Podgorica, PR pres servis –  Ključni problemi na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) su nedostatak efikasnih istraga, pravosnažnih presuda i odgovarajućih kaznenih politika, kao i nepostojanje sistema odgovornosti u državnim institucijama, ocijenio predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk.

On je danas, na konferenciji “Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, kazao da u javnim institucijama postoji sistem neodgovornosti i negativna solidarnost.

“Postoji jedan izostanak volje starješina i institucija koje bi trebalo da brinu da se utvrdi pojedinačna odgovornost i da se odvoje oni koji rade loše od onih koji rade dobro. Čini se da postoji zavjera ćutanja među profesijama i sektorima naše državne uprave i pravosuđa”, kazao je Muk na panelu "Što mi to pregovaramo sa EU i kakve to promjene donosi za crnogorske institucije i građane? Što bi trebalo mijenjati u pristupu? Koji su dalji scenariji uticaja na građane?".

On smatra da sistem može da funkcioniše samo ukoliko je riječ o antisistemskim akterima.

“Ja bih želio da vidim da policija, tužilaštvo, sudovi i cjelokupan sistem jednako djeluju i angažuju sve potencijale u svim slučajevima”, poručio je Muk.

Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, tvrdi da su u fokusu Specijalnog državnog tužilaštva svi predmeti.

“Ne postoji nijedan predmet u Specijalnom tužilaštvu da se na njemu ne radi proaktivno i da je bilo koji u zastoju. Ne postoji nijedno lice za koje postoji osnov sumnje, a da se protiv njega ne vodi izviđaj i da nije donijeta naredba za sprovođenje istrage”, objasnio je Katnić.

Šefica radne grupe za poglavlje 23 i direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, kazala je da je u izvještaju Evropske Komisije (EK) za prošlu godinu, pregovaračko poglavlje 23 prepoznato kao poglavlje sa najvećim napretkom u odnosu na ostale države koje pretenduju da budu članice EU.

“Ne stoje stvari tako loše. Kada je u pitanju reforma pravosuđa, najznačajnije aktivnosti su preuzete po pitanju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa. Proces je jako izazovan sa aspekta sudskog i tužilačkog savjeta i primjene zakonskih propisa”, pojasnila je Laković Drašković.

Ona je rekla da je pokrenut samo jedan disciplinski postupak i donesena samo jedna disciplinka mjera protiv jednog državnog tužioca.

“To se desilo početkom ove godine i izrečena je novčana kazna”, pojasnila je Laković Drašković.

Prema njenim riječima, procesuiranje ratnih zločina predstavlja jedan od najsloženijih postupaka sa mnogo izazova u praksi.

“Imamo sedam izviđaja, tako da nije baš da sve stoji i da se ništa ne radi kada su u pitanju ratni zločini. Što se tiče odgovornosti to je pitanje za tužilaštvo i sud”, istakla je Laković Drašković.

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Ranko Krivokapić, smatra da je glavni problem Crne Gore, u evropskim integracijama, vladavina prava koju je, kako kaže, uništila korupcija.

„U posljednje tri decenije je urušeno ono što je bila glavna snaga Crne Gore, a to je vjera u pravdu. Ona je urušena do mjere da to vide iz Brisela, Vašingtona, ali i iz Moskve. Vjeru u pravdu nisu uništili građani, nego korupcija kao osnovni problem svake države“, pojasnio je Krivokapić.

Crna Gora, kako je kazao, može opstati kao društvo i kao dio evropskih integracija samo ako vrati vjeru u pravdu.

Profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Gordana Đurović, ocijenila je, da državnoj administraciji, kada je riječ o evropskim integracijama, danas nije lako.

“Možda joj je i teže nego ranije. Jer prije par godina je bio jedan talas postreferendumske energije u državnoj administraciji. Mnogo je bila prisutnija sinergija i mnogo smo više osjećali timski duh”, kazala je Đurović.

Upitana da prokomentariše pad podrške građana evropskim integracijama, ona je je istakla da je sve preko 60 odsto dobra i stabilna podrška za balkanske uslove.

“Mislim da je 80 odsto nepoznavanje procesa i referendumska euforija, a kada bi ta podrška bila oko 50 odsto to bi bilo upozorenje da komunikacija sa građanima ne valja”, poručila je Đurović.

Predsjednik Demosa, Miodrag Lekić,  kazao je da je u spoljnoj politici Crne Gore dominantan bio NATO, da je EU bila u drugom planu i da su građani primijetili promjene na gore.

