Podgorica, PR pres servis - Predstava „Pometnje pitomca Terlesa“, koja će premijerno biti izvedena 15. maja, ima za cilj da utiče na promjenu u društvu u kome su, kako je saopšteno, prisutni homofobija, seksizam i sve forme diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava.

To je danas poručeno na pres konferenciji nevladinih organizacija (NVO) Alternativna Teatarska Aktivna Kompanija (ATAK) i Juventas povodom predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, koja je pisana po istoimenom romanu Roberta Muzila, a koja se bavi problemima koje adolescenti homoseksualne orijentacije imaju u svojim životima.

Adaptaciju romana slavnog austrijskog pica uradio je dramaturg Vasko Raičević, a pitomca Terlesa glumi crnogorski glumac Marko Todorović. Producenti predstave su Dragana Tripković i Slobodan Radović, a partneri na projektu su LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro i Kulturno-informativni centar „Budo Tomović”.

Predstavnica NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je projekat „Pometnje pitomca Terlesa“ dobar primjer kako pozorišna umjetnost može biti socijalno angažovana.

„Umjetnost, u slučaju predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, predstavlja svjestan napor da se učestvuje u promjeni. Ona podstiče kritičko mišljenje, inspiriše individualce na timski rad i otvara nove horizonte“, pojasnila je Čolaković.

Ona je kazala da je posebnost navedenog projekta u tome što, kako je istakla, prevazilazi uobičajene okvire u kojima umjetnost funkcioniše.

„Napori koje, u ovom slučaju ulaže pozorišna umjetnost, posvećeni su izazovima sa kojima se određeno društvo suočava, a tiče se rasizma, seksizma, homofobije ali i svi drugih formi diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava i mogućnosti po različitim osnovama“, ukazala je Čolaković.

Izvršna direktorica NVO ATAK, Dragana Tripković,  smatra da je bavljenje umjetnošću kroz aktivizam osnova današnjeg umjetničkog izraza ali da, kako je naglasila, nezavisna produkcija u Crnoj Gori zavisi „sama od sebe, novinara i rijetkih partnera i prijatelja“.

„Radimo predstavu sa budžetom od oko četiri hiljade eura i nadamo se da ćete vidjeti kako se sa malo novca može dostići ozbiljan umjetnički kvalitet“, kazala je Tripković.

Ona je naglasila da Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ predstavlja, kako je kazala, utočište za sve koji žele da se bave umjetnošću na način na koji je iskren i potreban vremenu u kojem živimo.

Režiser Zoran Rakočević, kazao je da glavnu temu predstave, nasilje, prati suzbijanje homoseksualizma kao usputne teme.

„Pokušali smo da aktualizujemo tekst kroz problem mladog crnogorskog adolescenta koji odrasta u društvenoj čorbi, koja rađa nasilje i stvara subkulture i navijačke hunte što često kulminira u zločin. Potrudili smo se da učitamo to što adaptacija ove monodrame može da nosi danas“, objasnio je Rakočević.

On smatra da su male alternativne scene srž društva i da tretiraju, kako je kazao, ono suštinsko i najpotresnije sa čime se čovjek svakodnevno susrijeće.

„Apelujem da se povede računa o NVO sektoru u kluturi i malim scenama jer su male scene srž društva“, poručio je Rakočević.

Glavni glumac, Marko Todorović, smatra da je roman aktuelan iako je, kako je naveo, pisan na početku prošlog vijeka.

„Mislim da je projekat jako društveno angažovan, i iako je roman pisan početku  20. vijeka, mislim da je jako aktuelan i da govori o problemima sa kojima se mladi često suočavaju , kao i kako se nose sa njima i društvom koje je ograničeno“, objasnio je Todorović.

Projekat „Pometnje pitomca Terlesa” se realizuje kroz program malih grantova u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba“ koji sprovode NVO Juventas, Kvir Montenegro i Inistitut za pravne studije, u partnerstvu sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, a podržava ga Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Premijera predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, na koju će ulaz biti besplatan, će biti izvedena 15. maja u 21 sat u sali Dodest u Kulturno informativnom centru „Budo Tomović“.

Repriza prestave biće održana 16. maja u Kulturno-informativnom centru "Malesija".

