Podgorica PR pres servis – Skoro dvije trećine građana smatra da je korupcija izražen problem u Crnoj Gori, a u velikom porastu je broj onih koji su rekli da su imali ličnog iskustva sa tom pojavom, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Istraživanje “Obrasci korupcije - Crna Gora 2017“, sprovedeno je u saradnji sa Rokfeler fondacijom na uzorku od 1.027 ispitanika.

Glavni metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić, kazao je da 64 odsto građana smatra da je korupcija u Crnoj Gori izražen problem.

„Da je korupcija veoma izražen problem smatra 28,1 odsto građana, a 36 odsto njih kaže da je izražen problem. To je jako visok procenat, ali je niži u odnosu na 2013. godinu kada je taj procenat kumulativno iznosio 71,7 odsto“, saopštio je Bešić u PR Centru.

On je istakao da 66,9 odsto građana na osnovu ličnih iskustava formira stav o korupciji.

 „Lična iskustva su postala ključni izvor na osnovu koga građani procjenjuju da li u društvu ima korupcije. Ako pogledamo trend vidimo da su lična iskustva sa 40 odsto 2013. porasla na 66, 9 odsto ove godine. To je jedna veoma dramatična razlika“, istakao je Bešić.

Prema njegovim riječima, u protekle četiri godine, došlo je do velikog porasta broja onih koji su rekli da su imali ličnih iskustava sa korupcijom, na 28,6 odsto, u odnosu na 2013. godinu kada je  taj procenat iznosio 11,1 odsto.

„Od onih koji su imali kontakt sa određenim službama, prilikom posjete ljekaru, 40,1 odsto ispitanika kaže da su koristili veze i poznanstva, plus četvrtina onih koji su davali novac ili poklone što kumulativno predstavlja jako visok procenat od 65 odsto“, istakao je Bešić.

On je, kao moguće razloge povećanja broja ličnih iskustava, naveo „oslobađanje građana“ da govore o korupciji jer je došlo do javnih priznanja o učestvovanju u korupciji.

„Smatram da je do porasta prijavljivanja ličnih iskustava u koruptivnim radnjama, došlo zbog nekoliko velikih slučajeva korupcije koji su se rasvjetlili, i gdje je došlo do priznanja visoko rangiranih pojedinaca u društvu, o učestvovanju u korupciji. Takva situacija proizvodi reakciju kod građana gdje lakše identifikuju  i lakše govore o korupciji“, objasnio je Bešić.

Bešić je kazao da veliki broj građana smatra je u javnim službama prisutna praksa davanja i primanja mita i da bi javni službenici uzimali novac ili poklone.

„Da skoro niti jedan javni službenik ne uzima novac ili poklone smatra samo 4,5 odsto građana. Da to rade neki javni službenici vjeruje 30,1, odsto, da to radi veliki broj njih smatra 30 odsto, a da to rade gotovo svi javni službenici vjeruje 14,1 odsto ispitanih“, saopštio je Bešić.

Prema njegovim riječima preko 56 odsto građana smatra da se ljekarima i zdravstvenim radnicima mora ponuditi novac ili usluga da bi oni radili ono što treba da rade.

„Da se policajcima mora ponuditi novac ili usluga da bi radili ono što treba da rade vjeruje 50,4 odsto građana, onda slijede carinici 49,5 odsto, pa inspektori i sudije“, pojasnio je Bešić.

On je kazao da, 55,8 odsto građana kaže da se korupcija dešava zbog ustaljene navike i da je korišćenje veza i poznanstava posebno problematično.

„Crna Gora je prirodno, kulturološko i tradicionalno tlo koje omogućava razvoj korupcije i izgrađene socijalne mreže omogućavaju da se koruptivni mehanizam aktivira po potrebi“, ocijenio je Bešić.

Prema njegovim riječima, spremnost da se prijavi korupcija je opala u poslednje četiri godine za deset odsto, pa bi danas, kako je istakao, svega 30 odsto građana bilo spremno da prijavi ovu negativnu pojavu.

Bešić je objasnio da su razlozi neprijavljivanja korupcije, uglavnom, strah od posljedica i stav da je ona teško dokaziva.

„Svaki peti građanin se boji da prijavi korupciju, svaki četvrti ne vjeruje da bi došlo do istrage, i više nego svaki četvrti smatra da je teško da se korupcija dokaže“, pojasnio je Bešić.

On je rekao da trećina građana smatra da će ulaskom u Evropsku uniju, nivo korupcije u Crnoj Gori ostati na približno istom nivou i da je dobro što građani prepoznaju da sami čin ulaska u EU ne donosi rješenje problema.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore nisu zainteresovani za politiku kao što se smatra.

„Interesovanje za politiku je relativno na niskom nivou. Veoma zainteresovanih građana je 8,3 odsto uz donekle zainteresovane sa 34,8 odsto, a svaki četvrti se apsolutno ne bavi politikom, dok svaki treći građanin uglavnom nije zainteresovan“, rekao je Bešić.

Kada je o izvoru političkih informacija riječ, kako je kazao, televizija je i dalje broj jedan, a prati je interenet.

„Štampa i radio su sve manje prisutni kao izvor informisanja. Internet je preuzeo poziciju od štampe. Ako pogledamo 2013. godinu vidjećemo da su ljudi tada politička dešavanja više pratili u štampi nego na interentu“, objasnio je Bešić.

On je kazao da je od 2013. do 2017. povećan stepen povjerenja u sve medije.