“Pogledajmo pomorski saobraćaj, pa ćemo da utvrdimo da smo 52 godine imali liniju Bar Bari, a sada je nemamo. Što se tiče željezničkog saobraćaja, fenomen visokog rizika je putovati od Bara do Podgorice zbog kočnica. A, kada je riječ o vazdušnom saobraćaju imamo firmu koja uništava budžet zbog rasipništva i neracionalnosti”, istakao je Lekić.

 

Podgorica, PR pres servis –  Prvu petoljetku crnogorskih pregovora sa Evropskom unijom (EU) obilježila je uspješna zakonodavna aktivnost, ali i nedostatak političke volje u sprovođenju reformi i nespremnost da se proces evropskih integracija učini inkluzivnijim.

To je danas ocijenjeno na konferenciji “Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU", koju je organizovao Centar za građansko obrazoavanje (CGO) u saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, ocijenila je da retorička posvećenost evropskim integracijama mora biti vidljiva kroz učinkovitost institucija koje vode ovaj proces i, kako je navela, uspostavljanje ograničenja u odnosu na formalne i neformalne donosioce odluka.

„Svima nam je jesno da se pod plaštom integracija, nažalost, dešavaju pojave koje nisu evropske, već su odraz klijentelističkih odnosa i činjenice da je ovaj proces neke od ključnih političkih aktera prevazišao, jer se u njemu traži mnogo više posvećenosti, teškog rada i specijalističkih znanja nego što to njihovi skromni formati velikih ambicija mogu da ponude“, istakla je Uljarević.

Prema njenim riječima, prvu petoljetku crnogorskih pregovora obolježava živa zakonodavna aktivnost, solidna produkacija strateških dokumenata, koji daju određeni okvir za reformske zahvate, uspostavljanje novih institucija.

„Prvu petoljetku crnogorskih pregovora obolježava i otvaranje značajnog broja pregovaračkih poglavlja i posljedično pokretanje procesa unutrašnjih transformacija i ograničavanja starih loših navika u zloupotrebi državnih resursa“, navela je Uljarević.

Ona je, govoreći o faktorima koji podrivaju uspješnost pregovora, ocijenila da je vidljiv nedostatak političke volje.

„To vodi simuliranju reformi u određenim oblastima, poput najčešće pominjanog izostanka rezultata u brobi protiv korupcije. Koruptivne mreže nam razjedaju svaki segment društva“, kazala je Uljarević.

Ona smatra da je vidljiv i nedostatak kapaciteta i nespremnost da se proces učini inkluzivnijim, jer, kako je navela, radne grupe za pregovore slabo funkcionišu, „značajan je otpor na svim nivoima prema kritički orjentisanim NVO“.

„Vidljiv je i nedostatak transparentnosti i efektive komunikacije procesa prema građanima. Informacije o pregovorima su opskurne, ističe se tehnička priroda, proizvode se na stotine strana građanima nerazumljivuh izvještaja, a strategija komunikacije se ne sprovodi ili se to radi na rudimentaran način“, navela je Uljarević.

Da bi se prevazišli ovi problemi, kako je poručila, potrebno je proces učiniti inkluzivnijim, komuniciranje unaprijediti, „obećavati manje, a realizovati više.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, kazao je da su evropski fondovi nešto što je razvojna šansa Crne Gore, nešto na šta, kako je naveo, treba računati, ali nešto što treba znati iskoristiti.

„To je šansa ne samo državnih institucija, nego i NVO, privrednih društava. Rezultate projekata finansiranih iz EU ćemo tek osjetiti u bliskoj budućnosti iako neke sgmenete vidimo u u svakodnevnici“, naveo je Pažin.

On je rekao da je pet godina pregovora važna prekretnica da se opet svi podsjete da u procesu evropskih integracija je potrebno zajednički raditi kako bi bio uspješno završen.

„Ne kažem da te saradnje nije bilo, ali sam sasvim siguran da ona može i mora biti bolja i da zato postoji sasvim dovoljno prostora“, poručio je Pažin.

Šefica Odjeljenja za politička pitanja i evropske integracije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Plamena Halačeva, ocijenila je da je u Crnoj Gori ostvaren značajan napredak naročito u oblasti pravnih reformi kao i kontinuiranih obuka, podizanja nivoa svijesti i aktivnosti.

„Slučajevi visoke korupcije više nisu tabu, a prve presude za slučajeve visoke korupcije su izrečene prošle godine. Potrebno je još više posla da bi se to prenijelo na konkretne rezultate na terenu kada se radi o konfiskovanju imovine, krivičnim slučajevima protiv nasilja nad novinarima“, istakla je Halačeva.

