Podgorica, PR pres servisPovjerenje u pravosudni sistem Crne Gore ima oko 45 odsto građana, što je za osam odsto niže u odnosu na prošlu godinu, a većina ih smatra da sudski postupci traju nepotrebno dugo, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Istraživanje o  efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa sprovedeno je u februaru ove godine, na uzorku od 1.016 građana, a realizovano je u okviru projekta “Ka efikasnosti pravosuđa - unaprijeđenje razvoja profesija u vezi crnogorskog pravosuđa”, koji sprovode CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA), a koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandija.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, saopštio je da u pravosudni sistem vjeruje manje od polovine građana što je, kako je pojasnio, niže u odnosu na rezultate istraživanja iz prošle godine, ali je iznad povjerenja koje je registrovano 2013. godine.

 „Kada govorimo o povjerenju u pravosudni sistem Crne Gore, 2013. godine povjerenje je iznosilo 38 odsto, 2014. godine, 47,8 odsto, prošle godine 52,6 što je najveće povjerenje u pravosudni sistem, koje je zabilježeno kroz naša istraživanja. Ove godine povjerenje u pravosudi sistem iznosi 44,6 odsto“, kazao je Vujović u PR Centru.

On smatra da su politička dešavanja, odnosno podijeljena javnost, kada je riječ o određenim sudskim sporovima, uticala da povjerenje u pravosudni sistem opadne.

Zadovoljsto radom suda, kako je kazao, izrazilo je 33 odsto ispitanika, dok oko 40 odsto njih nije zadovoljno radom suda u postupcima u kojima su učestvovali.

„Većina građana smatra da sudski postupci traju nepotrebno dugo, jer sudovi nisu dovoljno efikasni“, istakao je Vujović.

Psihološkinja u CeMI-ju, Milena Nikolić, kazala je da je stav ispitanika uglavnom negativan, kada je u pitanju rad tužilaštva u konkretnim slučajevima.

„U slučaju napada na novinare, taj procenat iznosi 46,4 odsto, u slučaju afere Telekom 39,2 odsto, afere Snimak 43,1 odsto, afere Marović 47,9 odsto, u slučaju pokušaja državnog udara 42,3 odsto, u slučaju policijske torture poslije ptotesta 2015. godine taj procenat iznosi 39,4 odsto“, pojasnila je Nikolić.

Kada je u pitanju procesuiranje krivičnih prijava povodom izbora, kako je kazala, 44,3 odsto ispitanika rad tužilaštva ocjenjuje kao nezadovoljavajući.

Nikolić je rekla da ispitanici najčešće stupaju u kontakt sa notarima, a najmanje sa medijatorima i sa zaštitnikom ljudskih prava.

„Saradnju sa notarima ostvarilo je 28,4 odsto ipsitanika, dok je samo 1 odsto ispitanih učestvovalo u procesu medijacije u posljednje dvije godine“, kazala je Nikolić.

Ona je rekla da je 15 odsto ispitanika imalo kontakt sa advokatima, a da je više od polovine njih zadovoljno kvalitetom pružene usluge.

„Da je cijena advokatske tarife veća od optimalne smatra  42 odsto ispitanika, dok njih 40,5 odsto vjeruje da je optimalna“, pojasnila je Nikolić.

Kontakt sa javnim izvršiteljem, kako je kazala, imalo je šest odsto ispitanika.

„16,4 odsto ispitanika kaže da im nije uručeno rješenje o izvršenju, a njih 20, 4 odsto kaže da im je rješenje o izvršenju uručeno krajem sedmice. Da je rok od pet dana za žalbu prije pravosnažnosti rješenja, prekratak smatra 63 odsto ispitanika“, objasnila je Nikolić.

Ona je rekla da je u postupku u kome je angažovan sudski vještak učestvovalo sedam odsto ipistanika.

„Da je vještak bio nepristrasan u radu smatra 64,7 odsto ispitanika, dok 35,3 odsto smatra da nije“, kazala je Nikolić.

Communication officer u CeMI-ju, Teodora Gilić, kazala je da je, kroz projekat, „Ka efikasnosti pravosuđa“, realizovano pet istraživanja za pet zanimanja u pravosuđu.

„Sprovedena su istraživanja za zanimanja sudskih vještaka, javnih izvršitelja, medijatora, advokata i notara, kako bi se ocijenila postojeća praksa“, objasnila je Gilić.

