Podgorica, PR pres servisDrop in centar nevladine organizacije Juventas pružio je, u prvoj polovini ove godine, usluge za 338 osoba koje injektiraju droge, od kojih je oko 80 odsto inficirano Hepatitisom C, saopštila je direktorica programa smanjenja štete u toj NVO, Tijana Žegura.

Ona je, u intervjuu za PR Centar, povodom Svjetskog dana borbe protiv Hepatitisa 28. jula, kazala da se u Crnoj Gori ne raspolaže konkretnim podacima o broju inficiranim Hepaptisom C.

Žegura je ukazala da, poslednji podaci iz 2014. godine, pokazuju da je u populaciji osoba koje koriste droge inficirano 53 odsto Hepatitisom C.

„Mi smo u prvoj polovini ove godine u našem centru pružili usluge za 338 osoba koje injektiraju droge. Međutim, stopa infekcije među klijentima kojima mi pružamo usluge, je mnogo visočija i kreće se do 80 odsto inficiranih od Hepatitisa C“, rekla je Žegura.

Prema njenim riječima, da bi se smanjio broj novoinficiranih od Hepatitisa C, važno je da se odradi kako treba preventivni program.

„Nažalost, servisi te vrste u postojali u NVO sektoru u prethodnoj deceniji, ali je prošlo godinu dana otkad se dio tih servisa zatvorio, dok je dio nastavio da radi smanjenim kapacitetima. Država iako je bila u obavezi da preuzme finansiranje i obezbijedi održivost ovih servisa, to nije do dana današnjeg odradila“, kazala je Žegura.

Samim tim, kako je upozorila, Crna Gora je pod velikim rizikom za dalji porast broja inficiranih Hepatisom C, kao i virusom HIV-a.

„Nadamo se da se nećemo pridružiti zemljama regiona popu Rumunije gdje smo imali užasno veliki skok stope infekcije Hepatitisom i HIV-om u populaciji osoba koje koriste droge“, navela je Žegura.

U Crnoj Gori, kako je podsjetila, postoji nešto što se naziva „sigurna krv“.

„Tako da je sam zdravstveni sistem, što se tiče prevencije prenosa preko medicinskih intervencija, vrlo dobro zaštićen. Nije se desilo u zadnjih nekoliko decenija da znamo da je došlo do prenosa Hepatitisa tim putem“, navela je Žegura.

Ona je ocijenila da u Crnoj Gori nedostaje nacionalna strategija za prevenciju Hepatisa C, kao i programi smanjenja štete među populacijama koje su visoko rizične za infekciju Hepatisom C poput korisnika koji injektiraju droge.

Ona je kazala da je liječenje oboljelih od Hepatitisa C u Crnoj Gori još uvijek besplatno, pojašnjavajući da cijena liječenja zavisi od genortipa virusa kojim je osoba zaražena i da li će da prima terapiju 24 ili 48 injekcija.

„Cijena se na mjesečnom nivou kreće 1,5 hiljada do dvije hiljade eura. Međutim, od oktobra prošle godine nismo dobili informacije od Ministarstva zdravlja koje se tiču ograničenja broja terapija koje se na godišnjem nivou mogu ordinirati“, navela je Žegura.

Terapija je, kako je kazala, zvanično besplatna i nije ograničena, „a nezvanično imamo još uvijek veliki broj ljudi koji čekaju da budu uključeni na terapiju“.

„Samim tim, dok neko čeka da primi terapiju, visoko je rizičan da prenese Hepatitis C na druge osobe. Primanjem terapije se smanjuje rizik i dolazi u 85 odsto slučajeva do potpunog ozdravljenja osobe koja je inficirana“, rekla je Žegura.

Ona je ukazala da poseban problem sa listama čekanja postoji kod osoba koje se nalaze u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a koje su inficirane Hepatitsom C.

„Dugo vremena smo se borili da se sistemski nađe rješenje za liječenje osoba koje su na izdržavanju kazne u toj instituciji, a inficirane su Hepatisom C. Međutim, ne postoji protokol koji to određuje“, navela je Žegura.

Ona je upozorila da su žene koje su inficirane Hepatisom C dodatno stigmatiziranje i „gorući problem“.

„U Crnoj Gori ne postoji protokol poseban koji rješava pitanje prenosa virusa sa majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja. Juventas je u saradnji sa ljekarima Kliničkog centra izradio protokol, međutim Ministarstvo zdravlja do danas nije pokazalo volju da taj protokol usvoji ili da izradi novi protokol“, kazala je Žegura.

