Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je neophodno da Udruženje sudskih vještaka preraste u Komoru, da oni za svoj rad budu bolje nagrađeni, kao i da budu ravnomjerno zastupljeni u postupcima pred sudom, ocijenjeno je na panelu Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Panel diskusija „Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu” organizovana je u okviru projekta „Ka efikasnosti pravosuđa - unaprjeđenje razvoja profesije u vezi crnogorskog pravosuđa“, koji realizuju  CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, Dragan Žarković, rekao je da su sudski vještaci najviše razočarani zbog toga što nije prihvaćena njihova inicijativa da Udruženje preraste u Komoru sudskih vještaka.

„Izvršitelji, notari i advokati imaju svoje Komore, a preko 1.300 sudskih vještaka, koliko ih ima u Crnoj Gori nije se izborilo za taj status. Iako je posljednjim aktivnostima novo rukovodstvo uspjelo da podigne brojnost članstva, ni danas Udruženje u svom sastavu ne prelazi 20 odsto ukupnog broja sudskih vještaka”, kazao je Žarković u PR Centru.

On je najavio da će Udruženje u narednoj godini inicirati izmjene i dopune Zakona o sudskim vještacima sa namjerom da “ubijedi nadležne da Udruženje mora prerasti u Komoru”.

Žarković smatra da je sporno to što pri izboru sudskih vještaka sudije imaju svoj pristup i ne daju, kako je kazao prednost članovima Udruženja.

„Čak naprotiv. Prema nezvaničnim statistikama veći broj predmeta imaju sudski vještaci koji nisu, nego oni koji su članovi Udruženja. To je svakako zabrinjavajuće, jer se nameće utisak da je presudna simpatija ili navika sudije“, naglasio je Žarković.

Prema njegovim riječima, manje od trećine sudskih vještaka ima više od dva predmeta godišnje.

„Postojeće stanje predstavlja veliki problem za sudske vještake koji su po stažu mladi. Oni vrlo teško dolaze do predmeta. Njih niko ne zna i gotovo jedna trećina njih za tri godine ne dobije nijedan predmet“, rekao je Žarković.

Mnogi sudski vještaci, kako je primijetio, ne rade dobro svoj posao, a za to je, između ostalog, kriv način njihovog izbora, koji je „lagan“.

„Iako je Zakonom predviđeno i razrješenje sudskih vještaka ta procedura je veoma nejasna i komplikovana. Prema mojim saznanjima, niko od naših kolega nije razriješen iako su mnoge presude vraćane po nekoliko puta“, istakao je Žarković.

Autor analize „Sudski vještaci u crnogorskom pravosudnom sistemu“, Bojan Božović,  kazao je da je Usvajanjem zakona o sudskim vještacima došlo do boljitka u normativnoj strukturi, ali da postoji problem neravnomjerne zastupljenosti sudskih vještaka u postupcima pred sudom.

„Nadamo se da će se to promijeniti, jer zašto bi uloga sudskih vještaka u samim postupcima bila drugačija nego npr. uloga advokata koji se biraju po službenoj dužnosti“, upitao je Božović.

On je ukazao na jaz koji postoji između nadoknade za rad sudskih vještaka i visine polaganja stručnih ispita.

„Zaista cijenim da bi naknada trebalo da bude veća u skladu sa standardima koji postoje u Crnoj Gori, pogotovo zbog visoke cijene polaganja ispita. Sama cijena polaganja nije mala, u prosjeku oko 500 eura“, pojasnio je Božović.

Prema njegovim riječima problematično je to što Udruženje sudskih vještaka ne funkcioniše kao državno tijelo, već kao nevladina organizacija (NVO), a Zakon o sudskim vještacima mu je, kako je kazao, namijenio veliku ulogu koju je teško sprovoditi.

 „Teško je očekivati da jedna NVO preuzme tako veliku obavezu na sebe, a da makar zvanično nema neku pomoć od države“, ocijenio je Božović.

On je rekao da je neophodno da što više sudskih vještaka pristupi Udruženju sudskih vještaka, jer je, kako je ukazao, veliki jaz između broja vještaka u Crnoj Gori i broja članova Udruženja.

„Mislim da je prema zvaničnoj statistici samo 13, 14 odsto sudskih vještaka u Crnoj Gori i dio Udruženja sudskih vještaka, što bi se svakako u narednom periodu moralo mijenjati“, pojasnio je Božović.

U narednom periodu je, kako je rekao, potrebno uticati na svijest svih onih koji učetsvuju u sudskom postupku, da steknu povjerenje u vještake.

„Sudski vještaci jesu i moraju biti vrlo važan segment samog pravnog postupka. Njihovim učešćem će sami sudski postupak biti brži, efikasniji i ekonomičniji“, ocijenio je Božović.

On je kazao da je potrebno uraditi plan i program kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja sudskih vještaka.

„Nije racionalno ni pošteno svu odgovornost prenijeti na Udruženje sudskih vještaka, već se ta odgovornost mora podijeliti i prenijeti i na druge ustanove“, rekao je Božović.

Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke, Marija Đukić, naglasila je da je cijena rada sudskih vještaka, tj. vrijednost jednog boda od pet i po eura jako niska.

