Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima, ove godine registrovano 20 novih slučajeva HIV infekcije, od čega je sedmoro već u fazi bolesti saopštila je generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Alma Drešević.

Ona je, povodom 1. decembra Svjestkog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kazala je da je Crna Gora prva država u istočnoj Evropi i u centralnoj Aziji, koja ima preventivni servis socijalnog ugovaranja.

“Naredne godine će biti 125 hiljada od strane naše države za ove preventivne servise, biće još 50 hiljada za bolesti zavisnosti i za mentalno zdravlje. To će biti ukupno 175 hiljada. Plus, od Global Fonda ćemo naredne tri godine imati po 185 hiljada godišnje”, rekla je Drešević u intervjuu za PR Centar.

U narednom periodu je, kako je kazala, najveći izazov obezbijediti održivost servisa, odnosno drop in centara, koji se bave prevencijom HIV infekcije i koji omogućavaju bolji život onima koji žive sa HIV-om.

Drešević je kazala da prema nezvaničnim informacijama, ove godine ima 20 novih slučajeva HIV infekcije, a od toga je, kako je pojasnila, sedmoro već u fazi bolesti.

Da bi se osobe koje žive sa HIV-om integrisale u društvo, potrebno je, kako je rekla, znanjem se boriti protiv stigma i diskriminacije.

“Osim HIV-a, na isti način se prenosi hepatit B i hepatit C, s tim što je mnogo lakše dobiti hepatit B i hepatit C, nego HIV. Poznato je da je potrebna jako mala količina krvi da bi se dobio hepetit B, pa nemamo stigma prema osobama koje boluju od hepatita B ili C”, objasnila je Drešević.

Ona je istakla da se HIV ne može prenijeti preko čaše, rukovanjem, poljupcem, preko WC šolje.

“Najčešći vid prenošenje je seksulanim putem, homoseksualnim, biseksualnim. Vrlo malo putem transfuzije, jer se vrše kontrole. Dakle, glavni put prenošenja je seksulani i putem krvi”, navela je Drešević.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala je da postoji napredak u legislativnom i strateškom okviru, i da se danas zna šta je odgovornost koje institucije, kada je u pitanju prevencija i nadzor nad HIV-om.

“Međutim, od 2015. godine, kada je Globalni fond prestao da finanisra rad NVO koje pružaju usluge prevencije osobama koje su u povećanom riziku od HIV-a, došlo je od naglog skoka broja novoinficiranih slučajeva. Imali smo alarmantnu situaciju 2015, a posebno prošle godine”, rekla je Vujović.

Da bi se sistem, kakav danas postoji, kako je navela, unaprijedio, potrebno je investirati u njega.

“Potrebno je obezbijediti uvezanost državnog i nevladinog sistema, državnog između sebe i nevladinog između sebe. Naš zdravstveni sistem reaguje onda kada se već dođe u stanje bolesti. Pored toga što je najveći broj bolesti preventabilnog karaktera u prevenciju samu se ne ulaže dovoljno ni kroz zdravstveni sistem, ni kroz sistem obrazovanja, niti kroz povezan sistem socijalne zaštite”, ocijenila je Vujović.

On je ukazala da je primijećena jasna politička volja iskazana od Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje da se podrži rad na terenu i da se prethodne i ove godine izdvoje sredstva za NVO.

“Ove godine je Ministarstvo zdravlja izdvojilo 100 hiljada eura i napravilo plan u saradnji sa Globalnim fondom da će se rad NVO podržavati u prilično optimalnom iznosu naredne tri i po godine. Sada se odgovornost za preventivne usluge dijeli između državnih i nevladinih organizacija”, istakla je Vujović.

Juventas tokom godine, kako je istakla, pruži usluge prevencije za oko 1.200 pripadnika populacije, koje su u najvećem riziku od HIV-a.

“Taj rad se sprovodi kroz terenski rad, podršku i konsultacije psihologa, socijalnih radnika, vršnjačkih edukatora. U onim godinama kada imamo konstantnu podršku imamo i konstantan rast klijenata kojima tu podršku pružamo”, objasnila je Vujović.

Ona smatra da predmet zdravi stilovi života treba da bude obavezan u svim školama, jer je, kako je kazala, u okviru toga predmeta dovoljno prostora posvećeno prevenciji HIV/AIDS-a.

“Ukoliko se na pravi način ta poglavlja obrade onda stvarno mladi dobijaju dovoljno informacija, što nažalost nije slučaj trenutno. I to pokazuju naše vršnjačke edukacije”, pojasnila je Vujović.

Prema njenim riječima Savjetovališta za HIV nalaze se u osam Domova zdravlja u Crnoj Gori u kojima se, kako je rekla, može uraditi testiranje.

“Naš savjet je da i ukoliko ne postoji strah i potreba da se uradi test na HIV, da mladi posjete savjetovalište, jer će im edukovani savjetnici dati informacije kako da se zaštite od HIV-a. To je možda jedna od najboljih adresa za dobijanje provjerenih informacija”, kazala je Vujović.

Specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje, Aleksandra Marjanović, saopštila je da je prema podacima, u Crnoj Gori do kraja 2016. godine bilo 227 registrovanih osoba sa HIV-om i AIDS-om.

