Cetinje, PR pres servis – Opština Cetinje mora biti mjesto organizacije i planiranja, a ne mjesto zapošljavanja određenih dugih listi od izbora da izbora, poručio je nosilac izborne liste Pozitivne Crne Gore, doktor Mihailo Babović.

On je danas predao izbornoj komisiji Prijestonice Cetinje listu „Za novi život Cetinja – Dr Mihailo Babović“ za predstojeće lokalne izbore, koji će biti održani 26. novembra

Babović je rekao da izborna lista Pozitivne Crne Gore broji 33 odbornika, „časnih, vrijednih i odanih ljudi, kako gradu, tako i državi“.

„Cetinje, kao grad zaslužuje mnogo više, jedan novi život, jednu novu budućnost, jedno novo vrijeme.Opština mora biti mjesto organizacije, planiranja, i svega ostaloga, a ne mjesto zapošljavanja određenih dugih listi od izbora da izbora“, istakao je Babović nakon predaje izborne liste.

On je poručio da Cetinje mora ostati kosmopolitski grad.

„Cetinje, sa prepoznatljivom dinastijom Perovića, sa uvaženim gospodinom Batutom, sa velikim Novikovim, sa velikim Danilom Kišom, je jedan kosmpolizam koji mora ostati ovdje“, rekao je Babović.

Kako je naveo, na građanima Cetinja je da biraju na dan izbora, „a naše je da riječ održimo“.

„Održaćemo ono što u čitavoj predizbornoj kampanji budemo rekli. Mislim da će Pozitivna ostvariti više nego dobar rezultat“, poručio je Babović.

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servisDokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi nevladina organizacija Juventas, skrenuće pažnju na probleme finansiranja tih servisa, bez kojih je nemoguće očekivati zaustavljanje epidemije HIV-a i ukazati na potrebe osoba koje koriste droge ili prodaju seks

Iz Juventasa je saopšteno da su tokom ove sedmice u Podgorici boravili predstavnici Rights Reporter Foundation (Izvještači o ljudskim pravima), koji su snimili dokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi ta organizacija.

Direktorica Programa  smanjenja štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, kazala je da je dokumentovanje stanja ljudskih prava u Crnoj Gori važno, jer je to, kako je navela, prilika da se čuju problemi, ali i rješenja, na kojima se radi.

„Mi ćemo biti jedna od rijetkih pozitivnih priča u regionu. Nadamo se da to na čemu sada radimo, neće da se završi za tri godine kada se završi podrška Globalnog fonda, već da će se Vlada Crne Gore obavezati da u potpunosti podrži i obezbijedi održivost ovakvih servisa“, istakla je Žegura.

Prema njenim riječima, Drop in centar programa smanjena štete je u prvih devet mjeseci ove godine posjetilo 530 osoba koje injektiraju droge i 60 seksualanih radnica i radnika, „a podijeljeno je preko 17 hiljada sterilnih igala.

„U tome periodu smo od njih primili preko 20 hiljada korišćenih igala i špriceva. Ponosni smo na to što smo razvili svijest naših korisnika usluga da korišćene igle i špriceve vrate nama i da ih mi odnesemo na uništenje. Oko trećina njih je upućena na servise zdravstvene i socijalne zaštite u zajednici“, kazala je Žegura.

Od početka godine, kakao je dodala, bilo je oko 500 savjetovanja sa socijalnim radnicima, a Juventasovi terenski radnici su, kako je navela, pružili savjetovanje na različite teme oko dvije hiljade puta.

„Mogu da kažem da je od početka godine, 60 klijenata prvi put koristilo naše servise. Posebno je taj broj bio visok u maju i junu, u istom trenutku kada je u Crnoj Gori promijenjen protokol za izdavanje buprenorfinske terepije za opijatske zavisnike“, pojasnila je Žegura. 

Juventasov program smanjenja štete, kako je istakla, trenutno ima punu podršku Ministarstva zdravlja.

„Pod pokroviteljstvom Fondacije otvorenog društva iz Njujorka, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, sprovodimo projekat za izradu mehanizma socijalnog ugovaranja za NVO u sistemu javnog zdravlja. Takođe, imamo najavu da je Globalni fond za tuberkulozu, AIDS i malariju opredijelio sredstva za servise u Crnoj Gori, ali  i da će Vlada učestvovati kao kofinansijer“, navela je Žegura.