Ona smatra da je važno da država više poradi na informisanju građana, kako bi se, kako je navela, ukinili stigma i diskriminacija prema osobama koje su inficirane Hepatisom C.

„Još uvijek ljudi u Crnoj Gori misle neće to mene. To je infekcija koja postoji u Africi i Americi. Poručila bih da Hepatisa C u Crnoj Gori ima prilično puno“, rekla je Žegura.

Ona je poručila mladima da, prilikom pirsinga i tetoviranja, obrate pažnju da je pribor u salonima koji se koristi za tu svrhu sterilan.

Podgorica, PR pres servis – Ruski filozof i politikolog, Aleksandar Dugin, dobitnik je književne nagrade „Ogledalo srpsko“, koju četvti put dodijeljuje Društvo srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine.

Predsjednik žirija za dodjelu nagrade, Želidrag Nikčević, kazao je danas, na konferenciji za novinare, da je Dugin jedan od najatraktivnijih i najuticajnijih intelektualaca „ne samo u Rusiji, već u čitavoj Evropi, a na izvjestan način i u Americi“.

„Dugin je jedan je od rijetkih intelektualaca čija riječ se pažljivo osluškuje, analizira i pronazi svoj odjek čak i najširim krugovima. Sa druge strane, javnosti je poznato da političke elite, ne samo u Rusiji, nego u savremenom svijetu, ozbiljno uzimaju u obzir Duginove ideje i aktivnosti“, rekao je Nikčević u PR Centru.

Prema njegovim riječima, Dugin je svoj autoritet izgradio za 30 godina, ponajviše kao, kako je naveo, nepomirljivi borac protiv globalizma i savremenog anglosaksonskog liberalizma.

„On svoje ideje temelji slično Dostojevskom i Leontjevu. Dugin je sam razradio zanimljiv idejni koncept neoazijstva, koji nije nastavak klasičnih ruskih ideja, nego je sinteza ervoazijskih ideja i uticaja i njihova siteza sa klasičnim evropskim tradicionalizmom, konzervativizmom, politikom koju nazivamo politikom nove desnice“, pojasnio je Nikčević.

Sam Dugin, kako je naveo, veoma važnu ulogu u svom idejnom horizontu pripisuje Srbiji i srpskom narodu u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

„On smatra da Srbe i Ruse povezuje jedinstvena sudbina, gotovo u mističnom smislu, koja je važnija od svake poltike. To su, prema Duginu, dva naroda sa zajedničkim slovenskim korjenima, „koja predstavljaju suštinu slovenstva – njegovu vitalnost, nepokornost i nebojedljivost““, kazao je Nikčević.

Druga važna činjenica, kojom se žiri rukovodio prilikom dodjele nagrade je što su, kako je rekao, Rusija i Srbija dio vizanstijskog pravoslavnog svijeta, „pri čemu, prema Duginovom mišljenju, Balkan predstavlja avangardu i evroazijskog pravoslavlja i postvizantijskog prostora“.

Nikčević je rekao da će nagrada biti dodijeljena sredinom septembra u Podgorici.

„Nadamo se da će Dugin biti sredinom septembra u Podgorici, a ako ne bude mogao, onda ćemo mi otići u Moskvu“, naveo je on.

Predsjednik Društva srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine i član žirija, Bećir Vuković, kazao je da pored redovnih aktivnosti i djelovanja, to Društvo objavljuje časopis „Srpski jug“ i dodjeljuje nagradu „Ogledalo srpsko“.

„Kako unutrašnja i spoljašnja politika Crne Gore iz decenije u deceniju ide nizbrdo, Društvo srpskih književnika Cren Gore i Hercegovine, srpski narod i jezik, godinama doživljavaju neviđenu diskriminaciju“, rekao je Vuković.

Takva diskriminacija u Evropi je, kako je naveo, „samo bila zabilježena u Enver Hodžinoj Albaniji i Pavelićevoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj“.

Podgorica, PR pres servis-  Predstavnici studentskih i nevladinih organizacija i političkih partija potpisali su danas Rezoluciju mladih o problemu bolesti zavisnosti od droga, koja će, kako je saopšteno, biti korišćena kao glas mladih za rješavanje tog sveprisutnijeg problema u crnogorskom društvu.