„Ljudi u manjoj mjeri prate politiku, ali oni koji prate politiku medijima vjeruju u većoj mjeri nego što je to bio sličaj prije četiri godine“, rekao je Bešić.

On je napomenuo da su građani danas u nešto većoj mjeri spremniji na radikalne političke akcije nego što je to bio slučaj prije četiri godine.

***Prezentaciju “Obrasci korupcije - Crna Gora 2017”, možete preuzeti iz attachment-a. 

Podgorica, PR pres servis - Korisnici kredita u „švajcarcima“ podnijeće višim sudskim instancama žalbu na presudu podgoričkog Osnovnog suda, kojom se obavezuju da plate 1,8 miliona eura troškova postupka, saopšteno je na pres konferenciji Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).

Predstavnik klijenata, Dragan Senić, kazao je da presuda budi sumnju da je donešena pod pritiskom i da sudija Osnovnog suda Milena Matović opstruira primjenu Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

“Odluka sutkinje Milene Matović je apsurdna zato što je Zakon nama dao za pravo tako da je naša tužba morala biti prihvaćena. Zamislite taj apsurd da strana, u čiju je korist usvojen Zakon, mora da plaća troškove sudskog postupka u iznosu od 1,8 miliona eura”, poručio je Senić u PR Centru.

On je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da reaguje, napominjući da je sutkinja Matović zanemarila stotine pruženih dokaza tokom četiri godine, koliko traje sudski postupak.

“Dokazi su stavljeni pod tepih, a na zadnjem ročištu koje je održano 9. juna ove godine je bila donešena odluka da se uradi vještačenje da bi se odredila visina potraživanja. Međutim, sutkinja naprasno donosi odluku da od vještačenja nema ništa, a visina duga nije utvrđena”, objasnio je Senić.

On je istakao da je, imajući u vidu da se Adiko banka (Hipo Alpe-Adrija banka) i HETA nisu ponašali u skladu sa Zakonom, neprihvatljiv stav sutkinje Matović, da je sam Zakon o konverziji dovoljan osnov da građani ostvare svoja prava.

“Sudovi su ti koji u postupcima utvrđuju da li je došlo do povrede zakona ili nije, a ne da se u obrazloženju kaže da postoji Zakon i da je on dovoljan u ostvarenju prava. Pa zašto onda postoji sud”, upitao je Senić.

Advokat, Dragomir Ćalasan, kazao je da će korisnici kredita u švajcarcima podnijeti žalbu na presudu, čije je obrazloženje, kako je rekao, puno kontradiktornosti.

“Ova presuda je toliko kontradiktorna u izreci, obrazloženju, i u obračunu troškova da svaki laik, svaka sudska kontrola može da utvrdi da ona ne može opstati. Zbog toga se nadamo da će više instance imati u vidu ovo što budemo napisali i da će donijeti odluku u skladu sa važećim propisima”, rekao je Ćalasan.

Prema njegovim riječima, crnogorsko pravosuđe je na ispitu.

“Mi nećemo stati samo kod Višeg suda, Vrhovnog suda ili Ustavnog suda. Mi ćemo o ovome upoznati i međunarodnu javnost, jer je od 2013. godine ovaj predmet pod budnom pažnjom Međunarodne zajednice”, poručio je Ćalasan.

On je istako da se  Zakon o konverziji koji je donešen 2015. godine poštuje u najmanjoj mogućoj mjeri i pored činjenice da je, kako je rekao, Centralna banka Crne Gore bila zadužena da prati sprovođenje toga Zakona.

“Kada su zaključeni aneksi ugovora mi smo povukli tužbe za lica koja su ostvarila pravo -ukinuta devizna klauzula, nema promjenjive kamatne stope, nego je fiksna 8, 2 i smanjen njihov dug za značajan iznos. Međutim, sud i njima dosuđuje troškove postupka, iako smo uspjeli u sporu”, pojasnio je Ćalasan.

On je istakao da Sud ne uvažava činjenicu da je tuženi izazvao proces i da je teret troškova na njemu.

“Tuženi je izazvao proces, a ne mi, pa je onda teret troškova na njemu posebno zbog toga što smo mi uspjeli u sporu, jer smo eliminisali promjenjivu kamatnu stopu, deviznu klauzulu i smanjili dugove klijentima za trećinu, polovinu, a nekima i za dvije trećine” obajsnio je Ćalasan.

Poslanik, Nebojša Medojević, smatra da je donešena presuda rezultat ličnih interesa sutkinje i da, kako je ocijenio, takve presude mogu doprinijeti tragičnim posljedicama.

“Mogu da kažem, u svoje ime, da elementi ukazuju da je presuda donešena na bazi ličnog interesa sudije. Kada pritisnete ljude koji nemaju rješanja, oni mogu da pribjegnu tragičnijim i ekstremnijim rješenjima ”, ocijenio je Medojević.

On je kazao da su ljudi “spašeni dužničkog ropstva” usvajanjem Zakona o konverziji kredita iz franaka u eure.

“Zakonom koji smo usvojili u Skupštini, izbili smo iz džepa 150 miliona eura učesnicima ove prevare, dakle menadžmentu Hipo Alpe Adria banke”, istakao je Medojević.

On tvrdi da advokatska kancelarija Mugoša, koja je zastupala Hipo Alpe-Adria banku, „mora biti tretirana od strane Specijalnog državnog tužilaštva“.

“Advokatska kancelarija Mugoša je pokušavala da utiče da poslanici crnogorskog parlamenta ne usvoje zakon koji ne ide na ruku njihovim klijentima, tako da ta kancelarija mora biti tretirana od strane specijalnog državnog tužilaštva, kao dio kriminalne organizacije”, ocijenio je Medojević.