Budva, PR pres servisCrna Gora treba da nastavi podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, ali da obazrljivo pristupi njihovoj izgradnji, jer će se to odraziti na povećanje računa za struju građana.

To je ocijenjeno tokom drugog dana Petog savjetovanja Crnogorskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne mreže (CG KO CIGRE), koje će trajati do 12. maja u Bečićima.

Predstavnik Crnogorskog operatora tržišta električne energije, Vojislav Srdanović, kazao je da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije ima višestruki značaj.

„Naša zemlja je, slijedeći evropsku legislativu, donijela odluku da ustupi sistem posticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i primjenila je model garantovane cijene, otkupa i oslobađanja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije troškova balansiranja prenosnog sistema“, pojasnio je Srdanović.

Prema njegovim riječima, to je model koji je bio zastupljen u mnogim zemljama EU, koje su u startu krenule uz projekat podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, navodeći da ima svojih prednosti.

„Glavna prednost je što se investitori privlače, brže se odlučuju da investiraju u izgradnju objekata za proizvodnju električne energije. S druge strane, vrijeme je pokazalo da kako raste količina proizvedene električne energije, da se to negativno odražava na tržišne principe“, rekao je Srdanović.

Crna Gora je, kako je naveo, slijedeći preporuke evropske legislative, pristupila otvaranju tržišta, i ima namjeru da ono funjkcioniše na tržišnim principima.

„Te dvije stvari u ovom trenutku su malo suprotstavljene jedna drugoj, i treba ih na neki način „pomiriti““, kazao je Srdanović.

On smatra da Crna Gora treba da se nastavi podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora zbog činjenice da, kako je pojasnio, dođe u poziciju apsolutne energetske nezavisnosti.

„Takođe sam mišljenja da bi trebalo da se promijene neki od modela koji će omogućiti da ta količina energije ide sve više ka tržišnim tokovima. Jedan od modela, koji se primjenjuje u Evropi, gdje je zabranjeno podsticanje na ovaj način, je da se energije otkupljuje po tržišnoj cijeni, a da se uz konkursnu proceduru, proizvođači električne energije izjasne kolika im je naknada sa kojom bi bili zadovoljni“, rekao je Srdanović.

Sve to je, kako je naveo, vezano za ispunjene osnovnog cilja Crne Gore da do 2020. se postigne učešće od 33 odsto obnovljivih izvora energije u potrošnji energije u državi.

„Mislim da smo mi blizu toga cilja“, ocijenio je Srdanović.

Predstavnik Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Pavle Grbović, rekao je da se od 2021. godine očekuje da Crna Gora ima oko 650 GWh ukupno energije iz obnovljivih izvora koji imaju status povlašćenog proizvođača.

„Zemlje koje prednjače sa proizvodnjom energije iz obnovoljivih izvora su Španija, Portugalija i Njemačka, naročito Njemačka koja ima veliki broj instaliranih kapaciteta solarnih elektrana i vjetroelektrana“, naveo je Grbović.

Crna Gora se, kako je kazao, nalazi ispred nekih država u okruženju kada je u pitanju učešće obnovljivih izvora energije, s obzirom da su u crnogorskom sistemu dvije velike hidrotermoelektrane Perućica i Piva.

„U narednom periodu, očekuje se tokom ove i naredne godine izgradnja velikog broja malih hidroelektrana. Takođe, očekuje se u idućoj godini da počne sa radom Vjetroelektrana Možura, a prije nekoliko dana je počela sa radom Vjetroelektrana Krnovo“, rekao je Grbović.

On smatra da je značaj razvoja vjetroenergetike u Crnoj Gori veliki jer se radi o velikoj količini energije, navodeći da to može da doprinese da država postane energetski nezavisna.

„Energetski nezavisna znači da smanji količinu energije koju uvozimo iz inostranstva. Međutim, treba naglasiti da forsiranje proizvodnje iz obnovljivih izvora, kroz subvencije, podsticajnu cijenu, pada na teret građana ili krajnjih potrošača. Tako da treba biti obazrljiv u količini izgradnje ovih tipova izvora“, istakao je Grbović.

On je pojasnio da se to može odraziti na poskupljenje računa građana, u zavisnosti koliko će izvora biti izgrađeno.

