Podgorica, PR pres servis – Finansijska istraga u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala zahtijeva velike resurse tužilaštva i drugih specijalizovanih organa, a moguće je unaprijediti saradnjom na nacionalnom i regionalnom nivou, ocijenjeno je na pres konferenciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Ta organizacija je danas predstavila projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, koji sprovodi u saradnji sa nevladinim organizacijama Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) iz Bosne i Hercegovine (BiH) i Transparentnost Srbija.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, kazao je da je finansijska istraga veoma složen institut, koji traži velike resurse tužilaštva i drugih specijalizovanih organa, ali, kako je istakao, zahtijeva pravnu saradnju i sa drugim zemljama.

“Smatramo da je regionalna dimenzija veoma važna. Ovo je prvi regionalni projekat čiji je nosilac CeMI. Tokom samog projekta, naš cilj će biti, ne samo da jačamo kapacitete tužilaštva, već da ih upoznamo sa pozitivnim primjerima”, rekao je Vujović u PR Centru.

On je objasnio da će akcenat biti stavljen na upoznavanje sa radom institucija iz Holandije, zbog toga što ta država, kako je kazao, ima veoma dobre rezultate, kada je riječ o sprovođenju finansijskih istraga.

“Kada je riječ o zemljama na Balkanu , vjerujem da će to iskustvo biti dragocjeno”, ocijenio je Vujović.

Prema njegovim riječima, kao proizvod rada na projektu, biće izrađene tri nacionale studije u kojima će biti analizirani pravni i institucionalni okviri, ali i, kako je rekao, pojedinačne prakse o sprovođenju finanisijskih istraga.

“U studijama će biti navedene konkretne preporuke, koje će donosiocima odluka, pomoći da se unaprijede efekti finansijske istrage u našim zemljama”, pojasnio je Vujović.

Saradnik na projektu iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija, Rade Đurić, kazao je da u zemljama, koje učestvuju u projektu, postoje pojedinačni pokušaji procesuiranja, ali, da nema osuda.

“Zakon kod nas donosi formalno velike promjene, koje bi trebalo suštinski da se realizuju. Mi u Srbiji imamo određena pravila i propise koji predviđaju mehanizme istražnih radnji, koji bi trebalo da omoguće procesuiranje, međutim iz nekog razloga to je neuspješno”, istakao je Đurić.

On je kazao da je vrijeme da države prihvate da korupcija zaista postoji i da se protiv nje treba boriti.

“Nadam se da će to prepoznati kolege iz državnih institucija, koje kroz ovaj projekat namjeravamo da obučimo i da im pomognemo”, rekao je Đurić.

Za Srbiju je specifično da, kako je kazao, političari po ko zna koji put najavljuju donošenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine, ali to, kako je rekao, ostaje u agendama i ekspozeima.

“Nije zgodno i dobro pominjati nešto što se na određeni način ne realizuje, a opet imamo određena pravila koja se iz nekog razloga ne primjenjuju. Smatram da će ovaj projekat pomoći da formu pretočimo u suštinu, jer smo shvatili da zakon, tehnike i ljudi nisu dovoljni, već da je neophodno da postoji volja” pojasnio je Đurić.

Projekt koordinatorka ADI, Dajana Čelebić, ocijenila je da, u BiH nije bilo značajnih pomaka u borbi sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

 „Imali smo strategiju koja je trebalo da traje od 2014. do 2016. godine, međutim, ta strategija nije donijela željene rezulatate i pomake zbog kojih je i bila napravljena, iz razloga što ustanove u BiH nisu dovoljno sarađivale između sebe“, istakla je Čelebić.

Ona smatra da će saradnja na regionalnom projektu doprinijeti boljem procesuiranju organizovanog kriminala u BiH.

„Mislimo da će saradnja na ovom projektu između Crne Gore, BiH i Srbije, kroz mnogo pozitivnih primjera, prakse i razmjenu iskustava sigurno doprinijeti daljem poboljšanju procesuiranja slučajeva organizovanog kriminala u BiH“, kazala je Čelebić.

 

Projekat “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije” je podržala Ambasada Kraljevine Holandije. 

Podgorica, PR pres servis - Dokumentarni film „Mirsada“ biće premijerno prikazan u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP) 18. jula, a u centru priče je sudbina dvanaestogodišnje djevojčice koja od najranijeg djetinjstva prosi na ulicama Glavnog grada, kazao je reditelj, Danilo Marunović.

On je danas, na pres konferenciji, pojasnio da je projekat čiji je nosilac nevladina organizacija "Koala production", sniman na apsolutnoj periferiji crnogorskog društva, na krajnjim socijalnim i kulturnim marginama, u ambijentu koji je, kako je rekao, skrivan od objektiva kamera medija.