Ona je podsjetila da su do sada predstavljena četiri istraživanja  o zadovoljstvu građana radom notara, izvršitelja, medijatora i sudskih vještaka, i najavila predstavljanje istraživanja o radu advokata. 

Podgorica, PR pres servis – Izgradnja najduže gondole koja će povezivati Zlatibor sa njegovim najvišim vrhom Tornik, tematski park sa 24 interaktivna dinosaurusa, kao i izgradnja kuluturno-omladinskog centra, unaprijediće turističku ponudu Zlatibora, najavljeno je na pres konferenciji te turističke organizacije (TO).

Saradnica TO Zlatibor, Nevena Čepić, kazala je da ta organizacija za naredne turističke sezone priprema mnoštvo noviteta, i da je jedna od njih Gold gondola koja će biti najduža žičara na svijetu sa svojih devet kilometara.

„Velika gondola će povezivati turistički centar Zlatibora sa najvišim vrhom Tornik, biće duga devet kilometara i predstavlja najdužu gondolu na svijetu. Gondola će imati jednu međustanicu kod Ribničkog jezeram, a vožnja će trajati 25 minuta“, pojasnila je Čepić u PR Centru.

Ona je dodala da će gondola prevoziti 600 putnika po satu, u 55 kabina koje će imati po deset mjesta.

Čepić je najavila i izgradnju tematskog parka, Dino adventure park na Zlatiboru koji će u ponudi imati interaktivne dinosauruse.

„Dino adventure park će obuhvatati postavku 24 interaktivna dinosaurusa, kao i sadržaje poput avantura park, adrenalin park, klizalište koje će raditi tokom cijele godine kao i mala ljetnja pozornica“, istakla je Čepić.

Ona je kazala da je Zlatibor najposjećenija planina u Srbiji sa  oko milion noćenja na godišnjem nivou i 250 hiljada posjetilaca.

„Zlatibor je podjenako lijep i ljeti i zimi, i koristan za boravak rekreativaca, sportista, kao i za liječenje ljudi oboljelih od raznih bolesti zbog čega je Zlatibor proglašen za vazdušnu banju“, rekla je Čepić.

Prema njenim riječima, Zlatibor na turističkoj karti Srbije i regiona, izdvajaju uređeni turistički lokaliteti u okolini kao što su Stopića pećina, lokalitetSirogojno i razne crkve i manastiri

„Stopića pećina pedstavlja biser naše planine i zaštićeno prirodno dobro dok je lokalitet Sirogojno poznato po, specifičnom i  jedinom muzeju na otvoreno u ovom dijelu Evrope“, objasnila je Čepić.

Kako je istakla muzej, pruža priliku gostima da „uđu u prošlost čitavog zlatiborskog kraja“.

Stručni saradnik TO Zlatibor, Jovan Pavlović, kazao je da je crnogorsko tržište posebno zanimljivo za Zlatibor.

„Tradicionalno su Crnogorci dobri gosti na Zlatiboru. Samo u toku prošle godine, crnogorski državljani su na teritoriji Zlatibora ostvarili oko 100 hiljada noćenja“ rekao je Pavlović.

On je dodao da Zlatibor raspolaže sa preko 20 hiljada ležajeva u hotelima i smještajnim objektima visoke kategorije, od čega je, kako je objasnio, pet hiljada  ležajeva u hotelima a ostatak u kućama, pansionima i vilama za odmor.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je neophodno da Udruženje sudskih vještaka preraste u Komoru, da oni za svoj rad budu bolje nagrađeni, kao i da budu ravnomjerno zastupljeni u postupcima pred sudom, ocijenjeno je na panelu Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Panel diskusija „Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu” organizovana je u okviru projekta „Ka efikasnosti pravosuđa - unaprjeđenje razvoja profesije u vezi crnogorskog pravosuđa“, koji realizuju  CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, Dragan Žarković, rekao je da su sudski vještaci najviše razočarani zbog toga što nije prihvaćena njihova inicijativa da Udruženje preraste u Komoru sudskih vještaka.

„Izvršitelji, notari i advokati imaju svoje Komore, a preko 1.300 sudskih vještaka, koliko ih ima u Crnoj Gori nije se izborilo za taj status. Iako je posljednjim aktivnostima novo rukovodstvo uspjelo da podigne brojnost članstva, ni danas Udruženje u svom sastavu ne prelazi 20 odsto ukupnog broja sudskih vještaka”, kazao je Žarković u PR Centru.