„Ako se svi ti izvori izgrade, očekuje se 16 do 17 odsto poskupljenje računa u 2021. godini. U ovoj godini očekuje se poskupljenje od dva odsto, a u narednoj godini pet odsto“, kazao je Grbović.

Budva, PR pres servis Crna Gora ima namjeru da postane energetsko čvorište cijelog regiona, poručila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, navodeći da je u narednom periodu važno da država odredi koje su joj pametne investicije u elektroenergetski sistem.

Ona je večeras, na otvaranju Petog savjetovanja Crnogorskog nacionalnalnog komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne mreže (CG KO CIGRE), koje će trajati do 12.maja u Bečićima, podsjetila da je Crna Gora članica energetske zajednice od 2006. godine i da je za period duži od deset godina uradila puno.

„Čini mi se da je za tih deset godina jako puno naših stručnjaka steklo iskustvo, i da nam je taj period jako puno pomogao da budemo gdje smo sad. U procesu pristupanja Evropskoj uniji, Crna Gora je Poglavlje Energetika otvorila u  2015. godini, što pokazuje gdje se Crna Gora nalazi u regionu u odnosu na sve ostale zemlje i koliko puno posla je urađeno u prethodnom periodu“, kazala je Sekulić.

Prema njenim riječima, namjera je da Crna Gora postane energetsko čvorište cijelog regiona.

„Izgradnjom pomorskog kabla, postali smo interesantna destinacija za investicije. Ono što je jako važno u narednom periodu odrediti šta je Crnoj Gori potrebno i koje su to pametne investicije u elektroenergetski sistem“, istakla je Sekulić.

Ciljevi Crne Gore u sektoru elektroenergetike, kako je navela, poklapaju se sa ciljevima CIGRE.

„Ti ciljevi su projektovanje i razvoj savremenih elektroenergetskih sistema, optimizacija i unapređenje postojeće opreme, očuvanje životne sredine, i olakšavanje razmjene znanja i informacija“, precizirala je Sekulić.

Ona je ocijenila da je CG KO CIGRE postigao zapažene rezultate u prethodnom devetogodišnjem periodu.

„CG KO CIGRE je u prethodnom devetogodišnjem periodu okupio veliki broj naučnih i stručnih radnika i poslovnih ljudi iz Crne Gore, koji svojim djelovanjem nastoje da doprinesu rješavanju aktuelnih problema vezanih za eksploataciju, upravljanje i razvoj elektroenergetskog sistema Crne Gore“, kazala je Sekulić.

Predsjednik CG KO CIGRE Milutin Ostojić ocijenio je da se integracijom obnovljivih izvora u elektroenergetski sitem, uz moguće pozitivne efekte,  ispoljavaju i brojne poteškoće i dodatni troškovi za, kako je naveo, upravljanje sistemom, balansiranje sistemom, promjene u strukturi proizvodnje električne energije, uključujući prestanak rada pojedinih elektrana.

„Danas se, opet, energetski sistem nalazi na raskrsnici kojoj treba zadati pravac kojim treba nastaviti, te tako potvrđuje činjenica da Evropa daje energetici izuzetan značaj uz nastavljanje stvaranja Energetske unije, kao jedan od svojih prioriteta“, rekao je Ostojić.

U pitanju je, kako je pojasnio, veliki energetski projekat EU koji se temelji na saradnji država u sigurnom snabdijevanju električnom energijom prema načelima održivosti, kompetitivnosti, solidarnosti i povjerenja.

Govoreći o Savjetovanju koje će trajati do 12.maja, Ostojić je rekao da su teme koje će biti razmatrane na tom događaju usko povezane sa osnovnim ciljevima CG Komiteta CIGRE.

„Teme su povezane sa ostvarivanjem stručnih i naučnih aktivnosti u oblasti planiranja, izgradnjom i eksploatacijom elektroenergetskih sistema, unapređenjem proizvodnje, prenosa i distribucije elektične energije, zaštitom energetskih sistema, upravljanjem i regulacijom telekomunikacionih i informacionih sistema, obnovljivih sistema, izvorima energije i pitanjima zaštite životne sredine“, precizirao je Ostojić.