„Riječ je o uzbudljivoj, hiperrealističnoj priči koja dolazi sa Vrela Ribničkih. Mirsada je tužna oda obojena koloritom romske nacionalnosti, a u centru priče je sudbina dvanaestogodišnje djevojčiće, koja od najranijeg djetinjstva prosi na ulicama Glavnog grada“, rekao je Marunović u PR Centru.

On je naglasio da u filmu postoji galerija likova i autentičnih prostora, a priča, kako je rekao, prati „tranzicijske luzere koji su zapravo heroji modernog vremena“.

„Paradoks je da su upravo oni sačuvali vrijednosti koje mi danas negdje smještamo u prostor utopijskog, a to su odanost, prijateljstvo, ljubav bez interesa, život koji ne podrazumijeva materijalno, koji je mimo socijalnih mreža, televizijskih emisija, nedjelja mode“, istakao je Marunović.

On je kazao da je riječ o vrlo specifičnim ljudima, i o ambijentu u kome, kako je rekao, vlada drugačiji kulturni i socijalni sistem.

„Tamo vladaju potpuno drugačiji aršini, vaspitni i kulturni kodeksi. Tamo, roditi se sa talentom, znači biti predodređen za zanat prošenja, koji zahtjeva jednu vrstu lične autentičnosti da bi bio zanimljiv za one koji ti daju novac“, objasnio je Marunović.

Prema njegovim riječima, Mirsada je multitalentovana, izuzetno hrabra djevojčica.

„Mirsada je dijete ekstremne inteligencije, sklona umjetnosti i kao takva, u tim okolnostima, ona je određena da prosi. To je surov zanat koji ima vrlo konkretnu specifičnost, a to je da uz sredstva sopstvenih iskustava i inteligencije, za desetak sekundi zaključiš ko stoji ispred tebe i od koga ćeš i na koji način uzeti novac“, ocijenio je Marunović.

Kada bi se Mirsada našla na razgovoru za posao ili na nekoj audiciji, to bi, kako je kazao, bio „spektakl karijere“.

„Nažalost, sudbina je odredila da živi tamo gdje živi. I ova dokumentarna priča je iznikla iz Mirsadine porodične i lične drame“, rekao je Marunović.

U filmu je, kako je rekao, praćena Mirsadina ambicija da ode i započne novi život.

„Mirsada će ipak ostati ovdje i njena ljubav prema porodici, i obaveza da izdržava familiju će biti jača od želje da ode“, otkrio je Marunović.

Prema njegovim riječima, dokumentarni zanat zahtjeva vještu socijalnu komunikaciju sa ljudima sa kojima radiš.

„Kamerom treba da uđeš u domove koji su vrlo siromašni, surovi, prepuni opasnih komšija, puni kriminala. To je bio najveći izazov i najteži dio posla“, ocijenio je Marunović.

Dokumentarni lik Lara, koja je seksualna radnica, kazala je da joj je bilo zadovoljstvo da bude dio projekta, napominjući da joj ne smeta što je poistovjećuju sa zanatom kojim se bavi.

„Nije mi problem i ne stidim se da pričam o tome. To je današnji sistem, ja tako živim, od toga preživljavam. Nažalost, došlo je vrijeme da ne možemo da imamo ni stalni radni odnos, ni normalan posao“, zaključila je Lara.

Dokumentarni projekat „Mirsada“ finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore i Fondacije Petrović Njegoš, a ulaz na premijeru, koja će biti održana u CNP-u 18. jula sa početkom u 21 sat, je slobodan.

Podgorica PR pres servis – Skoro dvije trećine građana smatra da je korupcija izražen problem u Crnoj Gori, a u velikom porastu je broj onih koji su rekli da su imali ličnog iskustva sa tom pojavom, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Istraživanje “Obrasci korupcije - Crna Gora 2017“, sprovedeno je u saradnji sa Rokfeler fondacijom na uzorku od 1.027 ispitanika.

Glavni metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić, kazao je da 64 odsto građana smatra da je korupcija u Crnoj Gori izražen problem.

„Da je korupcija veoma izražen problem smatra 28,1 odsto građana, a 36 odsto njih kaže da je izražen problem. To je jako visok procenat, ali je niži u odnosu na 2013. godinu kada je taj procenat kumulativno iznosio 71,7 odsto“, saopštio je Bešić u PR Centru.

On je istakao da 66,9 odsto građana na osnovu ličnih iskustava formira stav o korupciji.

 „Lična iskustva su postala ključni izvor na osnovu koga građani procjenjuju da li u društvu ima korupcije. Ako pogledamo trend vidimo da su lična iskustva sa 40 odsto 2013. porasla na 66, 9 odsto ove godine. To je jedna veoma dramatična razlika“, istakao je Bešić.