On je dodao da je podnio krivičnu prijavu Specijalom državnom tužiocu, protiv menadžementa Hipo Alpe Adria banke jer se, kako je istakao “radi o ozbiljnoj finansijskoj prevari”.

“Pozivam Specijalnog državnog tužioca da kaže šta je uradio po pitanju krivičnih prijava protiv Hipo Alpe Adria banke i da otvori istragu o tome zašto je ovaj sudija ovako postupio”, naveo je Medojević.

Poslanik, Genci Nimanbegu, kazao je da očekuje da više instance ponište presudu, navodeći da niko nije vršio kalkulaciju obračuna kredita iz švajcarskih franaka u eure.

 

“Nadamo se poništenju jer, po meni, kao poslaniku koji je dva puta učestvovao u donošenju Zakona o konverziji kredita iz franaka u eure, važna je činjenica da se Zakon, dvije godine od usvajanja nije sproveo”, pojasnio je Nimanbegu.

Podgorica, PR pres servis – Osobe sa oštećenim vidom treba da koriste bijeli štap, jer im omogućava da se kreću samostalno, jačaju samopouzdanje i imaju kvalitetniji i aktivniji život, ocijenjeno je na konferenciji Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Defektolog, Zorica Tončić, je na konferenciji “Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, kazala da je program orijentacije namijenjen osobama bez ostataka vida i teško slabovidim, a ima za cilj da tim osobama pomogne da se kreću sigurno i samostalno na otvorenom i u zatvorenom prostoru sa, kako je objasnila, minimalnim fizičkim i psihičkim naporom.

„Sa ovim obukama bi trebalo krenuti već u predškolskom periodu. Smatram da je bijeli štap osnov za orijentaciju i mobilnost kako bi svako dijete, koje je bez ostataka vida ili je teško slabovido, moglo da se adekvatno kreće u prostoru“, pojasnila je Tončić u PR Centru.

Orijentacija i kretanje kod osoba sa oštećenjem vida, kako je kazala, utiče na samopoštovanje i samopouzdanje.

„Tako se razvija pozitivna slika o sebi, poboljšavaju tjelesne sposobnosti, unapređuju socijalni kontakti i lakše otvara mogućnost zapošljavanja“, ukazala je Tončić.

Polaznica simulacije kretanja, Nevena Kovačević, kazala je da do sada nije koristila bijeli štap, ali da je iskustvo tokom simulacije ohrabrilo da to čini ubuduće.

„Detaljno smo se upoznali sa svim tehnikama kretanja pomoću bijeloga štapa. Imala sam tremu, ali sam se kroz simulaciju oslobodila i dobila motivaciju da počnem da koristim bijeli štap, jer je to veliki korak ka našoj samostalnosti“, pojasnila je Kovačević.

Sekretar organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Mirsad Dlakić, kazao je da je i u Bijelom Polju realizovana jednodnevna simulacija kretanja, ali da odziv nije bio zadovoljavajući.

„Uzroci za ovakvo ponašanje leže u stereotipima i predrasudama u odnosu na osobe sa oštećenim vidom, ali i u svijesti ovih lica“, rekao je Dlakić.

Prema njegovim riječima, osnovni problem sa kojim se suočavaju osobe sa oštećenim vidom je samoizolacija i nerazumijevanje okoline.

„Iako se stavovi, prema osobama sa oštećenim vidom, počinju da mijenjaju i preispituju oni su i dalje prepreka za njihovo puno učešće u životu zajednice. Za osobe sa smetnjama vida se često vezuju negativni stavovi i predrasude, koji nastaju kao posljedica neznanja, i veoma ih je teško mijenjati“, pojasnio je Dlakić.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, istakao je da osobe sa oštećenim vidom imaju iste težnje i interesovanja kao i svi drugi.

„Osobe sa oštećenim vidom mogu da budu jednako uspješne u nekim oblastima, možda i uspješnije nego oni koji nemaju takvo oštećenje. Radi se o ljudima koji su postigli visok nivo društvene uključenosti i koji su uvaženi kao profesionalci“, poručio je Macanović.

Savjetnica za međunarodnu saradnju u SSCG, Katarina Bigović, kazala je da je Zbornik „Koraka samostalnosti“, u kome je predstavljeno 19 radova, nastao kao potreba da se pokaže da osobe oštećenog vida rade svakodnevne poslove dobro, da se samostalno kreću, kuvaju, bave sportom.

„Zbornik „Koraka samostalnosti“ je izrađen u saradnji sa lokalnim organizacijama i sa našim članovima, a u njemu smo željeli da prikažemo osobe koje su se ostvarile kao roditelji, odlični radnici, sportisti,..“, kazala je Bigović.

Zainteresovani se u priručniku, kako je kazala, mogu informisati o predrasudama sa kojima su se osobe oštećenog vida borile i izborile.

„Želja nam je da ovi primjeri i ovi tekstovi dopru do što većeg broja, ne samo osoba oštećenog vida, nego i čitavog društva“, rekla je Bigović.

Sportista i student Pravnog fakulteta, Mirnes Ramović, je u tekstu „Od nestašnog osmogodišnjaka do Kanjona Nevidio“, kako je kazao, ispričao svoj put samostalnog života, napominjući da se jedino upornošću može ostvariti cilj.

„Bacam disk za paraolimpijsku reprezentaciju Crne Gore, a i takmičim se u golbalu. Mi smo malo pomjerili granice kada je riječ o osobama sa oštećenjem vida i ja sam prva osoba bez ostatka vida koja je prošla kanjon Nevidio“, rekao je Ramović.