Rezoluciju su potpisali predstavnici mladih Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata, organizacija Juventas, Link, CAZAS, Korak, MAPSS, Unije srednjoškolaca Crne Gore, Aegee, Studenata za slobodu.

Rezolucija je potpisana u okviru kampanje“Pruži podršku, a ne kažnjavaj!“, koju sprovode nevladine organizacije (NVO) Juventas u Link u partnerstvu sa Studentima za slobodu, NVO 4Life i Mladim liberalima Crne Gore.

Rezolucijom je predviđeno da politika o drogama i njeno sprovođenje, moraju biti usmjereni ka unaprjeđenju zdravlja osoba koje koriste droge, kao naizostavnom segmentu unaprjeđenja javnog zdravlja Crne Gore.

Programska direktorica programa za smanjenje štete NVO Juventas, Tijana Žegura,ukazala je na problem nedostatka kapaciteta za liječenje maloljetnika koji koriste droge, ističući da u Crnoj Gori ne postoji psihijatar za osobe mlađe od 18 godina.

„U Crnoj Gori, kad nam dođu u servise osobe mlađe od 16 godina, i traže bilo kakav vid podrške, nemamo gdje da ih uputimo. Ne postoji sistem koji može da prihvati maloljetne osobe“, kazala je Žegurau PR Centru.

Predstavnik organizacije Crnogorski studenti za slobodu, Slobodan Franeta,ocijenio je da je Rezolucija poželjna i da mora doći do mladih.

„Veliki broj mladih danas nije uspio doći, vjerovatno iz nezainteresovanosti. Sigurno je da ako zatvaraju oči pred ovim problemom, ostavljaju jednu generaciju ljudi iza sebe, i nastavljaju kao da problem ne postoji“, naveo je Franeta.

Izvršni direktor NVO 4Life, Saša Mijović,ocijenio je da je "sistem izdao mlade".

„Sistem je izdao sve. Sistem je izdao samog sebe. Više niko o nikome ne vodi računa. Svi su prepoušteni samima sebi. Mi, kao organizacije, kako se snađemo da nastavimo da funkcionišemo, mladi koji koriste droge, njihove porodice. Nema sistemskog prostupa rješavanja ovog problema“, istakao je Mijović.

Izvršni direktor NVO Link, Dražen Žegura,smatra da je država zakazala kada su u pitanju tretmani liječenja osoba koje koriste droge.

„Jedan primjer je Kakaricka gora, gdje servis liječenja nije dostupan svima koji žele. Drugi primer je metadonski centar u Podgorici, koji takođe nije dostupan svima. A treći promjer je liječenje zavisnika koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora“, naveo je Žegura.

Predsjednik Mladih liberala Crne Gore, Ammar Borančić,ocijenio je da je Rezolucija značajana jer će, kako je naveo, podići problem zloupotrebe droga na agendi mladih iz političkih stranaka i pomoći da se programi reformišu.

„Rezolucija sadrži ključne pojmove koji će pomoći svakome od nas da u smislu svojih programskih odrednica usmjerava svoje dalje djelovanje“, naveo je Borančić.

Rezolucijom je predviđeno obezbjeđenje poštovanja ljudskih prava osoba koje koriste droge u svim segmentima društva, smanjenje stigme u diskriminacije prema osobama koje koriste ili su ranije koristile droge, kao i obezbjeđenje liječenja, psihosocijalne podrške, smanjenja štetnih posljedica, rehabilitacije i resocijalizacije maloljetnim osobama.

„Rezolucijom je predviđeno obezbjeđenje održivosti postojećih programa smanjenja štetnih posljedica usljed korišćenja droga, i dostupnosti i besplatnosti liječenje i rehabilitacije svima kojima su potrebni, uključujući te programe u zatvorima“, navodi se u tom dokumentu.

Prioritetno razvijanje i obezbjeđenje održivosti programa resocijalizacije i psihosocijalne podrške u odnosu na visoku stopu recidivizma u Crnoj Gori, kao i prioritetno izdvajanje budžetskih sredstava za sprovođenje Strategije za sprječavanje zloupotrebe droga 2013-2020 takođe su predviđeni Rezolucijom.

Rezolucijom je predviđena i prioritene primjene evropskih dokumenata potpisanih od Crne Gore, a taj dokument će, kako je najavljeno, biti promovisan u Kotoru, Baru i Budvi.

Podgorica, PR pres servis – Demokratska partija socijalista (DPS) i Demokratski front (DF) su vodeće političke grupacije za koje bi glasali crnogorski građani, koji bi se u ovom trenutku opredijelili za izlazak na parlamentarne izbore, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Instituta za srpsku kulturu sproveo Istraživačko-informativni centar NSPM.