Prema njegovim riječima, u protekle četiri godine, došlo je do velikog porasta broja onih koji su rekli da su imali ličnih iskustava sa korupcijom, na 28,6 odsto, u odnosu na 2013. godinu kada je  taj procenat iznosio 11,1 odsto.

„Od onih koji su imali kontakt sa određenim službama, prilikom posjete ljekaru, 40,1 odsto ispitanika kaže da su koristili veze i poznanstva, plus četvrtina onih koji su davali novac ili poklone što kumulativno predstavlja jako visok procenat od 65 odsto“, istakao je Bešić.

On je, kao moguće razloge povećanja broja ličnih iskustava, naveo „oslobađanje građana“ da govore o korupciji jer je došlo do javnih priznanja o učestvovanju u korupciji.

„Smatram da je do porasta prijavljivanja ličnih iskustava u koruptivnim radnjama, došlo zbog nekoliko velikih slučajeva korupcije koji su se rasvjetlili, i gdje je došlo do priznanja visoko rangiranih pojedinaca u društvu, o učestvovanju u korupciji. Takva situacija proizvodi reakciju kod građana gdje lakše identifikuju  i lakše govore o korupciji“, objasnio je Bešić.

Bešić je kazao da veliki broj građana smatra je u javnim službama prisutna praksa davanja i primanja mita i da bi javni službenici uzimali novac ili poklone.

„Da skoro niti jedan javni službenik ne uzima novac ili poklone smatra samo 4,5 odsto građana. Da to rade neki javni službenici vjeruje 30,1, odsto, da to radi veliki broj njih smatra 30 odsto, a da to rade gotovo svi javni službenici vjeruje 14,1 odsto ispitanih“, saopštio je Bešić.

Prema njegovim riječima preko 56 odsto građana smatra da se ljekarima i zdravstvenim radnicima mora ponuditi novac ili usluga da bi oni radili ono što treba da rade.

„Da se policajcima mora ponuditi novac ili usluga da bi radili ono što treba da rade vjeruje 50,4 odsto građana, onda slijede carinici 49,5 odsto, pa inspektori i sudije“, pojasnio je Bešić.

On je kazao da, 55,8 odsto građana kaže da se korupcija dešava zbog ustaljene navike i da je korišćenje veza i poznanstava posebno problematično.

„Crna Gora je prirodno, kulturološko i tradicionalno tlo koje omogućava razvoj korupcije i izgrađene socijalne mreže omogućavaju da se koruptivni mehanizam aktivira po potrebi“, ocijenio je Bešić.

Prema njegovim riječima, spremnost da se prijavi korupcija je opala u poslednje četiri godine za deset odsto, pa bi danas, kako je istakao, svega 30 odsto građana bilo spremno da prijavi ovu negativnu pojavu.

Bešić je objasnio da su razlozi neprijavljivanja korupcije, uglavnom, strah od posljedica i stav da je ona teško dokaziva.

„Svaki peti građanin se boji da prijavi korupciju, svaki četvrti ne vjeruje da bi došlo do istrage, i više nego svaki četvrti smatra da je teško da se korupcija dokaže“, pojasnio je Bešić.

On je rekao da trećina građana smatra da će ulaskom u Evropsku uniju, nivo korupcije u Crnoj Gori ostati na približno istom nivou i da je dobro što građani prepoznaju da sami čin ulaska u EU ne donosi rješenje problema.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore nisu zainteresovani za politiku kao što se smatra.

„Interesovanje za politiku je relativno na niskom nivou. Veoma zainteresovanih građana je 8,3 odsto uz donekle zainteresovane sa 34,8 odsto, a svaki četvrti se apsolutno ne bavi politikom, dok svaki treći građanin uglavnom nije zainteresovan“, rekao je Bešić.

Kada je o izvoru političkih informacija riječ, kako je kazao, televizija je i dalje broj jedan, a prati je interenet.

„Štampa i radio su sve manje prisutni kao izvor informisanja. Internet je preuzeo poziciju od štampe. Ako pogledamo 2013. godinu vidjećemo da su ljudi tada politička dešavanja više pratili u štampi nego na interentu“, objasnio je Bešić.

On je kazao da je od 2013. do 2017. povećan stepen povjerenja u sve medije.

„Ljudi u manjoj mjeri prate politiku, ali oni koji prate politiku medijima vjeruju u većoj mjeri nego što je to bio sličaj prije četiri godine“, rekao je Bešić.

On je napomenuo da su građani danas u nešto većoj mjeri spremniji na radikalne političke akcije nego što je to bio slučaj prije četiri godine.

***Prezentaciju “Obrasci korupcije - Crna Gora 2017”, možete preuzeti iz attachment-a. 

Podgorica, PR pres servis - Korisnici kredita u „švajcarcima“ podnijeće višim sudskim instancama žalbu na presudu podgoričkog Osnovnog suda, kojom se obavezuju da plate 1,8 miliona eura troškova postupka, saopšteno je na pres konferenciji Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).