„Upoređujući sa sistemom nagrađivanja u zemljama regiona dolazimo do zaključka da je visina nagrade najniža“, pojasnila je Đukić.

Edukacija sudskih vještaka, kako smatra, mora da bude kontinuirana i obavezna.

„Sudski vještaci moraju da pohađaju seminare i radionice, kako bi ostvarili određene poene, koji će im kasnije koristiti za produženje licence“, naglasila je Đukić.

Prema njenim riječima, potrebno je stalno ocjenivati rad sudskih vještaka anketiranjem sudija, predsjednika sudova, drugih organa i javnog mnjenja.

Vještak iz Bara, Nebojša Strugar, kazao je da Zakon o sudskim vještacima ima dosta propusta i da ne definiše u kom roku je sudija dužan da donese rješenje o naknadi.

„Neke sudije se ponašaju u stilu „donijeću rješenje kada ja hoću, jednog lijepog dana“. Meni je samo jedan sudija dužan 9.000 eura“, kazao je Strugar.

Sudija Višeg suda u Bijelom Polju, Šefkija Đešević, smatra da se mora povećati vrijendost nagrade za vještake.

„Neki sudski vještaci putuju Podgorica-Bijelo Polje, gube cijeli dan, za 27 eura. U krivičnom postupku je veoma strogo, toliko i toliko bodova“, kazao je Đešević.

Vještak psihijatrijske struke, Stanko Milić, rekao je da kvalitet vještačenja zavisi od toga da li su poštovani standardi struke i naglasio da sudije vještačenje povjeravaju i onima koji zadatak ne mogu da ispune.

„Npr. kod teškog krivičnog djela, nalaz je dat na manje od dvije strane. Ako se to ponavlja na istom sudu, onda taj sudija mora biti kritičan, vidjeti da se sa takvom praksom ne može ići dalje“, pojasnio je Milić.

Zoran Stanišić je kazao da do sada nije imao nijedan predmet, iako je vještak već tri godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podgorica, 26. maj 2017. godine – Danas je u Eko zgradi Ujedinjenih nacija upriličeno svečano uručenje sertifikata predstavnicama parlamentarnih političkih partija koje su stekle zvanje trenerica za rodnu ravnopravnost. Događaj je organizovan u okviru programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti IPA 2014“, koji zajednički sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

„U Crnoj Gori nije dovoljno da, samo na papiru, budu određene kvote zastupljenosti žena u parlamentu i da zakonom bude obezbijeđena rodna ravnopravnost“, poručio je ovom prilikom predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović.

On je ocijenio je da se ovakvim programima osnažuje cjelokupna zajednica i stvaraju uslovi da interesi više od polovine crnogorskog stanovništva budu adekvatno artikulisani. „Neophodno je da promocijom pravih vrijednosti, obrazovanjem, ali i ekonomskim osnaživanjem žena svakodnevno doprinosimo promjeni mentalitetskog odnosa prema njihovoj ulozi i zastupljenosti u određenim profesijama“, zaključio je Brajović.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka ocijenio je da je položaj žena u crnogorskom društvu puno bolji nego što je bio, ali daleko od onoga kakav bi trebalo da bude. „Imamo mnogo pozitivnih rezultata i pomaka u tom smjeru, ali ne smijemo se zadovoljni time, jer žene u Crnoj Gori zaslužuju više prostora – da iskažu svoju kreativnost i svoju smjelost u politici. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa UNDP i EU, iskreno i bezrezervno će se zalagati za postizanje tog cilja, kako u politici, tako i u svim ostalim sferama života“, istakao je Zenka.

Stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni kazala je da je cilj ovog edukativnog programa da doprinese boljem razumijevanju rodne ravnopravnosti i značaja učešća žena u javnom životu i odlučivanju unutar političkih partija. „Kroz niz obuka koje su sprovedene u protekloj godini, 16 predstavnica političkih partija unaprijedilo je svoje vještine i znanja o ulozi, pravima i doprinosu žena u politici. One će ta znanja nastaviti da prenose dalje“, navela je Mekluni. Ona je istakla da političke partije, kao značajni nosioci društvene moći, imaju posebnu odgovornost, te da je izuzetno  važno da se lideri partija aktivno uključe u rješavanje ovog pitanja, istakla je Mekluni.

Šefica sektora za politiku, ervopske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Plamena Halačeva kazala je da prošlogodišnji parlamentarni izbori nisu prevazišli rodni jaz u politici i pored kvota koje su uvedene u tu svrhu. Još uvijek nema žene među liderima političkih partija i veoma ih je malo u rukovodećim strukturama. Pored malog porasta broja poslanica u parlamentu, one i dalje čine manje od jedne četvrtine ukupnog broja, dok je broj ministarki u Vladi ostao nepromijenjen“, istakla je Halačeva. Prema njenim riječima, rodni balans i sposobnost nisu u suprotnosti. „Moguće je ostvariti i jedno i drugo, uz adekvatne instrumente. Ova obuka je upravo jedan od takvih instrumenata.“, poručila je Halačeva.

