da recimo formira porodicu, da se brine o njoj, da bude aktivan na radnom mjestu i da doprinese ne samo sebi i porodici, nego i čitavoj zajednici”, rekla je Roganović.

U velikom dijelu svijeta se, kako je kazala, ne poklanja dovoljno pažnje mentalnom zdravlju, a sa druge strane, kako je primijetila, sve je više mentalnih poremećaja.

“Preko 40 odsto zemalja u svijetu nema jasnu politiku mentalnog zdravlja, a čak 90 odsto nema politiku mentalnog zdravlja koja bi bila posvećena djeci i adoslescentima”, navela je Roganović.

Uključivanje asertivnih timova u rad sa psihijatrijskim pacijentima je, kako je kazala od ključne važnosti, jer, kako je pojasnila, ne može se govoriti o komunalnoj psihijatriji, ako takva aktivnost ne postoji.

“Uloga tima će biti da na licu mjesta procijeni u kakvom je stanju pacijent, da li uzima terapiju. Možda da sprovede neku kraću edukaciju članova porodice i samog pacijenta. I u tom smislu će sigurno doći do smanjenja hospitalizacija”, objasnila je Roganović.

Ona je kazala da je stopa suicida u porastu u Crnoj Gori i u svijetu.

“Suicid nije vezan samo za bolest. Sve više mladih dolaze do toga da pokušaju ili čak izvrše suicide, a nisu imali ranije nekih mentalnih poremećaja i problema. Veoma je bitan uticaj sredine, porodice, društva”, rekla je Roganović.

Prema njenim riječima, ljudi se radije obraćaju alternativnim stručnjacima, nego psihijatrima i psiholozima.

“Onaj ko ima mentalni poremećaj ne želi da se obrati. Ali treba iskoristiti i tražiti pomoć, jer mi smo dostupni. Ljudi su u mogućnosti da dođu kod psihologa, psihijatra, stručnog lica i apelujem da se to koristi”, poručila je Roganović.

Predsjednica udruženja Susreti iz Zagreba, Radmila Stojanović Babić, rekla je da u Hrvatskoj postoji više od pola miliona osoba sa invaliditetom što, kako je pojasnila, predstavlja 12 odsto u ukupnom broju stanovništva.

“To je puno više od evropskog prosjeka, koji iznosi devet odsto, a dio te razlike vezan je za ratna dešavanja”, navela je Stojanović Babić.

U Hrvatskoj, kako je dodala, ima 128 hiljada osoba sa mentalnim oštećenjima, što je, kako je pojasnila, četvrtina u ukupnom broju osoba sa invaliditetom. 

Stojanović Babić je kazala da Karitas Zagrebačke nadbiskupije pruža uslugu organizovanog stanovanja za 44 osobe koje imaju intelektualne teškoće i psihičke smetnje.

“Imaju 21 osobu koja je beskućnik i njima takođe pružaju smještaj”, navela je Stojanović Babić.

 

Herceg Novi, PR pres servis – Uvezivanje 26 seoskih domaćinstava iz šest crnogorskih opština, koja najbolje prezentuju tradicionalne vrijednosti, novi je turistički proizvod proistekao iz projekta koji sprovodi Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI), saopštila je direktorica te organizacije, Svetlana Vujičić.

Ona je, tokom studijske posjete povodom predstavljanja tog turističkog proizvoda, koja je organizovana u okviru projekta "Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje – srednjovjekovna tema", kazala da je taj projekat u završnoj fazi implementacije, da traje dvije godine i da se radi o IPA prekograničnom projektu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji finansira Evropska unija.

„Studijskom posjetom prezentujemo turistički proizvod koji smo razvili u okviru projekta i pozvali smo pet agencija iz Crne Gore i pet agencija iz Bosne i Hercegovine da obiđu proizvod u Crnoj Gori tokom tri dana studijske posjete, a nakon toga ćemo imati tri dana u Bosni i Hercegovini“, kazala je Vujičić.

Ona je pojasnila da je proizvod, koji je nastao u okviru projekta, koncipiran tako što su povezali opštine Herceg Novi, Nikšić, Šavnik, Žabljak, Plužine i Pljevlja i identifikovali 26 domaćinstava, koja, kako je navela, najbolje prezentuju tradicionalne vrijednosti koje su se zadržale stoljećima na ovim prostorima.