Izvršni direktor Fondacije izvještači o ljudskim pravima, Peter Saroši, kazao je da se ta organizacija bori za ljudska prava seksualnih radnica i osoba koje koriste droge, napominjući da je njen cilj da skrene pažnju državama okruženja, na probleme sa kojima se suočavaju servisi smanjenja štete.

„Cilj dokumentarnog fima koji smo snimili u Crnoj Gori je bio da prikažemo problem i rješenje iz različitih perspektiva. Intervjuisali smo profesionalce, socijalne i zdravstvene radnike, a bili smo i u policiji, i u Vladi. Sa druge strane, intervjuisali smo i osobe koje koriste droge, jer smo htjeli da se njihov glas što više čuje, objasne njihove potrebe i da se na taj način u budućnosti kreiraju aktivnosti“, objasnio je Saroši.

Prema njegovim riječima, najinteresantniji dio boravka u Crnoj Gori bio je praćenje terenskog tima Juventasa i posjeta osobama koje koriste droge i seksualnim radnicama.

„Dali smo im čiste igle, špriceve i kondome. To je bilo iskustvo, gdje nismo samo slušali o tome šta se radi već smo i vidjeli na koji način i gdje se radi“, kazao je Saroši.

On je naveo da postoje planovi da se film, naredne godine prikaže, u sklopu kampanje “Support-don't punish”, povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droga.

„U mnogim zemljama svijeta se toga dana obilježava kampanja koja za cilj ima da se pošalje poruka da osobama koje koriste droge treba pružiti podršku, poboljšati im kvalitet života, a ne kažnjavati ih. To će biti jedna od zanimljivih stvari. Međutim, postoji niz događaja gdje će film moći da se iskoristi“, naveo je Saroši.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je pozitivan primjer, jer, kako je kazao, u mnogim zemljama u okruženju Vlade ne opredjeljuju novac za smanjenje štete.

„Crnogorska Vlada se obavezala da će u naredne tri godine, opredijeliti određenu sumu kojom će se finansirati servisi u zajednici. Međutim, problem je u tome što je taj novac, u ovom trenutku, simboličan i nikako ne može da iznese sve servise koji postoje, ili koji bi trebalo još više da se prošire", smatra Saroši.

On je dodao da je potrebno da NVO organizuju kampanje kojima bi se, kako je rekao, društvu objasnilo zašto su programi smanjenja šteta važni.

„Objasnilo bi se zašto treba da damo novac za ovakve programe. Treba da znamo da bez njih nikako ne možemo da očekujemo zaustavljanje epidemije HIV-a“, pojasnio je Saroši.


Podgorica, PR pres servis – Kriterijumi za uspostavljanje omladinskih saveza, koji su predviđeni Zakonom o mladima, su nerealni i u praksi teško ostvarljivi, zbog čega bi odredbe tog akta trebalo prilagoditi zadovoljenju potreba mladih, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije Prima, Aida Perović – Ivanović.

Ona je danas, na okruglom stolu „Pravni okvir za učešće mladih u donošenju odluka“, ocijenila da je potrebno izmijeniti član 19. Zakona o mladima, koji se odnosi na uspostavljanje saveza.

„Kriterijumi koji su navedeni u ovom članu za uspostavljanje saveza su nerealni i u praksi teško ostvarivi. Zbog toga smatramo da Zakon o mladima mora biti skrojen po mjeri mladih, kako bi njegova primjena bila moguća i bila na fonu zadovoljenja potreba mladih“, pojasnila je Perović-Ivanović.

Zakon o mladima, kako je kazala, u finalnoj verziji ne prepoznaje krovnu organizaciju mladih, a NVO Prima, kako je dodala, želi da podrži mogućnost osnivanja takve organizacije.

„Ta organizacija formalno postoji i to je Crnogorski omladinski forum, ali u praksi nije dovoljno zaživjela. Smatramo da bi čitavi proces bio uspješniji ukoliko bi ovakva organizacija, odnosno kanal potreba mladih ka vladi i donosiocima odluka, bili prepoznati u samom Zakonu“, kazala je Perović-Ivanović.

Ona smatra da bi kroz Zakon, odnosno podzakonske akte, trebalo da bude obavezujuće praćenje statistika o mladima.

Perović-Ivanović je dodala da član 9. Zakona o mladima, koji se tiče rodno osjetljivog jezika, nije odraz rodne jednakosti.

„Ustaljena praksa u našim zakonima je da prepisujemo rečenice, tj. da se muški oblik imenica smatra primjenjivim i za ženska lica. Ali to zapravo nije odraz rodne jednakosti, već upravo ponavljanje prakse da i dalje koristimo muški rod“, pojasnila je Perović-Ivanović.