Istraživanje javnog mnjenja “Crna Gora – proljeće 2016“ je sprovedeno od 28. maja do 5.juna na uzorku od 1050 ispitanika.

Direktor Istraživačko-informativnog centra NSPM, Đorđe Vukadinović, kazao je danas, na pres konferenciji, da je istraživanje pokazalo da se 63,8 odsto građana izjasnilo da bi sigurno izašlo na parlamentarne izbore ukoliko bi bili održani u nedjelju, možda ili vjerovatno bi izašlo 22,1 odsto, ne bi izašlo 11,2 odsto, a neopredijeljenih je 2,9 odsto.

„Na pitanje za koju stranku bi glasali, ukoliko bi izašli na izbore, 29,2 odsto građana se izjasnilo da bi glasalo za DPS, 16,5 odsto za DF, 6,1 odsto za SNP, pet odsto za Demokrate i Demos, 3,1 odsto za Socijaldemokratsku partiju, 2,4 odsto za URA-u, 2,1 odsto za Bošnjačku stranu, 1,8 odsto za Socijaldemokrate, 3,8 odsto za ostale, 8,1 odsto da neće glasati, a nije željelo da se izjasni 17,2 odsto građana“, rekao je Vukadinović.

On je istakao da je istraživanje pokazalo da DPS ima više glasova putem telefonske ankete, dok opozicija ima veću podršku u anketama rađenih na terenu.

„Građani su, na pitanje da se sledeće nedjelje održava referendum o ulasku Crne Gore u NATO, u 60,1 odsto slučajeva izjasnili da bi glasali protiv, a u 39,9 odsto da bi glasali za ulazak države u taj savez“, naveo je Vukadinović.

Istraživačica, Ksenija Radović, kazala je da je iznenađujuće da je u Podgorici od 37 ispitanika osam bilo za ulazak Crne Gore u NATO, 18 protiv, a ostali su bili neopredijeljeni.

„Slična je situacija u Nikšiću, gdje se od 25 ispitanih, protiv ulaska Crne Gore u NATO, izjasnilo deset građana, a šest je bilo za, dok su ostali bili bez stava“, navela je Radović.

Vukadinović je kazao da su građani, na pitanje da li i u kojoj mjeri podržavaju odluku Vlade Crne Gore da uvede sankcije Rusiji, u 4,8 odsto slučajeva kazali da potpuno podržavaju, 4,6 odsto da podržavaju u velikoj mjeri, više ne podržavaju, nego što što podžava njih 10,5 odsto, 69,3 odsto ne podržava, a nema odgovora 10,8 odsto.

„Na pitanje da li podržavaju ulazak dijela opozicije u Vladu, 39 odsto građana se izjasnilo da podržava, dok ne podržava 38,5 odsto, a nema stav 22,5 odsto“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, građani su, na pitanje da li smatraju da su izbori u Crnoj Gori slobodni i demokratski ili sumnjaju da postoje zloupotrebe, u 26,1 odsto slučajeva odgovorili da su izbori slobodni i demokratski, a da postoje zloupotrebe smatra njih 63,3 odsto, dok nema stav 10,6 odsto.

„Na pitanje da li ljudi u Crnoj Gori smiju otvoreno da izraze svoje političke stavove bez bojazni da se to može negativno odraziti na njihov posao, istraživanje je pokazalo da u 34 odsto slučajeva smiju da izraze stavove, 55,4 odsto smatra da ne smiju jer postoji strah od poslijedica, dok nema stav 10,6 odsto“, kazao je Vukadinović.

Građani su se, kako je rekao, na pitanje sa kojom zemljom bi Crna Gora prvenstveno trebalo da razvija i unaprijeđuje regionalnu saradnju, izjasnili u 57,8 odsto slučajeva da bi to trebalo uraditi sa Srbijom.

„Da sa Hrvatskom treba unaprijediti regionalnu saradnju smatra 8,7 odsto građana, Bosnom i Hercegovinom šest odsto, Albanijom 4,2 odsto, Grčkom 2,1 odsto, Makedonijom 1,9 odsto, a neopredijeljenih je 19,4 odsto“, naveo je Vukadinović.

Kada je u pitanju informisanje građana putem TV stanice, ispitanici su u 39,8 odsto slučajeva kazali da se informišu putem Televizije Vijesti.