„Od toga je 49 osoba preminulo, 104 osobe imaju razvijenu formu bolesti ili AIDS, a ostali su HIV pozitivni. Ono što nas raduje je da je povećan broj osoba koje imaju HIV infekciju, što znači da dolaze rano da se testiraju. Znatno je veći broj muškaraca, a 85 odsto slučajeva HIV/AIDS-a je nastalo seksualnim putem“, pojasnila je Marjanović.

Ona je kazala da broj testiranja i dolazaka na povjerljivo savjetovanje pokazuje stabilan rast tokom godina.

„Ali ni približno nije onako dobar kako bi mi željeli. Za sada Crna Gora spada u grupu zemalja sa veoma malim brojem osoba koje dolaze na dobrovoljno testiranje. Veoma rijetko i zdravstveni radnici upućuju na testiranje na HIV“, istakla je Marjanović.

Visokopotentna anti-retrovirusna terapija, kako je pojasnila, omogućava da osoba, ako na vrijeme sazna da ima HIV infekciju, vodi kvalitetan i zdrav život.

„Kod osobe koja kontroliše svoju infekciju i uzima anti-retrovirusnu terapiju broj virusnih kopija u perifernoj krvi pada ispod nivoa mjerljivosti i ta osoba onda ne može da prenese infekciju. To znači da rano otkrivanje HIV infekcije na neki način predstavlja preventivnu mjeru širenju HIV infekcije“, objasnila je Marjanović.

Problem nastaje, kako je kazala, kada osobe koje nisu svjesne da bi mogle da imaju infekciju ne mijenjaju svoje rizično ponašanje i nesvjesno šire infekciju.

Marjanović je ukazala da je veoma važno da promotivne i preventivne poruke stalno šalju preventivni zdravstveni profesionalci, ali i ljekari koji se bave liječenjem pacijenata koji imaju HIV infekciju.

„HIV pozitivni pacijenti, koji su na kontrolisanoj terapiji, veoma često dođu kod ljekara, stomatologa i otkriju svoj status i onda budu stigmatizovani, pa čak i diskriminisani, odnosno ne ostvare pravo zbog koga su došli. Uvijek se nađu drugi razlozi zbog kojih budu odbijeni, a da to nije jasno i glasno zbog HIV infekcije. Međutim, tako jeste“, objasnila ja Marjanović.

Pacijenti sa HIV infekcijom, neželeći da budu izloženi širenju informacija i otkrivanju njihovih ličnih podataka ne upuštaju se u prijavljivanje takvih slučajeva.

„I onda kada se takvi slučajevi ne prijavljuju, kao da ne postoje. Tako da ne možemo da govorimo o diskriminaciji vezanoj za HIV status, zbog toga što nemamo slučajeva prijavljivanja diskriminacije, ali iskustveno znamo da postoje slučajevi stigmatizacije jako često i doskriminacije u pojedinim slučajevima“, navale je Marjanović.

Prema njenim riječima, napravljen je pomak u liječenju HIV pozitivnih osoba.

„Naše HIV pozitivne osobe dobijaju anti-retrovirusnu terapiju na teret Fonda, znači besplatna je terapija. U skorije vrijeme je odrađeno da pacijenti mogu da dođu na Infektivnu kliniku po recepte, na svaka tri mjeseca. Ljudi onda ne moraju da dolaze baš svakoga mjeseca i u tom smislu smo relaksirali naše pacijente“, kazala je Marjanović.

U budućnosti je, kako je kazala, potrebna bolja saradnja sa zaštitnicima prava pacijenata, kako bi se ojačali i pacijenti i porodice.  

 

 

Podgorica, PR pres servis – Glavni grad Podgorica trebalo bi da, u budžetima za naredne godine, planira sredstva za realizaciju lokalnih i nacionalnih dokumenata koja se tiču ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom (OSI), ocijenjeno je na pres konferenciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Pres konferencija o učešću OSI u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada dio je projekta "Obezbijedi (TI) sredstva za inkluziju - OSI", koji finansira Evropska unija i Kraljevina Holandija. kroz projekat "WEBER - Projekat unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave".

Koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u UMHCG, Miroslava-Mima Ivanović, ocijenila je da je proces planiranja, izrade, sprovođenja i monitoringa realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice neusklađen s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

„Ovo u svakodnevnom životu OSI znači da ne mogu ostvariti osnovna prava zagarantova Konvencijom i da se potpuno onemogućava njihovo učešće u procesu planiranja, izrade, sprovođenja i monitoringa realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice“, objasnila je Ivanović.

Ona je kazala da je UMHCG, u okviru projekta, uradio istraživanje sa fokus grupama, na osnovu kojih su donijeli preporuke za unaprijeđenje u toj oblasti.

„Potrebno je kontinuirano raditi i preuzeti odgovornost za sprovođenje preporuka Komiteta UN-a za prava OSI od strane Glavnog grada Podgorica“, poručila je Ivanović.

U Odluci o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu i u narednim godinama, kako je istakla, potrebno je planirati sredstva za realizaciju lokalnih i nacionalnih dokumenata koja se tiču ostvarivanja prava OSI.

„U okviru tih dokumenata, potrebno je definisati sljedeće podstavke budžetskih linija: funkcionisanje OSI, uspostavljanje kvalitetnijih i pristupačnih kanala komunikacije između institucija Glavnog grada Podgorice i OSI, servis tumača za znakovni (gestovni) jezik, fizioterapeutske usluge za OSI, besplatnu pravnu pomoć za OSI“,  ukazala je Ivanović.