„Posjetu smo započeli domaćinstvom u Nudolu, to je pogranično selo između Crne Gore i Hercegovine, i imamo projektovane još tri posjete primorskom zaleđu. Taj dio smo ogradili kao klaster primorsko zaleđe, gdje smo identifikovali sedam domaćinstava, poslije toga ćemo ići na Lušticu gdje imamo šest domaćinstava i nakon toga idemo na sjever Crne Gore gdje smo u okviru dva klastera Karavanski putevi i Stećci – nijemi spomenici minulih vremena identifuikovali još 15 lokalnih proizvođača“, pojasnila je Vujičić.

Osim tih 26 domaćinstava, kako je navela, od kojih će 15 da posjete tokom studijske posjete, projektom su napravili i četiri tematske staze – u Herceg Novom, Plužinama, Žabljaku i Pljevljima.

„Te staze nam prezentuju i kompenziraju ono što mi od materijalinih ostataka nismo toliko sačuvali, iz tematike rute koja se odnosi na vojvodstvo Kosača iz 15. vijeka.pPokušavamo da kroz te tematske staze, koje su duge od dva do četiri kilometra – da kroz info table, interesante sadržaje koje smo kreirali, približimo temu posjetiocu i jednostavno zaokružimo cijeli proizvod“, navela je Vujičić.

Kako je ocijenila, takvi proizvodi su se jako dobro pokazali za prezentaciju ruralnog područja Crne Gore.

„Samim povezivanjem i uvezivanjem jedne ponude, uokvirene u jednoj temi, jedan razlog više posjetiocima smo dali da otkriju, da se prošetaju, manje poznatim područijima, koja nisu u potpunosti turistički valorizovana“, istakla je Vujičić.

Ona je kazala da projekat sa crnogorske strane sprovodi CSTI i Ministarstvo turizma, dok su partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine  Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH), Opština Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“.

Predstavnica Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG) iz Bosne i Hercegovine Monika Bulić kazala je da je u toj državi odabrano 21 domaćinstvo za projekat.

„Tu turu smo podijelili u jedan dio koji obuhvata destinaciju Život na srednjem vijeku – kako su živjele žene, kozmetiku koju su koristile, odjeću kako su šile, do života u pregrađima i gradovima u kojima je boravio vladar Herceg Stjepan Kosača, od tvrđave u Ljubuškom, do Stoca i Blagaja, do Herceg Novog“, pojasnila je Bulić.

Za Bosnu i Hercegovinu, projekat kako smatra, ima jako veliki značaj.

„S obzirom da se radi o prekograničnioj saradnji, o umrežavanju, stvaranju nekih novih motiva za druge projekte, obnovili su se neki lokaliteti, stavile su se u pogon stvari koje nisu imale neki veliki značaj“, navela je Bulić.

Aćim Dabović iz seoskog domaćinstva u Nudolu, kazao je da se bavim proizvodnjom grožđa, vina i jakih alkoholnih pića.

„Jedan sam od manjih proizvođača u Crnoj Gori i svoje proizvode, pošto su vrhunskog kvaliteta distribuiram restoranima i hotelima u Crnoj Gori pošto sam ograničen količinama. Organizujem posjete svom domaćinstvu. Uglavnom su to posjete sa crnogorskog primorja“, naveo je Dabović.

On smatra da je projekat koji implementira CSTI od ogrmne je koristi njemu, a i opštini Nikšić i Crnoj Gori.

„Saznaće se više o mom domaćinstvu i mojim vinima. Preko 800 turista je posjetilo moje domaćinstvo i našu vinariju. Turisti obično dođu radi vina, jer je dosta ljubitelja vina, a dosta je i ljubitelja prirode. Tako da se ne oduševe samo vinarijom i prizvodima od grožđa, nego i prirodom, jer Nudol ima dosta turističkog potencijala koji je nažalost do sad bio nevalorizovan“, istakao je Dabović.

Nikola Sikimić iz seoskog domaćinstva Žlijebi, koje se nalazi na 750 metara nadmorske visine, kazao je da je to selo neobično zbog izgleda kamenih kuća, koje su pokrivene sa kamenim pločama.