Predsjednica skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak kazala je da žene žele, ravnopravno sa muškarcima, da dosegnu ciljeve održivog razvoja. „Da 2030. godine kažemo da je crnogorsko društvo iskoristilo sve svoje kapacitete, i ženske i muške, jer znanje i umjeće, leži podjednako i kod žena i kod muškaraca. Vjerujem da ćemo mnogo prije 2030. godine moći da se pohvalimo da smo uspjeli i da smo došli do toga da se cijeni žensko znanje i umijeće“, istakla je Drobnjak.

Menadžerka programa za rodnu ravnopravnost u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori, Kaća Đuričković poručila je da će programski fokus UNDP biti usmjeren na dalju edukaciju unutar političkih partija, ali i na stvaranje jakih i odgovornih institucija u državi u kojoj ravnopravnost treba da se živi defacto, ne samo de jure. „Vjerujemo da će lideri političkih partija i institucija biti tu da podrže te procese. Od posebnog značaja je proces političkog udruživanja žena i formiranje ženske političke mreže koja je u povoju“, istakla je Đuričković, najavljući prvi sastanak te mreže koji će biti održan danas.

Trenerica za rodnu ravnopravnost Jelena Božović kazala je da primjećuje napredak koji je postigla u svojoj partiji više tokom ove jedne godine, nego nekoliko prethodnih godina, kada je rezultate postizala bez ove pomoći i osnaživanja. „Nadam se da će tako biti i ubuduće. Vjerujem da ćemo nastaviti da osnažujemo jedna drugu i ubuduće, da se potrudimo i nastojimo da više žena uključimo u politiku i političke procese, i da ćemo na taj način kreirati bolje politike za našu zajednicu i društvo uopšte“, navela je Božović.

Trenerica za rodnu ravnopravnost, Marija Blagojević, smatra da je ova obuka doprinijela ne samo njenom poltitičkom angažmanu, nego i svih trenerica koje su bile uključene u program. „Dugoročno, ova obuka nije nešto što treba da bude lično vezano za nas, nego je nešto što treba da ima širi uticaj s obzirom da je naša obaveza da nakon ove obuke širimo znanje kroz partije, kako bismo koleginice i kolege upoznali na koji način možemo da unaprijedimo položaj žena unutar partije i u cijelom crnogorskom društvu“, kazala je Blagojević.

Podsjećamo da je danas sertifikovana druga generacija trenerica, koju čini 16 predstavnica političkih partija, dok je u prethodnom ciklusu obuka sertifikovano 18 trenerica, tako da da ova mreža iz godine u godinu postaje sve jača. 

Podgorica, PR pres servis – U Glavnom programu 25. jubilarnog Kotorskog festivala pozorišta za djecu (KFPD), koji će biti održan od 1. do 12 jula, biće odigrano 20 predstava, a novina je uvođenje stručnog žirija za dodjelu nagrada, najavljeno je na pres konferenciji.

Direktor KFPD, Petar Pejaković, kazao je da će, u odnosu na prošle godine, na Festivalu biti prikazane kvalitetnije predstave.

„Nije bilo lako nadmašiti predhodna izdanja, ali će glavni program biti obimniji. U pitanju je 20 pozorišnih predstava, skoro svako veče po dvije predstave različitih stilova i žanrova“, saopštio je Pejaković u PR Centru.

Festival će, kako je najavio, otvoriti trupa iz Španije sa plesnim spektaklom u kombinaciji sa animacijom i videom.

„To je nešto što nemamo često prilike da vidimo, ali je to svjetski trend i mislim da je pun pogodak za samo otvaranje. U pitanju je „Putovanje u središte zemlje“ po motivima Žila Verna“, kazao je Pejaković.

On je objasnio da je ovogodišnji Festival internacionalniji nego prethodni i da predstave koje će biti prikazane imaju svjetski renome.

„Tu su izuzetne predstave iz Danske, Škotske, Fransucke, Grčke, Ukrajine. Većina predstava je izvan regiona, a to je važno za publiku, djecu, ali i za poslenike u kulturi“, ocijenio je Pejaković.

On smatra da je veoma bitno da djeca upoznaju različite kulture i estetike.

„Program je žanrovski i estetski veoma raznolik. Imamo plesne forme, lutkarske itd. Gledamo da bude zastupljena raznolikost, kao i neki značajni naslovi koji dolaze iz književnosti za djecu kao što je npr. Petar Pan“, pojasnio je Pejaković.

On je najavio i „izuzetan“ edukativni program.

„Ove godine nam dolaze neki sjajni ljudi da drže raznolike i zanimljive radionice, koje se neće naplaćivati i to je jedinstveno u regionu“, rekao je Pejaković.

PR KFPD i članica Uredničkog odbora, Marija Backović, kazala je da je, na 25. Festivalu, novina uvođenje stručnog žirija.

„Tročlani stručni žiri će dodjeljivati nagrade, a jedan od članova žirija biće, možda i najveće ime kada je književnost za djecu na Blakanu u pitanju, Ljubivoje Ršumović. Tradicionalno će se, dodjeljivati i nagrada dječijeg žirija koja od ove godine nosi ime Dragana Radulovića“, istakla je Backović.

Marketing menadžerka festivala, Marija Nikčević, je istakla značaj EFFE nagrade koju dodjeljuje evropska asocijacija festivala, a koja je ove godine uručena KFPD-u.