Ona je kazala da je pristupanje Crne Gore i Zapadnog Balkana u najboljem interesu EU, navodeći da je potrebno zajednički raditi na traženju odgovora na zajedničke probleme sa kojima se svi suočavaju.

„Da li će Podgoričani imati isti standard kao Bavarci kada se pridruže EU? Vjerovatno će biti potrebno nekoliko decenija da se postigne taj standard“, navela je Halačeva.

Ambasador Nemačke u Podgorici, Hans Ginter Matern, ocijenio je da Crna Gora ima dobar ritam ka EU.

„Ako pogledate šta je urađeno prethodnih godina to je jako puno, ali istovremeno ima još puno toga što treba uraditi kad dođete do Poglavlja 23 i 24. Ne možete potcijenjivati važnost ovih poglavlja. Ona su tako bitna zato što treba da održimo političku podršku u zemljama“, naveo je Ginter Matern.

Kako je istakao, postoje dva faktora za ubrzanje reformskog procesa, pojašnjavajući da su to idej regionalne ekonomske saradnje i Berlinski proces.

Koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija, Ana Nenezić, kazala je da je Crna Gora u tehničkom smislu postigla dobre rezultate, ali da kako je navela, suština pregovaračkog procesa nije u tome.

„Suština samog pregovaračkog procesa je da li smo uspješno sproveli reformske procese u najširem smislu, da li rezultati tih reformi imaju uticaj na oblikovanje današnjeg crnogorskog demokrtaskog društva i da li građani osjećaju beneifte tih procesa“, pojasnila je Nenezić.

Ona je ocijenila da Crna Gora, za razliku od tehničkog aspekta, nije uspjela da postigne postavljene i očekivane rezultate.

„Vjerujem da trenutni sistem komunikacije, koji polazi od Ministarstva ervopskih poslova, nije dobar pristup u komunikaciji ovog procesa. Civilno društvo nije adekvatno uključeno, lokalne smaouprave su isključene iz procesa pregovora, uloga parlamenta je u potpunosti izgubljena“, navela je Nenezić.

Postoji, kako je kazala, nedostatak komunikacije i koordinacije institucija i nedostatak sinergije svih pregovaračkih struktura, „a ubijeđeni smo da je to preduslov za uspješnost ovog procesa“. 

 

Podgorca, PR pres servis – U Crnoj Gori postoji mreža socijalnih radnika, koji prepoznaju probleme LGBT zajednice i zbog toga je važno jačati njihove kapacitete, kako bi se kreiralo podržavajuće okruženje u kojem svaka individua može da dostigne puni potencijal, ocijenjeno iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Ta organizacija je, u saradnji sa Kvir Montenegrom i Institutom za pravne studije, organizovala dvodnevni trening za socijalne radnike, u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je treningu prisustvovalo 25 socijalnih radnika i studenata iz svih krajeva Crne Gore.

„Možemo da kažemo da smo se uspješno nosili sa temama koje se vezuju za LGBT zajednicu i da smo na ovaj način dali doprinos unapređenju povjerenja koje LGBT zajednica može da ima u institucije sistema“, kazala je Čolaković.

Ona je naglasila da je veoma važno da sami socijalni radnici govore o izazovima sa kojima se suočavaju pri radu sa LGBT zajednicom.

„Ovaj trening je bio prlika da razmjenjujemo iskustva, govorimo o izazovima i o potencijalnim rješenjima datih problema i situacija“, istakla je Čolaković.

Studenti socijalnog rada i socijalne politike su, kako je ocijenila, imali priliku da od starijih kolega čuju o iskustvima u radu sa LGBT zajednicom i da na taj način uče o problemima sa kojima se ta populacija susreće.

Vanja Mašković iz Centra za socijalni rad u Bijelom Polju, rekla je da je dobro što su edukaciji prisustvovali profesonalci, ali i studenti jer je to prilika da, kako je kazala, svi iz prve ruke slušaju o iskustvima LGBT osoba.

"Ovo nam je dragocjeno da primijenimo u našoj praksi tj. u direktnom radu sa korisnicima“, istakla je Mašković.

Ona je rekla da nije imala iskustvo u radu sa LGBT osobama, napominjući da je čovjek u prilici da bolje pomogne drugima, samo ako radi na sebi.

„Ovdje sam dobila neka znanja sa kojima mislim da ću sutra biti u prilici da pružim bolju pomoć i podršku ne samo LGBT osobama, nego i njihovim porodicama i ljudima kojima su oni okruženi“, zaključila je Mašković.

 

 

Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori potrebno je otvoriti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti i jačati ulogu psihijatra i izabranog doktora kada je u pitanju to oboljenje u svim domovima zdravlja, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Link.