„Preko Televizije Crne Gore se infmiše 13,2 odsto ispitanika, Prve 9,9 odsto, Radio televizije Srbije devet odsto,Pink M-a 7,4 odsto, a ostalih 3,2 ,a bez odgovora je 17.5 odsto“, kazao je Vukadinović.

On je istakao da istraživanje može da odstupi plus-minus jedan do dva odsto od realnog stanja.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu, Budimir Aleksić, ocijenio je da su istraživanja koja su rađena proteklih dana „spinovana za potrebe DPS-a“.

„Juče i danas smo imali priliku da vidimo takva istraživanja, tri dana nakon što smo mi obznanili da ćemo prezentovati rezultate našeg istraživanja. Odjednom su se pojavila dva istraživanja od kojih je jedno anonimno i prenijeli su ga mediji“, istakao je Aleksić.

Podgorica, PR pres servisKotorski festival pozorišta za djecu, koji će biti održan u okviru Međunarodnog festivala Kotor art, biće svečano otvoren 1. jula izvođenjem ukrajinske predstave „Papirni svijet“ na Ljetnjoj pozornici, najavila je  članica Uredničkog odbora i koordinatorka pratećeg programa festivala, Marija Backović.

Ona je danas, na pres konferenciji, kazala da je predstava „Papirni svijet“ veoma zanimljiva klovnovska predstava koja se poigrava sa pairom, interaktivna je i biće, kako smatra, interesantna kako djeci tako i odraslima.

„Ove godine imamo veliki broj programa u Glavnom programu Kotorskog festivala. Očekuje nas 16 profesionalnih pozorišnih predstava za djecu i mlade, 86 različitih pratećih programa. Osim toga što su nam gosti profesionalci djeca i mladi sa različitih meridijana, jedna od misija Kotorskog festivala je i promiocija umjetnika iz Crne Gore“, rekla je Backović u PR Centru.

Grafička dizajnerka Svetlana Miličković, koja će imati izložbu radova i ilustracija na festivalu 2. jula u holu Centra za kulturu „Nikola Đurković“, najavila je da će na izložbi biti prikazano 50 mapa sa ilustracijama koje su većinom urađene u prethodne dvije godine za potrebe jednog časopisa za djecu.

„Ilustracije prate različite umjetničke i neumjetničke tekstove zadatke igre koje je pažljivo birala urednica Slavica Marsenić. Prilikom osmišljavanja i rada na ilustracijama cilj mi je bio da budu usklađene sa tekstom, da doprinose njegovom bolje razumijevanju i da budu primjerene uzrastu“, pojasnila je Miličković.

Takođe je važno, kako je dodala, da ilustracije budu atraktivne u skladu sa vremenu u kojem nastaju.

„Nastojim da budu vredre, vesele, a to postižem preklapajući različite oblike teksture, gradacije boja u pozadini, u kombinaciji sa veselim likovima u prvom planu, koji, nadam se, dobro komuniciraju sa mladim čirtaocima“, kazala je Miličković.

Rediteljka Mirjana Medojević, koja je prošlogodišnja dobitnica nagrade za najbolji dramski tekst za djecu i mlade za predstavu „Kavez“, najavilla je da će ta predstava premijerno biti izvedena 11. jula.

„Kavez se dominantno bavi temom prosjačenja romske djece i u fokusu priče je prijateljstvo između tinejdžerke Romkinje i djevojčice iz tipične građanske crogorske porodice“, objasnila je ona.

Predstava je, kako je istakla Medojević, namijenjena tinejdžerima, ali ne samo njima.

„Tema je vrlo ozbiljna. Neopravdano se ćuti o toj temi. Svakodnevno na podgoričkim ulicama sretnem dvadesetak djece koja prosjače. Pitam se zašto se ćuti o tome, zašto policija ne hapsi šefove i zašto ne raguju druge nadležne službe“, kazala je ona.

Backović je najavila i predstavu „Da da Šekspir“, koja će biti rađena u Kotoru u drugoj polovini jula i prvoj polovini avgusta.

„Riječ je o koprodukciji Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP), Gradskog pozorišta Podgorica i Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Predstava je namijenjena djeci i maldima.Ovaj projekat je nastao sa ciljem da se obilježi 100 godina od dadaizma i 400 godina Šekspira“, pojasnila je ona.

CNP će, kako je istakla, prvi put otvoriti vrata djeci i mladima, što po dosadašnjem repertoaru nije bio slučaj.