„EFFE nagrada je važno obilježje, koje se dodjeljuje manifestacijama iz oblasti kulture i umjetnosti, a uručuje ga evropska festivalska asocijacija, u okviru svoje platforme EFFE „Europe for festivals, festivals for Europe“, kazala je Nikčević.

Ona je objasnila da je suština EFFE oznake da se, festival koji je dobije, promoviše i ističe, i učini vidljivim i za one koji možda nisu znali za njega.

 „Na EFFE nagradu smo jako ponosni jer smo ušli u jednu zajednicu koja nam pruža širu vidljivost i umrežavanje sa ostalim festivalima koji imaju slične ambicije. Ova nagrada nas je uvrstila u kategoriju onih festivala koji posao rade kvaltetno drugi niz godina“, zaključila je Nikčević.

 *Održavanje ove pres konferencije besplatno je omogućio PR Centar, kroz svoj #PRpres servis za NVO.

 

 

 

Pružaoci turističkih usluga, vodiči i ugostitelji iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, njih 20, pohađali su edukativnu radionicu o principima upravljanja destinacijom, prepoznavanju potencijala, upoznavanju sa očekivanjima posjetilaca i standardima turističkih usluga, saopšteno je iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI).

Radionica je, kako se navodi, održana od 18. do 21. maja u opštini Grude u Bosni i Hercegovini.  

Radionicu je organizovala Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG) iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa CSTI iz Crne Gore, u okviru prekograničnog projekta TEMATSKE RUTE SREDNJOVJEKOVNE HERCEGOVE ZEMLJE - TEMA SREDNJI VIJEK“, koji je počeo sa implementacijom 27. novembra 2015. godine i realizovaće se do 27. novembra ove godine.

„Trodnevni trening ima za cilj podizanje svijesti o zahtjevima današnjih posjetilaca, prezentaciju istorijskog i gastronomskog konteksta srednjovjekovne tematske staze, te posjetu prirodnim, kulturnim i istorijskim atrakcijama koji su u skladu sa temom srednjeg vijeka“, kaže se u saopštenju.

Pored toga, kako se navodi, trening će upotpuniti i posjeta domaćinstvima koji su razvili male turističke biznise i koji pružaju ugostiteljske usluge.

„Trening se organizuje za deset učesnika iz Crne Gore i deset učesnika iz Bosne i Hercegovine koji se bave sličnim uslugama u svojim opštinama“, precizira se u saopštenju.

Prvi dan treninga bio je rezervisan za prezentacije i diskusije na temu proizvoda, prodaje i marketinga i istorijskog konteksta projekta, pripremanje srednjovjekovnih jela i obilazak odabranih BiH projektnih članova.

„Tokom drugog dana treninga, planiran je obilazak opštinama Ljubuški i Stolac, kroz organizovane posjete atraktivnim prirodnim i kulturnim lokalitetima, kao i srednjovjekovnom sajmu Stolačka Tarča. Treći i poslednji dan treninga obuhvata obilazak vodopada Kravice i konobe Koćuša, te povratak za Crnu Goru uz opciju usputnih posjeta Međugorju, Mostaru i Blagaju“, kazali su iz CSTI.

Partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH), Opština Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja. Projektni partneri iz Crne Gore su Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) i NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice.

„Projektom se namjerava podstaći društveno-ekonomski razvoj i unaprijediti prekogranična saradnja u graničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sprovođenjem planiranih aktivnosti doći će do uspostavljanja novog prekograničnog turističkog proizvoda zasnovanog na istorijskoj i kulturnoj baštini regiona, kao i na kvalitetnim domaćim proizvodima i uslugama“, kaže se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz CSTI, obzirom da će tokom implementacije projekta lokalna kulturna i istorijska baština biti sistematski popisana, proizvodi i usluge unaprijeđeni i standardizovani, a nova turistička ponuda kreirana i promovisana, „sve to će doprinijeti jačanju informisanosti turista o ponudi prekograničnog regiona i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije“.

„Takođe, doći će i do unapređenja prekogranične saradnje među nosiocima aktivnosti ovog regiona i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekograničnog regiona između Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 197,142.15 EUR, od čega Evropska unija finansira 85 odsto. Preostalih 15 odsto ko-finansiraju Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i CSTI.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate CSTI projekt menadžerku Svetlanu Vujičić, na sljedeće brojeve telefona: 069 318 963, 020 510 125.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je otvoren put populizmu, jer su građani nezadovoljni ekonomsko-socijalnom situacijom, poljuljano je povjerenje u političke elite, a između vlasti i opozicije nema dijaloga, ocijenio predavač na Školi demokratije, Zlatko Vujović.

On je danas, u drugom dijelu prvog Demokratskog foruma „Kako transformisati populizam od prijetnje do izazova o učenju o demokratiji?“, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, kazao da je Crna Gora duboko podijeljena i da među građanima vlada veliko nezadovoljstvo, što, kako je objasnio, otvara put populizmu.

„Crna Gora je karakteristična pošto može da bude uvučena u snažan talas jačanja populističkih pokreta pošto postoji veliko nezadovoljstvo građana trenutnom ekonomsko-socijalnom situacijom. Imamo poljuljano povjerenje u političke elite, bojkot parlamenta i izostanak dijaloga između vlasti i opozicije“, ocijenio je Vujović.