On je najavio da će Udruženje u narednoj godini inicirati izmjene i dopune Zakona o sudskim vještacima sa namjerom da “ubijedi nadležne da Udruženje mora prerasti u Komoru”.

Žarković smatra da je sporno to što pri izboru sudskih vještaka sudije imaju svoj pristup i ne daju, kako je kazao prednost članovima Udruženja.

„Čak naprotiv. Prema nezvaničnim statistikama veći broj predmeta imaju sudski vještaci koji nisu, nego oni koji su članovi Udruženja. To je svakako zabrinjavajuće, jer se nameće utisak da je presudna simpatija ili navika sudije“, naglasio je Žarković.

Prema njegovim riječima, manje od trećine sudskih vještaka ima više od dva predmeta godišnje.

„Postojeće stanje predstavlja veliki problem za sudske vještake koji su po stažu mladi. Oni vrlo teško dolaze do predmeta. Njih niko ne zna i gotovo jedna trećina njih za tri godine ne dobije nijedan predmet“, rekao je Žarković.

Mnogi sudski vještaci, kako je primijetio, ne rade dobro svoj posao, a za to je, između ostalog, kriv način njihovog izbora, koji je „lagan“.

„Iako je Zakonom predviđeno i razrješenje sudskih vještaka ta procedura je veoma nejasna i komplikovana. Prema mojim saznanjima, niko od naših kolega nije razriješen iako su mnoge presude vraćane po nekoliko puta“, istakao je Žarković.

Autor analize „Sudski vještaci u crnogorskom pravosudnom sistemu“, Bojan Božović,  kazao je da je Usvajanjem zakona o sudskim vještacima došlo do boljitka u normativnoj strukturi, ali da postoji problem neravnomjerne zastupljenosti sudskih vještaka u postupcima pred sudom.

„Nadamo se da će se to promijeniti, jer zašto bi uloga sudskih vještaka u samim postupcima bila drugačija nego npr. uloga advokata koji se biraju po službenoj dužnosti“, upitao je Božović.

On je ukazao na jaz koji postoji između nadoknade za rad sudskih vještaka i visine polaganja stručnih ispita.

„Zaista cijenim da bi naknada trebalo da bude veća u skladu sa standardima koji postoje u Crnoj Gori, pogotovo zbog visoke cijene polaganja ispita. Sama cijena polaganja nije mala, u prosjeku oko 500 eura“, pojasnio je Božović.

Prema njegovim riječima problematično je to što Udruženje sudskih vještaka ne funkcioniše kao državno tijelo, već kao nevladina organizacija (NVO), a Zakon o sudskim vještacima mu je, kako je kazao, namijenio veliku ulogu koju je teško sprovoditi.

 „Teško je očekivati da jedna NVO preuzme tako veliku obavezu na sebe, a da makar zvanično nema neku pomoć od države“, ocijenio je Božović.

On je rekao da je neophodno da što više sudskih vještaka pristupi Udruženju sudskih vještaka, jer je, kako je ukazao, veliki jaz između broja vještaka u Crnoj Gori i broja članova Udruženja.

„Mislim da je prema zvaničnoj statistici samo 13, 14 odsto sudskih vještaka u Crnoj Gori i dio Udruženja sudskih vještaka, što bi se svakako u narednom periodu moralo mijenjati“, pojasnio je Božović.

U narednom periodu je, kako je rekao, potrebno uticati na svijest svih onih koji učetsvuju u sudskom postupku, da steknu povjerenje u vještake.

„Sudski vještaci jesu i moraju biti vrlo važan segment samog pravnog postupka. Njihovim učešćem će sami sudski postupak biti brži, efikasniji i ekonomičniji“, ocijenio je Božović.

On je kazao da je potrebno uraditi plan i program kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja sudskih vještaka.

„Nije racionalno ni pošteno svu odgovornost prenijeti na Udruženje sudskih vještaka, već se ta odgovornost mora podijeliti i prenijeti i na druge ustanove“, rekao je Božović.

Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke, Marija Đukić, naglasila je da je cijena rada sudskih vještaka, tj. vrijednost jednog boda od pet i po eura jako niska.

„Upoređujući sa sistemom nagrađivanja u zemljama regiona dolazimo do zaključka da je visina nagrade najniža“, pojasnila je Đukić.

Edukacija sudskih vještaka, kako smatra, mora da bude kontinuirana i obavezna.