Istraživačica na projektu „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, Aleksandra Gligorović, kazala je da, kada je riječ o indeksu participacije koji obuhvata društveno, političko i ekonomsko učešće mladih, Crna Gora prednjači u odnosu na države regiona.

„Za mene je to bilo iznenađujuće, ali i ohrabrujuće. Kada smo radili analizu koliko su mladi uključeni u rad organizacija civilnog društva, dobili smo podatak da je trećina mladih ljudi na mjestima osnivača, direktora ili predsjednika odbora. Ono što primjećujemo je da ti mladi ljudi nisu toliko vidljivi u javnosti“, istakla je Gligorović.

Statistika, prema njenim riječima, može da pruži i pogrešne smjernice.

„Mi možemo da se obradujemo, a da ne vidimo šta se krije iza. Imamo podatak da postoji ogroman broj mladih koji se politički aktivira. Međutim, postavlja se pitanje, na kojim su oni pozicijama, šta rade, da li su u timu koji donosi odluku ili su samo šarmantni u nekim spotovima“, kazala je Gligorović.

Ona smatra da je važan pravni okvir, ali i podsticajne mjere, zbog toga što, kako je kazala, postoji mogućnost da se utiče na donošenje odluka, ali je pitanje da li mladi znaju za to.

„Činjenica da naša ministarstva imaju svoje veb sajtove, Twitter naloge, Facebook stranice je samo prvi korak. Da li će mladi čovjek otići na sajt da vidi informaciju, da li će dati svoje komentare, to su sve stvari o kojima itekako moramo da brinemo“, istakla je Gligorović.

Savjetnik za omladinsku politiku Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, Krsto Vukadinović, kazao je da je taj resor, kroz konkurs o mladima, finansirao 36 projekata, a vrijednost za prošlu i ovu godinu je 170 hiljada eura.

„Cijenimo da bi, u narednom periodu to trebalo da bude i više. Naše ministarstvo pokušava da obezbijedi dodatna sredstva za sprovođenje omladinske politike“, rekao je Vukadinović.

On je potvrdio da postoje poteškoće da se oformi krovna organizacija mladih, napominjući da bi ona mogla da bude stvarni partner Vladi, zbog toga što, kako je rekao, najbolje poznaje stanje na terenu.

Okrugli sto je dio regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, koji je podržala Evropska unije kroz program IPA CSF, a koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, u kojem je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori.

 

 

Podgorica, PR pres servis – Privrednik Vasilije Miličković, kojeg je Grupa građana “Građanska akcija” predložila da bude kandidat na predsjedničkim izborima, u slučaju da opozicija ne bude imala jedinstvenog kandidata, uradiće sve da u Crnoj Gori budu vraćeni vladavina prava, dostojanstvo i moral svih građana.

To je poručio nezavisni odbornik Skupštine Opštine (SO) Budva, Stevan Džaković, na pres konferenciji koju je organizovala  Grupa građana „Građanska akcija“.

Džaković, koji je zajedno sa Građanskom akcijom podnio inicijativu za Miličkovićevu kandidaturu, kazao je da će opozicija, ukoliko ne stane iza jednog kandidata, potvrditi, da, kako je rekao, ne želi ništa da mijenja u Crnoj Gori i da radi za Demokratsku partiju socijalista (DPS).

“Pozivamo gospodina Vasilija Miličkovića dokazanog borca za slobodu od okupatorske vlasti i partitokratije da se prihvati kandidature za predsjednika Crne Gore ispred poniženih, obespravljenih i opljačkanih građana. Ukoliko opozicija ne stane iza jednog kandidata potvrdiće da radi za DPS, da su dio iste ekipe i da su zadovoljni svojim statusom u partitokratskoj državi” poručio je Džaković u PR Centru.

On smatra da opozicija na predsjedničkim izborima neće nastupiti sa jedinstvenim kandidatom, što je, kako je kazao, jasno na osnovu izjava njihovih lidera.

“Ukoliko opozicija nastupi sa više kandidata znači da nema namjeru da pobijedi na izborima, već da pomogne kandidatu DPS-a. U tom slučaju, građani treba da se organizuju, skupe potpise podrške i predlože dokazane borce za slobodu za kandidate na predstojećim predsjedničkim izborima”, saopštio je Džaković.