Autor priče u Zborniku, Marko Nikolić, kazao je da spoznaja o oštećenju vida može biti manje ili više bolna, ali da svaka različitost i barijera treba biti podstrek da se prevazilaze sopstvene granice.

„Brat i ja smo brzo zavoljeli golbal i zadovoljstvo nam je da treniramo i da se takmičimo. Sport je način ljudskog djelovanja u kojem vid ne igra neku preveliku ulogu. Važno je samo vaše tijelo i psiha tj. žar za borbom, pobjeđivanjem i nadgrađivanjem sopstvene snage“, kazao je Nikolić.

Autorka i izvršiteljka obuke za rad na računarima sa govornim softverom, Dunja Samardžić, objasnila je da osobe sa oštećenjem vida mogu koristiti računar, zahvaljujućij softveru, tj. govornom programu koji sve što je vizuelno na ekranu pretvara u zvuk.

„Osobe sa oštećenjem vida slobodno mogu koristiti računar i bez monitora. Važno je da je tu tastatura jer sve fukncije koje inače miš izvršava, osobe sa oštećenjem završavaju zahvaljujući tastaturnim prečicama koje mijenjaju druge računarske radnje“, kazala je Samardžić.

Ona je dodala da je obuka, za rad na računarima sa govornim softverom, trajala šest mjeseci i da je bilo desetak polaznika iz svih radova Crne Gore.

Savjetnik za socijalnu politiku u SSCG i jedan od autora priručnika „Bonton za dobar pristup osobi oštećenog vida“, Andrija Samardžić, kazao je da bonton počiva na principima jednakosti i ravnopravnosti.

„Bonton predstavlja skup pravila funkcionalnog ponašanja i jedan dio ovog našeg bontona se bavi ispravnom i korektnom terminologijom koja se bazira na nediskriminaciji i na uvažavanju različitosti“, pojasnio je Samardžić.

On je rekao da se u priručniku o bontonu mogu pronaći osnovna uputstva za komunikaciju sa osobama oštećenog vida, ali da, kako je istakao, postoji prostor za nadogradnju.

Konferencija „Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, je organizovana u sedmici u kojoj SSCG proslavlja Jubilej, 70 godina postojanja. 

 

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Portal zaposliosi.me bi, kroz video prezentacije osoba sa invaliditetom (OSI), trebalo da pomogne toj kategoriji stanovništva da se lakše poveže sa poslodavcima i nađe posao, saopšteno je na okruglom stolu Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Okrugli sto “Lakše do zaposlenja uz portal zaposliosi.me”, organizovan je u okviru sedmice u kojoj SSCG proslavlja 70 godina postojanja, a portal je dio istoimenog projekta, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, kazao je da je zapošljavanje predudslov za adekvatan životni standard osoba sa invaliditetom koje, kako je naglasio, svakodnevno nailaze na brojne barijere koje im otežavaju funkcionisanje i čine ih neravnopravnim u odnosu na ostale.

“Stvaranjem uslova i davanjem šanse za zapošljavanje mi pokušavamo da licima sa invaliditetom omogućimo da se lakše izbore sa preprekama na koje nailaze. Zbog toga smo i napravili portal koji će biti sveobuhvatan i koji ima za cilj da se povežu lica sa invaliditetom i poslodavci”, kazao je Macanović u PR Centru.

On je objasnio da portal zaposliosi.me nudi mogućnost predstavljanja nezaspolenim osobama sa invaliditetom, ali i onima koji imaju posao i žele da napreduju u karijeri.

“Sa druge strane, portal nudi i prezentacije poslodavaca, kako onih koji već zapošljavaju lica sa invaliditetom, tako i onih koji žele da zaposle lice sa invaliditetom kroz stvaranje prostora za objavljivanje potrebe za radnim mjestima” pojasnio je Macanović.

On je kazao da će SSCG nastaviti da realizuje aktivnosti u oblasti zapošljavanja, kako bi OSI mogle da rade što više poslova koji su dobro plaćeni.

“Ne želimo da se zadovoljimo bilo kakvim poslom, niti bilo kakvom platom. Mi želimo da budemo ravnopravni i težimo, kao i svi drugi da dobijemo što bolje plaćene poslove, ali sa druge strane spremni smo da preuzmemo sve obaveze koje nosi zaposlenje“, istakao je Macanović.

Prema njegovim riječima, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je, kada je riječ o toj oblasti, najbolji u regionu.

“Ipak, postoji veliki disbalans između onoga što piše u Zakonu i onoga što je u praksi. Nismo najzadovoljniji načinom i pristupom koje institucije imaju kada su u pitanju grant šeme “, rekao je Macanović.

SSCG je, kako je kazao, ove godine konkurisao za dva projekta, ali su odbijena bez, kako je rekao, jasnog i opravdanog razloga.

“Moram da kažem da u jednom slučaju prihvatamo da smo mi napravili određene greške, ali u drugom projektu apsolutno ne prihvatamo da je bilo naših propusta” rekao je Macanović.

Koordinatorka projekta Zaposliosi.me, Katarina Bigović, kazala je da bi kroz taj portal trebalo da se olakša zapošljavanje, naročito kroz postavljanje video prezentacija OSI.

“Kada je riječ o kandidatima, osim njihovog CV-ija, mi smo se potrudili da postavimo nešto inovativno, a to su video prezentacije, koje će da uvjere poslodavce da OSI mogu da rade i da im treba dati šansu, pa ako je iskoriste dati im posao”, rekla je Bigović.