„Sudski vještaci moraju da pohađaju seminare i radionice, kako bi ostvarili određene poene, koji će im kasnije koristiti za produženje licence“, naglasila je Đukić.

Prema njenim riječima, potrebno je stalno ocjenivati rad sudskih vještaka anketiranjem sudija, predsjednika sudova, drugih organa i javnog mnjenja.

Vještak iz Bara, Nebojša Strugar, kazao je da Zakon o sudskim vještacima ima dosta propusta i da ne definiše u kom roku je sudija dužan da donese rješenje o naknadi.

„Neke sudije se ponašaju u stilu „donijeću rješenje kada ja hoću, jednog lijepog dana“. Meni je samo jedan sudija dužan 9.000 eura“, kazao je Strugar.

Sudija Višeg suda u Bijelom Polju, Šefkija Đešević, smatra da se mora povećati vrijendost nagrade za vještake.

„Neki sudski vještaci putuju Podgorica-Bijelo Polje, gube cijeli dan, za 27 eura. U krivičnom postupku je veoma strogo, toliko i toliko bodova“, kazao je Đešević.

Vještak psihijatrijske struke, Stanko Milić, rekao je da kvalitet vještačenja zavisi od toga da li su poštovani standardi struke i naglasio da sudije vještačenje povjeravaju i onima koji zadatak ne mogu da ispune.

„Npr. kod teškog krivičnog djela, nalaz je dat na manje od dvije strane. Ako se to ponavlja na istom sudu, onda taj sudija mora biti kritičan, vidjeti da se sa takvom praksom ne može ići dalje“, pojasnio je Milić.

Zoran Stanišić je kazao da do sada nije imao nijedan predmet, iako je vještak već tri godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podgorica, 26. maj 2017. godine – Danas je u Eko zgradi Ujedinjenih nacija upriličeno svečano uručenje sertifikata predstavnicama parlamentarnih političkih partija koje su stekle zvanje trenerica za rodnu ravnopravnost. Događaj je organizovan u okviru programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti IPA 2014“, koji zajednički sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

„U Crnoj Gori nije dovoljno da, samo na papiru, budu određene kvote zastupljenosti žena u parlamentu i da zakonom bude obezbijeđena rodna ravnopravnost“, poručio je ovom prilikom predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović.

On je ocijenio je da se ovakvim programima osnažuje cjelokupna zajednica i stvaraju uslovi da interesi više od polovine crnogorskog stanovništva budu adekvatno artikulisani. „Neophodno je da promocijom pravih vrijednosti, obrazovanjem, ali i ekonomskim osnaživanjem žena svakodnevno doprinosimo promjeni mentalitetskog odnosa prema njihovoj ulozi i zastupljenosti u određenim profesijama“, zaključio je Brajović.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka ocijenio je da je položaj žena u crnogorskom društvu puno bolji nego što je bio, ali daleko od onoga kakav bi trebalo da bude. „Imamo mnogo pozitivnih rezultata i pomaka u tom smjeru, ali ne smijemo se zadovoljni time, jer žene u Crnoj Gori zaslužuju više prostora – da iskažu svoju kreativnost i svoju smjelost u politici. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa UNDP i EU, iskreno i bezrezervno će se zalagati za postizanje tog cilja, kako u politici, tako i u svim ostalim sferama života“, istakao je Zenka.

Stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori, Fiona Mekluni kazala je da je cilj ovog edukativnog programa da doprinese boljem razumijevanju rodne ravnopravnosti i značaja učešća žena u javnom životu i odlučivanju unutar političkih partija. „Kroz niz obuka koje su sprovedene u protekloj godini, 16 predstavnica političkih partija unaprijedilo je svoje vještine i znanja o ulozi, pravima i doprinosu žena u politici. One će ta znanja nastaviti da prenose dalje“, navela je Mekluni. Ona je istakla da političke partije, kao značajni nosioci društvene moći, imaju posebnu odgovornost, te da je izuzetno  važno da se lideri partija aktivno uključe u rješavanje ovog pitanja, istakla je Mekluni.

