Danilovgrad, PR pres servis Obuka za policijske službenike o LGBT pravima trebalo bi da doprinese boljem razumijevanju različitosti i obavljanju profesionalnih zadataka, jer društveno prihvatanje te populacije još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenjeno je iz nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Kvir Montenegro.

Te dvije organizacije su, u saradnji sa partnerima, organizovale obuku za policijske službenike, u okviru projekta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je današnja obuka organizovana na simboličan datum.

„Danas je Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije i to je posebno bitno nama, jer su na treningu prisutne kontakt osobe za saradnju sa LGBT zajednicom iz gotovo svih centara bezbjednosti u Crnoj Gori, navela je Čolaković.

Pored kontakt osoba za LGBT zajednicu iz centara bezbjednosti, kako je navela, obuku pohađaju i studenti Policijske akademije u Danilovgradu.

„Obuku pohađa 16 osoba. Posebno nam je drago što je ova obuka rađena u saradnji sa Upravom policije i Policijskom akademijom u Danilovgradu, koja pokazuje proaktivan pristup u odnosu na obrazovanje svojih studenata, kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba“, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, obuka podrazumijeva radionice interaktivnog karaktera koje se odnose na identitete, strateški i nacionalni okvir kada su u pitanju LGBT ljudska prava.

„Nadamo se da će ova obuka stvoriti povoljniju kako društvenu, tako i profesionalnu klimu. Smatramo da onog trenutka kada bolje razumijemo određenu različitost, možemo u skladu sa tim bolje obavljati naše profesionalne zadatke koje nam svakodnevni posao predstavlja“, navela je Čolaković.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, kazao je, govoreći o Međuanrodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, da je u ovogodišnjem fokusu obilježavanja tog datuma na međunardnom nivou podrška porodice,

„Nama je jako drago zbog te poruke, jer je poruka proteklog Montenegro prajda bila  Podrška - porodična vrijednost i naš fokus je bio na podršci porodice koja i dalje izostaje kad su LGBT osobe u pitanju“, istakao je Kalezić.

On je kazao da ove godine Kvir Montenegro, Juventas i partnerske organizacije 17.maj obilježavaju cjelonedeljnim programom, koji podarzumijeva niz aktivnosti, od premijere predstave „Pometne pitomca Terlesa“, do konferencija od kojih će završna biti u petak.

„Mislim da možemo govoriti o većem društvenom prihvatanju LGBT osoba u Crnoj Gori, ali ne možemo govoriti o društvenom prihvatanju koje je na nivou da bi svima nama omogućio da budemo slobodni u svakodnevnom životu“, ukazao je Kalezić.

Bez obzira na sve pozitivne pomake, kako je upozorio, i dalje veliki broj nas živi skriveno i u strahu svakodnevno.

„Svim LGBT osobama želim da poručim da ne postoji neko ili nešto zbog čega mi naš život treba da proživimo skriveno ili u strahu. Niko nije vrijedan toga da mi živimo na način koji ne odražava naše potrebe i nas kao osobe, već odražava potrebe ljudi koji smatraju da mi treba da živimo drugačije i da budemo to što nismo“, zaključio je Kalezić.

Podgorica, PR pres servis - U Crnoj Gori značajno su unaprijeđena prava i uslovi boravka pritvorenih i osoba na izdržavanju kazne zatvora, ali nisu dovoljno iskorišćene prilike da se stanje dodatno unaprijedi, poručila izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Juventas Ivana Vujović.

Ona je, na nacionalnoj konferenciji “Jednak pristup pravdi i pravosudnom sistemu Crne Gore”, koju su organizovali NVO Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro,  kazala da su, studija i izvještaji, rezultat istraživanja koja su sprovedena prošle godine, u okviru istoimenog projekta koji  finansijski podržava Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Vujović je kazala da je kroz projekat praćeno postupanje pravosudnih organa prema osobama koje koriste droge, osobama sa teškoćama u psihičkom funksionisanju,te osobama koje žive sa HIV/AIDS-om tokom istražnog postupka suđenja i penalnog boravka u zatvoru.

Posebno istraživanje je, kako je napomenula Vujović, sprovedeno i u odnosu na položaj LGBT osoba u zatvorima.

 “U odnosu na položaj osoba sa teškoćama u psihičkom funkcionisanju, institucijama nedostaje obučeni kadar a često i prostorni kapaciteti. Tako dolazimo u situaciju da se obavezna mjera liječenja zavisnosti sprovodi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), koji nema Specijalnu bolnicu, nema dovoljno zaposlenih u službi tretmana i u službi zdravstvene zaštite, a Specijalna psihijatrijska bolnica u Dobroti nema dovoljno kreveta naminjenjih pacijentima koje im sud upućuje”, pojasnila je Vujović u PR Centru.

Prema njenim riječima NVO Juventas je, od septembra do decembra prošle godine, organizovala 17 kontrolnih posjeta ZIKS-u, a CeMI je, kako je kazala, analizirao 80 sudskih postupaka.

“Uzimajući u obzir da je tokom prošle godine u ZIKS-u boravilo 46 odsto povratnika, a da je stepen povratništva visok među populacijom osoba koje koriste droge, od posebne važnosti za ovu populaciju, ali i društvo u cjelini je značajno poboljšanje programa liječenja bolesti zavisnosti u zatvorskim uslovima, kao i na slobodi, za osobe koje su u sukobu sa zakonom”, ocijenila je Vujović.