Prema njegovim riječima, Miličković će uraditi sve da se u Crnoj Gori vrati vladavina prava, dostojanstvo i moral svih građana, a kako je kazao, pomoći će da se “društvo oslobodi straha koji je 27 godina baštinio Đukanović i njegov DPS”.

“Mi predlažemo dokazanom borcu za jedinstveni nastup opozicije, gospodinu Miličkoviću da se, u slučaju da opozicija ne usvoji jedinstvenog kandidata, prihvati kandidature i da pokaže prstom na mali broj ljudi koji se ponašaju kao da su Crnu Goru dobili u nasljedstvo, kao da je to njihova privatna imovina a sve pod plaštom nazovi demokratije”, istakao je Džaković.

Na pitanje novinara da li bi Miličković mogao da ugrozi protivkandidata iz redova DPS-a, Džaković je kazao da to zavisi od više faktra.

“To zavisi od više faktora. Ako Miličković bude jedini kandidat ispred opozicije, onda svakako da može. Ko god bio jedinstveni kandidat opozicije on bi pobijedio kandidata DPS-a”, smatra Džaković.

Podgorica, PR pres servisNevladine organizacije Unija srednjoškolaca Crne Gore, Juventas i Udruženje Roditelji pozvale su uprave škola i Ministarstvo prosvjete da zajedničkim radom utvrde razloge zbog kojih dolazi do učestale pojave nasilja u školskom okruženju, i na bazi toga, kako su istakli, utvrde i odgovornost.

Oni su, u reagovanju povodom masovnih tuča koje se događaju u Gimnaziji “25. maj” u Tuzima, ocijenili da dešavanja poput ovih najozbiljinje ugrožavaju sigurnost učenika i doprinose opštem pogoršanju kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori. 

U reagovanju se podsjeća da na nekontrolisano nasilje u školskom okruženju Unija srednjoškolaca, ukazuje od svog osnivanja, dok su Juventas i Udruženje Roditelji više puta javno slali apele institucijama da iskoriste svoje kapacitete u rješavanju problema za koji su nadležni.

„Uprave škola moraju na adekvatan način odgovoriti na pojave nasilja, i moraju raditi na njihovoj prevenciji. I Ministarstvo i škole su zakonom obavezne da ispoštuju pravo učenika na sigurnost i zaštitu od nasilja“, poručuje se u reagovanju.

Ukoliko se ovakvi problem nastave, kako su istakli iz tri organizacije, odgovornost se mora tražiti među rukovodstvom škola i u Ministarstvu prosvjete.

„Vršnjačko nasilje je sve zastupljenije u srednjim školama, i ono će biti prisutno sve dok se ne preduzmu konkretni koraci za rješavanje ovog problema. Iz nadležnih institucija navode, već duže vremena, da je u planu rješavanje ovog problema“, navodi se u reagovanju.

Iz nevladinih organizcija ocijenili su da vidljivog napretka nema upravo iz razloga što se ne preduzimaju dovoljne radnje da se zaustavi ovaj sve više popularniji trend kod srednjoškolaca.

 „Ovim putem ponovo apelujemo i na Ministarstvo unutrašnjih poslova da u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete u dvorišta srednjih škola vrati školske policajce. Nasilju u školama se mora pristupiti sistemski“, ističe se u reagovanju.

To, kako se pojašnjava, podrazumijeva sprovođenje programa koji vode ka boljoj atmosferi u školama, kao što je program Škola bez nasilja.

„To podrazumijeva i poboljšanje ponude vannastavnih aktivnosti, posebno u školama koje su najviše pogođene vršnjačkim nasilje, sprovođenje aktivosti sa ciljem da se svaki srednjoškolac osjeća jednako prihvaćenim“, pojašnjava se u reagovanju.

Iz nevladinih organizacija su upozorili da isključivo pribjegavanje mjeri uskraćivanja prava na školovanje onima koji su počinioci nasilja, nije u najboljem interesu djeteta i često pogoršava situaciju.

„Unija srednjoškolaca je u procesu izmjene seta obrazovnih zakona predložila da pedagoško-psihološke službe imaju obavezan rad sa onima koji su iz ma kojeg razloga izgubili status učenika. Iako predlog nije postao integralni dio zakona, nadamo se da će takva praksa u narednom periodu zaživjeti“, navodi se u reagovanju.

Udruženje Roditelji je, kako se dodaje, u istom procesu predložilo detaljan model rješavanja ovog problema, predviđenim obavezama ali i konsekvencama ukoliko se one ne poštuju, „ali je odbijen uz obrazloženje da je vršnjačko nasilje već u dovoljnoj mjeri uređeno postojećim propisima“.