„Ovuda prolaze stranci. Prilično dosta ih prođe i ode na vidikovac i obavezno svrate ovdje kod mene. Ja ih svraćam da ovu ljepotu vide, a ne prođu a da ne vide srž tih ljepota, u srž kamene kuće. To je poenta, da gost koji dođe sa strane da ode sa utiscima, kad ode svojoj kući, da poželi ponovo da se vrati ovdje“, naveo je Sikimić.

On je rekao da se njegovo domaćinstvo bavi proizvodnjom domaćih proizvoda, vina, sokova, rakije, sira i povrća.

„Projekat CSTI je odličan, jer svugdje gdje odeš vidiš nešto novo što ako sjetiš možeš da primjeniš. Pokupiš ono sve što trebi odgovara i ponudiš kasnije sebi i gostima“, naveo je Sikimić.

Nevena Tripković iz seoskog domaćinstva u Trebesinu kazala je da turistima nude domaće specijalitete i stara jela iz tog kraja.

„Sve je to domaća proizvodnja, jer je zaokruženo time što držimo mangulice svinje, imamo svoju baštu, trudimo se to da budu ekološki proizvodi jer imamo izvorsku vodu“, rekla je Tripković.

Ona smatra da će projekat CSTI doprinijeti dosta jer su se, kako je navela, zbližili sa ljudima koji rade na sličan način.

„Velikih iskustava smo stekli družeći se sa ljudima. Iako radimo od 2003. godine na ovakvoj vrsti usluge, čovjek uvijek nešto novo prepozna i sebe u onom što drugi rade i trudi se da povoljša svoju uslugu“, navela je Tripković.

Đorđe Misinezović iz seoskog domaćinstva na Podi, kazao je da je njegovo domaćinstvo specifično jer posjeduje mlin koji je ispravan, jedini u opštini Herceg Novi, navodeći da je u tom gradu bilo preko 80 mlina.

„Tek ove sezone naše domaćinstvo je počelo malo ozbiljnije raditi. Registrovani smo kao seosko domaćinstvu, u koje turisti dođu da pogledaju mlin, probaju domaći sir, masline, jagnjetinu ispod sača. Našem domaćinstvu najveći je problem da se ispromoviše ovo što imamo, a nadam se da će tome doprinijeti projekat CSTI“, istakao je Misinezović.

 

 

 

 

Podgorica PR pres servis- Nove generacije, koje predstavljaju mladi glumci u predstavi “Mlijeko u prahu”, pokazuju da razumiju ratnu tematiku, da prepoznaju sve manifestacije toga vremena i da se tome mogu oduprijeti, poručio je reditelj Stevan Bodroža.

Predstava “Mlijeko u prahu”, po tekstu Dragane Tripković u kojoj uloge tumače Marko Todorović, Omar Bajramspahić i Pavle Popović, premijerno je izvedena u subotu, a reprizno odigrana sinoć u Velikoj Sali Kulturno-informativnog centra KIC “Budo Tomović”.

Bodroža je kazao da se predstava bavi univerzalnom temom, koja prevazilazi granice epohe i, kako je rekao, tiče se svih ljudi.

“Osjetio sam da postoji intima i transfer empatije koji je meni najbitniji kada publika gleda predstavu. Važno je da saosjeća sa likovima, da razumije njihove sudbine, i da posredno kroz te sudbine razumije koliko je tragično bilo to vrijeme i koliko je bilo bitno da prepoznamo sve moguće ponovne manifestacije takvog vremena”, pojasnio je Bodroža.

Nakon što se rat završio, čitavi Balkan je, kako je kazao, bio “bačen pod jedan žrvanj suočavanja”.

“Svijet je očekivao od nas da se suočimo sa prošlošću, a rane su bile još uvijek otvorene. Npr. u Njemačkoj su umjetnici, sa naslijeđem Drugog svjetskog rata, počeli da se suočavaju tek 60-ih. Znači moralo je da prođe neko vrijeme. Njemačka sada služi za primjer zemlje koja je uspjela da se suoči sa prošlošću”, naveo je Bodroža.

Iako se ne sjećaju rata, mladi glumci, kako je kazao, razumiju ratne teme.

“Mi definitive živimo sa ožiljcima toga vremena i upravo što se mlade generacije bave time i razumiju takve teme pokazuje da se to možda neće ponoviti, zato što će se oni tome oduprijeti”, rekao je Bodroža.