NVO Link, koja okuplja osobe koje koriste droge, pacijente na supstitucionoj terapiji metadonom Iili buprenorfinom, bivše korisnike droga, ali i socijalne radnike, psihologe i ostale stručne radnike, pridružila se kampanji “Podrži! Ne kažnjavaj.” koristeći slogan “Podrži! Ne kažnjavaj nas“, koju sprovodi NVO Juventas sa partnerima.

„Kako bi se poboljšao kvalitet života osoba koje su zavisne od droga, ali i uticalo na pozitivne promjene u našoj zajednici, predlažemo uspostavljanje Klinike za liječenje bolesti zavisnosti i jačanje uloge psihijatra i izabranog doktora u liječenju ovog oboljenja u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Link-a ocijenjuju da psihijatri nijesu dovoljno obučeni za rad sa osobama koje koriste droge, i da, kako su upozorili, nerijetko biraju da ne tretiraju ovo oboljenje.

„Stoga smatramo da je neophodno izvršiti dodatnu edukaciju i senzitivizaciju ovih stručnjaka, a sve u cilju povećanja stope uspješnosti izlječenja. Sa druge strane, smatramo da je bolest zavisnosti od droga suviše zastupljen u Crnoj Gori i da je neophodno uspostaviti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti, a kako bi se pružio adekvatan odgovor u potrebama liječenja i podrške“, navodi se u saopštenju.

U Link-u smatraju da je potrebno povećati kapacitete supstitucionih programa u domovima zdravlja, posebno u Podgorici, kako bi se, kako su pojasnili, smanjile postojeće liste čekanja za započinjanje liječenja u Glavnom gradu.

„Potrebno je uvesti i besplatnu podjelu lijeka Naloxon osobama koje koriste droge, koji se koristi u slučajevima predoziranja od prekomjerne količine opijata. Podjela ovog lijeka vrši se besplatno u većini zemalja Evropske unije, preko mreže zdravstvenih sistema i servisa smanjenje štete, a u cilju smanjenja stope smrti nastale kao posljedica predoziranja“, kazali su iz LINK-a.

Kako su istakli, potrebno je stvoriti uslove za adekvatno liječenje osoba zavisnih od droga u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), kao i otvoriti prostorije za injektiranje.

„Prostorije za injektiranje su otvorene u većini zemalja Evropske unije, a u region postoje u Sloveniji, dok se u Hrvatskoj, Grčkoj, Makedoniji i Bugarskoj vode intezivni pregorovi o otvaranju istih“, naveli su iz Link-a.

Oni su pojasnili da su prostorije za injektiranje sigurna mjesta u kojima osobe zavisne od droga mogu pod medicinskim nadzorom koristiti droge, i na istom mjestu ostaviti upotreijebljene igle i špriceve.

„Ovakvim načinom podrške se osoba zavisna od droga veže za zdravstveni sistem, čime se povećava šansa za eventualnim izlječenjem, ali i sprječava infekcija virusnim hepatitisom C, HIVom I drugim krvlju prenosivim infekcijama, te drastično smanjuje rizik od smrti usljed predoziranja. Sa druge strane, doprinosi se zajednici na način što se upotrijebljene igle i špricevi odlažu na licu mjesta, čime je uveliko smanjena mogućnost da se isti nađu na javnim površinama“, istakli su iz Link-a.

Oni su pozvali sve roditelje da, ukoliko sumnjaju da njihovo dijete koristi droge, posjete neku instituciju koja se bavi problemom zavisnosti, kako bi na vrijeme dobili stručnu pomoć, „a ne gubili godine u suočavanju sa problemom, čime se on isključivo produbljuje“.

„Ovo je samo dio problema sa kojima se svakodnevno susrijeću osobe zavisne od droge, osobe koje su nekada bile zavisne od droga, ili su u procesu liječenja i njihove porodice, što direktno utiče i na naše cijelo društvo. Važno je ne okretati glavu od ovog problema, jer ga jedino možemo riješiti kada se istinski suočimo sa njim“, poručili su iz Link-a.

Oni su kazali da u potpunosti podržavamo preporuke NVO Juventas i 4 Life u vezi besplatne rehabilitacije i uvođenja neinterferonske terapije za osobe oboljele od virusne infekcije Hepatitisom C, apelujući na institucije da se ozbiljnije posvete prevenciji narkomanije među djecom i mladima.

Nevladine organizacije Juventas i Link su, u okviru kampanje "Podrži! Ne kažnjavaj (nas)", oslikale mural u centru Podgorice, kojim se skreće pažnja na položaj osoba koje koriste droge u Crnoj Gori, ali i u svijetu.