Neki subjekti unutar opozicije, kako je pojasnio, osjećaju da populizam može biti način ulaska u biračko tijelo Demokratske partije socijalista (DPS).

„Populizam može biti put opozicije kojim bi se uzdrmao DPS. U izbornim strategijama nekih opozicionih partija izbjegavaju se identitetske teme, a sa druge strane se populističkim pristupom pokušava obezbijediti podrška“, pojasnio je Vujović.

On je istakao da je u Crnoj Gori neophodna debata i borba argumenata, jer, kako je kazao, postoji iracionalni diskurs „gdje niko ne nudi rješenje, već demagogiju“.

„U jednoj takvoj situaciji populizam bi bio opasan, jer mi nemamo institucije, a takav talas bi odveo Crnu Goru decenijama unazad“, poručio je Vujović.

Profesor na Univerzitetu u Beogradu i predavač na Školi demokratije, Čedomir Čupić,  rekao je da je Crna Gora ulaskom u NATO strateški napravila veliki iskorak i taj korak bi, kako je pojasnio, u budućnosti mogao predstavljati odbranu od populizma.

Čupić smatra da je najopasniji oblik populizma, onaj koji postoji u Srbiji, a to je, kako je pojasnio, spoj populizma i ogoljenog pragmatizma.

„To je u stvari rušenje svake ideologije. Ogoljeni pragmatizam je gori od bilo koje ideologije sem totalitarne. To je potpuno uništavanje svih vrijednosti“, ocijenio je Čupić.

On je kazao da ju na talasu populizma, za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) došao Donald Tramp.

„Ipak u Americi imate institucije, pa koliko god je Tramp populistički pružao nerealna obećanja, ona se jednostavno, u zemlji u kojoj postoji vladavina zakona, zaustave“, kazao je Čupić.

Prema njegovim riječima, populizmu su posebno sklone nerazvijene države, ali ni razvijene zemlje, kako je kazao, nisu imune na sindrom populizma.

„Primjer su SAD, Kanada, Skandinavske zemlje, Fransuska, Velika Britanija. Populizam je uvijek tu, samo je pitanje šta mu se pruža kao šansa“, pojasnio je Čupić.   

Šef Biroa za odnose sa javnošću Opštine Berane, Nebojša Babović, rekao je da je populizam reakcija na slabosti demokratije, da je njegov uzrok ekonomski, i da od 1990. godine građani Crne Gore žive u populističkoj državi. 

„U osnovi svega što nam se dešava je sukob između elita i naroda. U Crnoj Gori su se elite malo više odvojile u utjerivanju demokratije, u afirmaciji građanskih prava, ali ne prate ono što se dešava na terenu i zbog toga populizam vreba iza svakog ćoška“, objasnio je Babović.

Portparolka REKOM-a za Crnu Goru, Tamara Milaš, poručila je da Crnu Goru, dodatno opterećuje to što nema smjenjivosti vlasti i istakla da se činjenicama iz novije istorije ne smije manipulisati i da one moraju biti ugrađene u obrazovni sistem.

„U Crnoj Gori nema smjenjivosti vlasti, a ta vlast čini važan dio crnogorske istorije o kojoj mlade generacije ne znaju ništa. Ratna dešavanja nisu u fokusu obrazovnih struktura, stoga npr. imamo generacije mladih ljudi koji o Srebrenici ne znaju ništa“, pojasnila je Milaš.

Profesor na Sveučilištu u Zagrebu i predavač na Školi demokratije, Žarko Puhovski, kazao je da je „kvazi populizam“ u Crnoj Gori uzrokovan činjenicom da je političko polje, zbog, kako je rekao, niza unutrašnjih i vanjskih razloga, svedeno na jednodimenzijalnost.  

Populizam, kako je ocijenio, nastaje kada se demokratija shvati preozbiljno.

„Demokratija nije vrijednost, ona je metoda. A forma je bit demokratije. Kada se iz demokratije stvara vrijednost i ideologija onda ste na korak od populizma. Kada se počne pričati o moralu i vrijednostima populizam počinje“, objasnio je Puhovski.

Izvršni direktor IPSOS Strategic Marketing-a Crne Gore, Vladimir Raičević, rekao je da populizam predstavlja „igru na sreću“ i prečicu do cilja ili novca i da tamo gdje ima demokratije i gdje se većina pita, političke elite, kako je kazao, uglavnom podilaze većini.

„Ako imamo vlast koja nije opterećena rezultatom, onda će ona sprovoditi mjere koje nisu populističke. Sprovodiće reforme koje su važne i nužne . Ako imamo situaciju u kojoj vlast nije stabilna onda se teži populizmu, jer se razmišlja o sljedećem izbornom ciklusu“, rekao je Raičević.

 

Podgorica, PR pres servis – Ustavno pravo građana na neposredne izbore je povrijeđeno, a zatvorene izborne liste osporavaju suverenitet građanima, ocijenjeno je na panel diskusiji grupe građana Građanska akcija.