Predstavnik klijenata, Dragan Senić, kazao je da presuda budi sumnju da je donešena pod pritiskom i da sudija Osnovnog suda Milena Matović opstruira primjenu Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

“Odluka sutkinje Milene Matović je apsurdna zato što je Zakon nama dao za pravo tako da je naša tužba morala biti prihvaćena. Zamislite taj apsurd da strana, u čiju je korist usvojen Zakon, mora da plaća troškove sudskog postupka u iznosu od 1,8 miliona eura”, poručio je Senić u PR Centru.

On je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da reaguje, napominjući da je sutkinja Matović zanemarila stotine pruženih dokaza tokom četiri godine, koliko traje sudski postupak.

“Dokazi su stavljeni pod tepih, a na zadnjem ročištu koje je održano 9. juna ove godine je bila donešena odluka da se uradi vještačenje da bi se odredila visina potraživanja. Međutim, sutkinja naprasno donosi odluku da od vještačenja nema ništa, a visina duga nije utvrđena”, objasnio je Senić.

On je istakao da je, imajući u vidu da se Adiko banka (Hipo Alpe-Adrija banka) i HETA nisu ponašali u skladu sa Zakonom, neprihvatljiv stav sutkinje Matović, da je sam Zakon o konverziji dovoljan osnov da građani ostvare svoja prava.

“Sudovi su ti koji u postupcima utvrđuju da li je došlo do povrede zakona ili nije, a ne da se u obrazloženju kaže da postoji Zakon i da je on dovoljan u ostvarenju prava. Pa zašto onda postoji sud”, upitao je Senić.

Advokat, Dragomir Ćalasan, kazao je da će korisnici kredita u švajcarcima podnijeti žalbu na presudu, čije je obrazloženje, kako je rekao, puno kontradiktornosti.

“Ova presuda je toliko kontradiktorna u izreci, obrazloženju, i u obračunu troškova da svaki laik, svaka sudska kontrola može da utvrdi da ona ne može opstati. Zbog toga se nadamo da će više instance imati u vidu ovo što budemo napisali i da će donijeti odluku u skladu sa važećim propisima”, rekao je Ćalasan.

Prema njegovim riječima, crnogorsko pravosuđe je na ispitu.

“Mi nećemo stati samo kod Višeg suda, Vrhovnog suda ili Ustavnog suda. Mi ćemo o ovome upoznati i međunarodnu javnost, jer je od 2013. godine ovaj predmet pod budnom pažnjom Međunarodne zajednice”, poručio je Ćalasan.

On je istako da se  Zakon o konverziji koji je donešen 2015. godine poštuje u najmanjoj mogućoj mjeri i pored činjenice da je, kako je rekao, Centralna banka Crne Gore bila zadužena da prati sprovođenje toga Zakona.

“Kada su zaključeni aneksi ugovora mi smo povukli tužbe za lica koja su ostvarila pravo -ukinuta devizna klauzula, nema promjenjive kamatne stope, nego je fiksna 8, 2 i smanjen njihov dug za značajan iznos. Međutim, sud i njima dosuđuje troškove postupka, iako smo uspjeli u sporu”, pojasnio je Ćalasan.

On je istakao da Sud ne uvažava činjenicu da je tuženi izazvao proces i da je teret troškova na njemu.

“Tuženi je izazvao proces, a ne mi, pa je onda teret troškova na njemu posebno zbog toga što smo mi uspjeli u sporu, jer smo eliminisali promjenjivu kamatnu stopu, deviznu klauzulu i smanjili dugove klijentima za trećinu, polovinu, a nekima i za dvije trećine” obajsnio je Ćalasan.

Poslanik, Nebojša Medojević, smatra da je donešena presuda rezultat ličnih interesa sutkinje i da, kako je ocijenio, takve presude mogu doprinijeti tragičnim posljedicama.

“Mogu da kažem, u svoje ime, da elementi ukazuju da je presuda donešena na bazi ličnog interesa sudije. Kada pritisnete ljude koji nemaju rješanja, oni mogu da pribjegnu tragičnijim i ekstremnijim rješenjima ”, ocijenio je Medojević.

On je kazao da su ljudi “spašeni dužničkog ropstva” usvajanjem Zakona o konverziji kredita iz franaka u eure.

“Zakonom koji smo usvojili u Skupštini, izbili smo iz džepa 150 miliona eura učesnicima ove prevare, dakle menadžmentu Hipo Alpe Adria banke”, istakao je Medojević.

On tvrdi da advokatska kancelarija Mugoša, koja je zastupala Hipo Alpe-Adria banku, „mora biti tretirana od strane Specijalnog državnog tužilaštva“.