Šefica sektora za politiku, ervopske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Plamena Halačeva kazala je da prošlogodišnji parlamentarni izbori nisu prevazišli rodni jaz u politici i pored kvota koje su uvedene u tu svrhu. Još uvijek nema žene među liderima političkih partija i veoma ih je malo u rukovodećim strukturama. Pored malog porasta broja poslanica u parlamentu, one i dalje čine manje od jedne četvrtine ukupnog broja, dok je broj ministarki u Vladi ostao nepromijenjen“, istakla je Halačeva. Prema njenim riječima, rodni balans i sposobnost nisu u suprotnosti. „Moguće je ostvariti i jedno i drugo, uz adekvatne instrumente. Ova obuka je upravo jedan od takvih instrumenata.“, poručila je Halačeva.

Predsjednica skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak kazala je da žene žele, ravnopravno sa muškarcima, da dosegnu ciljeve održivog razvoja. „Da 2030. godine kažemo da je crnogorsko društvo iskoristilo sve svoje kapacitete, i ženske i muške, jer znanje i umjeće, leži podjednako i kod žena i kod muškaraca. Vjerujem da ćemo mnogo prije 2030. godine moći da se pohvalimo da smo uspjeli i da smo došli do toga da se cijeni žensko znanje i umijeće“, istakla je Drobnjak.

Menadžerka programa za rodnu ravnopravnost u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori, Kaća Đuričković poručila je da će programski fokus UNDP biti usmjeren na dalju edukaciju unutar političkih partija, ali i na stvaranje jakih i odgovornih institucija u državi u kojoj ravnopravnost treba da se živi defacto, ne samo de jure. „Vjerujemo da će lideri političkih partija i institucija biti tu da podrže te procese. Od posebnog značaja je proces političkog udruživanja žena i formiranje ženske političke mreže koja je u povoju“, istakla je Đuričković, najavljući prvi sastanak te mreže koji će biti održan danas.

Trenerica za rodnu ravnopravnost Jelena Božović kazala je da primjećuje napredak koji je postigla u svojoj partiji više tokom ove jedne godine, nego nekoliko prethodnih godina, kada je rezultate postizala bez ove pomoći i osnaživanja. „Nadam se da će tako biti i ubuduće. Vjerujem da ćemo nastaviti da osnažujemo jedna drugu i ubuduće, da se potrudimo i nastojimo da više žena uključimo u politiku i političke procese, i da ćemo na taj način kreirati bolje politike za našu zajednicu i društvo uopšte“, navela je Božović.

Trenerica za rodnu ravnopravnost, Marija Blagojević, smatra da je ova obuka doprinijela ne samo njenom poltitičkom angažmanu, nego i svih trenerica koje su bile uključene u program. „Dugoročno, ova obuka nije nešto što treba da bude lično vezano za nas, nego je nešto što treba da ima širi uticaj s obzirom da je naša obaveza da nakon ove obuke širimo znanje kroz partije, kako bismo koleginice i kolege upoznali na koji način možemo da unaprijedimo položaj žena unutar partije i u cijelom crnogorskom društvu“, kazala je Blagojević.

Podsjećamo da je danas sertifikovana druga generacija trenerica, koju čini 16 predstavnica političkih partija, dok je u prethodnom ciklusu obuka sertifikovano 18 trenerica, tako da da ova mreža iz godine u godinu postaje sve jača. 

Podgorica, PR pres servis - Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, putem aplikacije za zaštitu prava potrošača, primio 60 validnih prijava građana, od kojih se najveći broj odnosi na super markete, saopšteno je iz te organizacije.

Najveći broj prijava stigao je iz Podgorice – 47, dok je iz Nikšića poslato pet, Budve četiri, Danilovgrada tri i Tivta jedna prijava.

„U skorije vrijeme ljudi prijavljuju najviše supermarkete, a razlozi su različiti. Istekli rokovi, različite cijene na kasi i na polici ispod određenog artikla. Takođe, u okviru prijave potrošači traže pravne savjete“, kaže se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su istakli da im Uprava za inspekcijske poslove, sa kojom su u svakodnevnoj komunikaciji, redovno dostavlja odgovore na poslate prijave, a da nakon nje slijede Vodovod Podgorica i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

„Najupečatljivija prijava u poslednje vrijeme jeste da nijesu obilježeni artikli na Brajevom pismu na deterdžentima Fairy, a ni na ostalim proizvodima koje distribuira koje uvozi i distribuira AD Napredak Kotor“, navodi se u saopštenju.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Pozivamo građane da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava potrošača”, kazali su CeMI-ja.