U budžetu je, kako je istakla, potrebno definisati i obezbjeđivanje pristupačnosti objekata i površina u javnoj upotrebi, pristupačan gradski prevoz s audio signalizacijom, obezbjeđivanje većeg broja parking mjesta za OSI i lakše procedure za ostvarivanje prava na njih, zapošljavanje OSI u institucijama Glavnog grada Podgorice.

„Potrebno je i formirati poseban fond koji bi dodatno podržao rješavanje problema nepristupačnosti u Glavnom gradu Podgorica, kao i uspostaviti institucionalni mehanizam koji bi obezbijedio prikupljanje informacija od korisnika/ca budžeta o njihovim potrebama, a koji bi bio pristupačan i za OSI, kako bi se finansiranje njihovog zadovoljenja planiralo u budžetu Glavnog grada Podgorice“, kazala je Ivanović;

Novinar Dnevnog lista Dan, Milan Sekulović, kazao je da je ta dnevna novina sprovela istraživanje sa UMHCG, koje je pokazalo da je, kako je ukazao, Glavni grad Podgorica spremniji da plati “kaznu” zbog nezapošljavanja OSI, „nego da zaposli nekog mladog momka i djevojku koji može raditi bilo koji administrativni posao“.

„Osobama sa invaliditetom je u Podgorici uskraćeno i pravo da se bave kreiranjem budžeta, jer se taj akt piše u nepristupačnim prostorijama, a da stvar bude još ironičnija i javne rasprave se odvijaju u prostorijama nepristupačnim za OSI. Takođe, ne mogu ga svi čitati“, naveo je Sekulović.

On smatra da se na taj način OSI dovode pred svršen čin, kao što je, kako je kazao, to bio primjer ove godine.

„Budžetom za 2017. godinu Glavnog grada nije predviđen nijedan cent za aktivnosti kojim bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom, iako svaki deseti građanin Podgorice ima neki vid invaliditeta“, istakao je Sekulović.

Kako je kazao, uprkos priči o prilagođavanju objekata za pristup OSI i navodnim izdvajanjima u te svrhe, „u praksi nijesmo otkrili pohvalne rezultate“.

„Istina je da je dio objekata prilagođen, na primjer zgrada uprave Glavnog grada, Skupštine Glavnog grada, bibilioteke „Radosav Ljumović“ KIC-a „Budo Tomović”, kao i JU na Kakarickoj gori, ali često samo je ispunjena forma, ne i suština. U većinu pomenutih institucija OSI može ući, ali se ne može kretati istom. Sve to nije razlog da se obezbijedi posebna budžetska stavka za uređenje grada po mjeri svih građana“, rekao je Sekulović.

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Ana Đurnić, kazala je da je projekat UMHCG dio šireg projekta WEBER koji sprovodi sedam think-thank organizacija civilnog društva iz regiona, među kojima je i IA.

„Ukupna sredstva za program grantova iznose 225 hiljada eura na nivou regiona, koje koristimo za 33 projekta u okviru ovih šest država. Na konkurs za dodjelu malih grantova prijavile su se 142 organizacije civilnog društva, od čega deset iz Crne Gore, od kojih smo odabrali njih pet, od kojih je jedan UMHCG“, pojasnila je Đurnić.

Ona je kazala da je ovih pet projekata usmjereno na jačanje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava u smislu unapređenja primjene mehanizma slobodnog pristupa informacijama, participativnost, izradu, i koordinaciju javnih politika, kao i na upravljanje javnim finansijama.

 

„Projekti traju od šest do 12 mjeseci, a sprovode se u šest lokalnih samouprava“, navela je Đurnić.

Kotor, PR pres servis - Četvrti Dubrovački zimski festival počeće u subotu veče paljenjem dekorativne praznične rasvjete i nastupom Gibonnija, a zvijezda novogodišnje večeri biće Dino Merlin, saopštila je menadžerka za odnose s javnošću Festivala, Frančeska Vlašić,

Ona je, u Galeriji solidarnosti u Kotoru, na predstavljanju programa Dubrovačkog zimskog festivala, kazala da će prvog dana Festivala ispred crkve Svetog Vlaha nastupiti Gibonni.

“Prethodno ćemo, oko 20 sati i 30 minuta, otvoriti Festival i upaliti svu prazničnu rasvjetu. Ove godine će zasijati oko hiljadu različitih svjetlosnih elemenata. Mislimo da će grad blistati“, kazala je Vlašić.

Središte festivalskih koncertnih dešavanja biće, kako je kazala, Stradun, gdje će svakog vikenda nastupati najveće zvijezde hrvatske estrade.

„Osim Gibonnija, tu su Jacques Houdek, Massimo, popularne Frajle. Posebno se ističe doček Nove godine, kada će nam doći regionalna zvijezda Dino Merlin. Njemu će prethoditi Pravila igre, a iza njega će, u okviru programa dočeka Nove godine, nastupiti Songkillersi“, istakla je Vlašić.

U Dubrovniku će u novogodišnjoj noći, kako je rekla, biti priređen i „spektakularan“ vatromet.

„Tako da svi koji dođu na Stradun, sigurno će uživati i lijepo ući u Novu godinu“, poručila je Vlašić.

Zamjenica gradonačelnika grada Dubrovnika, Jelka Tepšić, ocijenila je da je cilj Dubrovnik učiniti zanimljivim i u decembru, napominjući da ove godine postoji više direktnih linija iz evropskih gradova.