„NVO Juventas je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, izradio smjernice za stručne službe u školama, koje se tiču njihovog rada na prevenciji diskriminacije i nasilja usmjerenog ka posebnim grupama, a koje su usklađene ne samo sa relevantnim propisima iz oblasti obrazovanja, već i ratifikovanim međunarodnim preporukama“, podsjeća se u reagovanju.

Ova tema, kako su poručili, zahtijeva širok spektar aktera, ne tiče se isključivo prosvjetnih radnika.

„I roditelji, i psiholozi i ljekari i socijalni radnici i omladinski radnici treba da se uključe i preuzmu svoj dio odgovornosti, kroz kreiranje multidisciplinarnog pristupa, sa jasnim zadacima u ciljuprevencije nasilje, ali i pružanja podrške maloljetnicima koji imaju istoriju nasilnog ponašanja“, kaže se u reagovanju.

Iz grupe tri organizacije kazali su da se nadaju da će ovaj apel naići na dobronamjerno djelovanje nadležnih orgna, a sve u cilju, kako su naveli, podrške djeci i mladima koji su žrtve nedovoljno izgrađenog sistema prevencije vršnjačkog nasilja.

Podgorica, 19.10.2017. - U Crnoj Gori je, prema podacima Monstata, u drugom kvartalu ove godine bilo nezaposleno 28.9 odsto mladih, što predstavlja pad u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je 35.5 odsto mladih čekalo na zaposlenje. Nezaposlenost mladih je sistemski i kompleksan problem, koji se može riješiti samo zajedničkim djelovanjem državnog, nevladinog i privatnog sektora. Jedno od rješenja je i uvođenje prakse u obrazovni sistem i sticanje znanja i vještina koje mlade kvalitetnije pripremaju za tržište rada. Upravo takva rješenja ponudio je i projekat „Znanje i vještine za posao“, koji je u prethodnom periodu realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO). Kroz ovaj projekat, nove vještine i znanja savladao je 61 kandidat iz cijele Crne Gore, a deset njih dobilo je zaposlenje, iako to nije bila obavezna komponentna projekta.

„Mi smo ovim projektom ponudili pristup koji može pomoći rješavanju problema nezaposlenosti. Vjerujemo da je uspjeh projekta 61 nezaposleni mladi koji je stekao nova znanja i vještine, deset njih koji su nakon prakse i dobili posao, ali i to što je više od 90 odsto učesnika projekta navelo da bi program preporučili prijateljima. Ipak, nezaposlenost mladih je zahtjevan proces kojem država mora da se posveti mnogo više i kreativnije, ali na kojem svi možemo i moramo više raditi“, rekao je Petar Đukanović koordinator programa u CGO.

Sa tim je saglasna i generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić. „Na cijelom društvu je odgovornost i zahvaljujem CGO-u na odgovornom pristupu ovom pitanju. Iako se nezaposlenost mladih smanjila u odnosu na prošlu godinu, čemu su doprinijele i mjere aktivne politike zapošljavanja, potrebno je uložiti dodatne napore. U tom cilju se mijenja radno zakonodavstvo i uvodi dualno obrazovanje. Vlada će nastaviti da podržava projekte koji imaju za cij povećanje zapošljivosti mladih, ali i nastaviti reforme u cilju usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada“, poručila je Dešić.

Ekonomski gubici, odliv mozgova, socijalna isključenost, ali i obeshrabrenost i nepovjerenje čitave  generacije, ključni su negativni uticaji velikog broja nezaposlenih mladih. Evropska unija finansira program grantova kako bi podstakla zapošljavanje, a program „Znanje i vještine za posao“ finansiran je upravo na taj način. Romain Boitard, programski menadžer Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, smatra da je potrebno životno iskustvo da mladi ubijede poslodavca da potroši novac na njih, a da većina obrazovnih programa ne uključuje učenje kroz rad. „Da bi se smanjio jaz između želja poslodavaca i aspiracije mladih, uveden je koncept prakse u razne obrazovne programe u Crnoj Gori, što je dobro“, rekao je Boitard.

Iva Vujović, programska menadžerka u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći pri Ministarstvu finansija, preko koje je realizovan EU grant, pohvalila je rezultate projekta i saradnju više učesnika na istom.

Nakon uvodnih izlaganja, učesnici su na prvom panelu govorili o politikama zapošljavanja mladih, iskustvima poslodavaca, kao i o tome da li obrazovna politika prati tržište rada.

Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove poručila je da mladi treba da promijene svoj odnos prema poslu. „Mladi često čekaju, a ne traže posao. To treba mijenjati“, kazala je Vuković.

Mubera Kurpejović generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete podsjetila je na sprovedene reforme u sistemu obrazovanja. „Kroz Analizu potreba tržišta rada poslodavci su konstatovali da našim visokoškolcima nedostaju upravo komunikacijske i vještine pisanja projekata, kao i praktične i IT vještine“, navela je Kurpejović.

Sanja Rabrenović, pomoćnica direktora za sektor zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanju Crne Gore, saopštila je: „Kao medijator između nezaposlenih i poslodavaca, raduje nas mnogo više prakse u našem obrazovnom sistemu. Sigurna sam da će nove generacije biti konkurentnije, a da će im prelazak iz obrazovnog sistema na tržište rada biti kraći i lakši“.

Ana Maraš, šefica sektora za rad sa članstvom, edukaciju i logistiku u Uniji poslodavaca Crne Gore, saglasna je da postoji kvalitativan nesklad na tržištu rada, ali i kvantitavni, jer je naša privreda uslužno orijentisana. „Akcenat treba staviti na kvalitet sistema i upisnu politiku, te imati u vidu realne potrebe privrede“, zaključila je Maraš.

Nezaposlenost mladih nije izazov sa kojim se suočava samo Crna Gora. Istraživanje Beogradske otvorene škole (BOŠ) pokazalo je da je najmanje trećina mladih u svim zemljama regiona nezaposleno. Aleksandra Đurović istraživačica na Programu za unapređivanje zapošljivosti u BOŠ-u navela je i da postoji grupa vještina ključnih za dobijanje posla. „To su prenosive, a ne stručne vještine - komunikacijske vještine, digitalne kompetencije, timski rad, analitičke vještine, kao što je rješavanje problema, preduzetničke vještine, planiranje, organizacija, kao i vještine motivacije - želja za učenjem, prilagodljivost, rad po pritiskom i radna etika“, kazala je Đurović.  

Na drugom panelu iskustva iz projekta predstavili su učesnici, koji su razmijenili mišljenja o problemu i rješenju nezaposlenosti. Perko Mijatović, koji je nakon programa i dobio posao, poručio je mladima da aktivno traže posao. „Iz ličnog iskustva poručujem mladima da period kada su bez posla iskoriste za sticanje novih vještina, kako bi postali konkurentniji“, kazao je Mijatović.

Učesnica programa Nina Marković navela je da je važna proaktivnost mladih, ali i uloga poslodavaca.  „Poslodavci imaju ulogu da nas motivišu kroz pružanja neophodnih znanja i šansu da ostanemo na radnom mjestu“, saopštila je Marković.

Učesnici programa su se saglasili da nedostaju praktična znanja, a da poslodavci često imaju previsoka očekivanja. Oni su sugerisali da projekat „Znanje i vještine za posao“ treba nastaviti.

Po završetku panela, polaznicima su podijeljeni sertifikati o uspješnom učešću u projektu „Znanje i vještine za posao“, čime je i završen prvi Nacionalni forum o zapošljavanju mladih u organizaciji Centra za građansko obrazovanje

***Saopštenje za medije je pripremio Represent Communications.

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Crna Gora treba da bude država u kojoj su mladi potencijal, a ne problem, ocijenila je, izvršna direktorica Centra za javne politike, Jelena Milićević, poručujući da ta populacija treba da bude uključena u procese donošenje odluka, kreiranja i sprovođenja javnih politka.

 

Ona je danas, na okruglom stolu “Značaj i uloga omladinskih i studentskih organizacija u Crnoj Gori“, kazala da Crna Gora treba da bude država u kojoj su mladi potencijal, a ne problem i u kojoj će, kako je istakla, svaki mladi čovjek biti finansijski osnažen, podstaknut na napredak i profesionalno usavršavanje.

„Kao odgovorna država i društvo, moramo da radimo na promociji mladih ljudi, jer oni treba da budu samostalni, uključeni u procese donošenje odluka, razvoja zajednice, kreiranja i sprovođenja javnih politka“, istakla je Milićević u PR Centru.

Prema njenim riječima, projekat „Aktivna omladina- odluči, učestvuj, pobijedi“, podstiče snažnije povezivanje studentskih i omladinskih organizacija, radi, kako je pojasnila, sprovođenje zajedničkih ideja i inicijativa.