Oni su podsjetili da, u okviru istog projekta, pružaju i besplatnu pravnu pomoć za sve građane kojima su ugrožena prava potrošača putem telefona 020 511 424 i mail-a pravna.pomoc@cemi.org.me

Od oktobra prošle godine do danas bilo je ukupno 98 slučajeva u kojima je pružena besplatna pravna pomoć”, naveli su iz CeMI-ja.

 

Podgorica, PR pres servis – U Glavnom programu 25. jubilarnog Kotorskog festivala pozorišta za djecu (KFPD), koji će biti održan od 1. do 12 jula, biće odigrano 20 predstava, a novina je uvođenje stručnog žirija za dodjelu nagrada, najavljeno je na pres konferenciji.

Direktor KFPD, Petar Pejaković, kazao je da će, u odnosu na prošle godine, na Festivalu biti prikazane kvalitetnije predstave.

„Nije bilo lako nadmašiti predhodna izdanja, ali će glavni program biti obimniji. U pitanju je 20 pozorišnih predstava, skoro svako veče po dvije predstave različitih stilova i žanrova“, saopštio je Pejaković u PR Centru.

Festival će, kako je najavio, otvoriti trupa iz Španije sa plesnim spektaklom u kombinaciji sa animacijom i videom.

„To je nešto što nemamo često prilike da vidimo, ali je to svjetski trend i mislim da je pun pogodak za samo otvaranje. U pitanju je „Putovanje u središte zemlje“ po motivima Žila Verna“, kazao je Pejaković.

On je objasnio da je ovogodišnji Festival internacionalniji nego prethodni i da predstave koje će biti prikazane imaju svjetski renome.

„Tu su izuzetne predstave iz Danske, Škotske, Fransucke, Grčke, Ukrajine. Većina predstava je izvan regiona, a to je važno za publiku, djecu, ali i za poslenike u kulturi“, ocijenio je Pejaković.

On smatra da je veoma bitno da djeca upoznaju različite kulture i estetike.

„Program je žanrovski i estetski veoma raznolik. Imamo plesne forme, lutkarske itd. Gledamo da bude zastupljena raznolikost, kao i neki značajni naslovi koji dolaze iz književnosti za djecu kao što je npr. Petar Pan“, pojasnio je Pejaković.

On je najavio i „izuzetan“ edukativni program.

„Ove godine nam dolaze neki sjajni ljudi da drže raznolike i zanimljive radionice, koje se neće naplaćivati i to je jedinstveno u regionu“, rekao je Pejaković.

PR KFPD i članica Uredničkog odbora, Marija Backović, kazala je da je, na 25. Festivalu, novina uvođenje stručnog žirija.

„Tročlani stručni žiri će dodjeljivati nagrade, a jedan od članova žirija biće, možda i najveće ime kada je književnost za djecu na Blakanu u pitanju, Ljubivoje Ršumović. Tradicionalno će se, dodjeljivati i nagrada dječijeg žirija koja od ove godine nosi ime Dragana Radulovića“, istakla je Backović.

Marketing menadžerka festivala, Marija Nikčević, je istakla značaj EFFE nagrade koju dodjeljuje evropska asocijacija festivala, a koja je ove godine uručena KFPD-u.

„EFFE nagrada je važno obilježje, koje se dodjeljuje manifestacijama iz oblasti kulture i umjetnosti, a uručuje ga evropska festivalska asocijacija, u okviru svoje platforme EFFE „Europe for festivals, festivals for Europe“, kazala je Nikčević.

Ona je objasnila da je suština EFFE oznake da se, festival koji je dobije, promoviše i ističe, i učini vidljivim i za one koji možda nisu znali za njega.

 „Na EFFE nagradu smo jako ponosni jer smo ušli u jednu zajednicu koja nam pruža širu vidljivost i umrežavanje sa ostalim festivalima koji imaju slične ambicije. Ova nagrada nas je uvrstila u kategoriju onih festivala koji posao rade kvaltetno drugi niz godina“, zaključila je Nikčević.

 *Održavanje ove pres konferencije besplatno je omogućio PR Centar, kroz svoj #PRpres servis za NVO.

 

 

 

Pružaoci turističkih usluga, vodiči i ugostitelji iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, njih 20, pohađali su edukativnu radionicu o principima upravljanja destinacijom, prepoznavanju potencijala, upoznavanju sa očekivanjima posjetilaca i standardima turističkih usluga, saopšteno je iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI).

Radionica je, kako se navodi, održana od 18. do 21. maja u opštini Grude u Bosni i Hercegovini.  