Prema njenim riječima, OSI u video porukama, koje traju manje od minut, uspjevaju da predstave sebe.

“Oni uspjevaju da kažu šta je to čime su se do sada bavili, šta studiraju, koja su njihova interesovanja i šta bi željeli da rade. Tako poslodavci mogu da se uvjere da OSI mogu da rade određeni  posao”, objasnila je Bigović.

Ona je kazala da će važan segment projekta biti da se prikupe informacije koje se tiču poslodavaca koji zapošljavaju OSI, ali i onih koji to ne čine, “a trebalo bi”.

Administratorka portala, Anđela Dragović, koja je sa još devet kolega prošla obuke koje su vezane za komunikacijske vještine, kazala je da su imali priliku da nauče kako se piše CV i kako se treba ponašati na razgovoru za posao.

“Mi smo učili da u što kraćem formatu, na što kraći način, kažemo suštinske stvari. I sa tog aspekta komunikacije, i sa onog koji je bio vezan za snimanje, na vrijeme i postepeno smo bili upoznati kako bi to sve trebalo da izgleda”, pojasnila je Dragović.

Ona je rekla da oni koji su prošli obuku sada drže radionice za deset novih učesnika, čije će se video prezentacije do kraja godine naći na portalu zaposliosi.me

Podgorica, PR pre servis – Demokratska partija socijalista (DPS) ima najveće povjerenje crnogorskih građana, koje iznosi 39 odsto, nakon njih slijede Demokrate sa 20 odsto, dok Demokratski front (DF) ima podršku od 11 odsto, što je značajan pad u odnosu na decembar prošle godine.

To je pokazalo istraživanje  „Političko javno mnjenje Crne Gore, jun 2017“ koje je realizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) na uzorku od 1.032 ispitanika.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić, kazala je da je posebno upečatljivo što je podrška DF-u pala sa 21 odsto, koliko je iznosila decembra prošle godine, na 11 odsto.

„To je značajan pad bez obzira što je tih 11 odsto, ponovo za tri procenta više nego u novembru 2015. Prošle godine smo imali parlamentarne izbore i kampanju koja je bila obilježena državnim udarom i svim dešavanjima koja su uslijedila kao epilog te priče, kao što je bojkot Skupštine itd“, pojasnila je Bešić u PR Centru.

Ona je dodala da se bilježi konstantan rast Demokrata, a kada je u pitanju DPS, kako je navela, porast od tri odsto u odnosu na prošlo istraživanje.

Interesantan je podatak, kako je kazala Bešić, da 62 odsto, od onih koji glasaju za DF, ni za koga pojedninačno ne bi glasalo, već samo za DF kao koaliciju u cjelini.

„Ono što je vrlo interesantno je da od onih 11,6 odsto koji bi na izborima glasali za DF, 62 odsto tih glasača doživljava DF kao jedan potpuno jedinstven politički subjekat koje čine političke partije koje su izgubile lični identitet“, rekla je Bešić.

Na pitanje da li smatraju da je bojkot parlameta opravdan, kako je rekla, oko trećine građana smatra da je bojkot opravdan, dok oko 30 odsto njih vjeruje da nije opravdan.

„Da će opozicija odustati od bojkota i da će se vratiti u Skupštinu smatra 24,4 odsto ispitanih, 23 odsto smatra da neće, dok više od 50 odsto nema stav po tom pitanju“, pojasnila je Bešić.

Ona je kazala da 56 odsto građana smatra da Crna Gora treba da bude članica Evrospke unije (EU), dok 23 odsto ispitanih misli da ne treba.

„Trend je od oktobra 2007. do juna 2017. imao uspone i padove i to drastične u jednom periodu. Ono što možemo da primijetimo je veliki pad podrške u odnosu na decembar prošle godine, kada je taj procenat iznosio 63“, kazala je Bešić.

Ona je objasnila da se, pad podrške EU, kao psihološki fenomen javljao i u zemljama regiona, tj. u Hrvatskoj i Sloveniji.

„Što su bile bliže samom priključenju to se stav građana o tome mijenjao, vjerovatno zbog toga što su bili upoznati i sa drugim stranama koje nose ti procesi“, pojasnila je Bešić.

Prema njenim riječima oko 40 odsto građana smatra da Crna Gora ne bi trebalo da bude dio NATO-a, oko 39 odsto ispitanih podržava taj vojno-politički savez, dok njih oko 21 odsto nema stav.

„Interesantno je da, građani imaju isti stav kao i u decembru prošle godine, iako je anketa bila u toku baš u vrijeme kada je Crna Gora zvanično primljena u NATO“, istakla je Bešić.

Ona je kazala da je radom Vlade zadovoljno oko 28 odsto ispitanika, dok je oko 46 odsto nezadovoljno.

„Stav nema 25 odsto i taj podatak nije zanemarljiv, jer svi oni nisu zainteresovani da komentarišu i analiziraju rad Vlade. Godinu dana nakon referenduma 29,3 odsto je bilo onih koji su bili zadovoljni radom Vlade, a ove godine se otprilike vraćamo na taj neki nivo, iako smo u 2010. i 2011. godine imali veliki skok do čak 59,2 odsto“, objasnila je Bešić.

Ona je rekla da su građani ocjenjivali političare ocjenama od jedan do pet i da se na prvom mjestu našao Filip Vujanović, a mjesto ispod njega Aleksa Bečić.