“Advokatska kancelarija Mugoša je pokušavala da utiče da poslanici crnogorskog parlamenta ne usvoje zakon koji ne ide na ruku njihovim klijentima, tako da ta kancelarija mora biti tretirana od strane specijalnog državnog tužilaštva, kao dio kriminalne organizacije”, ocijenio je Medojević.

On je dodao da je podnio krivičnu prijavu Specijalom državnom tužiocu, protiv menadžementa Hipo Alpe Adria banke jer se, kako je istakao “radi o ozbiljnoj finansijskoj prevari”.

“Pozivam Specijalnog državnog tužioca da kaže šta je uradio po pitanju krivičnih prijava protiv Hipo Alpe Adria banke i da otvori istragu o tome zašto je ovaj sudija ovako postupio”, naveo je Medojević.

Poslanik, Genci Nimanbegu, kazao je da očekuje da više instance ponište presudu, navodeći da niko nije vršio kalkulaciju obračuna kredita iz švajcarskih franaka u eure.

 

“Nadamo se poništenju jer, po meni, kao poslaniku koji je dva puta učestvovao u donošenju Zakona o konverziji kredita iz franaka u eure, važna je činjenica da se Zakon, dvije godine od usvajanja nije sproveo”, pojasnio je Nimanbegu.

Podgorica, PR pres servis – Osobe sa oštećenim vidom treba da koriste bijeli štap, jer im omogućava da se kreću samostalno, jačaju samopouzdanje i imaju kvalitetniji i aktivniji život, ocijenjeno je na konferenciji Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Defektolog, Zorica Tončić, je na konferenciji “Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, kazala da je program orijentacije namijenjen osobama bez ostataka vida i teško slabovidim, a ima za cilj da tim osobama pomogne da se kreću sigurno i samostalno na otvorenom i u zatvorenom prostoru sa, kako je objasnila, minimalnim fizičkim i psihičkim naporom.

„Sa ovim obukama bi trebalo krenuti već u predškolskom periodu. Smatram da je bijeli štap osnov za orijentaciju i mobilnost kako bi svako dijete, koje je bez ostataka vida ili je teško slabovido, moglo da se adekvatno kreće u prostoru“, pojasnila je Tončić u PR Centru.

Orijentacija i kretanje kod osoba sa oštećenjem vida, kako je kazala, utiče na samopoštovanje i samopouzdanje.

„Tako se razvija pozitivna slika o sebi, poboljšavaju tjelesne sposobnosti, unapređuju socijalni kontakti i lakše otvara mogućnost zapošljavanja“, ukazala je Tončić.

Polaznica simulacije kretanja, Nevena Kovačević, kazala je da do sada nije koristila bijeli štap, ali da je iskustvo tokom simulacije ohrabrilo da to čini ubuduće.

„Detaljno smo se upoznali sa svim tehnikama kretanja pomoću bijeloga štapa. Imala sam tremu, ali sam se kroz simulaciju oslobodila i dobila motivaciju da počnem da koristim bijeli štap, jer je to veliki korak ka našoj samostalnosti“, pojasnila je Kovačević.

Sekretar organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Mirsad Dlakić, kazao je da je i u Bijelom Polju realizovana jednodnevna simulacija kretanja, ali da odziv nije bio zadovoljavajući.

„Uzroci za ovakvo ponašanje leže u stereotipima i predrasudama u odnosu na osobe sa oštećenim vidom, ali i u svijesti ovih lica“, rekao je Dlakić.

Prema njegovim riječima, osnovni problem sa kojim se suočavaju osobe sa oštećenim vidom je samoizolacija i nerazumijevanje okoline.

„Iako se stavovi, prema osobama sa oštećenim vidom, počinju da mijenjaju i preispituju oni su i dalje prepreka za njihovo puno učešće u životu zajednice. Za osobe sa smetnjama vida se često vezuju negativni stavovi i predrasude, koji nastaju kao posljedica neznanja, i veoma ih je teško mijenjati“, pojasnio je Dlakić.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, istakao je da osobe sa oštećenim vidom imaju iste težnje i interesovanja kao i svi drugi.

„Osobe sa oštećenim vidom mogu da budu jednako uspješne u nekim oblastima, možda i uspješnije nego oni koji nemaju takvo oštećenje. Radi se o ljudima koji su postigli visok nivo društvene uključenosti i koji su uvaženi kao profesionalci“, poručio je Macanović.

Savjetnica za međunarodnu saradnju u SSCG, Katarina Bigović, kazala je da je Zbornik „Koraka samostalnosti“, u kome je predstavljeno 19 radova, nastao kao potreba da se pokaže da osobe oštećenog vida rade svakodnevne poslove dobro, da se samostalno kreću, kuvaju, bave sportom.