„Možemo se pohvaliti direktnim letovima iz Londona, Frankfurta, Rima, Barselone i iz Istanbula. To otvara mogućnost da nas posjeti više gostiju iz inostranstva u 12. mjesecu“, ocijenila je Tepšić.

U Dubrovniku će, kako je istakla, u vrijeme Frestivala, raditi 11 hotela, a veliki je i kapacitet privatnog smještaja.

„Time potvrđujemo da svi mogu naći kvalitetan smještaj u vrijeme zime, a posebno u vrijeme Dubrovačkog zimskog festivala koji će trajati do 6. januara i koji nudi bogat i raznovrstan program za sve generacije“, kazala je Tepšić.

Cilj je, kako je navela, istaći dubrovačku tradiciju i naslijeđe.

„Prije svega kolendu i te običaje kolendavanja, gdje zapravo nastojimo mlađim generacijama ili sadašnjima pokazati svu ljepotu naše tradicije. Tu smo apsolutno prepoznali Kotor kao naš prijateljski grad, koji je UNESCO-vo središte, kao što je i Dubrovnik. Današnje predstavljanje Dubrovnika u Kotoru samo je jedan od projekata, koje ćemo, vjerujem, raditi u budućnosti“, ocijenila je Tepšić.

Načelnica upravnog odjeljenja za kulturu grada Dubrovnika, Ana Hilje, najavila je da će Folklorni ansambl Linđo nastupati svake subote, u jutranjim satima, ispred crkve Svetoga Vlaha na Stradunu.

„Osim toga oni imaju tradicionalni humanitarni koncert i ove godine. On je namijenjen za Udrugu slijepih naše Županije“, objasnila je Hilje.

Ona je istakla da će Dubrovački simfonijski orkestar prirediti veliki božićni koncert kod Lacroma.

„Osim toga koncerta imaće i druge koncerte, a posebno bih istakla njihov novogodišnji koncert, koji je takođe tradicionalan i događa se prvog januara, na Stradunu u podne“,  navela je Hilje.

Prema njenim riječima, Kazalište „Marina Držića“ će u decembru imati premijeru Pjerina i time će se, kako je kazala, uključiti u obilježavanje godišnjice smrti komediografa Marina Držića.

„Od ostalih programa ono što je možda i najatraktivnije većem dijelu publike je predpremijera nove epizode filma Ratovi zvijezda. Znate da se dijelom snimao u Dubrovniku“, navela je Hilje.

Načelnik za turizam, privredu i more grada Dubrovnika, Marko Miljanić, kazao je da svi treba da posjete prigodne kućice, koje će se, kako je pojasnio, nalaziti na više lokacija u starom gradu i van njega.

„U njima će biti bogata ugostiteljska ponuda, razni suveniri. Pozivam sve porodice sa malom djecom, na bogat zabavni program bilo da se radi o parku na Pilama, ili o samoj plaži uvale Lapad u kojoj je smješten luna park. S obzirom na prihvatljive cijene smještaja i na blizinu Kotora i cijele Crne Gore Dubrovniku, smatram da to može biti super izlet i paket“, rekao je Miljanić.

 

 

 

Podgorica, PR pres servisU Crnoj Gori još uvijek nisu uspostavljene sveobuhvatne, koordinirane politike u cilju suzbijanja nasilja nad ženama, a mehanizmi za praćenje i procjenu efekata zaštinih mjera su loši, ocijenjeno je na javnoj diskusiji Sigurne ženska kuće (SŽK).

Javna diskusija "(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja" povodom početka kampanje „KRENIMO ZAJEDNO“, održana je uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević, uputila je apel ženama, nasilnicima, familiji nasilnika, familiji žrtve, komšijama žrtve, policiji, poslanicima, sudovima i medijima u cilju suzbijanja nasilja.

Obraćajući se ženama, Raičević je kazala da ne postoji opravdanje za nasilje, „jer nasilje mora biti brutalno sankcionisano!“.

„Ne postoji omaklo se jednom – omaćiće mu se svakog sledećeg puta! Ne postoji popio je. Za nasilje nema opravdanja! Ne postoji neće više. Ako te je udario jednom, opet će! Ne postoji nije strašno - da strašno je! Ne postoji sramota me je da pričam o tome - Ne smije da te bude sramota, sramota treba da bude nasilnika doživotno!“, poručila je Raičević u PR Centru.

Ona je, obraćajući se nasilnicima, kazala da frustracija bilo koje vrste nije opravdanje da udare ženu.

„Ako je žena tvoja polovina onda sam sebe udaraš. Ako udariš ženu ti si i kukavica i najobičniji bijednik. Kada udariš ženu razmisli kako bi se osjećao ako neko udari tvoju sestru ili ćerku?! Ako biješ ženu tebi je mjesto u zatvoru, a ne pored žene i djece!“, navela je Raičević.

Ona je poručila familiji nasilnika da prvi moraju da osude nasilje, i da urade sve što je do njih da nasilnik bude priveden pravdi.

„Često se u dešava da familija žrtve ohrabruje žrtvu nasilja da ćuti zbog djece ili materijalne sigurnosti ili bilo kog drugog besmislenog razloga. Upravo vi morate da budete prvi koji će na svaki način pružiti podršku žrtvi da prijavi nasilje i da je zaštite ukoliko država ne reaguje“, istakla je Raičević.

Od sudova, kako je kazala zavisi da li će nasilnik ostati na slobodi i nastaviti teror ili će ga privesti pravdi i otići tamo gde mu je mjesto. „Ne postoji odlaganje - jer je i to nasilje“.

Stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Fiona Mekluni, podsjetila je da je UNDP, u saradni sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU, sproveo istraživanje o nasilju nad ženama koja je, kako je navela, pokazala zapanjujuće rezultate.

„Ovo istraživanje je pokazalo da je svaka druga žena bila žrtva nasilja u nekom trenutku u svom životu. Samo u poslednjih godinu dana, jedna od pet žena je prijavila da je bila žrtva nasilja. Većina ovih slučajeva ostaje neprijavljeno, i glavni razlozi za neprijavljivanje jesu strah od počinioca i osvete, ali i osuđivanje javnosti i stid“, rekla je Mekluni .

Prema njenim riječima,troškovi ovakvog nasilja su veoma visoki.

„Na primjer, troškovi su visoki zbog dugog odgovora institucija na koji se čeka. Pričamo o 11,5 hiljada eura po slučaju nasilja, kao što je utvđeno istraživanjem. Kada to obračunamo, znači da se 9,2 miliona eura iz budžeta potroši na slučajeve nasilja u porodici“, istakla je Mekluni .

Taj gubitak, kako je pojasnila, nije samo vezan za obradu tih slučajeva, „već je dvostruk trošak jer produktivnost žena koje su pogođene nasiljem predstavlja gubitak po ekonomiju u iznosu od 18 miliona eura“.

„Svaki euro koji je uložen u prevenciju i efikasno postupanje u slučajevima nasilja uštedi dva eura iz državnog budžeta, što se može dalje investirati u izgradnju škola, vrtića, zdravstvenih centara“, kazala je Mekluni .

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU (DEU), Herman Spitz, rekao je da su svi svjesni da su potrebni dobri zakoni kako bi se stalo na kraj nasilju prema ženama i nasilju u porodici.

„Ovaj dug put ka postizanju takvih ciljeva mora početi promjenom stavova. Jasno je da moramo izgraditi dalje kapacitete kako bi osigurali da žrtve kada je nam prijave nasilje imaju profesionalnu podršku koja im je potrebna“, naveo je Spitz.

Prema njegovim riječima, DEU želi da podstakne blisku saradnju sa organizacijama civilnog društva kad je riječ o unaprjeđenju ali i da, kako je naveo, pozove i na hitno djelovanje vezano za izmjene i dopune zakona o zaštiti nasilja u porodici da se omoguće odgovarajuće kaznene mjere.

„Htjeli bismo da vidimo jednu efikasnu i efektivnu multisektorsku saradnju insituticija koje se bave nasiljem u porodici. Nasilje nad ženama je uzrok i posledica nejednakosti polova. Kako bismo prekinuli sa ovakvom kulturom tišine i okrivljavanjem žrtvi, treba nam bolji odgovor od Vlade i policije“, poručio je Spitz.

Podgorica, PR pres servis  - Crnogorski građani su se, u proteklom periodu, putem aplikacije za zaštitu prava potrošača, najviše žalili na gašenje vode bez ikakvog obavještenja, kao i na neizdavanje fiskalnih računa u pojedinim objektima, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Od ukupno 89 prijava, koje su stigle putem aplikacije, najviše ih se odnosi na kršenje prava potrošača.

„Građani se žale da ne mogu da zamijene odjeću bez računa, kao ni da ga reklamiraju ukoliko nemaju račun, da se u marketima nalaze proizvodi kojima je istekao rok, da cijene nijesu iste na rafovima, kao i kada se otkuca proizvod, i na visine računa vode“, kaže se u saopštenju CeMI-ja.

Kada su u pitanju uslovi dobijene usluge, kako se navodi, građani su poslali 18 prijava.

„Građani se žale na neljubazne prodavačice, i da nema ko ni da ih usluži u marketima, na loš kvalitet robe“, dodaje se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su kazali da su građani devet prijava poslali povodom pozitivnog primjera, pojašnjavajući da u nekim radnjama hvale uslugu, ljubaznost i svježe proizvode.

„Kada su u pitanju odgovori institucija na prijave, najviše odgovora imamo od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, od Uprave za inspekcijske poslove, Zdravstveno sanitarne inspekcije, kao i od Vodovoda. Najviše je prijava iz Podgorice, zatim Nikšića, Danilovgrada i primorskih opština“, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su pozvali građane da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava potrošača.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Građani imaju mogućnost i da se konsultuju sa pravnicima CeMI-ja o potrošačkim pravima putem broja telefona 020 511 424.

Podgorica, PR pres servisRezultati lokalnih izbora mogu se odraziti na strategije opozicije, a lošiji rezultat Demokratske Crne Gore može uticati da ta stranka bude više spremna za neku vrstu kompromisa između opozicionih partija, ocijenio je analitičar Zlatko Vujović.

On je, komentarišući lokalne izbore koji su juče održani na Cetinju, u Mojkovcu, Petnjici i Tuzima, kazao da su Demokrate bile „u uzletu“ do ovih izbora, međutim, kako je naveo, na ovim izborima nisu ostvarili značajne rezultate „ako ih uporedimo sa njihovim najavama“.

„Vjerujem da je ovo realna snaga Demokrata u ovim opštinama. Međutim, oni su u javnosti dosta podizali očekivanja, tako da široka javnost shvata da su doživjeli poraz, iako su izborni rezultati najvećim dijelom mjera njihove realne snage o ovim opštinama. Vidjećemo da li će izborni rezultat uticati na konstruktivniju saradnju ove partije sa ostalim partijama Građanske opozicije.“, kazao je Vujović u izjavi za PR Centar.