„Standarno, na prvom mjestu je Filip Vujanović sa prosječnom ocjenom 2, 75. Interesantno je da mu se po ocjeni primakao Aleksa Bečić sa 2,72. Prosječnu ocjenu od 2,48 je dobio Milo Đukanović i on se nalazi na trećem mjestu, a odmah iza njega je Dritan Abazović sa 2,24“, kazala je Bešić.

Ona je kazala da se oko 27 odsto ispitanika izjasnilo da se u spoljnoj politici Crna Gora treba oslanjati na EU, oko 20 odsto vjeruje da se treba oslanjati na Rusiju, a oko 15 odsto na Sjedinjenje Američke Države (SAD).

Bešić je navela da 38,9 odsto ispitanika smatra da je Crna Gora krenula pogrešnim putem dok, 25,4 odsto smatra da ide pravim.

***Prezentaciju istraživanja možete preuzeti iz attachment-a.

 

 Podgorica, PR pres servis – Predstavom “Putovanje u središte Zemlje”, plesne trupe Roseland Musical iz Španije, na Ljetnjoj pozornici u Kotoru, sjutra će početi jubilarno 25. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu (KFPD), a ulaz na predstavu će biti besplatan, najavili su organizatori.

Direktor KFPD, Petar Pejaković, je na pres konferenciji, kazao da će Festival svečano biti otvoren u 21 sat, a pola sata kasnije će, kako je najavio, biti odigrana predstava po motivima romana Žila Verna.

„U pitanju je vizuelni spektakl, sa animacijom, plesom, multimedijalnim sredstvima. Nakon ove, u glavnom programu imamo još 18 predstava“, saopštio je Pejaković u PR Centru.

On je kazao da Festival karakteriše internacionalnost i da će na ovogodišnjem izdanju biti manje predstava iz regiona, ali više iz inostranastva.

„Ove godine imamo nekoliko pozorišta koja dolaze sa predstavama koje su osvajale nagrade na najprestižnijim svjetskim festivalima. To su predstave iz Škotske, Danske, Francuske,“ istakao je Pejaković.

On je naglasio da je u pripremama bilo finansijskih poteškoća, napominjući da je Opština Kotor glavni pokrovitelj Festivala sa 130 hiljada eura.

„Posebno smo ponosi na to što je organizacioni tim, u ovih godinu priprema, uspio da obezbijedi 60 hiljada sopstvenih prihoda. Želio bih da akcentujem da nam je ogroman broj pojedinaca i preduzeća priskočio u pomoć oko različitih stvari,“ istakao je Pejaković.

Nova-stara vijest je da će, kako je kazao, tročlani žiri dodijeliti šest nagrada.

„U žiriju su Ljubivoje Ršumović, jedan od pokretača Festivala prije 25 godina. Pored njega, u žiriju su Maja Mrđenović i Mišo Obradović. Radujemo se da ćemo imati takvu vrstu stručne procjene kvaliteta predstava“, rekao je Pejaković.

Tokom 12 dana trajanja Festivala će, kako je najavio, biti predstavljeno 86 programa.

„Biće preko 100 profesionalnih glumaca i drugih umjetnika koji će se predstaviti djeci i mladima i oko 1.250 djece i mladih učesnika u različitim programima, što je svakako impozantna brojka“, rekao je Pejaković.

Koordinatorka pratećeg programa KFPD, Jelena Odalović, kazala je da će na ovogodišnjem Kotorskom festivalu učestvovati više od 1,2 hiljade ljudi na 67 pratećih programa.

 “Ove godine na 25. Kotorskom festivalu imamo 67 programa za koje je karakterisatično da se odvijaju na nekoliko lokacija istovremeno,tako da imamo pokriven čitav grad”, istakla je Odalović.

Ona je najavila tri književna programa koji se odnose na veče poezije Ljubivoja Ršumovića, Dragana Radulovića i veče poezije djevojčice iz Kotora, Kristine Kamenarović.

“Posebno želim da istaknem veče poezije djevojčice iz  Kotora, Kristine Kamenarović čime želimo da podstaknemo  dječije stvaralaštvo u Crnoj Gori”, pojasnila je Odalović.

Ona je najavila i učešće Udruženja “Svitac” iz Beograda, koje će, kako je rekla, 6. jula na Pjaci od kina, predstaviti inkluzivni mjuzikl.

Odalović je dodala da će ulaz na predstave, u glavnom programu koštati dva eura, dok će za prateće programe biti besplatan.

Urednik Likovnog programa KFPD, Zdravko Delibašić, rekao je da će Kotor od sjutra biti galerija i scena, na kojoj će posjetioci moći da segledaju i tumače mnoge likove i sadržaje.

„Ovaj put smo stavili akcenat na izložbe. U pitanju je jedna jako zanimljiva „Crna Gora- muzej porodičnih osjećanja“, iza koje stoji UNICEF i koja će, od 5. jula, biti postavljena u vidu 35 puzli kroz cijeli Kotor“, objasnio je Delibašić.

On je kazao će druga izložba „Jedan Punkt dva“, biti otvorena u Crkvi Svetoga Pavla od 9. do 15. avgusta.

***Održavanje ove pres konferencije besplatno je omogućio PR Centar, kroz svoj #PRpres servis za NVO.

Podgorica, PR pres servis –  Ključni problemi na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) su nedostatak efikasnih istraga, pravosnažnih presuda i odgovarajućih kaznenih politika, kao i nepostojanje sistema odgovornosti u državnim institucijama, ocijenio predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk.

On je danas, na konferenciji “Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, kazao da u javnim institucijama postoji sistem neodgovornosti i negativna solidarnost.