Na taj način, kako je istakao, CG KO CIGRE razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava i daje inicijativu za proučavanje pitanja od interesa za elektroenergetski sistem i njegove elemente.

„Očekujem da će Savjetovanje dati realnu sliku crnogorskog eletroenergetskog sistema i tržišta u evropskim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, ukazati na probleme i dileme, te ponuditi adekvatne odgovore i smjernice za budući razvoj“, poručio je Ostojić.

Na tom putu, kako je istakao, saradnja nauke i struke i svih subjekata koji djeluju u oblasti elektroenergetike i koji donose konačne odluke o njihovom razvoju predstavljaju „provjereni put kojim treba ići radi izbora pravih rješenja razvoja energetskog sektora“.

Predsjednik bosanskohercegovačkog komiteta (BiH KO) CIGRE, Edhem Bičakčić, rekao je da između Crne Gore i Bosne i Hercegovine postoji uspješna dugogodišnja saradnja u elektroenergetskom sektoru.

„Svakodnevno se odvija razmijena i trgovina električne energije kroz pet visokonaponskih dalekovoda koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kojima zajednički upravljaju i za njihovu raspoloživost odgovaraju operatori prenosnih sistema ovih država“, objasnio je Bičakčić.

U skladu sa evropskim tržišnim principima i regulativama, kako je kazao, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGS) i Nezavisni operator sistema (NOS) u BiH sa operatorima sistema Jugoistočne Evrope dodjeljuju prava na korištenje prekograničnih prenosnih kapaciteta. 

“Ova dodjela prava sprovodi se na zajedničkim aukcijama. Prekogranični prenosni sistemi Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oba smjera su po 500 megavata (MW) što je jedan značajan resurs”, naglasio je Bičakčić.

Prema njegovim riječima, kako bi se poboljšala sigurnost kontrolnih područja, CGS i NOS BiH su potpisali sporazum o nabavci bilansnih rezervi, koje bi unaprijedile tehničke mogućnosti i optimizovale troškove.   

Predsjednik Srpskog nacionalog komiteta (SRB KO) CIGRE, Gojko Dotlić  istakao je da se najviše očekuje od stručnjaka u radnim grupama regionalne CIGRE, koji, kako je pojasnio, treba da daju smjernice za tehnička rješenja na projektima regionalnog tipa.

Predstavnik kompanije TERNA, Pietro Antonelli,  kazao je da će veza podvodnim kablom između Italije i Crne Gore podstaći druge investicije u oblasti prenosa električne energije između Balkana i zemalja Zapadne Evrope.

Dobitnik priznanja za životno djelo, Dragomir Jelovac, reako je da onaj ko dugo živi može da očekuje da dobije bolesti koje ranije nije imao, napominjući, da je njegov primjer izuzetak.

„Ovo priznanje je dokaz da svako pravilo ima izuzetak. Ja se stvarno zahvaljujem na priznanju koje sam dobio prvi put od kada radim“, poručio je Jelovac.

 

Podgorica PR pres servis - Crna Gora treba da stekne iskustvo u oblasti obnovljivih izvora energije jer još uvijek postoje poteškoće u kontrolisanju ovih izvora, pogotovo energije vjetra, smatra predsjednik Crnogorskog komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne mreže (CG KO CIGRE), Milutin Ostojić.

On je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije 777, kazao da su značajni hidropotencijali, sunčeva energija i energija vjetra i koji su, kako je ocijenio, u Crnoj Gori, nedovoljno iskorišćeni.

„Značajan resurs u Crnoj Gori je energija vjetra, i prema tome treba da tražimo mogućnosti u korišćenju tih izvora . Svjedoci smo da su prije nekoliko dana puštene prve vjetroelektrane na Krnovu, koje će prvo raditi probno, nakon čega će sistem raditi punom snagom pa ćemo vidjeti kakva će biti prva iskustva sa novim izvorom energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore“, ukazao je on.

On smatra da  Crna Gora ne bi trebala da ima nedostataka u  snabdijevanju električnom energijom, ukoliko bi se iskoristili obnovljivi izvori energije kroz , kako je kazao , plan razvoja i nalaženje investitora.