Prema njegovim riječima, do sada je strategija Demokrata bila isključivo samostalni nastup, bez predizbornog koaliranja, bez spremnosti na kompromis vlasti i dijela opozicije.

„Međutim, rezultati posljednjih lokalnih izbora pokazuju da dosadašnja strategija ne garantuje ovoj partiji stalni rast i ključnu ulogu i poziciju u formiranju lokalnih vlasti“, smatra Vujović.

On je podsjetio da nas očekuju veoma značajni opštinski izbori u Podgorici, i da, kako je ocijenio, postoji velika šansa da opozicija dođe do apsolutne većine, „jer DPS na prethodnim izborima nije mogao sam da formira vlast“.

„Na Demokratama je da procijene šta je njima ispravno. Mislim da je ovo prelomni trenutak za Demokrate da razmisle da li je dosadašnja izborna strategija došla do maksimuma i da je teško govoriti o daljem napretku ukoliko se istrajava na njoj“, istakao je Vujović.

Komentarišući tok jučerašnjeg izbornog dana, koji je obilježio veliki broj incidenata i neregularnosti, Vujović je rekao da je očekivanje javnosti da Vrhovno državno tužilaštvo preko osnovnih državnih tužilaštava, sprovede do kraja istragu, „da se do kraja istraže i privedu oni koji su počinioci tih krivičnih djela, ukoliko ih je bilo“.

„Nažalost, svjedočimo jednoj vrsti radikalizacije na političkoj sceni Crne Gore, da su ulozi na neki način povećani, da sada više nije primjer agresivnog ponašanja samo vladajuća DPS i Demokratski front, već su se priključile i Demokrate. Onda se postavlja legitimno pitanje šta će se dešavati kada dođu predsjednički ili neki značajniji lokalni izbori, kao što nas čeka serija izbora od naredne godine“, istakao je Vujović.

Upitan da prokomentariše izboni rezultat u Petnjici, Vujović je rekao da je ta opština veoma interesantna zato što je, kako je podsjetio, SDP na prethodnim izborima ostvario izuzetno dobar rezultat „i očigledno da SDP nije mogao da sačuva svoje biračko tijelo“.

„Vidjeli smo da je DPS ostvarila izuzetan izborni rezultat, šezdesetak procenata podrške biračkog tijela, a da je SD takođe ostvario veoma dobar rezutat i pokazao da je veći dio birača dao toj partiji povjerenje nego SDP-u. Ono što je takođe bilo interesantno jeste rezultat Bošnjačke partije, koja nije uspjela da iskoristi priliku da privuče dio birača oslabljenog SDP-a, već je ponovila slučan rezultat prethodnim izborima“, rekao je Vujović.

Na pitanje na koji način će izborni rezultat DPS-a uticati na njihov izbor kandidata za predsjednika, Vujović je rekao da je to, u ovom trenutku, teško procijeniti.

„DPS, iako je relativni pobjednik u svim opštinama, a u dvije opštine apsolutni, interesantno je da DPS i dalje ne uspijeva da u značajnim opštinama ostvari dobar rezultat. Izdvajam Cetinje, gdje je DPS imao apsolutnu većinu na prethodnim izborima, ali i pored raspolaganja velikim resursima, vršenja apsolutne vlasti, nije uspio da ponovi izborni uspjeh“, naveo je Vujović.

To je, kako smatra, dodatni neuspjeh DPS-a nakon niza poraza u nekoliko opština, „i to je razlog za njihovu veliku zabrinutost“.

Upitan s kim očekuje da će DPS formirati vlast na Cetinju, a s kim u Tuzima, Vujović je rekao da je prirodni saveznik DPS-a SD, sa kojima vrši vlast na nacionalnom nivou.

„Saradnja DPS-a i SD-a je prilično snažna. Međutim, kada govorimo o izborima na Cetinju, SD će na neki način biti dodatno testiran iz razloga što su neki njihovi aktivisti, ako je suditi na osnovu izjavama u medijima, pokazivali spremnost na koalicione angažmane sa opozicijom, ukoliko dio te opozicije nije DF“, rekao je Vujović.

On smatra da bi eventualno koaliranje sa opozicijom koja nije DF moglo otvoriti veći manevarski prostor SD-u na izborima koji dolaze.

„Međutim, ne treba zanemariti da će pristisak DPS-a biti veoma snažan i da DPS neće biti spreman za takvu vrstu kalkulacije“, naveo je Vujović.

Govoreći o formiranju vlasti u Tuzima, Vujović je ocijenio da je situacija tu jasna.

„DPS ima većinu koja je blizu apsolutne, a do toga nije tako teško doći ako uzmemo u obzir da je Demokratska unija Albanaca veoma blizak saveznik DPS-a kao Bošnjačka stranka, te da albanske partije same ne mogu formirati vlast u Tuzima“, naveo je Vujović.

Na pitanje očekuje li da će se opozicija, nakon ovih izbora, vratiti u parlament, Vujović je rekao da očekuje da će istrajati na bojkotu parlamenta.

Komentarišući rad Državne izborne komisije i opštinskih izbornih komisija tokom izbornog dana, Vujović je ocijenio da postoji kontinuitet „neefikasnog i sporog rada“ i da je kompletan sistem potrebno mijenjati.