Ona je naglasila da je položaj žena koje koriste droge, a koje su u sukobu sa zakonom veoma zabrinjavajući, i da osobe sa poteškoćama u psihičkom funkcionisanju ne dobijaju adekvatnu podršku kada se nađu na slobodi.

“I pored značajnih poboljšanja, moramo naglasiti i da zdravstvena zaštita osoba koje žive sa HIV-om i one koje imaju Hepatitis C u zatvoru nije izjednačena sa onom na slobodi”, rekla je Vujović.

Ministar pravde Crne Gore, Zoran Pažin, kazao je da društvo mora da ima poseban senzibilitet prema socijalno ranjivim grupama, jer je, kako je pojasnio, mjera u kojoj su zaštićena njihova prava mjera humanosti jednoga društva.

“Pravo na pristup sudu kao integralni element prava na pravično i javno suđenje i princip zabrane diskriminacije su dvije teme, odnosno dva međunarodno pravna standarda od kapitalnog značaja za ukupan prosperitet crnogorskog društva”, istakao je Pažin.  

Princip zabrane diskriminacije u međunarodnom pravnom okviru je, kako je podsjetio, uređen članom  14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih soboda, ali na “jedan način koji je u određenoj mjeri limitiran”.

“Član 14. podrazumijeva zabranu diskriminacije u ostvarenju samo onih prava, koja su zaštićena Evropskom konvencijom, ali odlično znamo da su Konvencijom uređena uglavnom građanska i politička prava, dok su ekonomska, socijalna, i kulturna prava uređena nekim drugim međunarodnim pravnim instrumentima”, pojasnio je Pažin.

Savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, Bojana Bandović, smatra da je potrebno riješiti nedostatak prostornih kapaciteta i da je stanje bezbjednosti sudova na izuzetno niskom nivou.

“Samo su Viši sudovi u Podgorici i Bijelom Polju opremljeni posebnim čekaonicama u kojima bi svjedoci čekali početak glavnog pretresa, dok kada je riječ o osnovnim sudovima, oni ove probleme prevazilaze koristeći druge prostorije i tako poštuju međunarodne standarde koji nalažu da sudovi vode računa da se u svakoj situaciji kada je potrebno izbjegne susret okrivljenog i žrtve”, objasnila je Bandović.

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, Zoran Radović, kazao je da stvarnost “kaska” za zakonodavnim određenjima, ali da je postignut veliki napredak u dijelu koji se odnosi na javnost rada sudova.

“U našem sudu postoje ekrani gdje se svakodnevno mogu vidjeti suđenja, tj. građani na sajtu suda mogu da vide koja su suđenja toga dana i mogu da tim suđenjima prisustvuju”, kazao je Radović. 

Dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), Zoran Stojanović, smatra da je krivično pravo za relativno kratko vrijeme prešlo ogroman put, pogotovo, kako je rekao, u nekim oblastima.

“Sada u Krivičnom zakoniku Crne Gore imamo odredbu da, ako je krivično djelo učinjeno prema licu zbog njegove seksualne orijentacije, to je obavezno otežavajuća okolnost”, objasnio je Stojanović.

On je kazao da u javnosti vlada pogrešan utisak, da su neuračunljiva lica česti izvršioci krivičnih djela, jer je statistički, kako je objasnio, to zanemarivo.

“Mnogo su češća ona lica sa određenim psihičkim smetnjama, koje su daleko od toga da bismo mogli da ih proglasimo za neuračunljivost. Naše krivično pravo je takvo da traži veoma mnogo da bi se neko proglasio neuračunljivim”, naglasio je Stojanović.

Generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, rekla je da osobe koje su lišene slobode zbog mentalnog oboljenja ili drugih psihijatrijskih problema moraju imati jednak tretman, a lišenje slobode, kako je precizirala, ne smije biti proizvoljno već mora biti utemeljeno na konkretnom zakonskom osnovu.

“Lišenje slobode ovih osoba mora biti u cilju zdravstvene i socijalne kontrole uz primjenu objektivnih medicinskih standarda u odlučivanju da li se neka osoba smatra mentalno oboljelom cijeneći prirodu takvog stanja, koje mora biti dovoljno ozbiljno da bi se moglo opravdati lišenje slobode”, rekla je Laković Drašković.

Autorka studije, Jelena Đurišić, istakla je da je važno uskladiti pravnu i psihijatrijsku terminologiju, kao i riješiti pitanje ograničenih kapaciteta Specijalne psihijatrijekse ustanove Dobrota u Kotoru.

“S obzirom na preopterećenost sudskog i odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti, kao i dugogodišnjih neriješenih problema vezanih za rad te bolnice, a posebno s obzirom na činjenicu da Specijalna psihijatrijska bolnica u Kotoru od svog osnivanja nije zamišljena kao zatvorska bolnica, evidentna je potreba za izgradnjom Zatvorske bolnice, a što je u skladu sa brojnom uporednopravnom praksom i preporukama”, rekla je Đurišić.