„Zbornik „Koraka samostalnosti“ je izrađen u saradnji sa lokalnim organizacijama i sa našim članovima, a u njemu smo željeli da prikažemo osobe koje su se ostvarile kao roditelji, odlični radnici, sportisti,..“, kazala je Bigović.

Zainteresovani se u priručniku, kako je kazala, mogu informisati o predrasudama sa kojima su se osobe oštećenog vida borile i izborile.

„Želja nam je da ovi primjeri i ovi tekstovi dopru do što većeg broja, ne samo osoba oštećenog vida, nego i čitavog društva“, rekla je Bigović.

Sportista i student Pravnog fakulteta, Mirnes Ramović, je u tekstu „Od nestašnog osmogodišnjaka do Kanjona Nevidio“, kako je kazao, ispričao svoj put samostalnog života, napominjući da se jedino upornošću može ostvariti cilj.

„Bacam disk za paraolimpijsku reprezentaciju Crne Gore, a i takmičim se u golbalu. Mi smo malo pomjerili granice kada je riječ o osobama sa oštećenjem vida i ja sam prva osoba bez ostatka vida koja je prošla kanjon Nevidio“, rekao je Ramović.

Autor priče u Zborniku, Marko Nikolić, kazao je da spoznaja o oštećenju vida može biti manje ili više bolna, ali da svaka različitost i barijera treba biti podstrek da se prevazilaze sopstvene granice.

„Brat i ja smo brzo zavoljeli golbal i zadovoljstvo nam je da treniramo i da se takmičimo. Sport je način ljudskog djelovanja u kojem vid ne igra neku preveliku ulogu. Važno je samo vaše tijelo i psiha tj. žar za borbom, pobjeđivanjem i nadgrađivanjem sopstvene snage“, kazao je Nikolić.

Autorka i izvršiteljka obuke za rad na računarima sa govornim softverom, Dunja Samardžić, objasnila je da osobe sa oštećenjem vida mogu koristiti računar, zahvaljujućij softveru, tj. govornom programu koji sve što je vizuelno na ekranu pretvara u zvuk.

„Osobe sa oštećenjem vida slobodno mogu koristiti računar i bez monitora. Važno je da je tu tastatura jer sve fukncije koje inače miš izvršava, osobe sa oštećenjem završavaju zahvaljujući tastaturnim prečicama koje mijenjaju druge računarske radnje“, kazala je Samardžić.

Ona je dodala da je obuka, za rad na računarima sa govornim softverom, trajala šest mjeseci i da je bilo desetak polaznika iz svih radova Crne Gore.

Savjetnik za socijalnu politiku u SSCG i jedan od autora priručnika „Bonton za dobar pristup osobi oštećenog vida“, Andrija Samardžić, kazao je da bonton počiva na principima jednakosti i ravnopravnosti.

„Bonton predstavlja skup pravila funkcionalnog ponašanja i jedan dio ovog našeg bontona se bavi ispravnom i korektnom terminologijom koja se bazira na nediskriminaciji i na uvažavanju različitosti“, pojasnio je Samardžić.

On je rekao da se u priručniku o bontonu mogu pronaći osnovna uputstva za komunikaciju sa osobama oštećenog vida, ali da, kako je istakao, postoji prostor za nadogradnju.

Konferencija „Koraci samostalnosti, pravilno držanje tijela, relaksiran stav”, je organizovana u sedmici u kojoj SSCG proslavlja Jubilej, 70 godina postojanja. 

 

 

 

 

 

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je građane  da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, pomoću ove aplikacije građani mogu prijaviti slučajeve kršenja prava potrošača i slati fotografije, audio snimke i slične dokaze koji na to ukazuju.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

„Da bi se privuklo više građana, posebno onih koji pripadaju mlađoj populaciji koja posjeduje smart telefone, razvili smo prvu mobilnu aplikaciju takve vrste u Crnoj Gori, pomoću koje će građani moći prijaviti slučajeve kršenja zaštite potrošača, kao i fotografije, audio snimke i slične dokaze takvih slučajeva“, kaže se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su pojasnili da je glavni cilj ove aplikacije da se izmjeri ukupni nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i /ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se, kako su naveli, podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja.

„Ovakva aplikacija će takođe omogućiti menadžerima i direktorima pojedinih preduzeća da vide mišljenja i komentare građana i u skladu sa njima preduzmu odgovarajuće mjere za one radnike koji su optuženi za kršenje Zakona o zaštiti potrošača“, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su podsjetili da, u okviru istog projekta, pružaju i besplatnu pravnu pomoć za sve građane kojima su ugrožena prava potrošača putem telefona 020 511 424 i mail-a pravna.pomoc@cemi.org.me .