Radionicu je organizovala Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG) iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa CSTI iz Crne Gore, u okviru prekograničnog projekta TEMATSKE RUTE SREDNJOVJEKOVNE HERCEGOVE ZEMLJE - TEMA SREDNJI VIJEK“, koji je počeo sa implementacijom 27. novembra 2015. godine i realizovaće se do 27. novembra ove godine.

„Trodnevni trening ima za cilj podizanje svijesti o zahtjevima današnjih posjetilaca, prezentaciju istorijskog i gastronomskog konteksta srednjovjekovne tematske staze, te posjetu prirodnim, kulturnim i istorijskim atrakcijama koji su u skladu sa temom srednjeg vijeka“, kaže se u saopštenju.

Pored toga, kako se navodi, trening će upotpuniti i posjeta domaćinstvima koji su razvili male turističke biznise i koji pružaju ugostiteljske usluge.

„Trening se organizuje za deset učesnika iz Crne Gore i deset učesnika iz Bosne i Hercegovine koji se bave sličnim uslugama u svojim opštinama“, precizira se u saopštenju.

Prvi dan treninga bio je rezervisan za prezentacije i diskusije na temu proizvoda, prodaje i marketinga i istorijskog konteksta projekta, pripremanje srednjovjekovnih jela i obilazak odabranih BiH projektnih članova.

„Tokom drugog dana treninga, planiran je obilazak opštinama Ljubuški i Stolac, kroz organizovane posjete atraktivnim prirodnim i kulturnim lokalitetima, kao i srednjovjekovnom sajmu Stolačka Tarča. Treći i poslednji dan treninga obuhvata obilazak vodopada Kravice i konobe Koćuša, te povratak za Crnu Goru uz opciju usputnih posjeta Međugorju, Mostaru i Blagaju“, kazali su iz CSTI.

Partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH), Opština Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja. Projektni partneri iz Crne Gore su Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) i NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice.

„Projektom se namjerava podstaći društveno-ekonomski razvoj i unaprijediti prekogranična saradnja u graničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sprovođenjem planiranih aktivnosti doći će do uspostavljanja novog prekograničnog turističkog proizvoda zasnovanog na istorijskoj i kulturnoj baštini regiona, kao i na kvalitetnim domaćim proizvodima i uslugama“, kaže se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz CSTI, obzirom da će tokom implementacije projekta lokalna kulturna i istorijska baština biti sistematski popisana, proizvodi i usluge unaprijeđeni i standardizovani, a nova turistička ponuda kreirana i promovisana, „sve to će doprinijeti jačanju informisanosti turista o ponudi prekograničnog regiona i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije“.

„Takođe, doći će i do unapređenja prekogranične saradnje među nosiocima aktivnosti ovog regiona i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekograničnog regiona između Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 197,142.15 EUR, od čega Evropska unija finansira 85 odsto. Preostalih 15 odsto ko-finansiraju Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i CSTI.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate CSTI projekt menadžerku Svetlanu Vujičić, na sljedeće brojeve telefona: 069 318 963, 020 510 125.

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori je otvoren put populizmu, jer su građani nezadovoljni ekonomsko-socijalnom situacijom, poljuljano je povjerenje u političke elite, a između vlasti i opozicije nema dijaloga, ocijenio predavač na Školi demokratije, Zlatko Vujović.

On je danas, u drugom dijelu prvog Demokratskog foruma „Kako transformisati populizam od prijetnje do izazova o učenju o demokratiji?“, koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, kazao da je Crna Gora duboko podijeljena i da među građanima vlada veliko nezadovoljstvo, što, kako je objasnio, otvara put populizmu.

„Crna Gora je karakteristična pošto može da bude uvučena u snažan talas jačanja populističkih pokreta pošto postoji veliko nezadovoljstvo građana trenutnom ekonomsko-socijalnom situacijom. Imamo poljuljano povjerenje u političke elite, bojkot parlamenta i izostanak dijaloga između vlasti i opozicije“, ocijenio je Vujović.

Neki subjekti unutar opozicije, kako je pojasnio, osjećaju da populizam može biti način ulaska u biračko tijelo Demokratske partije socijalista (DPS).

„Populizam može biti put opozicije kojim bi se uzdrmao DPS. U izbornim strategijama nekih opozicionih partija izbjegavaju se identitetske teme, a sa druge strane se populističkim pristupom pokušava obezbijediti podrška“, pojasnio je Vujović.