Podgorica, PR press service – Key requirement for swift employment and establishing favourable business environment is developing infrastructure; without it, Montenegro is not competitive and employers face severe obstacles, said Prime Minister, Dusko Markovic.

At the formal session marking 15th anniversary of the work of Union of Employers of Montenegro (UPCG), he said that democracy in Montenegro was not solely a result of intra-political party dialogue.

„Genuine democracy, in the best interest of citizens, results from the economy and its results. This is why we wish to join our efforts in fostering legal framework, so that we can eliminate certain barriers and dissatisfactions“, said Markovic.

He stressed that the State needed to act in a responsible way so that the employers and their companies can have room for developing their businesses, generate more profit and  provide for better living of their employees.

“This is why”, as he said, “it is necessary to implement reforms in education, health care, social policy and, primarily” as he said ”in the state administration”.

„State administration over the next period has to be more efficient, more rational and more accessible. Over the past years, public administration has more been a bottleneck, source of misunderstanding and resistance to ideas of the business community and individuals engaged in business, than an incentive, encouragement and service to people presenting those ideas“, underlined Markovic.

According to him, the key requirement for more accessible employment and establishing favourable business ambient is development of infrastructure, in the absence of which, as he stated, Montenegro is not competitive and employers face „severe“ limitations.

„This is why we are interested in stepping up our road infrastructure. We are also determined initiate the procedure of better valorisation of Montenegrin airports this year, in  cooperation with the World Bank (WB)” was the message sent by Markovic.

The Government is, as he said, dedicated to stop new consumer indebtedness in favour of assuming new development loans by Montenegro by 2019.

„Without development we have n chance to attain our key objectives.  We expect that in 2019 we will have surplus, lack of deficit and steep declining trend of public debt“, said Markovic.

Chairlady of the UPCG, Svetlana Vuksanovic, said that this association would continue with the processes lined with European orientation, where, as she explained, it was necessary to treat root causes, instead of dealing with the consequences, and in which the economy would take precedence over policy.

„Only by the power of unity we can build environment in which employers and entrepreneurs could mark business success, recruit new employees, support economic and social development, support progress and successful positioning of the Country in international landscape“, assessed Vuksanovic.

She stressed that reforms in Montenegro were necessary and she reminded on the global economic crisis requiring urgent actions and bearing large losses and expenses.

„Those that succeeded were able to conquer the consequences of the crisis and now the only thing they require today is a chance and conditions so that they can give their contribution and harvest from the economic, social, cultural and political progress.  Not less, but not more than that“, said Vuksanovic.

UPCG will, as she stressed, „make itself loud “ in the fight for better business conditions, more efficient state, successful employers and satisfied employees.

„We have the right, and above all the obligation, to analyze, criticise, request and propose solutions that would help regulatory agencies to act in the best interest of the economy and anyone creating, employing and contributing to economic progress of the state“, stated Vuksanovic.

Chairman of the Assembly of UPCG, Ivan Mitrovic, said that this association will continue to advocate and protect interests of employer in the jubilee year.

„UPCG shall act as a responsible partner to the Government and the trade union in any activity leading to building prosperity of the state of Montenegro and its citizens “, was the message passed by Mitrovic.

The specialist for employers’ activities in the office of International Labour Organisation (ILO) for Central and Eastern Europe, Dragan Radic, believes that the Montenegrin Employers Federation (MEF) already made strategic position in the region and wider, as a good model of professional and successful cooperation.

“International Labour Organisation recognises in the Union the example of good practice how to develop employers organisation in the right direction”, Radić said.

According to his words, the vision of MEF said it all “successful economy, successful Montenegro”.

 

“If you add the dignified labour to that, than you have very ambitious plan for which the successful partnership with the unions and the Government is required. And how do we achieve such partnership? Through the social dialogue”, Radić said.

President of the Social Council of Montenegro, Kenan Purisic, noted that a dialogue between the Government, employers and the trade union has a guiding role in policy making.

„Changes we create in labour area should be our economy’s drive in the future and provide for socially sustainable development“, stated Purisic.

He said that UPCG played important role in promoting socially responsible operations and that „without satisfied and successful employers there can be no successful employees“.

General Director of Association of Employers of Europe (BUSINESSEUROPE), Markus Beyrer, finds that UPCG can contribute to opening of the market and establishing closer  business relations with the rest of the European family.

General Secretary of International Organization of Employers (IOE), Linda Kromjong, in her video-message assessed that UPCG had greatly contributed to economic and social progress of Montenegro.

„Union marked enormous growth as an organization, promoted its services and currently is providing support and advice to its members on variety of topics.  This is the strength of joining around issues of the best interest of all of us “, underlined Kromjong.

At the formal session, rewards for contribution made to the development and operations if UPCG were delivered to the director of Montinvest, Dragutin Durutovic, executive director of Montplan, Miodrag Maras, CEO of Nec, Dimitrije Rasovic, CEOof Mil Pop Nebojsa Popovic, director of Green House, Dragan Vukovic and to specialist for employer activities in the office of ILO for the Central and East Europe, Dragan Radic.

Rewards for exceptional cooperation and contribution to the development and operations of UPCG were delivered to the Ambassador of Montenegro to Macedonia, Predrag Mitrovic and the firs president of UPCG and current President of the Assembly Ivan Mitrovic.