Podgorica, PR pres servisU Crnoj Gori je potrebno pojačati inspekcijsku kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika, a rukovodioci zdravstvenih ustanova trebalo bi da postupaju u skladu sa zakonom kada je u pitanju pokretanje disciplinskog postupka.

To je ocijenjeno tokom prvog panela „O pravima pacijenata“, koji je održan u okviru nacionalne koferencije “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, a koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Projekt koordinator u CeMI-ju, Marko Savić, kazao je odredbe zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se tiču  dopunskog rada nisu dobre jer, prema njegovim riječima, dodatno predstavljaju jedan od najizraženijih rizika korupcije.

„Prema Izvještaju Uprave za inspekcijske poslove, prošle godine je sprovedeno preko 400 inspekcijskih nadzora u privatnim zdravstvenim ustanovama, a nije utvrđena nijedna nepravilnost, dok je praksa govorila da postoje ljekari koji podjednako rade i u privatnom i u javnom sektoru, uprkos zakonskom ograničenju“, pojasnio je Savić.

On je istakao da je u prošloj godini, više od jedne trećine ispitanika kazalo da ih je ljekar iz državne ustanove uputio na tačno određenu privatnu kliniku.

„Skoro 35 odsto ispitanika kaže da im se desilo, jednom ili više puta, da ih ljekar iz državne ustanove uputi na tačno određenu privatnu kliniku, zbog usluge koju besplatno mogu dobiti u državnoj, a moraju platiti u privatnoj klinici“, istakao je Savić.

On je ocijenio da, kada je riječ o dopunskom radu, da je moguće „makar“ zahtjevati strožiji inspekcijski nadzor.

Savić je, pozivajući se na inormacije donosioca odluka, istakao da su liste čekanja znatno smanjene u proteklih nekoliko godina, dopunskim radom ljekara u svojoj ustanovi.

„Ono što smo, kroz dubinske intervjue sa donosiocima odluka, saznali jeste da su liste čekanja, u poslednjih dvije ili tri godine, znatno smanjenje i to isključivo dopunskim radom radom ljekara u svojoj ustanovi i konkretnim i jačim zalaganjem zdravstvenih radnika u  pojedinim sektorima“, kazao je Savić.

On smatra da je izbor zaštitnika prava pacijenata diskutabilan i utiče na nezavisnost njegovog rada

“Prepoznali smo da zaštitnici prava pacijenata obično  rade i svoj stalni i posao zaštitnika. Od 32 zaštitnika prava pacijenata, najviše je zdravstvenih radnika, njih 16 tako da dolazimo u situaciju da se njihov posao usložnjava”, objasnio je Savić.

Prema njegovim riječima, potrebno je uvesti  zakonsku obavezu objavljivanja odluka o izboru menadžmera zdravstvenih institucija, na sajtu Ministarstva zdravlja.

“Voljeli bi da se u zakonu nađe odredba javnog objavljivanja rezultata konkursa za izbor upravnika zdravstvenih ustanova, sa propratnom dokumentacijom, kako bi i taj dio mogli da isprate i predstavnici civilnog društva i građani”, kazao je Savić.

Generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja, Vesna Miranović, smatra da se ljekari na našim prostorima nalaze na udaru svih reformi zdravstvenog sistema, dok, kako je istakla, pacijent od njega očekuje maksimum.

Miranović je ocijenila da je potrebno promijeniti metodologiju za ispitivanje percepcije korupcije, jer, kako je kazala, ne postoji nijedna prijava za korupciju dok je percepcija ove pojave jako visoka.

“Tipični pacijent je sklon da ponudi ljekaru poklon i da o tome svima priča, potpuno nesvjestan da je i on dio nezakonite priče”, istakla je Miranović.

Ona je dodala da rukovodioci zdravstvenih ustanova moraju postupati u skladu sa zakonom kada je u pitanju pokretanje disciplinkog postupka.

 “Zdravstvena inspekcija apsolutno nije motivisana da nekog kazni jer  kada nađe počinioca i javi direktoru koji ne pokrene disciplinski postupak, fokus ljutnje se okreće ka zdravstvenoj inspekciji, što je potpuno pogrešan zaključak”, ocijenila je Miranović.

Predsjednik Upravnog odbora u Insitutu alternativa, Stevo Muk je, govoreći o javnim nabavkama u zdravstvu,  kazao da se razlika od preko 54 miliona eura između planiranih i ugovorenih nabavki , dešava zbog zbog netačnog i neobjektivnog planiranja.