Podgorica, PR pres servis – Portal zaposliosi.me bi, kroz video prezentacije osoba sa invaliditetom (OSI), trebalo da pomogne toj kategoriji stanovništva da se lakše poveže sa poslodavcima i nađe posao, saopšteno je na okruglom stolu Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Okrugli sto “Lakše do zaposlenja uz portal zaposliosi.me”, organizovan je u okviru sedmice u kojoj SSCG proslavlja 70 godina postojanja, a portal je dio istoimenog projekta, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Izvršni direktor SSCG, Goran Macanović, kazao je da je zapošljavanje predudslov za adekvatan životni standard osoba sa invaliditetom koje, kako je naglasio, svakodnevno nailaze na brojne barijere koje im otežavaju funkcionisanje i čine ih neravnopravnim u odnosu na ostale.

“Stvaranjem uslova i davanjem šanse za zapošljavanje mi pokušavamo da licima sa invaliditetom omogućimo da se lakše izbore sa preprekama na koje nailaze. Zbog toga smo i napravili portal koji će biti sveobuhvatan i koji ima za cilj da se povežu lica sa invaliditetom i poslodavci”, kazao je Macanović u PR Centru.

On je objasnio da portal zaposliosi.me nudi mogućnost predstavljanja nezaspolenim osobama sa invaliditetom, ali i onima koji imaju posao i žele da napreduju u karijeri.

“Sa druge strane, portal nudi i prezentacije poslodavaca, kako onih koji već zapošljavaju lica sa invaliditetom, tako i onih koji žele da zaposle lice sa invaliditetom kroz stvaranje prostora za objavljivanje potrebe za radnim mjestima” pojasnio je Macanović.

On je kazao da će SSCG nastaviti da realizuje aktivnosti u oblasti zapošljavanja, kako bi OSI mogle da rade što više poslova koji su dobro plaćeni.

“Ne želimo da se zadovoljimo bilo kakvim poslom, niti bilo kakvom platom. Mi želimo da budemo ravnopravni i težimo, kao i svi drugi da dobijemo što bolje plaćene poslove, ali sa druge strane spremni smo da preuzmemo sve obaveze koje nosi zaposlenje“, istakao je Macanović.

Prema njegovim riječima, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je, kada je riječ o toj oblasti, najbolji u regionu.

“Ipak, postoji veliki disbalans između onoga što piše u Zakonu i onoga što je u praksi. Nismo najzadovoljniji načinom i pristupom koje institucije imaju kada su u pitanju grant šeme “, rekao je Macanović.

SSCG je, kako je kazao, ove godine konkurisao za dva projekta, ali su odbijena bez, kako je rekao, jasnog i opravdanog razloga.

“Moram da kažem da u jednom slučaju prihvatamo da smo mi napravili određene greške, ali u drugom projektu apsolutno ne prihvatamo da je bilo naših propusta” rekao je Macanović.

Koordinatorka projekta Zaposliosi.me, Katarina Bigović, kazala je da bi kroz taj portal trebalo da se olakša zapošljavanje, naročito kroz postavljanje video prezentacija OSI.

“Kada je riječ o kandidatima, osim njihovog CV-ija, mi smo se potrudili da postavimo nešto inovativno, a to su video prezentacije, koje će da uvjere poslodavce da OSI mogu da rade i da im treba dati šansu, pa ako je iskoriste dati im posao”, rekla je Bigović.

Prema njenim riječima, OSI u video porukama, koje traju manje od minut, uspjevaju da predstave sebe.

“Oni uspjevaju da kažu šta je to čime su se do sada bavili, šta studiraju, koja su njihova interesovanja i šta bi željeli da rade. Tako poslodavci mogu da se uvjere da OSI mogu da rade određeni  posao”, objasnila je Bigović.

Ona je kazala da će važan segment projekta biti da se prikupe informacije koje se tiču poslodavaca koji zapošljavaju OSI, ali i onih koji to ne čine, “a trebalo bi”.

Administratorka portala, Anđela Dragović, koja je sa još devet kolega prošla obuke koje su vezane za komunikacijske vještine, kazala je da su imali priliku da nauče kako se piše CV i kako se treba ponašati na razgovoru za posao.

“Mi smo učili da u što kraćem formatu, na što kraći način, kažemo suštinske stvari. I sa tog aspekta komunikacije, i sa onog koji je bio vezan za snimanje, na vrijeme i postepeno smo bili upoznati kako bi to sve trebalo da izgleda”, pojasnila je Dragović.

Ona je rekla da oni koji su prošli obuku sada drže radionice za deset novih učesnika, čije će se video prezentacije do kraja godine naći na portalu zaposliosi.me

Podgorica, PR pre servis – Demokratska partija socijalista (DPS) ima najveće povjerenje crnogorskih građana, koje iznosi 39 odsto, nakon njih slijede Demokrate sa 20 odsto, dok Demokratski front (DF) ima podršku od 11 odsto, što je značajan pad u odnosu na decembar prošle godine.