Prema njegovim riječima, homoseksualnost je dio svakodnevice i ljudskog iskustva.

“To je nešto što ni u kome smislu nije ni nenormalno ni devijenatno. To je prosto nešto što je nepristojno neprihvatiti i netolerisati u vremenu u kome živimo. Drago mi je da je i to tema kojom smo se bavili u ovoj predstavi. Drago mi je da smo pristupili tim tabu temama na vrlo nježan i suptilan način”, poručio je Bodroža.

Glumac Marko Todorović, kazao je da je svrha pozorišta da govori o temama “o kojima se ne govori tako često i tako rado”.

“Pozorište i postoji da opomene, da otvori ljudima oči. Suština predstave je da progovorimo o onome o čemu se ne priča. To su događaji koji su se dešavali prije našega rođenja, ali se njihov uticaj osjeća i sjećanja su svježa i dalje. Mislim da će upravo zbog toga ova predstava imati život i da će se mnogi prepoznati u tome”, kazao je Todorović.

Glumac Omar Bajramspahić kazao je da je teško glumiti negativca ali da bi, kako je naglasio, predstavu Mlijeko u prahu mogao dugo da igra.

“Ja sam igrao Moca koji je ratni profiter, ratni karijerista koji voli da manipuliše drugima, da obmanjuje i ponižava druge koje šalje u rat i nekako mi je žao što se završio ovaj proces, igrao bih sigurno još mjesec svaku noć za redom ovu predstavu”, istakao je Bajramspahić.

On je ocijenio  da je reakcija publike bila očekivano dobra.

“Mi smo i na nekim probama, prije premijere, imali baš pozitivne komentare. Svaki put će neko reći ne valja a neko da valja, ali ako je nama lijepo na sceni onda nas to drugo ne interesuje”, zaključio je Bajramspahić.

Glumac Pavle Popović, kazao je da je bio veliki izazov igrati oženjenog doktora koji živi tajnu ljubav sa mladim slikarom u vrijeme rata.

“Pošto nismo doživjeli rat u Dubrovniku, pokušali smo da iz naših vizura uradimo kako mislimo da treba. I mislim da smo na jedan veoma lijep način provukli tu temu i izazvali empatiju kod ljudi”, pojasnio je Popović.

 Predstavu “Mlijeko u prahu” realizovali su Aletarnativna teatarska aktivna kompanija (ATAK), KIC Budo Tomović, a podržali Ministarstvo kulture, Glavni grad i nevladine organizacije Kvir Montenegro i Juventas.

Cetinje, PR pres servis 18 mladih iz šest crnogorskih opština edukovano je za vršnjačke edukatore na teme zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevencije HIV-a tokom trodnevnog seminara koji je na Ivanovim koritima organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas.

Koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Stajović, kazala je da je seminar dio projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je započet u junu, a koji će trajati šest mjeseci.

„U drugom smo tromjesječju ovog projekta i za zadatak imamo obuku srednjoškolaca iz šest srednjih škola iz Crne Gore iz šest različitih gradova na temu zdravih stilova života i seksualnog i reproduktivnog zdravlja“, navela je Stajović.

Ona je kazala da trodnevnom seminaru na Ivanovim koritima prisustvuju po tri srednjoškolca, iz tri gimnazije i tri stručne škole iz Bara, Tivta, Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja i Berana, koji će da budu vršnjački edukatori.

„Tokom ovog seminara, srednjoškolci će proći kroz različite obuke zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kao predavači tu su stručni radnici Juventasa, vršnjački edukatori, psiholozi i doktori. Mimo toga, ovaj seminar ima i segment promocije populacionih savjetovališta za mlade“, pojasnila je Stajović.

U Crnoj Gori, kako je istakla, postoji 18 savjetovališta za mlade u sklopu domova zdravlja, u kojima, kako je navela, svaka mlada osoba može doći bez uputa i razgovarati o temama koja ih interesuje sa stručnjacima.

„Tokom ovog projekta radićemo i na uvezivanju mladih sa savjetovalištima, kako bi mladi dolazili češće u savjetovališta. Takođe, pošto će ovi srednjoškolci da rade vršnjačke edukacije u svojim školama u svim razredima, radićemo to uz goste iz savjetovališta za mlade“, kazala je Stajović.