“Prva i velika negativna konstanta u javnim nabavkama je loše planiranje. Godinama govorimo o ogromnim problemima a čini mi se da se malo u tom smislu unaprijedilo”, istakao je Muk.

On je ocijenio da je potrebno učiniti transparentnim metodologije planiranja nabavki u zdravstvu i osnažiti dalju primjenu okvirnih sporazuma za javne nabavke

 “Dalje istraživanje u oblasti javnih nabavki se mora fokusirati na upoređenje cijena dobijenih na tenderima u Crnoj Gori sa cijenama dobijenim u postupcima javnih nabavki u zemljama regiona i Evropske unije”, smatra Muk.

Zaštitnica prava pacijenata u Kliničkom Centru Crne Gore, Grana Bubanja, kazala je da ta funkcija, pored osnovne ima i  ulogu medijatora i savjetnika jer se, kako jenavela, svakodnevno veliki broj pacijenata javlja i za savjete.

 

Nacionalna konferencija održana je u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Podgorica, PR pres servis Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, pozvao je građane da prijave sve doktore koji ih upućuju da obave preglede u privatnim ustanovama u kojima rade, poručujući da će spriječiti takve pojave i sankcionisati one koji se time bave.

On je danas, na nacionalnoj konferenciji “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ocijenio da je zabrinjavajući podatak iz istraživanja te organizacije da se 37 odsto ispitanika izjasnilo da ih doktori iz državnih ustanova upućuju na pregled u privatne klinike u kojima rade.

„Poručujem, molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično u Ministarstvu zdravlja dođu i saopšte ime svakog doktora koji se time bave. Procenat od 37 odsto je više nego zabrinjavajući. Ministarstvo zdravlja će preduzeti sve da spriječi takve pojave i sankcioniše sve one koji se time bave“, kazao je Hrapović u PR Centru.

On je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja omogućilo dopunski rad, „ali ne na način da naši doktori ne odrade ono što je standard i procedura u državnim ustanovama“.

Hrapović je rekao da je Ministarstvo zdravlja ponosno na činjenicu iz istraživanja koje je sproveo CeMI da je 92 odsto građana Crne Gore starijih od 18 godina zdravstveno osigurano, a da 96 odsto njih ima svog izabranog ljekara.

„68 odsto ispitanika smatra da mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu kada im je potrebna. Isti procenat, ocjenjuje da su ljekari obučeni i kompetentni u Crnoj Gori, a više od 70 odsto onih koji su od ljekara rekli da dobijaju savjete kako da unaprijede svoje zdravlje“, naveo je Hrapović.

On smatra da su građani sve više svjesni da mogu da prijavljuju nepravilnosti, i da u prilog tome govore podaci da je 2013.godine bilo 877 prijava građana ombudsmanu, dok je prošle godine taj broj porastao na 2.070.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav, podsjetio je da je istraživanje koje je sprovedeno u okviru ovog projekta je pokazalo da više od jedne polovine građana Crne Gore nije svjesno svojih prava koja imaju kao pacijenti.

„Jedan o učesnika konferencije je rekao da je kvalitet zdravstvenih usluga opao. Ovo pokazuje značaj CeMI-jevog  projekta koji ima za cilj približavanje Crne Gore standardima EU u dijelu zaštite ljudskih prava, prava etničkih grupa i njihovih prava kao pacijenata“, naveo je Orav.

On smatra da su pacijenti i građani Crne Gore ti koji će ostvariti koristi od ovog projekta, navodeći da će im to pomoći da budu adekvatno informisani u postupcima u okviru zdravstvnog sistema i o njihovim pravima.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da je da insitutcija od početka ove godine radila na donošenje Pravilnika gdje su, kako je pojasnio, posebnu pažnju obratili na osjetljive kategorije osiguranika.

„Zalažemo se za to da se obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve osiguranike u Crnoj Gori, posebno apostrofiram djecu i osjetljive kategorije osiguranika - osobe sa invaliditetom“, poručio je Čirgić.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović,  kazala je, govoreći o preporukama za unaprijeđenje sistema zdravstvene zaštite, da je potrebno izmijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti u cilju ograničavanja dopunskog rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore u osnovnim crtama, kako je podsjetila, razrađuje postupak izbora menadžera zdravstvenih ustanova.

„Uzimajući u obzir posebnu ulogu rukovodioca zdravstvenih ustanova, dolazi se do zaključka da je neophodno izvršiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u dijelu načina izbora menadžera zdravstvenih ustanova, kroz unaprijeđenje važećeg postupka izbora, kako bi se postupak izbora sprovodio na transparentan i zakonom propisan način“, navela je Tomović.