To je pokazalo istraživanje  „Političko javno mnjenje Crne Gore, jun 2017“ koje je realizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) na uzorku od 1.032 ispitanika.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić, kazala je da je posebno upečatljivo što je podrška DF-u pala sa 21 odsto, koliko je iznosila decembra prošle godine, na 11 odsto.

„To je značajan pad bez obzira što je tih 11 odsto, ponovo za tri procenta više nego u novembru 2015. Prošle godine smo imali parlamentarne izbore i kampanju koja je bila obilježena državnim udarom i svim dešavanjima koja su uslijedila kao epilog te priče, kao što je bojkot Skupštine itd“, pojasnila je Bešić u PR Centru.

Ona je dodala da se bilježi konstantan rast Demokrata, a kada je u pitanju DPS, kako je navela, porast od tri odsto u odnosu na prošlo istraživanje.

Interesantan je podatak, kako je kazala Bešić, da 62 odsto, od onih koji glasaju za DF, ni za koga pojedninačno ne bi glasalo, već samo za DF kao koaliciju u cjelini.

„Ono što je vrlo interesantno je da od onih 11,6 odsto koji bi na izborima glasali za DF, 62 odsto tih glasača doživljava DF kao jedan potpuno jedinstven politički subjekat koje čine političke partije koje su izgubile lični identitet“, rekla je Bešić.

Na pitanje da li smatraju da je bojkot parlameta opravdan, kako je rekla, oko trećine građana smatra da je bojkot opravdan, dok oko 30 odsto njih vjeruje da nije opravdan.

„Da će opozicija odustati od bojkota i da će se vratiti u Skupštinu smatra 24,4 odsto ispitanih, 23 odsto smatra da neće, dok više od 50 odsto nema stav po tom pitanju“, pojasnila je Bešić.

Ona je kazala da 56 odsto građana smatra da Crna Gora treba da bude članica Evrospke unije (EU), dok 23 odsto ispitanih misli da ne treba.

„Trend je od oktobra 2007. do juna 2017. imao uspone i padove i to drastične u jednom periodu. Ono što možemo da primijetimo je veliki pad podrške u odnosu na decembar prošle godine, kada je taj procenat iznosio 63“, kazala je Bešić.

Ona je objasnila da se, pad podrške EU, kao psihološki fenomen javljao i u zemljama regiona, tj. u Hrvatskoj i Sloveniji.

„Što su bile bliže samom priključenju to se stav građana o tome mijenjao, vjerovatno zbog toga što su bili upoznati i sa drugim stranama koje nose ti procesi“, pojasnila je Bešić.

Prema njenim riječima oko 40 odsto građana smatra da Crna Gora ne bi trebalo da bude dio NATO-a, oko 39 odsto ispitanih podržava taj vojno-politički savez, dok njih oko 21 odsto nema stav.

„Interesantno je da, građani imaju isti stav kao i u decembru prošle godine, iako je anketa bila u toku baš u vrijeme kada je Crna Gora zvanično primljena u NATO“, istakla je Bešić.

Ona je kazala da je radom Vlade zadovoljno oko 28 odsto ispitanika, dok je oko 46 odsto nezadovoljno.

„Stav nema 25 odsto i taj podatak nije zanemarljiv, jer svi oni nisu zainteresovani da komentarišu i analiziraju rad Vlade. Godinu dana nakon referenduma 29,3 odsto je bilo onih koji su bili zadovoljni radom Vlade, a ove godine se otprilike vraćamo na taj neki nivo, iako smo u 2010. i 2011. godine imali veliki skok do čak 59,2 odsto“, objasnila je Bešić.

Ona je rekla da su građani ocjenjivali političare ocjenama od jedan do pet i da se na prvom mjestu našao Filip Vujanović, a mjesto ispod njega Aleksa Bečić.

„Standarno, na prvom mjestu je Filip Vujanović sa prosječnom ocjenom 2, 75. Interesantno je da mu se po ocjeni primakao Aleksa Bečić sa 2,72. Prosječnu ocjenu od 2,48 je dobio Milo Đukanović i on se nalazi na trećem mjestu, a odmah iza njega je Dritan Abazović sa 2,24“, kazala je Bešić.

Ona je kazala da se oko 27 odsto ispitanika izjasnilo da se u spoljnoj politici Crna Gora treba oslanjati na EU, oko 20 odsto vjeruje da se treba oslanjati na Rusiju, a oko 15 odsto na Sjedinjenje Američke Države (SAD).

Bešić je navela da 38,9 odsto ispitanika smatra da je Crna Gora krenula pogrešnim putem dok, 25,4 odsto smatra da ide pravim.

***Prezentaciju istraživanja možete preuzeti iz attachment-a.

 

Strana 6 od 32