“Postoji jedan izostanak volje starješina i institucija koje bi trebalo da brinu da se utvrdi pojedinačna odgovornost i da se odvoje oni koji rade loše od onih koji rade dobro. Čini se da postoji zavjera ćutanja među profesijama i sektorima naše državne uprave i pravosuđa”, kazao je Muk na panelu "Što mi to pregovaramo sa EU i kakve to promjene donosi za crnogorske institucije i građane? Što bi trebalo mijenjati u pristupu? Koji su dalji scenariji uticaja na građane?".

On smatra da sistem može da funkcioniše samo ukoliko je riječ o antisistemskim akterima.

“Ja bih želio da vidim da policija, tužilaštvo, sudovi i cjelokupan sistem jednako djeluju i angažuju sve potencijale u svim slučajevima”, poručio je Muk.

Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, tvrdi da su u fokusu Specijalnog državnog tužilaštva svi predmeti.

“Ne postoji nijedan predmet u Specijalnom tužilaštvu da se na njemu ne radi proaktivno i da je bilo koji u zastoju. Ne postoji nijedno lice za koje postoji osnov sumnje, a da se protiv njega ne vodi izviđaj i da nije donijeta naredba za sprovođenje istrage”, objasnio je Katnić.

Šefica radne grupe za poglavlje 23 i direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, kazala je da je u izvještaju Evropske Komisije (EK) za prošlu godinu, pregovaračko poglavlje 23 prepoznato kao poglavlje sa najvećim napretkom u odnosu na ostale države koje pretenduju da budu članice EU.

“Ne stoje stvari tako loše. Kada je u pitanju reforma pravosuđa, najznačajnije aktivnosti su preuzete po pitanju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa. Proces je jako izazovan sa aspekta sudskog i tužilačkog savjeta i primjene zakonskih propisa”, pojasnila je Laković Drašković.

Ona je rekla da je pokrenut samo jedan disciplinski postupak i donesena samo jedna disciplinka mjera protiv jednog državnog tužioca.

“To se desilo početkom ove godine i izrečena je novčana kazna”, pojasnila je Laković Drašković.

Prema njenim riječima, procesuiranje ratnih zločina predstavlja jedan od najsloženijih postupaka sa mnogo izazova u praksi.

“Imamo sedam izviđaja, tako da nije baš da sve stoji i da se ništa ne radi kada su u pitanju ratni zločini. Što se tiče odgovornosti to je pitanje za tužilaštvo i sud”, istakla je Laković Drašković.

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Ranko Krivokapić, smatra da je glavni problem Crne Gore, u evropskim integracijama, vladavina prava koju je, kako kaže, uništila korupcija.

„U posljednje tri decenije je urušeno ono što je bila glavna snaga Crne Gore, a to je vjera u pravdu. Ona je urušena do mjere da to vide iz Brisela, Vašingtona, ali i iz Moskve. Vjeru u pravdu nisu uništili građani, nego korupcija kao osnovni problem svake države“, pojasnio je Krivokapić.

Crna Gora, kako je kazao, može opstati kao društvo i kao dio evropskih integracija samo ako vrati vjeru u pravdu.

Profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Gordana Đurović, ocijenila je, da državnoj administraciji, kada je riječ o evropskim integracijama, danas nije lako.

“Možda joj je i teže nego ranije. Jer prije par godina je bio jedan talas postreferendumske energije u državnoj administraciji. Mnogo je bila prisutnija sinergija i mnogo smo više osjećali timski duh”, kazala je Đurović.

Upitana da prokomentariše pad podrške građana evropskim integracijama, ona je je istakla da je sve preko 60 odsto dobra i stabilna podrška za balkanske uslove.

“Mislim da je 80 odsto nepoznavanje procesa i referendumska euforija, a kada bi ta podrška bila oko 50 odsto to bi bilo upozorenje da komunikacija sa građanima ne valja”, poručila je Đurović.

Predsjednik Demosa, Miodrag Lekić,  kazao je da je u spoljnoj politici Crne Gore dominantan bio NATO, da je EU bila u drugom planu i da su građani primijetili promjene na gore.

“Pogledajmo pomorski saobraćaj, pa ćemo da utvrdimo da smo 52 godine imali liniju Bar Bari, a sada je nemamo. Što se tiče željezničkog saobraćaja, fenomen visokog rizika je putovati od Bara do Podgorice zbog kočnica. A, kada je riječ o vazdušnom saobraćaju imamo firmu koja uništava budžet zbog rasipništva i neracionalnosti”, istakao je Lekić.

 

Podgorica, PR pres servis –  Prvu petoljetku crnogorskih pregovora sa Evropskom unijom (EU) obilježila je uspješna zakonodavna aktivnost, ali i nedostatak političke volje u sprovođenju reformi i nespremnost da se proces evropskih integracija učini inkluzivnijim.

To je danas ocijenjeno na konferenciji “Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU", koju je organizovao Centar za građansko obrazoavanje (CGO) u saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, ocijenila je da retorička posvećenost evropskim integracijama mora biti vidljiva kroz učinkovitost institucija koje vode ovaj proces i, kako je navela, uspostavljanje ograničenja u odnosu na formalne i neformalne donosioce odluka.

„Svima nam je jesno da se pod plaštom integracija, nažalost, dešavaju pojave koje nisu evropske, već su odraz klijentelističkih odnosa i činjenice da je ovaj proces neke od ključnih političkih aktera prevazišao, jer se u njemu traži mnogo više posvećenosti, teškog rada i specijalističkih znanja nego što to njihovi skromni formati velikih ambicija mogu da ponude“, istakla je Uljarević.