Prema njenim riječima, potrebno je izraditi akt komunikacione strategije prema građanima u cilju njihovog upoznavanja sa pravima pacijenata i radom Zaštitnika prava pacijenata, kao i pojačati inspekcijsku kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika.

„Nužno je ovaj dio kontrole dodatno pojačati, kako bi izbjegli situaciju u kojoj izmjene Zakona ne dovode do suštinske promjene u ovom dijelu. Naime, ove odredbe nijesu dobre i ne doprinose opštem povjerenju u zdravstveni sistem, a dodatno predstavljaju jedan od najizraženijih rizika korupcije u zdravstvenom sistemu, ovdje možemo makar zahtjevati strožiji inspekcijski nadzor“, pojasnila je Tomović.

Kako je navela, potrebno je i usvojiti podzakonski akt kojim bi se kroz detaljne i jasne procedure uredio rad Zaštitnika prava pacijenata, kao i ovlastiti određeno kolektivno tijelo ili organ lokalne samouprave za imenovanje zaštitnika u zdravstvenim ustanovama u toj opštini/gradu.

Nacionalna konferencija je održana u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

Podgorica, PR pres servis - Studentska, neprofitna organizacija BEST Podgorica organizovaće peti ljetnji akademski kurs na temu startup-a  pod nazivom  ,,It’s my treat, Startup is on ME!”, za koji se mogu prijaviti studenti do 30. jula.

Kako je saopšteno iz BEST-a, kurs je namijenjen svim studentima koji žele da, pored formalnog znanja stečenog na fakultetu, steknu i neka  praktična znanja.  

„Pohađanjem ovog kursa, učesnicima se pruža prilika da, uz konstantan nadzor domaćih i stranih predavača,  nauče šta je to potrebno za osnivanje sopstvenog startup-a, kako pametno da upravljaju organičenim resursima do prvih investicija, kako da upravljaju timom ljudi i slično“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predavači velika imena iz biznis i startup svijeta, koji svojim radom i uspjehom podstiču mlade ljude da ulažu u sebe i svoje znanje.

„Između ostalih tu su Dražen Žujović, osnivač prvog crnogorskog startup-a Tourvia.me, Nataša Đukanović, direktor marketinga u kompaniji Domen i osnivač konferencije Spark.me i Maja Jaredić, direktor marketinga u internacionalnoj marketinškoj agenciji Flight Media“, precizira se u saopštenju

Akademski dio kursa će trajati pet dana, od 5. do 10. jula, a 22 internacionalna studenta koji dolaze iz svih krajeva Evrope će, nakon toga, boraviti u Crnoj Gori još dodatna tri dana kad će uživati u ljepotama Kotora i Bokokotorskog zaliva.

Prijave su otvorene do 30. jula, a svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti na http://www.best.ac.me/blog/its-my-treat-startup-is-on-me/

Ogranizacija BEST (Board of European Students of Technology), koja stoji iza ovog projekta, osnovana je 1989. godine, a danas broji 97 lokalnih grupa u 33 zemlje i preko 4000 članova. 

Podgorica, PR pres servisMladi koji koriste droge nemaju dovoljno programa podrške, zbog čega je neophodno jačati pedagoško-psihološke službe u školama, kao i formirati programe za tu populaciju u okviru centara za socijalni rad, ocijenjeno je na panel diskusiji Podrži, ne kažnjavaj.

Panel su, povodom 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv droge, organizovale nevladine organizacije Juventas i Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG).

Direktorica Programa  smanjenja štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, predstavila je online anketu "Mladi i droge u Crnoj Gori" koju je sprovela ta organizacija, u kojoj je učestvovalo 590 osoba mlađih od 30 godina iz cijele Crne Gore, od kojih je bilo validno 562 upitnika.

„Na pitanje da li su ikada probali alkohol, 92 odsto je kazalo da jeste, da često koriste alkohol tri do četiri puta godišnje izjasnio se svaki peti učesnik, više puta mjesečno 13 odsto ispitanika. To je po nama podatak koji je prilično zabrinjavajući u ovom trenutku, posebno kad se uzme u obzir da su 30 odsto ispitanih maloljetnici“, rekla je Žegura.

Prema njenim riječima, skoro jedna trećina ispitanika se izjasnila da je prvi put probala alkohol prije svoje 14. godine, a dvije trećine prije 18. godine. „Alkohol kupuje skoro polovina ispitanika u lokalu, baru ili sličnim prostorima, dok ga jedna trećina kupuje u prodavnici“.