„Iskustva vjetroelektrane sa Krnova će predstavljati putokaz za neke buduće aktivnosti u oblasti energije vjetra. Ima interesantnih lokacija još na Vučju i Ilijinom brdu tako da samo treba osmisliti razvoj, naći investitore i onda Crna Gora ne bi trebala da ima brige oko snabdijevanja električnom energijom“, kazao je Ostojić.

On je najavio da će obnovljivi izvori energije biti tema okruglog stola prvog dana savjetovanja koje će biti održano u hotelu Mediteran u Bečićima od 9. do 12. maja.

„Uvijek prilikom prvog radnog dana organizujemo okrugli sto sa temom koja je nainteresantnija u trenutku održavanja savjetovanja. Ove godine će tema biti „Integracija obnovljivih izvora energije u elektoenergetskom sistemu Crne Gore”. Crna Gora treba  da stekne iskustva  i u oblasti vjetroenergetike i zato smo pozvali ljude iz Hrvatske, jer je to zemlja koja, u bližem okuženju, ima najveću proizvodnju vjetra”, rekao je Ostojić.

On je objasnio da je osnovni cilj CG KO CIGRE, razvoj znanja i iskustva i davanje predloga i smjernica za budući razvoj elektroenergetskog sistema Crne Gore.

„Osnovni cilj naše asocijacije je da razvijamo znanja i iskustva i da, s obzirom da je u njen rad uključeno oko 150 ljudi koji se bave elektroenergetikom,  posmatramo elektroenergetski sistem Crne Gore sa aspekta održavanja, eksploatacije i budućeg ulaganja“, ukazao je Ostojić.

On je naveo da je zadovoljan shvatanjem uloge CIGRE i da, prema njegovim riječima,  rijetko koji značajni privredni subjekat, nije osjetio potrebu da bude da pomogne aktivnosti pomenute asocijacije.

„Rijetko koji značajni privredni subjekat, nije osjetio potrebu da bude naš član i da pomogne naše aktivnosti. Međutim,od našeg osnivanja, 2008. godine do danas, dva najaveća potrošača električne energije u zemlji, kombinat aluminijuma i željezara, nisu pokazali interesovanje što nije shvatljivo ali je istinito“, istakao je Ostojić.

On je istakao da je odziv mladih stručnjaka bio na zadovoljavajućem nivou i da su, kako je objasnio, od 98 prijavljenih referata, autori većine mladi ljudi.

„Zadovoljni smo učešćem mladih kadrova, kvalitetom i brojem prijavljenih radova, jer od 98 referata,većina autora su mladi ljudi koji su našli inspiraciju i želju da se bave onim što smatraju da je u ovom trenutku korisno i izazovno“, kazao je Ostojić.

On je najavio da će kao uvodničar na okruglom stolu učestvovati kompanija General electric-a, firma koja oprema vjetroelektrane na Krnovu, kao i domaći  stručnjaci koji će, kako je pojasnio, sa regulatornog aspekta osvijetliti problem obnovljivih izvora energije.

„Nadam se da će ovo savjetovanje, donosiocima odluka, ukazati na put kojim bi trebao krenuti dalji razvoj elektoenergetike u Crnoj Gori, i da ćemo, prije svega, koristiti potencijale sa kojim raspolažemo, a svakako u sklopu toga, voditi računa o uticaju na životnu sredinu“, zaključio je Ostojić.

 

 

 

Podgorica, PR pres servis Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) registrovao je 84 validne prijave građana putem aplikacije Zdravo zdravstvo, saopštili su iz te organizacije, ukazujući da zdravstvene ustanove uglavnom ne poštuju vremenski rok za odgovaranje na žalbe koje im proslijeđuju.

Iz CeMI-ja su naveli da je najviše prijava građana stiglo iz Podgorice - 48, Bara - devet i iz Kotora - osam.

„Kada je riječ o kategoriji na koju se prijave odnose, najviše ih ima u kategoriji Kršenje prava pacijenata - 19 i Pozitivan primjer - 19, zatim Dugo čekanje na zdravstvenu uslugu - 18 i Ostalo – 17“, kaže se u saopštenju CeMI-ja.

Kako su upozorili iz te organizacije, zdravstvene ustanove uglavnom ne poštuju vremenski rok za odgovaranje na žalbe koji je tri dana, „već je prosječno vrijeme odgovora sedam dana“.