„Predstava će se naći na redovnom repertoaru CNP, a premijera će biti početkom avgusta u Kotoru“, kazala je Backović.

*Održavanje ove pres konferencije besplatno je omogućio PR Centar, kroz svoj #PRpres servis za NVO.

Podgorica, PR pres servis – Crnogorski građani tokom ljetnje sezone na Zlatiboru moći će da ostvare popuste u velikom broju hotela i da posjete atraktivne sadržaje u tom gradu među kojima su žičara na Ski centru Tornik, Avanatura park, Dino park, ali i da prisustvuju brojnim manifestacijama.

To je saopšteno danas na pres konferenciji Turističke organizacije (TO) Zlatibor, koja je održana u okviru kampanje „Zlatibor – izbor za sve“.

Saradnica za kongresni turizam i info centar u TO Zlatibor, Marija Pavlović, kazala je da tu opštinu godišnje posjeti oko 250 hiljada gostiju, koji ostvare oko 1,2 miliona noćenja.

Kako je istakla, Ski centar Tornik je jedan od najatraktivnijih sadržaja tokom ljetnje sezone na Zlatiboru.

„Žičara na ovom ski centru radi tokom ljetnje sezone za panoramsko razgledanje. Pored žičare, tu se nalazi adrenalinski park, tjubing staza, 20 kilometara biciklističkih szata, planinarske staze, golf tereni, igrališta za djecu i tri restorana. Kada dođete na Tornik, možete da ispunite svoj dan u potpunosti“, rekla je Pavlović u PR Centru.

Jedan od novih sadržaja na Zlatiboru je paintball, koji je, prema njenim riječima, najbolji za teambuilding programe.

„Prva faza Dino parka, koji se proteže na pet hektara, će biti otvorena 1. avgusta. Tu će se nalaziti 30 maketa dinosaurusa, mini zoo vrt sa divljim i domaćim životinjama, 12 D bioskop za djecu, imaće klizalište sa sintetičkim snijegom tokom čitave godine kao i restorane“, najavila je Pavlović.

Ona je kazala da će ove godine početi izgradnja gondole, koja će povezivati turistički centar Zlatibor sa najvišim vrhom Tornikom.

„Dužina gondole je 530 metara, imaće 55 kabina, a vožnja će trajati 25 minuta i imaće tri usputne stanice“, navela je Pavlović.

Ona je kazala da je, Avantura park, koji se proteže na jedan ipo hektar, otvoren prije par dana otvoren za turiste.

„Stopića pećina je 2009. godine otvorena za turističke ponude. Uređeno je 250 metara staza poznata je po bigrenim kadama. Iz godine u godinu bilježi porast broja posjetilaca. Prošle godine uradili stazu sa plaformom iznad kada i rasvjetu u raznim bojama“, rekla je Pavlović.

Autokamp je, kako je istakla, novi sadržaj na Zlatiboru.

„To je jedan od najbolje uređenjih autokampova u Srbiji, ima tri zvjezdice i 54 kamp mjesta. A kamp smo proširili na dodatnih 15 kamp jedinica, zbog potražnje posjetilaca iz inostranstva“, kazala je Pavlović.

Na Zlaboru se, kako je navela, svakodnevno organizuju izleti za goste – među kojima je najpopularniji Sirogojno, koji je jedini muzej pod otvorenim nebom u Srbiji koji pokazuje kako se živjelo u 19. vijeku.

„Tokom ljetne sezone organizuju se brojni festivali, koncerti pozorišne predstave, tako da na trgu vakodnevno su dešavanja. Jedno od tradicionalnih festivala je Seoski višeboj u Jablanici krajem juna, gdje se ljudi takmiče u starim sportskim disciplinama, KAO I Rakijada u Šljivovici koja će ove godine biti održana 17. jula“, istakla je Pavlović

Na Zlatiboru će, kako je dodala, tokom ljetnje sezone biti održani i, Međuanrodni festival sportskog filma, Muzički festival Hills Up, Sabor trubača i Festival dječijeg foklora.

Ona je rekla da za crnogorske građane hoteli Mona, Mir, Kraljevi konaci i Olim nude popuste od pet do deset odsto u zavisnosti od broja noćenja, a da je više informacija moguće naći na veb stranici TO Zlatibor.

Saradnik za marketing u TO Zlatibor, Jovan Pavlović, kazao je da marketinška kampanja „Zlatibor – izbor za sve“ obuhvata četiri države – Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju i Makedoniju.