Short film on establishing, work, achievements and goals of UPCG was presented to attendants of the session.

 

Podgorica, PR pres servis – U radu javnih izvršitelja, u prethodne tri godine koliko postoje, primjećene su velike zloupotrebe, ali su uvođenjem tog pravnog instituta sudovi rasterećeni velikog broja izvršnih predmeta, ocijenjeno je na panelu Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Na panelu „Javni izvršitelji u Crnoj Gori“, koji je organizovan u saradnji sa Akcijom za ljudska prava, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, saopšteno je da su javni izvršitelji, za tri godine, zaprimili oko 200 hiljada predmeta u radu i naplatili 150 miliona novčanih potraživanja.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović ocijenio je da je rad javnih izvršitelja u kratkom periodu postao „veoma kontraverzan“.

„Imali smo nešto što je malo ko očekivao – da se protiv dva predsjednika Komore javnih izvršitelja pokrenu  krivični postupci. Primjećene su i velike zloupotrebe u radu javnih izvršitelja. To je dosta nanijelo štete povjerenju u javnosti u rad javnih izvršitelja“, istakao je Vujović u PR Centru.

Prema njegovim riječima, u Studiji o javniim izvršetiljima, koju je pripremio CeMI, ukazano je da uslovi da bi neko mogao postati javni izvršitelj „nisu na dovoljno visokom nivou“.

„Svjedoci smo da su javni izvršitelji preuzeli dio nadležnosti sudova, pa samim tim bi trebali da prate uslove koji postoje za izbor sudija“, kazao je Vujović.

Predsjednik Komore javnih izvršitelja, Vidak Latković, kazao je da su javni izvršitelji, do danas, zaprimili oko 200 hiljada predmeta u radu, od kojih su, kako je naveo, brojni riješeni.

„Za tri pune godine smo naplatili 150 miliona novčanih potraživanja. Od uvođenja javnih izvršitelja, rasteretili smo sudove velikog broja izvršnih predmeta, koji su značajno opterećivali rad sudija. Učinili smo izvršni postupak bržim i efikasnijim. Za prošlu godinu smo od primljenih 60 hiljada predmeta riješili 20 hiljada, to je 30 odsto, što nas svrstava u prosjek evropskih zemalja.“, istakao je Latković.

Generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, smatra da je uvođenjem izvršiteljske funkcije u Crnoj Gori postignuta građanska disciplina, pojašnjavajući da građani urednije namiruju obaveze po pitanju plaćanja komunalija i troškova električne energije.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo pravde donijelo novu Uredbu o tarifi javnih izvršitelja, izmijenilo je i dopunilo dva zakona – o izvršenju i i obezbjeđenju i o javnim izvršiteljima.

„Kada se radi o Zakonu o javnim izvršiteljima, izmjene su išle u pravcu unaprijeđenja uslova u pogledu obavljanja izvršiteljske djelatnosti. Javni izvršitelji koji nemaju Pravosudni ispit, a imaju Izvršiteljski ispit, u roku od godine od dana na stupanju na snagu zakona će biti obavezni da ga polažu i obrnuto“, navela je Laković Drašković.

Ona smatra da je potrebno prepoznati javne izvršitelje kao javnih funkcionera u Zakonu o spriječavanju korupcije da prijavljuju svoju imovinu.

Laković Drašković je najavila da će biti povećan broj pravosudnih inspektora, koji vrše nadzor nad radom javnih izvršitelja, a kojih je u ovom trenutku malo.

Autor Studije Javni izvršitelji u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kazao je da je potrebno standardizovati znanje javnih izvršitelja, polaganjem i Izvršiteljskog i Pravosudnog ispita.

„Neznanje nije opravdanje za loše činjenje. Bitno je da se standardizuje ova oblast i da javni izvršitelj, kada dođe do te funkcije, da se podrazumijeva da on raspolaže sa solidnim kvantumom znanja“, naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju regulacija disciplinske odgovornosti, set odredaba u inicijalnom zakonu nije bio dobro preciziran, navodeći da je novim izmjenama u tom aktu dosta toga popravljeno.

„Nadzor i kontrola rada javnih izvršitelja i povezanost instuticija koje utvrđuju i proslijeđuju podatke o odgovornosti izvršitelja je sada bolje zakonski riješeno. U međuremenu su institucije poboljšale komunikaciju“, rekao je Radulović.

On smatra da je status javnih izvršitelja i dalje prilično nejasan da li su javni funkcioneri ili nisu.

„Kada su u pitanju problemi vezani za tarife i način naplate, novom tarifom je veliki broj problema riješen, a dio je ostao. Najčeće se to tiče preciziranja odnosa između institucija, tako da nijedan subjekt u procesu izvršenja ne bude na šteti, već da se kod odgovornosti ti troškovi ravnomjerno rasporede“, istakao je Radulović.

Panel je održan okviru projekta „Ka efikasnosti pravosuđa – unaprjeđenje razvoja profesije u vezi crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije.

Andrijevica, PR pres servis – Kreiranje akcionog plana sa preporukama za upravljanje i održavanje biciklističkih i pješačkih staza rezultat je dvodnevne radionice za članove Upravljačke grupe ViP Dinarica staze, koja je održana u Andrijevici.