„Isto tako, odgovori su uglavnom opšti, odnosno ne daju konkretan odgovor na žalbu (npr. "direktor je obaviješten", "preduzete su sve mjere za rješavanje problema", "pozovite naš call centar za zakazivanje", itd)“, ukazali su iz CeMI-ja.

U poslednje vrijeme, kako su naveli, najviše prijava se odnosi na Dugo čekanje i na Kršenje prava pacijenata.

„Najupečatljivija prijava se odnosi na potencijalni slučaj korupcije u Opštoj bolnici Kotor. Naime, kroz anonimnu prijavu doveden je u pitanje način saradnje Opšte bolnice Kotor sa agencijom koja vrši usluge naplaćivanja usluga strancima u sklopu bolnice. Odgovor koji smo dobili obrazlaže ove navode time da je sklopljen ugovor o saradnji između bolnice i agencije u cilju pružanja boljeg kvaliteta usluga, i da je sporazum dobio saglasnost od strane Ministarstva zdravlja“, kazali su iz CeMI-ja.

Iz te organizacije su pozvali sve građane da besplatno preuzmu aplikaciju Zdravo zdravstvo putem Google play store-a ili veb sajta www.zdravozdravstvo.me, koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava pacijenata.

 Aplikacija za zaštitu prava pacijenata Zdravo zdravstvo nastala je u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Podgorica, PR pres servis – Predstava „Sama je tražila“ trebalo bi da utiče na zaposlene u državnom sistemu koji mogu da pomognu žrtvama nasilja, a to ne rade, poručila je rediteljka tog pozorišnog komada, Ksenija Krnjaski.

Predstava o nasilju nad ženama „Sama je tražila“ odigrana je sinoć u organizaciji Sigurne ženske kuće (SŽK) i pozorišta Pan teatar u Kulturno-informativnom centru (KIC) „Budo Tomović“.

Predstavu, koja je predstavljena kroz osam priča, ispovjesti, monologa i poema, a koja je u kontinuitetu držala pažnju mnogobrojne publike, na scenu su iznijele glumice Branka Stojković, Olivera Viktorović Đurašković, Maja Mitić, Tijana Janković i Bojana Đurašković.

Krnjaski je kazala je da je ideja o predstavi potekla od glavnih glumica, od kojih je jedna, kako je navela, imala lično iskustvo nasilja u porodici. 

“Nakon toga sam predložila da zovemo nekoliko pisaca mlađe generacije, koji su već etablirani i nagrađivani, i imamo nekoliko njih koji su iz različitih uglova govorili o različitim tipovima nasilja nad ženama”, objasnila je Krnjaski nakon izvođenja predstave.

Prema njenim riječima, priče u predstavi nisu biografske, već su „više alegorija na temu“.

“Naša je potreba je bila da sagledamo stvari iz daljine, da napravimo distance od priča koje smo čuli ili kojima smo svjedočili, koja će nam kao umjetnicima dati priliku da, od nečeg što je lično, napravimo metaforu”, istakla je Krnjaski.

Ona je pojasnila da je u pripremi predstave, dolazilo do susreta sa žrtvama i socijalnim radnicima, kao i forenzičarima koji su ustupili fotografije žrtava nasilja, koje su, kako je kazala, vezivale predstavu.

“Ovo je predstava koja bi trebala da malo drsko prodrma one koji su učaureni i koji se osjećaju previše zaštićeno i tu mislim na sistemske ljude koji mogu da nešto i promijene i pomognu žrtvama, a to ne rade”, pojasnila je Krnjaski.

Ona je kazala da se predstava igra od januara ove godine, da će uslijediti izvođenje tog pozorišnog komada u Nikšiću, a da će krajem maja učestvovati na međunarodnom festivalu u Prištini.

Izvršna direktorica SŽK, Ljiljana Raičević, kazala je, da ljudi treba da nauče da prepoznaju nasilje, shvate koliko ono može biti opasno, i da adekvatno reaguju.

“Pravosuđe ne kažnjava nasilnike odgovarajućim kaznama. Potrebno je da se, ono što piše u zakonima, sprovede u djelo”, smatra Raičević.

Ona je kazala da je predstava način da poruče žrtvama da postoji rješenje, i da, kako je naglasila, uvijek treba da pozovu sigurnu žensku kuću ili policiju i potraže pomoć.