On je istakao da je u Crnoj Gori neophodna debata i borba argumenata, jer, kako je kazao, postoji iracionalni diskurs „gdje niko ne nudi rješenje, već demagogiju“.

„U jednoj takvoj situaciji populizam bi bio opasan, jer mi nemamo institucije, a takav talas bi odveo Crnu Goru decenijama unazad“, poručio je Vujović.

Profesor na Univerzitetu u Beogradu i predavač na Školi demokratije, Čedomir Čupić,  rekao je da je Crna Gora ulaskom u NATO strateški napravila veliki iskorak i taj korak bi, kako je pojasnio, u budućnosti mogao predstavljati odbranu od populizma.

Čupić smatra da je najopasniji oblik populizma, onaj koji postoji u Srbiji, a to je, kako je pojasnio, spoj populizma i ogoljenog pragmatizma.

„To je u stvari rušenje svake ideologije. Ogoljeni pragmatizam je gori od bilo koje ideologije sem totalitarne. To je potpuno uništavanje svih vrijednosti“, ocijenio je Čupić.

On je kazao da ju na talasu populizma, za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) došao Donald Tramp.

„Ipak u Americi imate institucije, pa koliko god je Tramp populistički pružao nerealna obećanja, ona se jednostavno, u zemlji u kojoj postoji vladavina zakona, zaustave“, kazao je Čupić.

Prema njegovim riječima, populizmu su posebno sklone nerazvijene države, ali ni razvijene zemlje, kako je kazao, nisu imune na sindrom populizma.

„Primjer su SAD, Kanada, Skandinavske zemlje, Fransuska, Velika Britanija. Populizam je uvijek tu, samo je pitanje šta mu se pruža kao šansa“, pojasnio je Čupić.   

Šef Biroa za odnose sa javnošću Opštine Berane, Nebojša Babović, rekao je da je populizam reakcija na slabosti demokratije, da je njegov uzrok ekonomski, i da od 1990. godine građani Crne Gore žive u populističkoj državi. 

„U osnovi svega što nam se dešava je sukob između elita i naroda. U Crnoj Gori su se elite malo više odvojile u utjerivanju demokratije, u afirmaciji građanskih prava, ali ne prate ono što se dešava na terenu i zbog toga populizam vreba iza svakog ćoška“, objasnio je Babović.

Portparolka REKOM-a za Crnu Goru, Tamara Milaš, poručila je da Crnu Goru, dodatno opterećuje to što nema smjenjivosti vlasti i istakla da se činjenicama iz novije istorije ne smije manipulisati i da one moraju biti ugrađene u obrazovni sistem.

„U Crnoj Gori nema smjenjivosti vlasti, a ta vlast čini važan dio crnogorske istorije o kojoj mlade generacije ne znaju ništa. Ratna dešavanja nisu u fokusu obrazovnih struktura, stoga npr. imamo generacije mladih ljudi koji o Srebrenici ne znaju ništa“, pojasnila je Milaš.

Profesor na Sveučilištu u Zagrebu i predavač na Školi demokratije, Žarko Puhovski, kazao je da je „kvazi populizam“ u Crnoj Gori uzrokovan činjenicom da je političko polje, zbog, kako je rekao, niza unutrašnjih i vanjskih razloga, svedeno na jednodimenzijalnost.  

Populizam, kako je ocijenio, nastaje kada se demokratija shvati preozbiljno.

„Demokratija nije vrijednost, ona je metoda. A forma je bit demokratije. Kada se iz demokratije stvara vrijednost i ideologija onda ste na korak od populizma. Kada se počne pričati o moralu i vrijednostima populizam počinje“, objasnio je Puhovski.

Izvršni direktor IPSOS Strategic Marketing-a Crne Gore, Vladimir Raičević, rekao je da populizam predstavlja „igru na sreću“ i prečicu do cilja ili novca i da tamo gdje ima demokratije i gdje se većina pita, političke elite, kako je kazao, uglavnom podilaze većini.

„Ako imamo vlast koja nije opterećena rezultatom, onda će ona sprovoditi mjere koje nisu populističke. Sprovodiće reforme koje su važne i nužne . Ako imamo situaciju u kojoj vlast nije stabilna onda se teži populizmu, jer se razmišlja o sljedećem izbornom ciklusu“, rekao je Raičević.

 

Strana 3 od 27