Radionica „Destinacijsko upravljanje i marketing – Modul II“ realizovana je u okviru prekograničnog projekta „Preko vrhova Dinarida - ViP Dinarica“, kojeg sprovode Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI), Planinarski savez Crne Gore (PSCG) Fond za razvoj zajednica (CDF) i Klub za orjentaciju „Prishtina“ iz Prištine, uz podršku Delegacije Evropske unije.

Projekt koordinatorka u CSTI, Milica Božović, kazala je da su radionicu pohađali predstavnici institucija, planinarskih staza, klubova i lokalnih turističkih organizacija koji zajedno čine upravljačko tijelo.

„Njihova funkcija je da nastave da upravljaju stazom, da omoguće održavanje staze i nakon završetka projekta“, rekla je Božović.

Ona je podsjetila da ova radionica predstavlja drugi modul radionica namijenjenih upravljačkoj grupi, navodeći da je prvi modul održan krajem ferbuara u Kolašinu.

„Tokom prvog modula identifikovani su glavni problemi koji postoje prilikom upravljanja stazama. Učesnici su imali priliku da se opširnije upoznaju sa destinacijskim menadžmentom i marketingom“, kazala je Božović.

Na osnovu identifikovanih problema, kako je pojasnila, biće kreiran Akcioni plan koji će da vodi do realizacije konkretnih rješenja za postojeće probleme.

„Najveći problem je održavanje ovih staza, jer su veliki troškovi markiranja, postavljanja novih znakova. Jedan od problema koji je identifikovan, na osnovu iskustava iz prethodnih projekata, je problem krađe znakova. Za ove probleme zajedničkom diskusijom želimo da damo nove ideje i načine na koji oni mogu da budu riješeni“, rekla je Božović.

Ona je najavila da će 25. i 26.maja će biti održana radionica namijenjena pružaocima usluga duž biciklističke i pješačke staze, tokom koje će biti prezentovan bedem bike standard kao i ekološki znak EU.

Predstavnik CDF-a, Gramen Taraku, kazao je da na Kosovu trenutno rade na uređivanju pješačkih staza do 60 kilometara i biciklističkih staza koje su 105 kilometara.

„Tokom juna ćemo uređivati sve staze, biće uređene sa signalizacijom. Markiranje je urađeno tokom prošle godine i tokom jula planiramo da imamo inaugurisanje staza. Uradićemo promotivni materijal i mape. Projekat bi trebalo da bude završen 31. avgusta“, naveo je Taraku.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat je veoma značajan za razvoj turizma.

„Imali smo dosta zainteresovanih klubova iz Kosova i Crne Gore. Imaćemo mnogo bolju ponudu za sve, ne samo za regiju nego i za strance“, istakao je Taraku.

Konsultantkinja na projektu, Kirsi Hyvaerinen, kazala je da je Svjetsko udruženje za avaturizam u martu uradilo istraživanje tržišta sa 300 turoperatora na globalnom nivou sa ciljem da sazna koliko turisti avanturisti po danu troše u Evropi.

„Istraživanje je pokazalo da, po danu, turisti avantursti potroše po danu 225 eura. Ono što nismo očekivali, a što je pokazalo ovo istraživanje, da turisti avanturisti imaju od 40 do 60 godina. Ti turisti ne traže samo ektremne sportove, već hodanje, kulturne sadržaje i eko turizam“, navela je Hyvaerinen.

Istraživanje je, kako je istakla, pokazalo da 67 odsto tog prihoda ostane lokalnoj zajednici.

„Edukujemo sada ljude na lokalnom nivou kako se mogu bolje uključiti u tu priču. Mislim da je bitno da razumijemo da se na lokalnom novou treba više uključiti“, rekla je Hyvaerinen.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 220.727 EUR, od čega Evropska unija, u okviru IPA Prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo, finansira 84,4 odsto. 

 

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Ključni uslov za lakše zapošljavanje i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta je razvoj infrastrukture, bez koje Crna Gora nije konkurentna, a poslodavci imaju ozbiljna ograničenja, ocijenio je premijer, Duško Marković.

On je na svečanoj Sjednici, povodom obilježavanja 15 godina rada Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), kazao da demokratiju u Crnoj Gori ne donosi samo dijalog između političkih partija.

„Prava demokratija, koja je u intersu građanina dolazi iz ekonomije i njenih rezultata. Zbog toga želimo zajedno da radimo na unapređenju zakonodavnog okvira, kako bi se eliminisali određene barijere i nezadovoljstva“, rekao je Marković.

On je istakao da država mora da postupa odgovorno kako bi poslodavci i njihova preduzeća imali uslove da razvijaju biznise, ostavaruju veću dobit i pruže bolji život zaposlenima.

Zbog toga je, kako je kazao, neophodno da se sprovedu reforme u obrazovanju, zdravstvu, oblasti socijalne politike, a prije svega, kako je istakao, u državnoj upravi.

„Državna uprava u periodu koji slijedi mora biti efikasnija, racionalnija i dostupnija. Javna administracija je posljednjih godina više bila mjesto zastoja, nerazumijevanja i otpora idejama poslovne zajednice i pojedinaca koji se bave biznisom, nego podsticaj, ohrabrenje i servis ljudima koji dolaze sa takvim idejama“, naglasio je Marković.