“Ne možete da trpite čitav život jer ne trpite samo vi već i vaše dijete koje sjutra može postati nasilnik. Želite li još jednog nasilnika u kući”, poručila je Raičević.

Ona je dodala da, trenutno u SŽK, borave četiri žene i šestoro djece.

Direktorka KIC-a “Budo Tomović”, Snežana Burzan, smatra da je predstava otvorila mnoga pitanja i da su, kako je navela, gluma, tekst i scenografija, probudili emocije.

“Glumice su veoma izražajne, i uz malo nekih simboličnih predmeta, predstava gađa u srce i tjera na razmišljanje i pitanje da li je moguće da smo okruženi takvim nasilnicima i da li je realno da mi to dopuštamo”, kazala je Burzan.

Gledateljka predstave, Milica Vuletić, kazala je da su najjači utisak na nju  ostavile fotografije žrtava koje su se prikazivale u pozadini i koje predstavljaju, kako je istakla, materijalni dokaz nasilja koje se svakodnevno dešava.

Jedan od malobrojnih muškaraca na predstavi, Miroslav Minić, je kao najupečatljivijom ocijenio priču koja je nosila naslov “Hasta la vista baby”, a kojom je akcentovano verbalno nasilje.

“Mislim da svi mi poznajemo nekog ko je žrtva nasilja i jako je teško osvijestiti osobu da je žrtva, jer je sigurno teško sam sa sobom biti u tom problemu, prihvatiti ga i pričati o njemu”, smatra Minić.

Organizatori su kazali da je cilj predstave, čiji je moto “Važno je govoriti”, bio da se što više ljudi uključi u rješavanje problema nasilja nad ženama i da se podigne svijest o problemu nasilja uopšte.

Autori priča su dramski pisci iz Srbije, Hrvatske, Irske i Švedske - Milan Marković, Jasna Žmak, Branislava Ilić, Danijela Kulezić-Vilson, Željko Hubač i Maja Pelević.

Nakon predstave, publika je imala priliku da komentariše komad, ali i podijeli svoja lična iskustva, mišljenja i predloge.

Predstava je organizovana uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koje partnerski sprovode Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

 

 

Podgorica, PR press service - The latest technical knowledge and experiences in production, transmission and consumption of electrical power, telecommunication equipment and information systems, will be presented on the fifth Counselling of the Montenegrin National Committee of International Council on Large Electric Systems (CG CO CIGRE).

The Counselling, as Montenegrin National Committee CIGRE announced, will take place in Bečići, Montenegro, in the period between 9 and 12 May.

“The objective of the Counselling is to present the latest technical knowledge and experience in production, transmission and consumption of electrical power, telecommunication equipment and information systems, to experts, through 15 study committees’ working sessions“, according to the statement.

As stated, the organizers expect that the fifth Counselling CG CO CIGRE will be participated by more than 200 experts and businessman from Montenegro and countries in the region, who will give their full contribution in order to overcome subject issues.

“Since Montenegrin Committee CIGRE is a member of Forum of South East European electric power experts – SEERC, the guests of the Counselling will also be the representatives of the member states. The message of this Counselling will be summarized through conclusions of the round table “Renewable Energy Sources”, observed through the prism of the future of electric power supply in Montenegro ”, according to the statement.

 

CIGRE – International Council on Large Electric Systems is one of the leading international organizations which deals with technical, economic, organizational and regulatory aspects of the power systems.

Podgorica, PR pres servis –  Na Petom Savjetovanju Crnogorskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne mreže (CG KO CIGRE), koje će početi 9. maja, učestvovaće više od 200 naučnih i stručnih radnika i poslovnih ljudi iz Crne Gore i zemalja okruženja, najavili su organizatori tog događaja.

Predsjednik Studijskog komiteta C5 i potpredsjednik Organizacionog odbora CG KO CIGRE Momir Grbović je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, rekao da će Peto Savjetovanje CG KO CIGRE biti održano u Bečićima od 9. do 12.maja u Hotelu Mediteran.