Predstavnik Građanske akcije, Božidar Vujičić, kazao je da građani ne mogu da iskoriste biračko pravo onako kako to propisuje Ustav Crne Gore, zbog čega je ta grupa građana uputila Inicijativu o ocjeni ustavnosti Zakona o izboru odbornika i poslanika

„Ustav nam propisuje da Skupštinu čine poslanici, a ne izborne liste, i iz tog razloga smo se obratili Ustavnom sudu da ocijeni ustavnost i zakonitost Zakona o izboru odbornika i poslanika, konkretno člana 82“, objasnio je Vujičić u PR Centru.

On je kazao da je ocjena Ustavnog suda da, načelo neposrednih izbora podrazumijeva da “izborni sistem garantuje pravo i slobodu svakom biraču da, lično i neposredno, učestvuje u izboru predstavnika građana u predstavnička tijela na nacionalnom i lokalnom nivou“.

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić,  smatra da su partije „otele suverenitet građana“, kroz zatvorene izborne liste, pojašnjavajući da to znači da poslanike u parlamentu ne biraju građani nego partije.

„Može li iko od onih koji građana imaju biračko pravo, da kaže da je izabrao određenog poslanika u parlamentu? Ne može, jer nije glasao za ime nego za listu“, istakao je Blažić.

Prema njegovim riječima, neformalna grupa građana „Za nas“, pripremila je predlog za ocjenu ustavnosti izbornog zakona ali, kako je kazao, opozicija nije htjela da potpiše predlog za pokretanje postupka.

„O kojoj opoziciji ćemo da pričamo kada ne možemo da nađemo pet musketara, pet poslanika koji bi potpisali predlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti izbornog zakona“, ocijenio je Blažić.

On je dodao da, iz analize izbornog zakonodavsta Crne Gore, jasno proizilazi da je ustavno pravo građana, na neposredne izbore, povrijeđeno.

 „Parlament zloupotrebljava svoja ovlašćenja  i proširuje krug cenzusa za sticanje biračkog prava, a zakonodavac nema ustavnih ovlašćenja da proširuje“, ocijenio je Blažić.

Uvođenje nejednakog biračkog prava, kako smatra, predstavlja neustavnu odredbu izbornog sistema.

„Uvođenje nejednakog biračkog prava znači da, ukoliko se neko iz bilo kog grada doseli u Podgoricu, i prijavi boravište tu a lokalni izbori su u toku, taj neko nema pravo da glasa i bira lokalni parlament, što predstavlja uskraćivanje biračkog prava tog građanina“, objasnio je Blažić.

Prema njegovim riječima, krucijalnu neustavnost se ogleda u izričitom ukidanju pasivnog biračkog prava jer, kako je pojasnio, zakon ne dozvoljava pojedincu da se kandiduje na izborima.

Blažić smatra da je sistem napravio „personalne mreže koje su vezane za pojedince u političkim partijama“.

Predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Aleksandar Mašković objasnio je da, u onom trenutku kada građani daju glas političkoj partiji, taj glas postaje posredan, podsjećajući da je MANS predlagao promjenu izbornog sistema.

„Još tokom 2013. godine, MANS se zalagao za promjenu cijelog izbornog sistema jer su u vrhu izbornih lista stalno isti ljudi koji glasaju po naredbi partije“, kazao je Mašković.

On je ocijenio da zatvorene liste „guše slobodu u samoj partiji“, ali da se protivnici promjene takvog sistema nalaze, „ne samo u vlasti, već i u opoziciji“.

„Problem sa kojim se suočavamo je da, protivnika izmjene izbornog sistema ima i u opoziciji, jer ti ljudi imaju obećan mandat prije nego se uopšte krenulo sa izbornom procedurom. Zbog toga imamo ljude koji su po 25 godina u opozicionim klupama“, istakao je Mašković.

Nezavisni odbornik Skupštine Opštine (SO) Budva, Stevan Džaković, smatra da parlamentarne političke partije oduzimaju pravo glasa građanima.

„Parlamentarne političke partije, u jednom združenom, protivzakonitom poduhvatu okupacije građana, oduzimaju osnovno ljudsko pravo, pravo glasa“, kazao je Džaković.

On je podsjetio da je lokalna samouprava Budva, na njegov predlog, izglasala zahtjev za ocjenu ustavnost izbornog zakona i isti uputila Ustavnom sudu.

„Svi mi koji smo potpisali inicijativu za ocjenu ustavnosti izbornog zakona, smo izbačeni iz bivših partija uz obrazloženje da još nije vrijeme za otvaranje izbornih lista,“, kazao je Džaković.

Panel diskusiji su prisustvovali i nezavisni poslanici Aleksandar Damjanović i Mladen Bojanić kao i predstavnici Građanske Inicijative.

 

 

Podgorica, PR pres servisPopulizam nije samo bezazlena dnevno-politička ili izborna retorika, već fenomen koji ozbiljno podriva institucionalni sistem i urušava vladavinu zakona, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.

Ona je danas, na prvom Demokratskom forumu „Kako transformisati populizam od prijetnje do izazova o učenju o demokratiji?“, koji je organizovao CGO u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, kazala da demokratija traži pluralizam, jednakost svih pred zakonom nezavisno od različitosti.

Ta demokratija, kako je istakla, treba da se bazira na vrijednostima, a ne na ličnostima.