Stipendista NVO Juventas, Jovan Dašić, rekao je da je projekat koji sprovodi ta organizacija, nastao jer mladi u Crnoj Gori nisu upoznati sa radom savjetovališta za mlade.

„Na seminaru smo govorili o primjerima dobre prakse savjetovališta za mlade u svim domovima zdravlja. Konkretno, primjere dobre prakse savjetovališta našli smo u domovima zdravlja Kotor, Tivat, Podgorica, Bijelo Polje, Berane i Andrijevica“, naveo je Dašić.

Prema njegovim riječima, u gotovo svim savjetovalištima za mlade se sprovodi program petodnevnog odvikavanja od pušenja.

„Međutim, u domovima zdravlja koji pripadaju onima koji imaju dobru praksu, zaposleni su proširili svoje programe i oni tamo govore o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji narkomanije, rizičnim oblicima ponašanja, prevenciji pušenja“, istakao je Dašić.

Mladi se, kako je naveo, najčešće interesuju za teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Ta tematika je jako slabo zastupljena u većini savjetovališta za mlade, zbog čega oni koriste alternativne metode da saznaju nešto više o tome kao što je intenet. Obrazovni sistem je predvidio predmet Zdravi stilovi života, koji se u većini osnovnih i srednjih škola izučava kao izborni. “, kazao je Dašić.

Učenik drugog razreda Ekonomsko-ugostiteljske škole iz Bara, Faruk Husović, rekao je da do sada u školi nije imao priliku da uči o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Naučio sam dosta stvari na ovom seminaru i nadam se da ću još više naučiti. Mladi bi o ovim temama više trebalo da budu upoznati kroz obrazovni sistem. Mi smo u jednom dijelu seminara imali da zamislimo svoj idealni čas seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Jedna grupa je zamislila da taj čas postoji u školi i da bude dva puta sedmično“, naveo je Husović.

On smatra da se mladi najviše edukuju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju putem interneta, ocijenjujući da to nije dovoljno.

Projekat „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“ podržao je Direktorat za mlade Ministarstva sporta. 

 

 

 

Podgorica, PR pres servisBolja saradnja između organizacija civilnog društva i organa pravosuđa u Crnoj Gori biće upostavljena u toku projekta koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), saopštio je koordinator Pravnog odjeljenja te organizacije, Bojan Božović.

On je danas, na Konsultativnom sastanku sa organizacijama civilnog društva, prezentovao projekat „Reforma pravosuđa: Nadogradnja kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“, koji je podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru CSF 2016 Poziva za prijedloge projekata.

Božović je rekao da je CeMI-ju prevashodni cilj bio nadgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u procesu doprinosa integritetu pravosuđa.

„Želja da se bavimo ovim projektom je nastala nakon što smo vidjeli Izvještaj Evropske komisije za 2016. godinu u kojem se između ostalog prikazane određene slabosti u našem pravosuđu u datom momentu. Na osnovu tog smo željeli da istaknemo da bi glavni cilj ovog projekta trebalo da bude doprinos postizanju višeg stepena prava u Crnoj Gori“, pojasnio je Božović.

Prema njegovim riječima, da bi se ostvario taj cilj jedan od velikih izazova je rad na što boljoj saradnji između organizacija civilnog društva i organa pravosuđa u Crnoj Gori.

„Samim tim, kao specifične ciljeve možemo uočiti procjenu i povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta opravosuđa, kroz uspostavljanje mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija.

Sa druge strane, nama je cilj da poboljšamo kapacitetete praćenja i unutar lokalnih organizacija kako bi se mogao povećati i nivo uključenosti civilnog društva u reformama pravosudnog sistema u Crnoj Gori, kao i sve aktivnosti koje nas čekaju tokom zatvaranja Poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i ostala ljudska prava“, naveo je Božović.

On je rekao da je jedna od aktivnosti koju će CeMI sprovoditi uspostavljanje zajedničkog odbora za upravljanje projektima između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija.

„Te aktivnosti bismo sprovodili kroz potpisivanje memoranduma o saradnji između nosilaca projekata i velikih pravosudnih institucija u Crnoj Gori kao i kroz redovnu komunikaciju i sastanke koji bi bili vođeni između organizacija civilnog društva i pravosuđa u zajedničkim odborima“, precizirao je Božović.