„Otvaranje Savjetovanja biće održano 9.maja uveče, za 10.maj je planiran okrugli sto na temu „Integracija obnovljivih izvora električne energije u u EES Crne Gore, a 11. i 12.maj predviđeni su za rad u 15 studijskih komiteta gdje će biti prikazano 97 referata“, precizirao je Grbović.

Učesnici će, kako je najavio, biti iz Crne Gore i iz regiona.

„Od 97 referata, 66 je iz Crne Gore, a 31 referat je iz Evrope, većinom iz država bivše Jugoslavije“, naveo je Grbović.

On je pojasnio da je nakon podjele bivše Jugoslavije, svaka država osnovala svoj Komitet CIGRE, i da se savjetovanje održava svake druge godine.

„Prvi dan savjetovanja biće posvećen vjetroelektranama, malim elektranama i obnovljivim izvorima električne energije. Na okruglom stolu će biti šest uvodničara koji će govoriti sa različitih aspekata o obnovljivim izvorima električne energije u Crnoj Gori“, istakao je Grbović.

Predsjednik CG KO CIGRE Milutin Ostojić kazao je da je CIGRA međunarodna organizacija koja je osnovana 1921. godine, pjašanjavajući da se od tada glavni svjetski događaji u oblasti energetike, savjetovanja, uvijek održavaju u Parizu parnim godinama.

„Neparne godine, pojedini nacionalni komiteti održavaju svoje savjetovanje i glavni cilj jeste u tome da taj događaj da neke smjernice šta treba uraditi da bi se povećala sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sistema, da bi se razmatrali problemi sa svih tehničkih aspekata za svaku komponentu elektroenergetskog sistema“ pojasnio je Ostojić.

U zadnje vrijeme, kako je naveo, posebna pažnja se posvećuje zaštiti životne sredine i korišćenju obnovljivih izvora energije.

„Tako bi, i ovo naše Peto savjetovanje koje organizujemo, trebalo da osvijetli neka pitanja, da damo neke preporuke, da onima koji donose odluke ukažemo da, prilikom donošenja odluka oko pravca razvoja elektroenergetskog sistema, treba konsultovati nauku, struku i korisnike električne energije“, rekao je Ostojić.

Na pitanje novinara ima li mladih naučnika koji za svoje magistarske i doktorske teze se opredjeljuju za ove teme, Ostojić je kazao da ih najviše ima na Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu, koji su njaviše inkorporirani u ove oblasti, ali i na Građevinskom fakultetu.

„Uglavnom radovi koji se prezentuju na našim savjetovanjima su rezultati stručnih i naučnih analiza koje rade naši ljudi“,kazao je Ostojić.

On je rekao da je u početku, kad je formiran Komitet, bilo je bojazni s obzirom da je Crna Gora orkuženje koje nema razvijenu industriju.

„Danas, veliki potrošači električne energije nisu zainteresovani za naše aktivnosti. Uglavnom nam danas u tom pravcu pomaže zainteresovanost ostalih subjekata u Crnoj Gori, počinjući od Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Elektroprivrede Crne Gore, a i veliki broj komapnija koje izvode radove u našoj državi u oblasti bilo obnovljivih izvora energije“, pojasnio je Ostojić.

Upitan do kad se može očekivati da će Crna Gora ispuniti evropski standard kada  je u pitanju uslov za korišćenje obnovljivih izvora energije, Ostojić je rekao da je Crna Gora taj cilj ispunila.

„Svake dvije godine mi provjeravmo taj naš nacionalni cilj. Mislim da je trenutno taj cilj ispunjen, jer ne možemo zanemariti da je obnovljiva energija i ona koju dobivamo iz Pive, koju dobivamo iz Perućice. Krenulo se sad sa vjetrogeneratorima, jedan od izvora energije koji je možda u ovom trenutku makar u Evropi itekako dominantan“, istakao je Ostojić.

Prognoze su da će se, kako je dodao, za dvije, tri godine, proizvodnja vjetra udvostručiti, a da će se do 2030. godine preći preko hiljadu tereavat sati godišnje proizvodnje.

„Crna Gora ima veoma povoljne lokacije zato i smatram da će se nešto u tom smislu i preduzeti da ne bismo uvozili električnu energiju, pri čemu naglašavam da ne treba zanememariti vodotoke koje nismo iskoristili“, rekao je Ostojić.

 

Strana 8 od 29