 

„Jednostavno te institucije ne funkcionišu. Ne možete objasniti da ne možete tridesetak biračkih mjesta da prebrojite za više od tri sata od zatvaranja biračkih mjesta, odnosno da tako dugo niko nema podatke. Naglasio bih sa tehničkog aspekta, da su ovo bili jednostavni izbori“, rekao je Vujović. 

 

 

Podgorica PR pres servis – Najveći kapital Inženjerske komore Crne Gore trenutno je veliko jedinstvo u svim strukovnim komorama i organima, poručio je njen predsjednik Boris Ostojić, ocjenjujući da je neophodno precizirati da li će Komora imati nadležnosti da izdaje licence svome članstvu.

On je, na svečanosti povodom 16. Dana Komore, kazao da se pred organima Komore našlo nekoliko krupnih zadataka, a to su, kako je rekao, ocjena novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, izmjene i dopune Statuta, izbor generalnog sekretara i rješavanje pitanja poslovnog prostora.

“Put koji smo odabrali, koliko god bio mučan, zamoran i neizvjestan pokazao nam je da možemo biti jedinstveni. Danas sa ponosom možemo konstatovati da smo makar privremeno uspjeli da postignemo izuzetno veliko jedinstvo u svim strukovnim komorama i svim organima Komore i da je to trenutno naš najveći kapital”, poručio je Ostojić.

On je istakao da je neophodno da se zna da li će osim nadležnosti predviđenih Zakonom, Komora imati nadležnost da izdaje licence svome članstvu i da li će finansiranje Komore od članarina domaćih i stranih lica biti osigurano obaveznošću članstva kao preduslova za izdavanje licence.

“Nažalost, na današnji dan još uvijek nemamo odgovore na ova pitanja, iako smo ih postavili još prvog dana početka primjene novog Zakona. Osim Austrije, po mome saznanju, u Evropi ne postoji nijedna druga Inženjerska komora koja ne izdaje licence svojim članovima”, naveo je Ostojić.

Želja Inženjerske komore je, kako je kazao, da trajno rješenje pitanja poslovnog prostora potraži u okruženju tehničkih fakulteta.

“Nadamo se da ćemo uz pomoć resornog ministarstva i Univerziteta do kraja našeg mandata uspjeti da realizujemo projekat od koga bi svi mogli da imamo izuzetnu korist. Moram da istaknem da su nam naši prethodnici za ovu potrebu ostavili dovoljno materijalnih sredstava, kao i dobru osnovu za rad”, rekao je Ostojić.

Prema njegovim riječima, za uspješno funkcionisanje Komore neophodna je puna saradnja sa resornim ministarstvom.

“To je nešto što Inženjerska komora nije dovela u pitanje. Naša obaveza je da svojim radom pružimo maksimalan doprinos unapređenju i zaštiti struke, zaštiti interesa naših članova, kao i javnog interesa. Upravo to sve vrijeme činimo”, istakao je Ostojić.

On je ocijenio da inženjeri nikad nisu predstavljali teret društvu i da je u relativno kratkom razdoblju iškolovan stručan kadar, koji je, kako je rekao, sve do pojave divlje gradnje svoj posao radio stručno i savjesno.

“Za divlju gradnju možemo da snosimo samo djelimičnu odgovornost i to individualnu”, poručio je Ostojić.

Posljednjih mjeseci, kako je kazao, često se mogu čuti komentari da će Inženjerska komora da se ugasi.

“Siguran sam da se to može desiti samo ako ne bude nas, odnosno ukoliko mi u tome pomognemo. Ali ne znam kome, jer bi od toga štetu imali svi, i struka i država i društvo”, ocijenio je Ostojić.

Dobitnik nagrade za životno djelo Milo Mrkić, kazao je da Komora danas broji 2.481 inženjera, napominjući da je u proteklih 16 godina, imala uspjeha i neuspjeha.

“Po našem mišljenju u ovome trenutku, mislimo da je to uspješna institucija inženjera. Želja nam je da misija Inženjerske komore i u budućnosti bude puna afirmacija inženjerske struke u Crnoj Gori na poslovima važnim za uspješan privredni i infrastrukturni razvoj države”, rekao je Mrkić.

Student Mašinskog fakulteta i dobitnik stipendije Aleksandar Tomović, kazao je da je tokom studiranja bilo dosta napora, ali i uspjeha.

“Sav trud, koji smo uložili počinje da se isplaćuje. Htio bih da se zahvalim svima koji prepoznaju naš trud i veoma nam je drago zbog toga”, poručio je Tomović.

Čestitke povodom Dana Komore uputili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kao i predsjednik   Evropskog savjeta inženjerskih komora Črtomir Remec, a svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade, tehničkih fakulteta, državnih agencija i institucija, strukovnih udruženja i privrednih društava.

Osim nagrade za životno djelo i stipednija, na svečanosti su uručene i godišnje nagrade.

 

Podgorica, PR pres servis Privrednik Vasilije Miličković ponudio je 20 hiljada eura kako je kazao, najkompetentnijim ljudima u Crnoj Gori, koji bi javno negirali njegovu tvrdnju da Izborni zakon nije usklađen sa Ustavom Crne Gore u dijelu koji se odnosi na neposredno glasanje.

Miličković je, na pres koneferenciji, ocijenio da Izborni zakon nije usklađen sa Ustavom Crne Gore, navodeći da je taj akt „grobnica crnogorskih građana“.