Prema njenim riječima, prvu petoljetku crnogorskih pregovora obolježava živa zakonodavna aktivnost, solidna produkacija strateških dokumenata, koji daju određeni okvir za reformske zahvate, uspostavljanje novih institucija.

„Prvu petoljetku crnogorskih pregovora obolježava i otvaranje značajnog broja pregovaračkih poglavlja i posljedično pokretanje procesa unutrašnjih transformacija i ograničavanja starih loših navika u zloupotrebi državnih resursa“, navela je Uljarević.

Ona je, govoreći o faktorima koji podrivaju uspješnost pregovora, ocijenila da je vidljiv nedostatak političke volje.

„To vodi simuliranju reformi u određenim oblastima, poput najčešće pominjanog izostanka rezultata u brobi protiv korupcije. Koruptivne mreže nam razjedaju svaki segment društva“, kazala je Uljarević.

Ona smatra da je vidljiv i nedostatak kapaciteta i nespremnost da se proces učini inkluzivnijim, jer, kako je navela, radne grupe za pregovore slabo funkcionišu, „značajan je otpor na svim nivoima prema kritički orjentisanim NVO“.

„Vidljiv je i nedostatak transparentnosti i efektive komunikacije procesa prema građanima. Informacije o pregovorima su opskurne, ističe se tehnička priroda, proizvode se na stotine strana građanima nerazumljivuh izvještaja, a strategija komunikacije se ne sprovodi ili se to radi na rudimentaran način“, navela je Uljarević.

Da bi se prevazišli ovi problemi, kako je poručila, potrebno je proces učiniti inkluzivnijim, komuniciranje unaprijediti, „obećavati manje, a realizovati više.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, kazao je da su evropski fondovi nešto što je razvojna šansa Crne Gore, nešto na šta, kako je naveo, treba računati, ali nešto što treba znati iskoristiti.

„To je šansa ne samo državnih institucija, nego i NVO, privrednih društava. Rezultate projekata finansiranih iz EU ćemo tek osjetiti u bliskoj budućnosti iako neke sgmenete vidimo u u svakodnevnici“, naveo je Pažin.

On je rekao da je pet godina pregovora važna prekretnica da se opet svi podsjete da u procesu evropskih integracija je potrebno zajednički raditi kako bi bio uspješno završen.

„Ne kažem da te saradnje nije bilo, ali sam sasvim siguran da ona može i mora biti bolja i da zato postoji sasvim dovoljno prostora“, poručio je Pažin.

Šefica Odjeljenja za politička pitanja i evropske integracije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Plamena Halačeva, ocijenila je da je u Crnoj Gori ostvaren značajan napredak naročito u oblasti pravnih reformi kao i kontinuiranih obuka, podizanja nivoa svijesti i aktivnosti.

„Slučajevi visoke korupcije više nisu tabu, a prve presude za slučajeve visoke korupcije su izrečene prošle godine. Potrebno je još više posla da bi se to prenijelo na konkretne rezultate na terenu kada se radi o konfiskovanju imovine, krivičnim slučajevima protiv nasilja nad novinarima“, istakla je Halačeva.

Ona je kazala da je pristupanje Crne Gore i Zapadnog Balkana u najboljem interesu EU, navodeći da je potrebno zajednički raditi na traženju odgovora na zajedničke probleme sa kojima se svi suočavaju.

„Da li će Podgoričani imati isti standard kao Bavarci kada se pridruže EU? Vjerovatno će biti potrebno nekoliko decenija da se postigne taj standard“, navela je Halačeva.

Ambasador Nemačke u Podgorici, Hans Ginter Matern, ocijenio je da Crna Gora ima dobar ritam ka EU.

„Ako pogledate šta je urađeno prethodnih godina to je jako puno, ali istovremeno ima još puno toga što treba uraditi kad dođete do Poglavlja 23 i 24. Ne možete potcijenjivati važnost ovih poglavlja. Ona su tako bitna zato što treba da održimo političku podršku u zemljama“, naveo je Ginter Matern.

Kako je istakao, postoje dva faktora za ubrzanje reformskog procesa, pojašnjavajući da su to idej regionalne ekonomske saradnje i Berlinski proces.

Koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija, Ana Nenezić, kazala je da je Crna Gora u tehničkom smislu postigla dobre rezultate, ali da kako je navela, suština pregovaračkog procesa nije u tome.

„Suština samog pregovaračkog procesa je da li smo uspješno sproveli reformske procese u najširem smislu, da li rezultati tih reformi imaju uticaj na oblikovanje današnjeg crnogorskog demokrtaskog društva i da li građani osjećaju beneifte tih procesa“, pojasnila je Nenezić.

Ona je ocijenila da Crna Gora, za razliku od tehničkog aspekta, nije uspjela da postigne postavljene i očekivane rezultate.

„Vjerujem da trenutni sistem komunikacije, koji polazi od Ministarstva ervopskih poslova, nije dobar pristup u komunikaciji ovog procesa. Civilno društvo nije adekvatno uključeno, lokalne smaouprave su isključene iz procesa pregovora, uloga parlamenta je u potpunosti izgubljena“, navela je Nenezić.

Postoji, kako je kazala, nedostatak komunikacije i koordinacije institucija i nedostatak sinergije svih pregovaračkih struktura, „a ubijeđeni smo da je to preduslov za uspješnost ovog procesa“. 

 

Strana 9 od 34