„Specifičnost preovlađujućeg populizma u Crnoj Gori je da oni koji dovode u pitanje dominantne projekte moći, koji su vezani za klijentelističke mreže u i oko Demokratske partije socijalista (DPS) i njenog lidera, po tim istim populistima rade protiv države i državnih interesa, jer se stavlja znak jednakosti između jedne pratije i države“, rekla je Uljarević.

Stoga, kako je navela, populizam nije samo bezazlena dnevno-politička ili izborna retorika.

„Populizam ozbiljno podriva institucionalni sistem, urušava vladavinu zakona, kontaminira političku kulturu, briše odgovornost kao institut, a uvodi nedemokratske argumente i metode. I zato je nama potrebna otvorena rasprava na bazi argumenata i zato je važno insistirati na tome da ovakva situacija većini građana ne donosi nikakvu koristi, niti snaži državu“, navela je Uljarević.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore, Zoran Pažin, kazao je da političari ne vole da ih povezuju sa populizmom, ali zato jedan broj njih, kako je naveo, koristi populisitčke metode u obraćanju javnosti.

„Populizam je trend koji podrazumijeva da se partikularni interes predstavlja kao javni interes pri čemu se oni kojima se populisti obraćaju doživljavaju ne kao građani, jer su građani nosioci i izvor suvereniteta, nego „kao svijetina“, i pritome se koristi činjenica, a jedan dobar broj onih koji podliježu populizmu, nisu na adekvatnom nivou informisanosti, a ponekad obrazovanja“, istakao je Pažin.

On je ocijenio da je populizam posljedica demokratskog deficita.

Voditelj Škole demokratije, profesor Radovan Radonjić,  kazao je da je broj zainteresovanih za Školu demokratije uvijek bio dva do tri puta veći od broja onih koje je CGO mogao da upiše.

„Rad je bio organizovan, imao je program, imao je literaturu, vrsne profesore. Pokušalo se da se o demokratiji ne samo misli, nego da se ona zamisli i domisli i da se kaže mnogo toga o njoj što nismo znali“, rekao je Radonjić.

On smatra da je Škola demokratije izuzetan podvig koji je CGO napravio, jer je, kako je naveo, ovo jedini slučaj da je jedna škola imala 27 generacija „koje su nperekidno radile i svaka dala svoje nesumljive rezultate“.

Koordinatorka Regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert Ivana Račić smatra da 14 godina rada Škole demokratije, preko 770 polaznika ove škole, preko 650 predavanja, govori ne samo o uspjehu ove škole, nego i o potrebi da ovakav program buder uvršten u neformalno obrazovanje.

„Kroz ovakve i slične programe u domenu političkog obrazovanja, Fondacija Fridrih Ebert ima za cilj da osposobi i podstakne građane da aktivno učestvuju u piolitičkom životu. Ovim putem smatram da i mi dajemo svoj doprinos jačanju demokratskih struktura, borbi protiv političke nekulture, uspostavljanju prava države, uspostavljanju socijalne jednakosti i demokratizaciji čitavog društva“, istakla je Račić.

Ona smatra da se kroz ovakav vid nefomralnog obrazovanja mogu prevladati duboke i teške podjele u našim društvima „koje nas iscrpljuju jako dugo“.

Senator Državne revizorske institucije, Branislav Radulović, ocijenio je da je obljilježje populizma to što „on hrani svoj ekstrem.

„On ne može da postoji ako nema protivnika. Ako ga nema, on ga stvara. Populizam se hranio komunizmom, hranio se nacionalizmom, hranio se veliko-srpskim nacionalizmom, hranio se reformskim populzmom, a postoji velika opasnost da se danas hrani nečim što se zove crnogorski nacionalni identitet“, naveo je Radulović.

Koordinator EUROCLIO-a za Crnu Goru i kustos Istorijskog muzeja, Miloš Vukanović, rekao je da je populizam u Crnoj Gori je uvijek postojao, a da je njegovo prisustvo posebno prisutno nakon AB revolucije.

„Ali nakon 2012. godine taj populizam je dobio na velikom ubrzanju. Ekonomska kriza i socijalni problemi su se pojačali, vlast i opozicija su odlučili da se debelo odreknu mladog kadra koji su sami proizveli i koji bi mogao da im pomogne u rješavanju ovih kriza“, smatra Vukanović.

On je ocijenio da je specifikum u Crnoj Gori koji se desio da su i vlast i opozicija „objeručke“ prihvatile populizam u borbi za zadržavanje svojih pozicija radi svojih privilegija.

Naučna saradnica na Evropskom univerzitetskom institutu Firenca, Jelena Džankić, kazala je da je u poslednjim godinama primjetan rast populizma širom svijeta.

„Mlade treba edukovati  kako bi prepoznali fenomen populism i zbog toga je ovaj vid neformalnog obrazovanja važan", navela je ona.

Advokat Sergej Sekulović kazao je da ozbiljne organizacije i strukture koje žele da upravljaju društvom moraju imati jasan i transparentan program koji, kako je naveo, služi kao njihova lična karta i mjera sposobnosti da se uoče društveni problemi i ponudi rješenje za njih.

„Ukoliko čujete da je program suštinski nepotreban ili da nije vrijeme da se on uobličava, znajte da je po srijedi prevara sa moguće opasnih posljedicama“, naveo je Sekulović.

