Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje, zajedno sa partnerima iz regiona (Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje) uz podršku RRPP Western Balkans programa Univerziteta u Friburgu (University of Fribourg) i Švajcarske agencije za razvoj, održao je 21. januara konferenciju za medije.

Povod za organizovanje konferencije bio je predstavljanje preliminarnih rezultatia istraživanja u okviru projekta „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“ (Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia“).


Bošnjačko demokratska zajednica je, u četvrtak 15. januara održala konferenciju za medije u velikoj sali PR Centra. 

Povod za organizovanje konfercije za medije bio je odgovor Bošnjačko demokratske zajednice na poslednja dešavanja u Parizu.

Ženska REA mreža „PRVA“ u saradnji sa Centrom za Romske inicijative je, u ponedeljak 29. decembra održala konferenciju za medije povodom prezentovanja rezultata tromjesečne kampanje „Moja i naša borba se nastvlja“, koja se realizuje od 1. septembra do 31. decembra 2014. godine u cilju povećanja svijesti institucija o značaju uključivanja Romkinja i Egipćanki u tijelima odlučivanja u Nikšiću, Podgorici i Ulcinju kroz javno zagovaranje.

sreda, 24 decembar 2014 13:42

Osnovan Građanski pokret Crne Gore

Građansk pokret je, u ponedeljak, 22. decembra organizovao konferenciju za medije povodom predstavljanja nove ideje građanskog udruživanja u vidu Građanskog pokreta, kao političke organizacije koja će okupiti slobodne građane i koja će biti posvećena budućnosti Crne Gore.


sreda, 24 decembar 2014 13:40

Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori, je 18. decembra, organizovao konferenciju na temu: «Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?».


Dijana Ivanović, ispred Uprave za javne nabavke predstavila je Upustvo za obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama o sadržaju i načinu dostavljanja Plana javnih nabavki za 2015. godinu, Izvještaja o javnim nabavkama za 2014 i Izvještaja o kršenju antikorupcijskih pravila i pravila sukoba interesa za 2014. godinu.

Ona je kazala da je Obaveza izrade godišnjeg Izvještaja za naručioce definisana članom 118. Zakona o javnim nabavkama po kojem su naručioci dužni da do 28. februara svake godine izrade Izvještaj o sprovedenim javnim nabavkama za predhodnu godinu i o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.


Centar za monitoring i istraživanje - je danas, 19. decembra, 2014. godine održao pres konferenciju u cilju prezentovanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja o rodnoj ravnopravnosti u oblasti politike u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Politički aktivizam žena u Crnoj Gori", podržanom od strane fondacije Friedrih Ebert, koji CeMI realizuje u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2014. godine. 

Strana 38 od 39