Prema njegovim riječima ključni uslov za lakše zapošljavanje i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta je razvoj infrastrukture, bez koje, kako je istakao, Crna Gora nije konkurentna, a poslodavci imaju „ozbiljna“ ograničenja.

„Zbog toga smo snažno zainteresovani da unapređujemo našu putnu infrastrukturu. Takođe smo odlučni da u ovoj godini, u saradnji sa Svjetskom bankom (SB), pokrenemo postupak kvalitetnije valorizacije crnogorskih aerodroma“, poručio je Marković.

Vlada je, kako je kazao, opredijeljena da više nema zaduživanja za potrošnju, već da se Crna Gora do 2019. zadužuje za razvoj.

„Bez razvoja nemamo šanse da ostvarimo naše ključne ciljeve. Očekujemo da ćemo 2019. biti u suficitu, bez deficita i da će javni dug početi naglo da opada“, rekao je Marković.

Predsjednica UPCG, Svetlana Vuksanović, kazala je da će ta asocijacija nastaviti procese koji nose evropsku opredjeljenost, gdje je, kako je objasnila, važno uticati na uzroke, a ne baviti se posljedicama, i u kojima će ekonomija imati primat nad politikom.

„Samo snagom zajedništva možemo graditi okruženje u kojem će poslodavci i preduzetnici bilježiti poslovne uspjehe, zapošljavati, podsticati ekonomski i socijalni razvoj, pomagati napretku i uspješnom pozicioniranju zemlje u međunarodnim okvirima“, ocijenila je Vuksanović.

Ona je istakla da su reforme u Crnoj Gori nužne i podsjetila na globalnu ekonomsku krizu koja je zahtijevala hitnu reakciju i nosila velike gubitke i troškove.

„Oni koji su uspjeli, izborili se sa posljedicama krize i danas traže samo da im se pruži prilika i stvore uslovi da daju doprinos i ubiraju dobit od ekonomskog, društvenog, kulturnog i političkog razvoja. Ni manje, ali ni više od toga“, poručila je Vuksanović.

UPCG će, kako je naglasila, „biti glasna“ u borbi za bolje uslove poslovanja, za efikasnu državu, uspješne poslodavce i zadovoljne radnike.

„Imamo pravo, a prije svega obavezu, da analiziramo, kritikujemo, zahtijevamo i predlažemo rješenja koja će pomoći regulatorima da postupaju u interesu privrede i svih nas koji stvaramo, zapošljavamo i doprinosimo ekonomskom napretku države“, saopštila je Vuksanović.

Predsjednik Skupštine UPCG, Ivan Mitrović, rekao je da će ta asocijacija i u godini jubileja nastaviti da zastupa i štiti interese poslodavaca.

„UPCG će biti odgovoran partner Vladi i sindikatu u svim aktivnostima koje vode izgradnji prosperitetne države Crne Gore i napretku svih njenih građana“, poručio je Mitrović.

Specijalista za poslodavačke aktivnosti u kancelariji Međunarodne organizacije rada (MOR) za Centralnu i Istočnu Evropu,  Dragan Radić, ocijenio je da se UPCG strategijski već pozicionirala u regionu i šire, kao dobar model profesionalne i uspješne organizacije.

„Međunarodna organizacija rada vidi u Uniji primjer dobre prakse kako razvijati poslodavačju organizaciju u pravom smjeru“, istakao je Radić.

Prema njegovim riječima, u viziji UPCG je sve rečeno „uspješna privreda, uspješna Crna Gora“.

„Ako tome dodate još dostojanstven rad, onda imate vrlo ambiciozan plan za koji treba uspješno partnerstvo sa sindikatima i sa Vladom. A kako to partnerstvo ostvarujemo? Kroz socijalni dijalog“, naveo je Radić.

Zbog toga će, kako je poručio, MOR i dalje podržavati u potpunosti dostojanstveni rad u Crnoj Gori, jačati kapacitete socijalnih partnera i promovisati socijalni dijalog.

Predsjednik Socijalnog savjeta Crne Gore, Kenan Purišić, ocijenio je da dijalog između Vlade, poslodavaca i sindikata ima usmjeravajuću ulogu prilikom donošenja zakona.

„Promjene koje stvaramo u oblasti rada treba da vuku našu ekonomiju naprijed i obezbjeđuju socijalno-održivi razvoj“, istakao je Purišić.

On je kazao da UPCG ima važnu ulogu u promociji društveno odgovornog poslovanja i da , „bez zadovoljnih i uspješnih poslodavaca, nema ni zadovoljnih zaposlenih“.

Generalni direktor Asocijacije poslodavačkih organizacija Evrope (BUSINESSEUROPE), Markus Bejrer, smatra da UPCG može doprinijeti otvaranju tržišta i staranju čvršćih poslovnih veza sa ostatkom evropske porodice.

Generalna sekretarka Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), Linda Kromjang, ocijenila je, u video poruci, da je UPCG dala veliki doprinos ekonomskom i socijalnom napretku Crne Gore.

„Unija je zabilježila ogroman rast kao organizacija, unaprijedila usluge i danas pruža podršku i savjete svom članstvu na širok spektar tema. To je snaga povezivanja oko pitanja od interesa za sve nas“, naglasila je Kromjang.