„Na pitanje da li su probali marihuanu, 42,7 odsto je odgovorilo da jesu, više puta sedmično da je koristi svaki peti ispitanik. Pozitivan trenutak je da 37 odsto njih koji su probali marihuanu ne koriste trenutno marihuanu“, kazala je Žegura.

Kako je navela, na pitanje da li mladi poznaju nekog ko je mlađi od 18 godina i koristi alkohol?, taj procenat iznosi 92,5 odsto.

„67 odsto njih poznaju nekog drugog ko koristi marihuanu, a skoro polovina njih se izjavašnjava da poznaje nekoga ko koristi neku drugu drogu. Na pitanje da li poznaju nekoga od 25 godina ko ima problem sa drogom, skoro 59 odsto odgovara da poznaju“, istakla je Žegura.

Ona je rekla da je na pitanje kome bi se obratili za pomoć, dvije trećine ispitanika kazalo da bi na prvom mjestu to bila porodica, sedam odsto bi se njih obratilo domu zdravlja, 13 odsto nevladinim organizacijama, 16 odsto kancelarjama za prevenciju.

„Najveći problem je što mladi ne znaju gdje da se obrate za pomoć, nisu slobodni da se obrate službama u osnovnim ili srednjim školama, u domove zdravlja ako su maloljetni moraju sa sobom da povedu roditelje“, upozorila je Žegura.

Predsjednica Upravnog odbora UNSCG, Andrea Mićanović, ocijenila je da su prezentovani rezultati istraživanja stavova mladih o drogama važan pokazatelj da nešto treba mijenjati , razviti i ojačati servise podrške učenicima koji koriste droge unutar obrazovnog sistema.

„Neophopdno je ojačati pedagoško-psihološke službe u smislu praćenja i identifikovanja problematičnih vidova ponašanja među učenicima koji mogu biti posljedica korišćenja narkotika, kako bi se moglo intervenisati u najranijim fazama. Nakon toga, jako je važno učenicima ponuditi savjetovane usluge i uputiti ih na programe podrške koji postoje unutar njihove zajednice“, istakla je Mićanović.

Prema njenim riječima, u komunikaciji sa delegatima UNSC primjetili su da učenici velikog broja srednjih škola u Crnoj Gori često ne osjećaju slobodu da se obrate za pomoć pedagoško-psihološkim službama pri rješavanju običnih školskih problema.

„To ukazuje da je potrebno da pedagozi i psiholozi grade zdrav i prijateljski odnos sa svojim učenicima zasnovan na međusobnom povjerenju“, kazala je Mićanović.

Ona je rekla da mladi često u drogi vide rješenje za životne probleme, pa, kako smatra, „treninzi životnih vještina“ koji su osmišljeni da učenike poduče vještinama suočavanja sa svakodnevnim životnim problemima, mogu biti korisni.

Studentkinja Fakulteta političkih nauka na smjeru Socijalni rad i socijalne politika, Sonja Njunjić,  kazala je da djeca i mladi koji koriste droge nemaju dovoljno programa podrške, „pogotovo ako imaju ispod 18 godina“.

„Većina korisnika droga prvi kontakt sa drogama imaju kao maloljetna lica i vrlo mali broj njih se obraća institucijama sistema, što govori koliko imaju povjerenje u institucije i odgvoru koji dobijaju“, navela je Njunjić.

Ona je ocijenila da je vidiljiv nedostatak podrške Centra za socijalni rad mladim korisnicima droga, „zbog čega bi kao prioritet trebao da bude socijalna zaštita za mlade korisnike droga“.

„To podrazumijeva osnivanje programa i usluga direktno namijenjenih njima kao i njihovim porodicama“, ocijenila je Njunjić.

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Jovan Dašić je, govoreći o preporukama za rješavanje problema koji postoje u zdravstvenom sistemu, kazao da tu spadaju reforme sistema kontrole droga, kao i da fokus treba da bude na zdravlje svakog pojedinca i smanjenje štete.

„Važno je da obezbijedimo besplatan tretman, rehabilitaciju i resocijalizaciju mladih koji koriste droge, ali i finansijsku podršku države u održavanju već postojećih servisa u lokalnim zajednicama, da obezbijedimo kontinuiranu medicinsku edukaciju iz oblasti droga, prevencije narkomanije i radu sa osobama koje koriste droge“, naveo je Dašić.

Kampanja “Pruži podršku, ne kažnjavaj.“ je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, a Juventas i 4 Life je po treći put obilježavaju u Crnoj Gori.

Podsjećamo da je Juventas ranije danas, zajedno sa 4Life, tražio omogućavanje besplatnog tretmana u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, te uvođenje ne-interferonske terapije za oboljele od virusnog Hepatitisa C.

Strana 3 od 29