„U okviru projekta do sada je sprovedeno niz aktivnosti. Izrađen je veb sajt Aktivna omladina, koji predstavlja forum za razmjenu mišljenja, ideja i sugestija koje se isključivo tiču unapređenja položaja mladih. Uporedo sa sajtom aktivna je i Facebook stranica pod istim imenom“, navela je Milićević.

Ona je dodala da je od radova mladih, koji su kako je kazala, spremni da budu nosioci društvenih promjena izrađen Informator „Kako unaprijediti omladinski ativizam u Crnoj Gori“.

„Posljednje aktivnosti u okviru projekta, info dani na fakultetima i u srednjim školama, biće održani početkom sljedećeg mjeseca. Tada ćemo imati i anketu koja će obuhvatiti sistem obrazovanja i aktivizam  mladih“, najavila je Milićević.

Generalni direktor Diektorata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica, kazao je da je za razumijevanje konteksta u kome se sprovodi omladinska politika, važno shvatiti ukupan kontekst razvoja društva i limite koje taj razvoj nameće.

„Volio bih da živimo životom i standardom zemalja Zapadne Evrope i Skandinavije i da u tom smislu imamo mnogo veća izdvajanja za mlade i mnogo bogatiji i raznovrsniji program, koji taj standard omogućava. Ali, moramo da budemo svjesni realnih kapaciteta i problema koje imamo“, istakao je Koprivica.

On je kazao da je Strategija za mlade rađena na osnovu šest ključnih prioriteta, koje su, kako je pojasnio, istakli oni kojima je namijenjena.

„Šest ljučnih prioriteta koji su na kraju i definisani strategijom su: zapošljavanje, obrazovanje, aktivizam, tranzicije u odraslo doba, kulturni sadržaji i razvoj normativno institucionalnog okvira, odnosno unapređenja omladinske politike. U skladu sa tim prioritetima mi realizujemo naše aktivnosti“, naveo je Koprivica.

Šef regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Crnoj Gori, Edin Koljenović, kazao je da je građanska participacija jedan od osnovnih indikatora razvoja demokratskog društva.

„Vrlo je važno da svi, a naročito mladi, shvatimo da nije dovoljno da imamo institucije koje postoje jer moraju da postoje. Potrebno je da imamo institucije koje su odgovorne građanima i koje svoje politike sprovode na pravi način. Sa druge strane su otvorene za komunikaciju sa građanima i dobijanje adekvatnih inputa“, ocijenio je Koljenović.

Građani, a posebno mladi ljudi, kako je kazao, ne znaju dovoljno o modelima i kanalima građanske participacije.

„Problem je što ne znaju koji su to načini da budu aktivni. A sa druge strane, problem je što mladi ljudi ne vjeruju, da iako su aktivni, mogu promijeniti neke stvari“, pojasnio je Koljenović.

On smatra da je za građansku participaciju i aktivizam veoma važan koncept elektronske demokratije.

„Elektronska demokratija nije nikakva zamjena za tradiconalnu demokrtaiju, već je prosto način ostvarivanja participacije, korišćenjem modernih tehnologija, online platformi itd. Postoji mnogo prostora da mladi itekako rade na razvoju koncepta elektronske demokratije“, smatra Koljenović.

On je podsjetio da je RYCO zvanično počela sa radom u julu ove godine i predstavlja, kako je kazao, novi mehanizam koji će se baviti podrškom projektima razmjene i povezivanja mladih.

„Naš pristup je vrlo jasan i želimo da krenemo sa povezivanjem u regionu, jer smatramo da je potrebno mlade ljude povezivati i stvarati buduće generacije, koje će se poznavati i koje neće biti opterećene stvarima kojima su danas opterećeni njihovi roditelji“, pojasnio je Koljenović.

Programski koordinator Centra za javne politike, Srđan Čabrilo, rekao je da je proces obrazovanja potrebno usmjeriti u pravcu njegovanja i poštovanja vrijednosti građanskog i demokratkog društva, što bi, kako je objasnio, vodilo ka unapređenju akademskog aktivizma.

„Tu bi primarnu ulogu imali profesori koji kao intelektualna elita moraju preuzeti veću odgovornost za sve društvene izazove sa kojima se suočavamo, i svojim djelovanjem postaviti dobre primjere studentima i drugim mladim ljudima“, ocijenio je Čabrilo.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Aktivna omladina- odluči, učestvuj, pobijedi“, koji Centar za javne politike sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.