Na svečanoj sjednici  uručene su  zahvalnice za doprinos razvoju i poslovanju UPCG,  direktoru Montinvest-a, Dragutinu Durutoviću, izvršnom direktoru Montplan-a, Miodragu Marašu, izvršnom direktoru Nec-a, Dimitriju Rašoviću, izvršnom direktoru Mil Pop-a Nebojši Popoviću, direktoru Green House-a, Draganu Vukoviću, kao i specijalisti za poslodavačke aktivnosti u kancelariji MOR-a za Centralnu i Istočnu Evropu, Draganu Radiću.

Zahvalnice za izuzetnu saradnju i poseban doprinos razvoju i poslovanju UPCG, dobili su ambasador Crne Gore u Makedoniji, Predrag Mitrović, i prvi predsjednik UPCG i aktuelni predsjednik Skupštine Ivan Mitrović.

 

Prisutni na Sjednici su pogledali i kratak film o osnivanju, radu, uspjesima i ciljevima UPCG.

 

Bar, PR pres servis – Međunarodna škola “Ekonomska i socijalna prava Evropske unije (EU)”, koju pohađa 50 studenata i srednjoškolaca, doprinijeće je da mladi budu konkurentniji ne samo na crnogorskom, već i na tržištu rada država te evropske zajednice.

To je ocijenila izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Nikoleta Tomović, govoreći o Međunarodnoj školi “Ekonomska i socijalna prava EU, koja će trajati do 13. maja u Baru.

Tomović je kazala je da je treća međunarodna škola “Ekonomska i socijalna prava EU” okupila 50 studenata i srednjoškolaca.

„Ključna tematika je sagledavanje evropskih programa i politika iz oblasti ekonomske i socijalne politike, kao i sagledavanje najboljih praksi i onog što je ključno za omladinu u Crnoj Gori za ove sfere, posebno kada je u pitanju tržište rada, jednake mogućnosti za sve i slična pitanja koja će crnogorskoj omladini, kada budemo dio EU, biti jako značajna“, navela je Tomović.

Ona je kazala da je Školi prethodila radionica u okviru koje je održano više sesija na temu sistema obrazovanja u Crnoj Gori, sagledavajući iskustva po pitanju sticanja teorijskog i praktičnog znanja kako bi, kako je navela, crnogorska omladina bila konkurenta, ne samo za crnogorsko, već i za tržište rada država EU.

Tomović je ocijenila da su studijske posjete jako značajne u razmjeni iskustava mladih, podsjećajući da su prošle godine organizovali studijsku posjetu u Hrvatskoj, a da će ove godine organizovati u junu posjetu Ljubljani.

„Teme koje najviše zanimaju mlade su politike koje su usmjerene prema mladima, bez obzira da li se radi o prilikama za zapošljavanje,razmjenu iskustva, vaninstitucionalno obrazovanje, studiranje u drugim zemljama, konkurentnost na tržištu rada kao i sve ono što se tiče ekonomskih, socijalnih i političkih prava njih, kao budućih građana EU“, navela je Tomović.

Ona smatra da će ova škola, kao i prethodne, biti jako značajna sa aspekta sticanja iskustva, teorijskih znanja i odgovarajućih vještina mladih kako bi se više upoznali sa evropskim politikama, načinom donošenja odluka, procedurama i naravno, svim mogućnostima za usavršavanje i zapošljavanje i vaninstitucionalno obrazovanje.

Profesor Humanističkih studija na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragan Đukanović, rekao je da su tokom škole učenici i studenti imali priliku da čuju kako je išla geneza nastanka socioekonomskih prava, u kontekstu EU.

„Dalje, tokom predavanja, ćemo preciznije govoriti o načinu implementacije evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti, tako da će u narednim danima dobiti sliku o tome kako funkcionišu socioekonomska prava od evropskog nivoa do toga kako funkcionišu u oblasti nacionalnog zakonodavstva“, naveo je Đukanović.

Profesor Pravnog fakulteta na UDG, Budimir Košutić, ocijenio je da je škola, koju je organizovao CeMI sa partnerima, važna jer, kako je naveo, treba znati što više i što potpunije, ne samo o svojoj državi, već i o EU.

„Živimo u vremenu velikih promjena, a u tim promjenama se postavljaju mnoga značajna pitanja koja su vezana za sudbinu društva i mladih u društvu. Stoga je dobro znati mnoge stvari, a posebno one koje su vezane za rad i za zaštitu ljudi u radu“, rekao je Košutić.

Prema njegovim riječima, socijalna prava, mlade najviše zanima situacija u kojoj se javlja nezaposlenost u EU i šire.

„Stoga, ova pitanja koja su povezana sa socijalnim i ekonomskim pravima, koja su dugo bila iza političkih i građaskih prava, sada dolaze u centar pažnje i imaće sve više značaja“, smatra Košutić.

Student Fakulteta Pravnih nauka na UDG, Anes Šljuka , kazao je da se za Međunarodnu školu “Ekonomska i socijalna prava EU” prijavio jer smatra da sticanje neformalnog znanja ima jednak značaj kao i formalno obrazovanje.