Podgorica PR pre servis – Skoro dvije trećine crnogorskih poslanika bi glasalo za zakon koji omogućava LGBT osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa obimom prava sličnim onima koji proističu iz braka, saopšteno je danas na pres konferenciji LGBTIQ Asocijacije Kvir Montenegro.

Na pres konferenciji je predstavljeno „Istraživanje o stavovima kandidata za poslaničke funkcije o pitanjima od značaja za LGBT osobe“, koje je sproveo Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) za potrebe projekta “Moja prava su i tvoja prava”, a koji sprovode Kvir Montenegro i Juventas.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić je, predstavljajući istraživanje koje je sprovedeno od oktobra prošle do maja ove godine, kazao je da su crnogorski kandidati za poslanike, za razliku od građana, pokazali značajno visok stepen razumijevanja za potrebe LGBT osoba.

Na uzorku od 29 ispitanika koji su poslanici u parlamentu, njih 65 odsto bi glasalo za zakon koji omogućava LGBTI osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa nekim obimom prava sličnim onim koji proističu iz braka”, istakao je Kalezić u PR Centru.

Prema njegovim riječima, 83 odsto poslanika  bi glasalo za ostvarivanje prava LGBT osoba na brak, dok bi, kako je naveo, njih 21 odsto tako glasalo samo ako bi od njih to partija tražila.

Kalezić je istakao da dramatična promjena u stavovima kandidata za poslanike nastupa kada je u pitanju usvajanje djece od strane LGBT osoba.

“Svega 20 odsto ispitanika podržava mogućnost da LGBT osobe, po osnovu zajedničkog života sa svojim  partnerima ili parterkama, usvajaju djecu, dok se polovina njih protivi ovoj ideji”, precizirao je Kalezić.

On je dodao da bi 68 odsto poslanika podržalo povorku ponosa, dok je njih 24 odsto protiv.

17,9 odsto kandidata za poslanike je spremno da uzme učešće u Povorci ponosa, dok više od polovine ispitanika nije spremno na taj korak”, kazao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u Juventasu,  Jelena Čolaković, kazala je da više od polovine kandidata za poslaničke funkcije zna da homoseksualnost nije bolest, a skoropolovina njih zna da biseksualnost nije bolest.

“Pogrešan odgovor na ova pitanja dalo je 18 odsto ispitanika, dok trećina ispitanih nema stav, odnosno ne zna da li su homoseksualnost i biseksualnost bolesti”, saopštila je Čolaković.

Ona je navela da skoro 40 odsto ispitanih ne zna da li je transrodnostbolest.

“Pitanja vezana za trans osobe ukazuju na nedostatak informacija i na potrebu direktnog kontakta sa donosiocima odluka, kako bi se problemi, sa kojima se trans zajednica suočava, riješili.

Prema njenim riječima, ako bi saznali da njihovo dijete pripada LGBT zajednici, 31 odsto ispitanika bi pokušalo da “pomogne” djetetu, tražeći medicinske usloge.

“Podatak zabrinjava, jer govori o visokom stepenu neznanja. Važno je naglasiti da ne govorimo o bolesti i da se homoseksualnost ne liječi”, pojasnila je Čolaković.

Psihološkinja u CeMI-ju, Milena Nikolić, navela je da više od polovine ispitanih smatra da LGBT osobe treba da imaju pravo da se  slobodno i javno grle, drže za ruke i ljube

„55,7 odsto kandidata za poslanike smatra da LGBT osobe imaju pravo da slobodno i javno izražavaju svoju seksualnost. Njih 27,4 odsto bi se osjećalo neprijatno da vide dvije žene kako javno izražavaju svoju homoseksualnost dok taj procenat za dva muškarca iznosi oko jednu trećinu“, objasnila je Nikolić.

Ona je kazala da je  skoro 70 odsto ispitanih čulo da je neko, na bilo koji način, zlostavljan zbog toga što je LGBT osoba, a da je, kako je navela, njih 5,7 odsto svjedočilo takvom nasilju.

„Skoro 40 odsto kandidata za poslanike bi podržalo svog kolegu, prijatelja ili komšiju, ukoliko bi saznao da je LGBT osoba a preko 14 odsto njih bi pokušalo da pomogne oko liječenja“, istakla je Nikolić.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja,  Zlatko Vujović, kazao je da je važno je napraviti razliku između kandidata za poslanike i poslanika.

 “U istraživanju je učestvovalo 106 ispitanika od čega je njih 29 izabrano na parlamentarnim izborima u oktobru tako da smo suzili ciljnu grupu ispitanika”, istakao je Vujović.

On je dodao da  je pohvalno što su sve izborne liste, koje su obezbijedile parlamentarni status, osim Demokrata, učestvovale  u istraživanju.

“Demokrate nisu dozvolile svojim poslanicima da učestvuju u ovom istraživanju, ali komparativna studija i dalje traje pa se nadam da će kolege iz Demokrata ipak odlučiti da učestvuju”, kazao je Vujović.

*Prezentaciju istraživanja “Nacionalno ispitivanje stavova kandidata za poslanike o LGBT pravima možete preuzeti iz attachment-a.

Strana 6 od 30