 Podgorica, PR pres servis – Stanje u Ulcinjskoj solani se pogoršava i za određeno vrijeme neće biti više ništa za zaštitu, ocijenila je bivša ambasadorka Njemačke u Podgorici, Gudrun Steinacker, poručujući da se Poglavlje 27 ne smije otvoriti dok Vlada ne zaštiti to područje.

Steinacker, koja je osnivač Udruženja dr Martin Schneider Jacoby je, na pres konferenciji Koalicije 27, koju čini 20 ekoloških nevladinih organizacija (NVO), kazala da je Ulcinjska Solana u Evropi i van nje, prepoznata kao izuzetno mjesto biodiverziteta, a Vlada je, kako smatra, učinila vrlo malo da zaštiti taj kraj.

“Osim procesa privatizacije koji je vrlo sumnjiv, kada je riječ o Solani, desilo se toliko stvari koje su, po mome mišljenju čisti kriminal. Vidi se da crnogorska Vlada, odnosno nadležne institucije igraju sa vremenom, jer oni znaju da se stanje u Solani pogoršava i za određeno vrijeme neće biti više ništa za zaštitu”, ocijenila je Steinacker u PR Centru.

Solana je, kako je istakla, poseban primjer, gdje Vlada samo sa malom političkom voljom može nešto učiniti.

“Treba da ispune bar to što su obećali i da zaštite Ulcinjsku solanu, koja je vlasništvo naroda i države. Međutim, neki smatraju da je to lična svojina i da sa time mogu da rade šta hoće, ne u korist svih, nego samo u sopstvenu. Nadam se da ćemo uskoro, ipak naći načina da spasimo Solanu, što će biti odličan primjer i za druge važne teme”, pojasnila je Steinacker.

Ona je dodala da uslovi za otvaranje Poglavlja 27, nisu ispunjeni i bez pitanja Solane i da se to Poglavlje ne smije otvoriti dok Vlada, kako je kazala, ne ispuni ono što je obećala i potpisala, odnosno dok ne zaštiti Ulcinjsku solanu.

Izvršna direktorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica, Jovana Janjušević, kazala je da aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine nisu prioritet crnogorske Vlade.

“Ograničen napredak je postignut u transponovanju EU pravnih tekovina životne sredine i klimatskih promjena. Harmonizacija je usporena i karakteriše je nedostatak jasne vizije”, ocijenila je Janjušević.

Ona je kazala da zakonodavne aktivnosti karakteriše nedostatak adekvatnih javnih rasprava i needovoljna koordinacija između zainteresovanih strana što, kako je navela, potvrđuje da su kapaciteti javne uprave ograničeni.

Izvršna direktorka nevladine organizacije (NVO) Green Home, Nataša Kovačević, rekla je da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda najveći izazov u finansijskom i u kadrovskom dijelu.

“Nedostatak sistemskog pristupa, adekvatnog strateškog planiranja dovelo je do dugoročne implementacije velikih projekata, uglavom bez konkretnih rezultata”, istakla je Kovačević.

Male hidroelektrane se, kako je kazala, najčešće izgrađuju bez adekvatne analize hidropotencijala.

“Jedan od primjera je remećenje korita Kutske i Mojanske rijeke gdje je došlo do presušivanja rijeke u pojedinim dijelovima korita. Izgradnja malih hidroelektrana se posmatra pasivno i izostaje adekvatna reakcija na očuvanje prirodnih resursa”, kazala je Kovačević.

Ona je kazala da se važnost planiranja u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori i dalje ne prepoznaje na pravi način.

Kovačević je dodala da nadležne organizacije civilonog društva ne učestvuju u važnim procesima ili je, kako je kazala, njihovo mišljenje uglavnom marginalizovano u velikim slučajevima.

“Iako nadležne organizacije civilnog društva insistiraju na dijalogu u svim važnim procesima od nacionalnog interesa, resorno ministarstvo i nadležne institucije to zanemaruju u velikoj mjeri. Njihovo mišljenje je uglavnom marginalizovano u velikim slučajevima kao što su uspostavljanje Eko fonda, zaštita Ulcinjske solane, ili izdradnja drugog bloka Termoelektrane itd”, ocijenila je Kovačević.

Pres konferencija je realizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“, koji realizuje Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa NVO Green Home, Društvom mladih ekologa Nikšić, Sjevernom zemljom i Zelenom akcijom iz Hrvatske, a koji je podržala Delegacija Evropske unije kroz IPA CSF program.

 

Strana 8 od 41