Morate da imate diferncijalna znanja iz raznih oblasti, kako bi mogli da odgovorimo društvenim potrebama, promjenama i društveno ekonomskom napretku. U skladu sa nazivom škole „Socijalnoekonomska prava evropske unije“, mislim da moramo da budemo spremni za momenat kada naša država pristupi EU, kako bi mogli na adekvatan način iskoristiti mogućnosti koje nam ona pruža“, rekao je Šljuka.

Studentkinja Humanističkih studija na UDG, Nikol Biskupović, smatra da mladi, u vremenu evropskih integracija, treba da steknu iskustva i znanja koja će da ih podstiču, kada Crna Gora bude članica EU.

„Kao student bezbjednosti, mislim da ta bezbjednosna oblast je jako važna. Ulaskom u NATO imamo mogućnosti da implementiramo taj sektor. Smatram da pravo na rad treba dodatno da se implementira, jer u CG još uvijek nije postignut očekivani nivo. Takođe, očekujem da će manjine, žene, osobe sa invaliditetom imati veća prava i da će moći da budu drugačije integrisani u društvo“, rekla je Biskupović.

Mislim da još uvijek nisu dovoljno zastupljene (informacije o EU) u našem obrazovanju, voljela bih da se i to implementira.

 

Škola je organizovana u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“, koji realizuje CeMI, u saradnji sa partnerima, Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications iz Podgorice i partnerima iz Evropske unije, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije.

 

 

 

 Podgorica, PR pres servis – Dokumenta koja su predstavljena na izložbi “Prepiska između republike i carstva (osmanska dokumenta peraškog arhiva 17. i 18.vijek)” su živi dokazi dobrih odnosa između dvije imperije, poručio koordinator Turske agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Ahmet Altun.

On je, na otvaranju izložbe, koju su u hotelu Hilton, organizovali TIKA i Opštinska javna ustanova (OJU) „Muzeji“ Kotor, rekao da dokumenta i fermani predstavljaju ekonomske i trgovinske prepiske koje se čuvaju u Muzeju grada Perasta (MGP).

“U stvari sva ova dokumenta su živi svjedoci istorije iz kojih dobijamo važne informacije vezano sa socijalni život toga perioda. Najvažnije od svega je da vidimo da su odnosi bili na izuzetno prijateljskom nivou”, kazao je Altun.

Autorka izložbe, dokumentaristkinja u MGP, Mirjana Vukasović, kazala je da se izložbom, kroz dopise ljudi koji su živjeli na uskom graničnom prostoru na kom su se ukrštale dvije imperije, predočava peraška prošlost.

“Dokumenta pisana osmanskim pismom koja se čuvaju u MGP prevedena su od strane stručnjaka iz Turske najprije na moderan turski jezik, a potom i na naš. S obzirom na to da prikazana dokumenta nisu datirana, bilo je veoma važno odrediti vremenski period u kojem su nastajala i tako ih smjestiti u određeni istorijski kontekst”, pojasnila je Vukasović.

Ona je istakla da će izložba dati doprinos izgradnji svijeta, u kome će, kako je kazala, sve različitosti živjeti zajedno u harmoniji i uvažavanju.

“Prepiska nastala od 16. do 18. vijeka odnosi se na trgovinu i razmjenu roba koje su bile potrebne jednoj i drugoj strani, a od kojih je zavisila egzistencija običnog stanovništva, kao i ekonomski i politički odnosi dviju velikih sila toga doba”, naglasila je Vukasović.

Na raspolagu su, objasnila je, samo pisma koja su pisali osmanski velikodostojnici, ali se, kako je kazala, vjeruje, da su odgovori peraških kapetana na njihove zahtjeve, uglavnom, bili pozitivni.

“Zaista imamo čime da se ponosimo, ali istovremeno je pred nama i prevelika obaveza da sve to očuvamo za buduća vremena i buduće generacije”, poručila je Vukasović.

Ambasador Republike Turske u Crnoj Gori, Serhat Galip, rekao je da je izložba dobar primjer za druge muzeje i arhive u kojima se čuvaju dokumenta na osmanskom pismu.

“Naša Ambasada će pružiti podršku sličnim inicijativama. Takođe, želim da napomenem da se u turskim arhivima nalaze desetine hiljada dokumenata o Crnoj Gori, koji bi trebalo da budu prevedeni i da postanu dostupni crnogorskim istoričarima”, kazao je Galip.

Direktor OJU “Muzeji” Kotor, Andro Radulović, rekao je da su primjerci i pisama na izložbi otkriće i dokaz suživota dvije civilizacije, koje su, kako je pojasnio, iako u suprotnim taborima, stvarale i održavale odnos “baziran na sasvim drugačijim osnovama, nama do sada nepoznatim, a u nekim primjerima i neočekivanim”.

“Ne slučajno, izašli smo iz granica lokalnih okvira sa željom da nas i ubuduće bogatsvo naše prošlosti, kroz segmente zajedničkog kulturnog blaga, poveže sa narodima čiji su tragovi ostali urezani u našoj prošlosti, i da još jednom ukažemo na otvorenu i iskrenu saradnju, sa velikim poštovanjem i uvažavanjem svih naroda i njihovih kultura”, poručio je Radulović.

 

 

 

 

Strana 7 od 29