„Prezentacija je održana i Bijeljini, Banjaluci, Doboju i Tuzli, danas smo u Podgorici, a sjutra smo u Herceg Novom, a planiramo još da posjetimo Temišvar i Skoplje“, naveo je Pavlović.

Podgorica, PR pres servis – Izgradnjom lifta u zgradi Vrhovnog suda Crne Gore biće unaprijeđen položaj osoba sa invaliditetom (OSI) i mogućnost njihovog radnog angažovanja, kao i obezbijeđena sigurnost nosilaca sudske funkcije, ocijenila je predsjednica tog suda, Vesna Medenica.

Ona je danas, nakon stavljanja u funkciju lifta, koji je finansijski podržala Turska agencija za međunarodni razvoj i koordinaciju (TIKA), kazala da će taj projekat višestruko poboljšati korišćenje usluga sudova koji su smješteni u zgradi Vrhovnog suda.

„Izgradnjom lifta, Crna Gora je uložila dodatne napore i ispunila međunarodne obaveze koje nalažu da države treba da obezbijede sve neophodne uslove kako bi sve kategorije lica imale pravo na nesmetani pristup pravdi“, poručila je Medenica.

Vrhovni sud je, kako je navela, preko Direkcije javnih radova, uradio projekat po kojem je lift izgrađen.

„Vrhovni sud je time obezbijedio pristup za najviše sudove u državi – Vrhovni, Apelacioni i Viši sud, budući da su sva tri smještena u ovoj zgradi“, istakla je Medenica.

Prema njenim riječima, realizacijom ove aktivnosti, Vrhovni sud iskazuje snažno opredijeljenje da sa nivoa najviše sudske instance unaprijeđuje ljudska prava, a samim tim i, kako je navela, položaj OSI i mogućnost njihovog radnog angažovanja u tim sudovima.

Medenica je podsjetila da je saradnja Vrhovnog suda, sa Kasacionim sudom Turske unazad par godina vrlo dobra tako da, kako je kazala, nije slučajno da TIKA prepozna potrebe ovog suda za značajnim infrastrukturnim sadržajem.

Koordinator TIKA Kancelarije u Crnoj Gori, Mustafa Jaziđi, kazao je da je ta agencija u Crnoj Gori realizovala veliki broj projekata u saradnji sa gotovo svim državnim instuticijama.

„Izgrađen je lift, a takođe su značajne i rampe koje su postavljene na ulazu i na trećem spratu koje omogućavaju OSI pristup ovom sudu“, rekao je Jaziđi.

On je podsjetio da je TIKA, od osnivanja svoje kancelarije u Crnoj Gori, realizovala više od 240 projekata:

„U toku je 20 projekata, koji su planirani da budu realizovani do kraja ove godine“, naveo je Jaziđi.

On je objasnio da su im prioriteni projekti koji su značajni za društvo Crne Gore

„Trebamo naglasiti da sudstvo Crne Gore ima blisku saradnju sa Ustavnim i Vrhovnim sudovima Turske. Obostrane radne posjete tih sudova nas čine veoma srećnim zato što se odnos između ove dvije države povećava na visoki nivo“, kazao je Jaziđi.

Podgorica, PR pres servis – Smještajni kapaciteti Zavoda za izvršnje krivičnih sankcija (ZIKS) treba da budu povećani, kao i broj zaposlenih službenika u toj ustanovi, pokazao je monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u ZIKS-u.

Monitoring su sprovele nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas, u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, koji su finansirale Evropska unija i Britanska ambasada u Podgorici.

Izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević, kazala je danas na konferenciji za novinare, da je monitoring pokazao da broj zaposlenih u zatvoru nije dovoljan.

„To je jedan od naših osnovnih zaključaka. Mislimo da, kada bi se broj zaposlenih povećao, da bi to smanjilo rizik od prenagljenih reakcija i incidenata, a da ne govorimo koliko bi kvalitet tretmana bio poboljšan“, rekla je Gorjanc Prelević u PR Centru.

Monitoring je pokazao da, kako je navela, smještajni kapaciteti zatvora treba da budu  povećani.

„Neophodno je izgraditi zatvorsku bolnicu. Treba riješiti do kraja pitanje Paviljona A, kao i graditi novu zgradu Istražnog zatvora“, istakla je Gorjanc Prelević.