On je kazao da će, pored ovih aktivnosti, jedan od velikih zadataka biti i praćenje najvažnijih sudskih slučajeva u Crnoj Gori uključujući, kako je naveo, one postupke u kojima se govori o sporazumima o priznanju krivice, kao i o novom institutu kao što je odloženo krivično gonjenje.

„Jedna od važnih aktivnosti biće i sprovođenje istraživanja o pravosudnom sistemu i integritetu Crne Gore“, naveo je Božović.

Zamjenica šefa sektora za saradnju u DEU, Audrone Urbonaviciute, kazala je da je sedam projekata dobilo grantove u okviru CSF poziva za prijedloge projekata za 2016. godinu.

„U ovom javnom pozivu, opredijelili smo 1,8 miliona eura i na kraju sedam nevladinih organizacija će dobiti finansijsku pomoć zajedno. Ovih sedam organizacija su vodeći partneri, a tu je još 13 njihovih partnera u ovim projektima“, navela je Urbonaviciute.

Ona smatra da će aktivnosti tih organizacija imati i indirektne efekte.

„Na ovaj način pomažu jačanju kapaciteta manjih organizacija kako bi u njihovim lokalnim zajednicama pomogli da se na efikasniji način uključe u ostvarivanje koristi za građane“, navela je Urbonaviciute.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Hermann Spitz, rekao je da u zemljama koje su u procesu integracija postoji puno izazova u brojnim sektorima gdje bi, kako je istakao, učestvovanje civilnog društva trebalo da bude ključno i to ne samo u smislu integracija, „već u korist svih građana“.

„Aktivne i profesionalne organizacije civilnog društva mogu uraditi puno da bi stvorile otvoreniji i transperentniji kontekst za to da ljudi kanališu svoja osjećanja, da se zalažu za određene stvari i da kontolišu rad državnih organa“, istakao je Spitz.

On smatra da na taj način organizacije civilnog društva učetvuju u stvaranju dinamičnog društva, ocijenjujući da takve demokratije ne mogu bez aktivnih i dinamičnih civilnih organizacija civilnog društva.

Podgorica, PR pres servis – Ministarstvo zdravlja podržalo je inicijativu o zabrani pušenja u javnim prostorima, koju su tom resoru uputile nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ističući da se odredbe zakona koji uređuje tu oblast moraju doslijedno primjenjivati.

NVO Juventas i CeMI ranije su podnijele Inicijativu Vladi kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se, kako smatraju, omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz Ministarstva zdravlja su, kako je saopšteno iz te dvije organizacije, razmotrili njihovu inicijativu, poručujući da je nedvosmislen stav tog resora da se odredbe Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u odnosu na zabranu pušenja na javnim mjestima “mora dosljedno primjenjivati“.

„Naime, u postupku je priprema novog zakona koji uređuje ovu oblast u cilju dalje harmonizacije sa propisima Evropske unije i Ministarstvo zdravlja će biti u čvrstom stavu za ovakvo zakonsko rješenje, u interesu zaštite zdravlja građana i primjene principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana“, navodi se u odgovoru koji potpisuje ministar zdravlja Kenan Hrapović.

U inicijativi se ocjenjuje da je potrebno da Vlada pokrene proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

Izvršna direktorica Juventas-a, Ivana Vujović, ocijenila je da bi se time omogućila potpuna primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Smatramo da Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, nije trebalo da bude izglasan u ovom obliku, na šta je ukazivala i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)“, istakla je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju, kako su kazali, vjeruju da će novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda biti prilika da se uvedu i dodatne odredbe koje za cilj imaju smanjenje izlaganja djece i odraslih štetnom uticaju divanskog dima, „koji je jedan od uzroka zabrinjavajućeg porasta malignih i kardiovaskularnih oboljenja u Crnoj Gori“.

„Nakon Ministarstva zdravlja, vjerujemo da će inicijativa dobiti podršku i od premijera, te da će se Vlada odlučno i nedvosmisleno opredijeliti za unapređenje zdravlja, odnosno inicirati u što skorijem roku ukidanje sporne odredbe Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima“, poručila je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju se, kako je dodala, zahvaljuju Ministarstvu zdravlja na upućenom odgovoru, i na insistiranju na primjenama principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, odnosno na mjerama koje dokazano vode ka zdravijem društvu.

 

 

Strana 9 od 41