On je ilustrovao fiktivnu izbornu listu Demokratske partije socijalista (DPS) za parlamentarne izbore 2018. godine u cilju pojašnjenja neposrednog sistema glasanja.

„Ova lista je sastavljena od strane predsjednika partije Mila Đukanovića, i on je ujedno i nosilac liste. Redoslijed na listi je sledeći - prvih 16 dobro poznatih ljudi. Međutim, na ovoj listi imamo i troje novih lica – na broju 79 je Nikola Tesla, na broju 80 Albert Ajnštajn, a na 81. mjestu je Vasilije Miličković“, naveo je Miličković.

On je rekao da su rezultati izbora pokazali da je Milo Đukanović dobio kao nosilac liste 30 hiljada glasova, Albert Ajnštajn 100 hiljada, Nikola Tesla 100 hiljada, i da je on dobio jedan glas koji je, kako je naveo, dao sam sebi.

„Ovo je dokaz da Nikola Tesla i Albert Ajnštajn su uglavnom donijeli sve glasove DPS-u, ali po sadašnjem našem izbornom zakonu, oni neće ući u parlament. Dakle, volja naroda apsolutno ne dolazi u obzir. Član 2 Ustava je takođe povrijeđen potpuno, njih dvojica ne ulaze u parlament, ni Vlada ni Skupština nisu sastavljene voljom naroda“, rekao je Miličković.

Prema njegovim riječima, u ovom slučaju, prvih 16 ljudi sa liste na izborima nisu dobili niti jedan glas, „a ušli su u parlament, neki i u Vladu“.

„Ovo slikovito govori koliko je rigidan Izborni zakon. Koliko odudara od osnovnih načela Ustava Crne Gore, posebno člana 45. Želio bih da čujem od najkopetetnijIh ljudi u Crnoj Gori da me negiraju da ovo nije tačno, pa ću biti slobodan da im javno ponudim 20 hiljada eura koji će javno izaći na javnu scenu i kazati da ovo što ja govorim nije tačno“, poručio je Miličković.

On je kazao da ima još sedam dana da pozove lidere svih opoziconih stranaka koji u svojim programima imaju ponudu građanima da će ići na otvorene liste, „da će ići na liste gdje će se svaki glas građanina, njegova volja čuti, vidjeti i ispoštovati“.

„Ujedno bih ponudu od 20 hiljada eura ponudio šefici Misije OEBSA-a u Crnoj Gori Moriz Dovije da ukoliko ja ne govorim istinu kaže da sam ja dezinformisao javnost“, zaključio je Miličković.

Nezavisni odbornik Skupštine opštine Budva, Stevan Džaković, pročitao je otvoreno pismo šefici Misije OEBSA-a u Crnoj Gori Moriz Dovije, u kojem su je podsjetili da su joj se prvi put mail-om pbratili 28.jula ove godine i da su dobili odgovor da je njihov dopis primjen i proslijeđen.

„Gospođo Dovije javno vam se obraćamo jer se do sad niste udostojili da nas primite na razgovor. Grupa birača Građanska akcija je pomenuta na dva mjesta u konačnom Izvještaju posmatračke misije OEBS-a, i prvi smo državljane Crne Gore koji smo tužili državu Evropskom sudu pravde u Strazburu zbog nemogućnosti da ostvarimo jedno od osnovnih ljudskih prava – biračko pravo“, naveo je Džaković.

On tvrdi da su Dovije o svemu ovome obavijestili mail-om.

„Pored činjenice da ste namjerno ili nenamjerno prilikom navođenja elemenata biračkog prava iz člana 45 Ustava Crne Gore na strani pet konačnog Izvještaja posmatračke misije OEBS-a zaboravili da navedete element neposrednosti biračkog prava, vi, kao organizacija koja se prvenstveno zalaže za poštovanje ljudskih prava, dužni ste da crnogorskoj javnosti da date tumačenje termina neposrednih izbora“, istakao je Džaković.

On je, u pismu, ukazao da je neposrednost izbora opšte prihvaćen princip svih demokratskih država i definisan tačkom 5 Kodeksa dobre prakse u izbornom zakonodavstvu.

„Zbog toga tražimo od vas da javno, što je moguće prije, date odgovor crnogorskoj javnosti da li i vi smatrate kao Ustavni sud Crne Gore da je pravo na neposredne izbore, pravo birača da lično glasaju, ili vi smatrate da je to pravo birača da direktno bira svog predstavnika u parlamentu“, poručio je Džaković.

Predstavnik Grupe građana Građanska akcija, Božidar Vujičić, rekao je da je problem što instititucije kojima se ta grupa obratila - Ustavni sud, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Radna grupa za razmatranje preporuka OEBS-a, pravo na neposredne izbore tumače kao, kako je naveo, pravo da se lično na biračko mjesto glasa.

„To je poražavajuće i ukazuje na to da sve ove institucije štite interese partitokratije i parlamenta koji ih je izabrao“, ocijenio je Vujičić.

On je pozvao šeficu Misije OEBS-a da se izjasni i da tačno kaže šta znači termin neposredni izbori u izbornom zakonodavstvu.

„Da li to znači da birač ima pravo da lično ode na biračko mjesto i glasa, tj da ne može umjesto njega neko drugi da glasa, ili to znači da birač ima pravo da neposredno, direktno bira svoga predstavnika“, upitao je Vujičić.

 

Strana 3 od 41