Koordinatorka u HRA i autorka monitoring izvještaja, Mirjana Radović, kazala je da iako su smještajni kapaciteti ZIKS-a prošireni i poboljšani i dalje se krši evropski standard od četiri metra kvadratna po osobi u, kako je precizirala, A Paviljonu u Podgorici, podgoričkom Istražnom zatvoru i zatvoru u Bijelom Polju.

„U svim drugim zgradama i dalje postoje prenaseljene sobe sa jednom do dvije prekobrojne osobe“, upozorila je Radović.

Prema njenim riječima, zgrada Istražnog zatvora je takva da, ne samo da ne dozvoljava četiri metra kvadratna po osobi, „već nema prostora da se vrše smislene aktivnosti van soba, osim šetnje za pritvorenike koja u najboljem slučaju traje sat ipo vremena“.

„Zaključili smo da ZIKS ne obaviještava blagovremeno Ministarstvo pravde o upotrebi sredstava prinude. Uporište za takav zaključak smo našli u dokumentaciji, ali i u slučaju koji je utvrdio ombudsman kada je zatvorenik 19 dana neprekidno bio vezan u zatvoru“, navela je Radović.

Ona je kazala da je monitoring pokazao da su izvještaji nepotpuni, pojašnjavajući da iz tih dokumenata nije moguće zaključiti ko je naredio primjenu sredstva prinude, koliko je ona trajala i da li je praćena određenim garancijama.

Programska direktorica u NVO Juventas i autorka monitoring izvještaja, Tijana Žegura je, govoreći o zdravstvenoj zaštiti u zatvoru, kazala da je monitoring pokazao da je nedovoljan broj zapošljnih u zdravstenoj službi.

„Monitoring je pokazao da se dugo čeka na specijalističke preglede i medicinske procedure koje se obavljaju van ZIKS-a, što je sve uzrok nedovoljno efikasnog sistema zdravtvene zaštite u Podgiorici“, navela je Žegura.

Ona je ukazala na istraživanje koje je sprovedeme u februaru 2015. godine među osobama koje imaju istoriju za upotrebu psihoaktivnih supstanci, a koje je, kako je rekla, pokazalo da je 45,6 odsto ispitanika smatralo da je droga dostupna u zatvoru, 30,6 odsto da nije, 22,8 odsto da je vrlo lako dostupna, a svega sedam da nije uopšte.

Direktor ZIKS-a, Miljan Perović, je, odgovarajući na nalaze monitoringa o broju zaposlenih u ZIKS-u, kazao da je u toku javni oglas za prijem 53 nova službenika.

„Očekujemo narednih nedelja, u sklopu procedure koja se vodi u Upravi za javne kadrove, da dobijemo dovoljan broj kvalitetnih kandidata kako bi zasnovali radni odnos u ZIKS-u“, naveo je Perović, pojašnjavajući da je kroz taj oglas predviđeno i  zapošljavanje tri medicinska tehničara.

Kada se govori o smještaju, prema njegovim riječima, tačno je da je u pojedinim paviljonima, kao što je Paviljon A, uprkos ulaganjima veći broj zatvorenika u odnosu na preporuke CPT-a i standarde.

„Radimo na tome. Sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope smo mjesecima u pregovorima i očekujemo da oni u toku ovog mjeseca posjete ZIKS, kada će biti gotova studija izvodljivosti i gdje će država kroz određeno kreditno zaduženje krenuti u izgradnju novog zatvora u Bijelom Polju sa većim smještajnim i radnim kapacitetima“, rekao je Perović.

Generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Slavica Rabrenović, uz čije partnerstvo je realizovan projekat, ukazala je da se Akcionim planom za Poglavlje 23, definišu mjere za unaprijeđenje standarda u zatvorskom sistemu.

„Planirane mjere grupisane su na način da se kroz njihovo ostvarivanje i kroz ovaj monitoring poboljšaju uslovi u zatvoru, pospješi obrazovanje i stručno usavršavanje službenika ZIKS-a, unaprijedi tretman obrazovanjai radno angažovanje zatvorenika u zatvoru i van njega“, navela je Rabrenović.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala je da je cilj projekta, koji je trajao dvije godine, bio obezbijeđenje djelotvorne rehabilitacije i resocijalizacije tokom boravka u zatvoru, kao i obezbijeđivanje odgovarajućih institucionalnih odgovora na potrebe bivših osuđenika i osuđenica.

„Cilj projekta je i prevencija nasilja i zlostavljanja u zatvorima“, kazala je Vujović.

Strana 27 od 34